Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A GVOP 2.1.1. (al)intézkedés értékelése záró értékelő jelentés: eredmények, megállapítások CSENGŐDI SÁNDOR AGENDA Consulting Kft.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A GVOP 2.1.1. (al)intézkedés értékelése záró értékelő jelentés: eredmények, megállapítások CSENGŐDI SÁNDOR AGENDA Consulting Kft."— Előadás másolata:

1 A GVOP 2.1.1. (al)intézkedés értékelése záró értékelő jelentés: eredmények, megállapítások CSENGŐDI SÁNDOR AGENDA Consulting Kft.

2 Áttekintés Az intézkedés bemutatásaAz intézkedés bemutatása Az értékelés jellege és módszereiAz értékelés jellege és módszerei Az értékelés eredményeiAz értékelés eredményei –Relevancia –Hatások (szándékolt és nem szándékolt) –Intézményrendszer –Pályázói elégedettség Értékelő megállapítás és javaslatokÉrtékelő megállapítás és javaslatok

3 A GVOP 2.1.1. intézkedés bemutatása Cél: A magyar mikro-, kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai fejlesztése. Ennek érdekében célul tűzzük ki a fejlődésre képes mikro-, kis- és középvállalkozások piaci pozícióinak, illetve versenyképességének javítását, technológiai, infrastrukturális korszerűsítését, innovatív képességük növelését. Támogatható tevékenységek: műszaki gépek, berendezések, eszközök beszerzése (pénzügyi lízing megengedett), termeléshez/kereskedelemhez/szolgáltatáshoz kapcsolódó ingatlan építése, bővítése, átalakítása, licensz/know-how vásárlása. Intézkedés jellemzői: támogatás formája:vissza nem térítendő támogatás, célcsoport :fejlődőképes KKV-k, támogatási összeg:1-25 millió Ft, támogatási intenzitás:max. 50%, pályázók száma:9.036, kedvezményezettek:3.526 (788 visszalépett, 2.738 megvalósította) kifizetett támogatás:32,5 mrd HUF.

4 Az értékelés jellemzői Stratégiai jelleg Stratégiai jelleg: utólagos (ex post), eredményekre, hatásokra fókuszál. Fő kérdés Fő kérdés : megvalósultak-e az intézkedés kidolgozói által tervezett célok, eredmények? –Ha IGEN: hogyan lehet az intézkedést eredményesebbé és hatékonyabbá formálni? –Ha NEM: mi a „sikertelenség” oka, amin változtatva a beavatkozás eredményessé tehető?

5 Értékelési témakörök Relevancia valós probléma megoldására irányul, valós igényekre kínál-e tényleges megoldást?; Szándékolt hatások – léteznek-e egyáltalán? –beruházás (tárgyi eszközök és immateriális javak), –nettó árbevétel, –hozzáadott érték, –export árbevétel, –hosszú lejáratú kötelezettségek –foglalkoztatás (???); Nem szándékolt (közvetett) eredmények, hatások –Pozitív: nem nyertesek körében beruházás és további hatások + pályázói aktivitás –Negatív: holtteher-veszteség, kiszorítási/helyettesítési hatások; A végrehajtási rendszer célszerűsége (a kiválasztási mechanizmus és a hatásosság közötti kapcsolat vizsgálata); Pályázói vélemények és elégedettség.

6 Az értékelés módszerei Dokumentumelemzés –KKV fejlesztés Uniós és hazai stratégiai háttere –beavatkozás dokumentumai Másodelemzés, metaelemzés –KKV-támogatások és szakpolitikai eszközök hazai rendszere –a hazai KKV-hitelpiac –releváns értékelések –stb. Interjúk –15 pályázó (9 nyertes, 6 nem nyertes), –döntéshozók (konstrukció kidolgozói és végrehajtói); Pályázók kérdőíves megkérdezése (503 pályázó adott választ) Adatelemzés és hatásvizsgálat –EMIR adatok: eljárásrendi és támogatási információk –kapcsolt panel adatbázis (vállalati pénzügyi adatok + EMIR adatok): szándékolt és nem szándékolt hatások vizsgálata !!! tényleges hatást ragadjuk meg és mérjük (oksági vizsgálat) !!!

