Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KEOP Akciótervei : források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetfejlesztési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KEOP Akciótervei : források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetfejlesztési."— Előadás másolata:

1 A KEOP Akciótervei : források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetfejlesztési Főosztály Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

2 Az operatív programok akciótervei „Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az operatív programok részletes tartalmát és annak koordinációját a 2007-13-as programidőszakban nemzeti szinten elfogadandó akciótervek rögzítik.” (ÚMFT) Az akcióterveket: –az érintett szakminiszter illetve régió javaslatai alapján, egységes módszertant használva,a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség terjeszti a Kormány elé, –Tartalmazzák az operatív program illetve a prioritás(ok) megvalósításának bemutatását és ütemezését a teljes programozási időszakra –Tartalmazzák a támogatási konstrukciók részletes indoklását és bemutatását legalább két évre 8 prioritási tengely ~ 7 akcióterv: (A technikai segítségnyújtás prioritás tervezése ÚMFT szinten zajlik a Végrehajtás Operatív Program keretében, egységesen kezelve minden operatív program TA- keretét)

3 Az operatív programok akciótervei Az akcióterv struktúrája A dokumentum főbb részei: I. fejezet az OP prioritásainak szakmai tartalmát és stratégiai kereteit tartalmazza a 2007-2013 közötti programidőszak egészére vonatkozóan. Továbbá az intézkedésekkel kapcsolatos információkat 2 évre. II. fejezet – gördülő tervezéssel - kétéves időszakokra meghatározza az intézkedések és konstrukciók végrehajtásának részleteit. III. fejezet a központi projektek IV. fejezet pedig a nagyprojektek listáját foglalja magában. Mellékletek tartalmazzák : konstrukciók részletes indoklását (miért azt az eszköztárat alkalmazza adott konstrukció - Melléklet 1), a gördülő tervezéssel (értékelés, felülvizsgálat) kapcsolatos feladatokat és ütemtervet (Melléklet 2) a prioritás és konstrukció szinten kidolgozandó koordinációs követelményeket és az együttműködéseket más prioritásokkal és konstrukciókkal (melléklet 3) a pénzügyi kifizetési ütemterveket konstrukciónként 2 évre (melléklet 4).

4 Az operatív programok akciótervei KM OP speciális helyzete: A KM régiót érintő KEOP akciótervek KA finanszírozásúak Nem kerül részletezésre: –Természeti értékeink jó kezelése –Megújuló energiaforrás-felhasználás növelése –Fenntartható termelés és fogyasztás elősegítése, ezeket a KM OP Akciótervei tartalmazzák

5 Egészséges, tiszta települések prioritás Hulladékgazdálkodás: 11,49 milliárd Ft 2007-2008 konstrukcióA támogatott projektek méreteelvárt önerő mértéke min. a teljes projektköltség 1. Új, térségi szintű, települési szilárdhulladék- gazdálkodási rendszerek kialakítása nagyprojektek és kiemelt projektek Nagyprojektek: min. 25 M Euró Kiemeltnél min. 1 Mrd Ft 10 -50 % 2. Meglévő, működő, térségi szintű, települési szilárdhulladék-kezelési rendszer/rendszerek technológiai és/vagy területi kiegészítése kétfordulós pályázat legalább 100 M Ft10 -50 % 3. Települési szilárd hulladékok szelektív gyűjtő-, begyűjtő- és szállítórendszerének fejlesztése egyfordulós pályázat legalább 10 M Ft10 -50 % 4. Önkormányzati felelősségi körbe tartozó állati-eredetű hulladék gyűjtő-, begyűjtő-és szállítórendszerének kialakítása kétfordulós pályázat legalább 15 M Ft10 -50 % 5. Házi komposztálás elősegítése egyfordulós pályázat legalább 0,5 M Ft.10 -50 %

6 Egészséges, tiszta települések prioritás HulladékgazdálkodásÁltalános: konstrukciók kedvezményezettjei: Települési Önkormányzatok, társulások Specifikus: 1. Új, térségi szintű, települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek kialakítása nagyprojektek és kiemelt projektek Nem képezik részét a konstrukciónak az anaerob rendszerekben történő biogáz termelésre irányuló fejlesztések, amennyiben a létesítményben a települési hulladékon kívül más hulladék kezelését is végzik, valamint a képződő biogázok energetikai hasznosítására irányuló fejlesztések. (Ez esetben a megújuló energiatermelésre irányuló konstrukciókat kell igénybe venni.) 2. 2. Meglévő, működő, térségi szintű, települési szilárdhulladék-kezelési rendszer/rendszerek technológiai és/vagy területi kiegészítése kétfordulós pályázat Jelen konstrukciónak nem képezik részét a hulladékkezelés ártalmatlanításra és égetéssel történő hasznosításra, tárolásra, valamint a begyűjtésre, gyűjtésre és a hozzájuk kapcsolódó szállításra irányuló beruházásai.