7 RELEVANCIA TÁMOGATÁS SZÜKSÉGESSÉGÉNEK INDOKA (stratégia, GVOP + PKD): KKV-k tőkéhez jutási nehézségeinek enyhítése (hogy megvalósulhassanak a KKV-k növekedéséhez szükséges beruházások) EZZEL SZEMBEN A GVOP 2.1.1. olyan vállalkozások számára folyósít támogatást, amelyek nem szembesülnek tőkéhez jutási korlátokkal. (A támogatott KKV-k már a pályázás előtt az átlagnál jobban növekedtek, beruházásaikat pedig a KKV-átlagnál nagyobb arányban és összegben finanszírozták hitelből.) Inkonzisztencia a beavatkozás szükségességét indokoló probléma által érintett KKV-csoport és az intézkedés célcsoportja között.

8 SZÁNDÉKOLT HATÁS

9 SZÁNDÉKOLT HATÁS: szint, növekedés SZINT Tárgyi eszközNettó árbevétel Hozzáadott érték ExportHosszú lejáratú kötelezettségek Immateriális javak Támogatás után0,274***0,049***0,066***0,1780,0440,090 szt. hiba(0,035)(0,017)(0,024)(0,171)(0,052)(0, 070) Támogatott0,206***0,080***0,192***0,0230,108***0,147*** szt. hiba (0,026)(0,013)(0,018)(0,125)(0,039)(0,050) Pályázás után0,459***0,007-0,005-0,316**0,309***0,090* szt. hiba (0,026)(0,011)(0,017)(0,137)(0,037)0,051 Pályázó0,516***0,131***0,154***0,222**0,273***0,445*** szt. hiba (0,019)(0,009)(0,013)(0,101)(0,028)(0,036) R2R2 0,4320,9250,6570,2850,2630,163 ÜTEM Tárgyi eszközNettó árbevétel Hozzáadott érték ExportHosszú lejáratú kötelezettségek Immateriális javak Támogatás után0, 063***0,0190,009-0,0310,0700,011 szt. hiba(0, 021)(0, 015)(0, 021)(0, 116)(0,050)(0,055) Támogatott0,0110,0150, 0280,121-0,0310,087** szt. hiba(0,017)(0,012)(0, 017)(0, 082)(0,042)(0,044) Pályázás után0,003-0,071***-0,065***-0,144-0,050-0,008 szt. hiba(0,015)(0,011)(0,015)(0,096)(0,034)(0,040) Pályázó0,083***0,023***0,034***0,0810,125***0,084*** szt. hiba(0,013)(0,008)(0,012)(0,063)(0,029)(0,031) R2R2 0,0250,0510,0130,0200,0110,013

10 SZÁNDÉKOLT HATÁS: időbeli lefutás

11 SZÁNDÉKOLT HATÁS: növekedés időben Tárgyi eszköz- állomány változás üteme Nettó árbevétel változása Hozzáadott érték változása Export változása Hosszú lejáratú kötelezettségek változása Immateriális javak változása Támogatottak támogatás után T0 0, 173***-0, 0140, 0200, 2230, 1020, 088 (0, 033)(0, 018)(0, 030)(0, 198)(0, 083)(0, 086) T+1 0, 053*0, 0280, 0290, 0010, 0470, 235*** (0, 030)(0, 021)(0, 030)(0, 224)(0, 077)(0, 089) T+2 0, 056*0, 0340, 0160, 2280, 149*0, 107 (0, 032)(0, 023)(0, 035)(0, 227)(0, 086)(0, 101) T+3 0, 063-0, 025-0, 0410, 1060, 264**0, 151 (0, 043)(0, 033)(0, 051)(0, 385)(0, 117)(0, 147) Pályázók pályázás után T0 0, 169***-0, 037***-0, 046**-0, 2810, 171***0, 124* (0, 024)(0, 014)(0, 022)(0, 172)(0, 059)(0, 065) T+1 -0, 051**-0, 088***-0, 091***0, 017-0, 0130, 025 (0, 023)(0, 015)(0, 022)(0, 203)(0, 056)(0, 066) T+2 -0, 096***-0, 109***-0, 071***-0, 133-0, 171***-0, 018 (0, 026)(0, 018)(0, 026)(0, 198)(0, 065)(0, 078) T+3 -0, 112***-0, 091***-0, 0410, 084-0, 215**0, 017 (0, 035)(0, 026)(0, 038)(0, 329)(0, 089)(0, 115)