7 Egészséges, tiszta települések prioritás Szennyvízkezelés: 49,5 milliárd Ft 2007-2008 konstrukcióA támogatott projektek méreteelvárt önerő mértéke min. a teljes projektköltség 1. Szennyvízelvezetés és - tisztítás, – kezelés és folyékony hulladékkezelés, szennyvíztisztító telepi elhelyezés – kiemelt és nagyprojekt Nagyprojekt: min. 25 M Euró Kiemelt projekt: 400 M Ft – 25 M Euró 15 -50 % 2. Szennyvízelvezetés és-tisztítás, folyékony hulladék kezelése és szennyvíztisztító telepi elhelyezése, iszapkezelés és - hasznosítás - kétfordulós pályázat 1. forduló - előkészítés a bruttó beruházási összköltség maximum 6%-a 2. forduló - megvalósítás 500 M Ft – 25 M euró 15 -50 % Általános: konstrukciók kedvezményezettjei: Helyi önkormányzatok és társulások; A Magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet; A Magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet és helyi önkormányzat(ok) közösen

8 Egészséges, tiszta települések prioritás Ivóvízminőség-védelem: 24,31 milliárd Ft 2007-2008 konstrukcióA támogatott projektek méreteelvárt önerő mértéke min. a teljes projektköltség 1. Ivóvízminőség-javítás komplex program - kiemelt és nagyprojekt Nagyprojekt esetén: minimum 25 M euró; Kiemelt projekt esetén: 1 Mrd Ft – 25 M euró; 10 -50 % 2. Ivóvízminőség-javítás program kétfordulós pályázat 1. forduló - előkészítés a bruttó beruházási összköltség max. 6 %-a: max. 180 M Ft 2. forduló -megvalósítás 20 M Ft – 3 Mrd Ft 10 -50 % Általános: Kedvezményezettek: helyi önkormányzatok és társulások; Magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet; Magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet és helyi önkormányzat(ok) közösen Specifikus: A megvalósítás földrajzi területe 1. Az Észak-alföldi Régió, a Dél-alföldi Régió, a Dél-dunántúli Régió, valamint a Borsod-Abaúj- Zemplén megye területén lévő egyes települések 2. A Nyugat-dunántúli Régió, a Közép-dunántúli Régió, a Közép-magyarországi Régió, valamint Heves és Nógrád megye területén lévő egyes települések

9 Vizeink jó kezelése prioritás konstrukcióA támogatott projektek méreteelvárt önerő mértéke min. a teljes projektköltség 1. Tisza-völgyi árvízvédelmi fejlesztések (Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) kiemelt és nagyprojekt Nagyprojekt: min.: 25 M Euró Kiemelt projekt: min.: 500 M Ft, max.: 25 M Euró 0% 2. Duna és egyéb vízfolyások állami tulajdonú árvízvédelmi létesítményeinek fejlesztése kiemelt és nagyprojekt Nagyprojekt: min. összeg: 25 M Euró Kiemelt projekt: min.: 500 M Ft, max: 25 M Euró 0% 3. Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések Kétfordulós pályázat 100 M – 1 Mrd Ft0% 4. Árvízi kockázati térképezés és stratégiai, kockázatkezelési terv készítés Egyfordulós pályázat 50 M – 1 Mrd Ft0% 5. Tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése Kétfordulós pályázat -* Jó árvízvédelmi gyakorlat kialakítása: 23,7 milliárd Ft 2007-2008 * A konstrukció indítása előzetes feltételhez kötött ld. Akcióterv

10 Vizeink jó kezelése prioritás Jó árvízvédelmi gyakorlat kialakítása Specifikus: Lehetséges kedvezményezettek (1, 2, 4) Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI); Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok (KÖVIZIG-ek). (3) Az 1995. évi LVII. törvény (Vízgazdálkodási törvény) 16. §. alapján azok az önkormányzatok, önkormányzatok társulásai, amelyeknek árvízvédelmi kötelezettségük van (5) Települési önkormányzatok; Nemzeti Park Igazgatóságok; Vízgazdálkodási társulatok; mezőgazdasági termelők; vállalkozások, illetve ezek társulása A megvalósítás földrajzi területe (1) Magyarország, a Tisza valamint a mellékfolyóinak nagyvízi medre, továbbá a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 1. mellékletében nevesített Tisza-völgyi árvízvédelmi védvonalak, és az azokhoz tartozó öblözetek. (2 ) Magyarország, a Duna valamint a mellékfolyók nagyvízi medre, továbbá a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 1. mellékletében nevesített Duna- völgyi árvízvédelmi védvonalak, és az azokhoz tartozó öblözetek