12 SZÁNDÉKOLT HATÁS: foglalkoztatás Foglalkoztatottak száma Árbevétel/ foglalkoztatottak Hozzáadott érték/ foglalkoztatottak Tárgyi eszközök/ foglalkoztatottak Támogatás után2,524***-0.133***-0.131***0,488*** (0,196)(0,013)(0,017)(0,025) R2R2 0.0380.3160.0950.014

13 SZÁNDÉKOLT HATÁS – összefoglalás VIZSGÁLT HATÁSHatás jellege tárgyi eszköz állomány növekedése + + + immateriális javak állományának növekedése + + beruházási multiplikátor hatás + + + árbevétel növekedése - hozzáadott érték növekedése - export árbevétel növekedése 0 támogatott KKV-k hitelfelvételének növekedése + foglalkoztatás-növekedés + termelés hatékonyságának növekedése +

14 NEM SZÁNDÉKOLT HATÁSOK VIZSGÁLT NEM SZÁNDÉKOLT HATÁSHatás jellege (+) pályázói aktivitás növekedése más I. NFT pályázatokon 0 (+) pályázói aktivitás növekedése GOP-os vagy más ÚMFT-s pályázatokon 0 (+) nem támogatott pályázók beruházási aktivitásának növekedése + (+) árbevétel növekedése - (+) export intenzitás növekedése 0 (-) újraelosztás-jelleg -- (-) kereskedelmi banki hitel helyettesítése -

15 INTÉZMÉNYRENDSZER CÉLSZERŰSÉGE VIZSGÁLT KÉRDÉSHatás jellege legdinamikusabban fejlődő KKV-k pályázhattak-e? + legdinamikusabban fejlődő KKV-k pályáztak-e? + + + legdinamikusabban fejlődő KKV-k részesültek-e támogatásban? + + + kedvezményezettek a tervezett ütemezéssel tudták végrehajtani projektjeiket - - - a kedvezményezetteknek nem okoz nehézséget az 5 éves fenntartási kötelezettség +

16 PÁLYÁZÓI ELÉGEDETTSÉG Ha lehetősége lenne ugyanezen (GVOP 2.1.1.) pályázat keretében pályázni, pályázna-e újra? Nyert és megvalósította Nyert, de visszalépettNem nyertÖsszesen %% Igen73,1957,1470,2570,00 Nem13,5625,0011,3913,24 Nem válaszolt13,2517,8618,3516,76 ÖSSZESEN100,00 Válaszolt (427)27523129427 VIZSGÁLT TÉMAKÖR: PÁLYÁZÓI ELÉGEDETTSÉG Hatás jellege a pályázók többsége ugyanazon feltételek mellett (ma is) pályázna újra+ a támogatható tevékenységek (elszámolható költségek) köre megfelelő+ a pályázók többsége nem fogalmazott meg negatív véleményt a KSZ kapcsán+

17 AZ ÉRTÉKELÉS FŐ MEGÁLLAPÍTÁSA A GVOP 2.1.1. alintézkedés keretében megvalósított formában a vissza nem térítendő beruházási támogatások nem ösztönzik a vállalkozások árbevételének, piaci részesedésének és hozzáadott értékének növekedését.

18 JAVASLATOK, VÁLTOZTATÁSI ALTERNATÍVÁK 1.) a vissza nem térítendő támogatások intenzitásának csökkentése, egyben a hozzáférés kiterjesztése a KKV-k szélesebb körére (kevésbé torzítja a beruházási döntéseket, de beruházást ösztönöz) 2.) a vissza nem térítendő támogatások célzottabb és célcsoport-specifikusabb alkalmazása 3.) a vissza nem térítendő támogatások alternatíváinak előtérbe helyezése 4.)humán és szervezeti tényezők szerepének előtérbe helyezése az eszközállomány fejlesztésével szemben

19 Köszönöm a figyelmet! CSENGŐDI SÁNDOR vezető tanácsadó AGENDA Consulting Kft. csengodi@agendaconsulting.hu


Letölteni ppt "A GVOP 2.1.1. (al)intézkedés értékelése záró értékelő jelentés: eredmények, megállapítások CSENGŐDI SÁNDOR AGENDA Consulting Kft."

Hasonló előadás


Google Hirdetések