11 Vizeink jó kezelése prioritás konstrukcióA támogatott projektek méreteelvárt önerő mértéke min. a teljes projektköltség 1. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése kiemelt projekt maximum: 2,5 Mrd Ft0% 2. Komplex vízvédelmi beruházások kiemelt és nagyprojekt Nagyprojekt: min. összeg: 25 M Euró Kiemelt projekt: min.: 1 Mrd Ft, max: 25 M Euró 0% 3. A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring fejlesztése egyfordulós pályázat 50 M – 500 M Ft0% 4. A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó informatikai rendszer fejlesztése egyfordulós pályázat 50 M – 500 M Ft0% Komplex vízgyűjtő fejlesztés: 14 milliárd Ft 2007-2008 Lehetséges kedvezményezettek  Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI): 1, 2, 3, 4  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM): 1, 2, 4  Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI): 3, 4

12 Vizeink jó kezelése prioritás konstrukcióA támogatott projektek méreteelvárt önerő mértéke min. a teljes projektköltség 1. Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálatának elvégzése egyfordulós pályázat 50 M – 500 M Ft0% 2. Üzemelő vízbázisok biztonságba helyezése egyfordulós pályázat - *- *-* 3. Távlati vízbázisok diagnosztikai vizsgálatának elvégzése kiemelt projekt 200 M – 500 M Ft0% Vízbázis-védelem: 2,6 milliárd Ft 2007-2008 Lehetséges kedvezményezettek Települési önkormányzatok, települési önkormányzati társulások: 1, 2 Területileg illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok (KÖVIZIG-ek): 3 * A konstrukció indítása előzetes feltételhez kötött ld. Akcióterv

13 Vizeink jó kezelése prioritás konstrukcióA támogatott projektek méreteelvárt önerő mértéke min. a teljes projektköltség 1. Szennyezett területek kármentesítési feladatainak elvégzése kétfordulós pályázat minimális összeg 25 M Ft, maximális összeg 25 M Euró 0% Környezeti kármentesítés: 8,31 milliárd Ft 2007-2008 Lehetséges kedvezményezettek  Központi költségvetési szerv; Honvédelmi Minisztérium szervei; ÁPV Rt.;  Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok (KÖVIZIG-ek);  Nemzeti Park Igazgatóságok, Kincstári Vagyonigazgatóság,  Települési önkormányzat vagy települési önkormányzati társulás, amennyiben a kármentesítés kötelezettje. Konstrukció-specifikus szakmai jogosultsági szempontok: A Pályázó az illetékes környezetvédelmi hatóság által elfogadott tényfeltárási záródokumentációval rendelkezik, A Pályázó az illetékes környezetvédelmi hatóság által elrendelt kármentesítés műszaki beavatkozási szakaszára vonatkozó hatósági kötelezéssel rendelkezik, A projekt prioritási száma nagyobb 350-nél A szennyező jogutód nélkül megszűnt, vagy a szennyező nem ismert Nem támogatható, aki a kötelezést magánjogi szerződés keretében vállalta át

14 Vizeink jó kezelése prioritás konstrukcióA támogatott projektek mérete elvárt önerő mértéke min. a teljes projektköltség 1. A települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése nagyprojektek és kiemelt projektek min. 650 M Ft, max. 10 Mrd Ft 0% 2. Egyes települési szilárd hulladéklerakót, lerakókat érintő helyi szintű rekultivációs program, programok elvégzése kétfordulós pályázat minimális összeg: 50 M Ft, maximális összeg 1 Mrd Ft 0% 3. Állati hulladéktemetőket érintő (dögkút, dögtér, üzemi lerakók) térségi, kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése kétfordulós pályázat minimális összeg 8.75 M Ft, maximális összeg 250 M Ft 0% 4. Az ország teljes területén a bezárt, felhagyott földmedrű települési folyékony hulladék fogadóhelyek (iszaptavak) rekultivációja kétfordulós pályázat minimális összeg: 5 M Ft, maximális összeg: 250 M Ft 0% Rekultiváció: 54,11 milliárd Ft 2007-2008 Lehetséges kedvezményezettek  Települési önkormányzati társulás: 1  Települési önkormányzatok; Települési önkormányzati társulások: 2, 3, 4

15 Hatékony energia-felhasználás prioritás konstrukcióA támogatott projektek mérete elvárt önerő mértéke min. a teljes projektköltség 1. Hatékony energia-felhasználás egyfordulós pályázat min. 1 M Ft, max. 500 M Ft 50-90% 2. Szemünk Fénye Program kidolgozás alatt Hatékony energia-felhasználás: 8,91 Mrd Ft 2007-2008 Lehetséges kedvezményezettek Kis- és középvállalkozások Központi költségvetési szervek és intézményeik Helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek és azok intézményei A közhasznú szervezetek (1997. évi CLVI. Tv) Önkormányzati ill. állami többségi tulajdonú gazdasági társaságok (pl.: távhőtermelők, távhőszolgáltatók) Egyházi jogi személyek és azok intézményei Civil szervezetek

16 Projekt előkészítési prioritás konstrukcióA támogatott Projektek Mérete (Csak Előkészítési Költség) elvárt önerő mértéke min. a Teljes projektköltség A 1067/2005 (VI. 30.) Korm. hat á rozat alapj á n t á mogat á si d ö nt é sben r é szes ü lt nagyprojektek elők é sz í t é si t á mogat á sa Kiemelt projekt 5– 2 500 M Ft25% Kp-i költségv-i szerv: 0% Nagy- és kiemelt projektek előkészítésének támogatása Egyfordulós pályázat (meghívásos)* 5– 400 M Ft Beruházás várható összes elszámolható Ktg. max. 6%-a 25% Kp-i költségv-i szerv: 0% Megh í v á sos k é tfordul ó s p á ly á zatok első fordul ó j á t k ö vetően t á mogat á si d ö nt é ssel rendelkező projektjavaslatok elők é sz í t é se Egyfordulós pályázat** 5 – 400 M Ft Beruházás várható összes elszámolható Ktg. max. 6%-a 25% Kp-i költségv-i szerv: 0% A k é tfordul ó s p á ly á zatok első fordul ó j á t k ö vetően t á mogat á si d ö nt é ssel rendelkező projektjavaslatok elők é sz í t é se Egyfordulós pályázat** 5 – 400 M Ft Beruházás várható összes elszámolható Ktg. max. 6%-a 25% Kp-i költségv-i szerv: 0% *A konstrukcióban azon projektek kerülhetnek meghívásra, amelyek a későbbiekben az egyes szak- prioritások PEP Akciótervben felsorolt konstrukcióiban nevesítésre kerülhetnek **a szakprioritásokban meghirdetésre kerülő PEP AT leírt kétfordulós pályázati konstrukciók első fordulóját követő projektfejlesztési szakaszhoz kapcsolódóan Projekt előkészítés: 25,73 milliárd Ft 2007-2008

17 Projekt előkészítési prioritás Lehetséges kedvezményezettek 1 konstrukció: Önkormányzatok, önkormányzati társulások, VKKI: 2 konstrukció: Helyi önkormányzatok és helyi önkormányzati társulások; A Magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet; A Magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet és helyi önkormányzat(ok) közösen, Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI); Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok (KÖVIZIG-ek), Központi költségvetési szervek: 3 konstrukció: Központi költségvetési szerv; Honvédelmi Minisztérium szervei; ÁPV Rt.; Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok (KÖVIZIG-ek); Nemzeti Park Igazgatóságok, Kincstári Vagyonigazgatóság, Települési önkormányzat vagy települési önkormányzati társulás, amennyiben a kármentesítés kötelezettje 4 konstrukció: Helyi önkormányzatok és helyi önkormányzati társulások; A Magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet; A Magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet és helyi önkormányzat(ok) közösen, Nemzeti Park Igazgatóságok; Vízgazdálkodási társulatok; mezőgazdasági termelők; vállalkozások, illetve ezek társulása, Állami erdőgazdasági ZRt.-k; Civil szervezetek; Közhasznú társaságok; Közalapítványok

18 A tervezés folyamata További lépések: –2007. április-május: Az akciótervek társadalmi egyeztetése az NFÜ irányítása mellett megkezdődik) –és ezzel párhuzamosan lezajlik az akciótervek stratégiai környezeti vizsgálata (SKV) és az ex-ante értékelése. –2007. május végéig az akcióterveket véglegesíteni kell beépítve a véleményeket (partnerség, SKV, ex-ante) –2007. júniusában első körben a Fejlesztést Irányító Testület (FIT), majd a Kormány elé kerülnek jóváhagyás céljából. Az akciótervek véglegesítésének további feltétele, hogy az Európai Bizottság lezárja a tárgyalásokat mind az ÚMFT, mind a KEOP vonatkozásában és a jóváhagyja az operatív programot. Ez várhatóan 2007. április-május hónapjaiban megtörténik. A pályázati felhívások megjelenésének várható ideje: 2007. augusztus-szeptember

19 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A KEOP Akciótervei : források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetfejlesztési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések