Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Boros Sándor pénzügyőr százados osztályvezető

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Boros Sándor pénzügyőr százados osztályvezető"— Előadás másolata:

1 ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ a vámtarifaszám – KN-kóddal való megfeleltetésének gyakorlati végrehajtásáról
Boros Sándor pénzügyőr százados osztályvezető NAV KH Jövedéki Főosztály 2014. május 13.

2 MEGFELELTETÉS Jöt. 7. § 9. vámtarifaszám: a Tanács 2658/87/EGK rendeletének … január 1-jén hatályos, egyébként a Bizottság 2587/91/EGK rendeletével módosított október 19-én hatályos … külön PM rendeletben kihirdetett áruazonosító szám. A nyolc számjegynél kevesebb számjeggyel megadott vámtarifaszám esetén annak valamennyi alszámos bontása is ideértendő; Jöt. 9/A. KN-kód: a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 1. mellékletében meghatározott Kombinált Nómenklatúrával megegyező árut megjelölő áruazonosító szám; Jöt. 128/G. § (1) A jövedéki szabályozásban alkalmazott vámtarifaszámoknak megfelelő KN-kódokat a vámhatóság március 31-ig tájékoztatóban teszi közzé internetes honlapján.

3 ÁTMENETI RENDELKEZÉS 8/2004. PM rendelet 138. § (13) … amennyiben az engedélyében szereplő jövedéki terméknek a Jöt. 128/G. § (1) bekezdése szerint közzétett vámtarifaszáma és KN-kódja nem egyezik meg, legkésőbb május 31-ig köteles bejelenteni a vámhatóságnak az eltérést … . 8/2004. PM rendelet 138. § (14) A … bejelentésnek tartalmaznia kell … az engedély szerinti vámtarifaszámot és a … közzétett KN-kódot. 8/2004. PM rendelet 138. § (15) ... hatósági eljárás befejezéséig a Jöt. szerinti vámtarifaszámot tartalmazó engedély érvényes marad. 8/2004. PM rendelet 138. § (16) … vámtarifaszám és a közzétett KN-kód megegyezik, akkor … a KN-kód változásáig a Jöt. szerinti KN-kódnak kell tekinteni. 8/2004. PM rendelet 138. § (17) A nyilvántartásba vett csomagküldő kereskedőre, adóügyi képviselőre, felhasználóra … rendelkezéseket kell alkalmazni … . 8/2004. PM rendelet 138. §(18) … engedélyt április 1. és június 30. között kérelmező személynek … közzétett, vonatkozó KN-kód június 30-át követő alkalmazásáról is nyilatkoznia kell … .

4 GYAKORLATI ALKALMAZÁS I.
A KN-kód alapján FOG MŰKÖDNI:  az engedélyezési eljárás, a nyilvántartásba vételi eljárás, a kötelező érvényű vámtarifabesorolás jogintézménye, a nyilvántartás vezetés, a nyilvántartás havi/negyedéves zárás (a rögzített időállapotú vámtarifaszámhoz rendelt fajtakód megadásával), a bizonylat kiállítása, az adatszolgáltatás, a bevallás benyújtás. Jöt. 48/E. § (1) – (3) bekezdés Közhiteles hatósági nyilvántartás

5 GYAKORLATI ALKALMAZÁS II.
Mit kell tenni a KN-kódra történő átállással kapcsolatban: Jövedéki tevékenységi engedélyek/nyilvántartásba vétel módosításához kapcsolódó változás-bejelentés (kivéve: az egyszerűsített adóraktári engedélyes tevékenységet); Jövedéki tevékenységre irányuló engedély iránti/nyilvántartásba vételi kérelem – KN-kód alkalmazásáról szóló nyilatkozat (kivéve: az egyszerűsített adóraktári engedélyes tevékenységet); Kötelező Érvényű Vámtarifabesorolás (lehetőség); Nyilvántartásokban a készletek KN kód szerinti átvezetése; GTIN (globális áru azonosító) szám / VP termékazonosító-szám bejelentés / igénylés / módosítás (amennyiben szükséges); Jövedéki Árumozgási és Ellenőrző Rendszerben (EMCS) kizárólag KN-kód alkalmazás.

6 GYAKORLATI ALKALMAZÁS III.
Általános szabály: A gazdálkodónak mindig 8 számjegyű bontásban kell elvégeznie a vámtarifaszám és a KN-kód összehasonlítását. Ha 8 számjegyű bontás szerint eltérés állapítható meg, változás-bejelentést kell tenni. Az engedélyező igazgatóság a változás-bejelentés alapján intézkedik az engedély módosítása iránt. Adóraktári tevékenység esetén: az adóraktári tevékenységre kiadott engedélyen a jövedéki terméknek a vámtarifaszáma, illetve július 1-vel a KN-kódja az adómértékhez rendelt számjegyű bontásban (4, 6 vagy 8) szerepel vagy fog szerepelni. A változás-bejelentést, akkor is meg kell tennie az engedélyesnek, ha a 8 számjegyű bontástól eltérőn a kiadott engedélyen a 4 vagy 6 számjegyű bontásig nincs eltérés a rögzített időállapotú, illetve a KN-kód között. Jövedéki engedélyes tevékenység esetén: július 1-től az engedély iránti kérelemben kizárólag az ásványolajtermékek KN-kódját kell megadni. Ennek okán a KN-kód átvezetésével összefüggésben a jövedéki engedélyes kereskedői, exportálói, importálói vagy jövedéki termék közösségi kereskedelmére jogosító engedéllyel rendelkező személynek változás-bejelentési kötelezettsége kizárólag az ásványolajtermékek tekintetében merül fel. FONTOS: EAR engedélyeseket nem érinti a KN-kód átvezetés, azaz nem kell változás-bejelentést tenni.

7 GYAKORLATI ALKALMAZÁS IV.
Példa arra vonatkozóan, hogyan kell eldönteni, hogy adott gazdálkodónak kell-e változás- bejelentést tennie: I. eset: A gazdálkodó engedélyében a vámtarifaszámú gázolaj szerepel. A tájékoztatóban az e vámtarifaszámnak - kéntartalomtól függően – a , , , KN-kódok felelnek meg. Mivel az engedélyben szereplő jövedéki terméknek a vámtarifaszáma ( ) és az annak megfeleltetett KN-kódja nem egyezik, ezért a gazdálkodónak május 31-ig be kell jelenteni az eltérést az engedélyt kiadó igazgatósághoz.

8 GYAKORLATI ALKALMAZÁS V.
Példa arra vonatkozóan, hogyan kell eldönteni, hogy adott gazdálkodónak kell-e változás- bejelentést tennie: II. eset: A gazdálkodó engedélyében sör szerepel, de a vámtarifaszám a Jöt. szabályozásának megfelelően csak négy számjegyig – 2203 – került feltüntetésre. Ebben az esetben helytelen eljárás az, ha az összehasonlítást négy számjegyig végezzük. Ilyenkor az engedélyes által gyártott termék vámtarifaszámát – amelyet egyébként az engedély iránti kérelemben is megadott – 8 számjegyes bontásig kell vizsgálni. A példában legyen ez most a (malátából készült sör legfeljebb 10 literes tartályban). A tájékoztató szerint e vámtarifaszámnak a és a KN-kód felel meg. Tehát mivel nincs egyezőség a gazdálkodó által gyártott jövedéki termék vámtarifaszáma és az annak megfeleltetett KN-kód között, ezért a gazdálkodónak május 31-ig szintén be kell jelenteni az eltérést az engedélyt kiadó igazgatósághoz.

9 GYAKORLATI ALKALMAZÁS VI.
Példa arra vonatkozóan, hogyan kell eldönteni, hogy adott gazdálkodónak kell-e változás- bejelentést tennie: III. eset: A gazdálkodó engedélyében sör szerepel, de a vámtarifaszám a Jöt. szabályozásának megfelelően csak négy számjegyig – 2203 – került feltüntetésre. Ebben az esetben helytelen eljárás az, ha az összehasonlítást négy számjegyig végezzük. Ilyenkor az engedélyes által gyártott termék vámtarifaszámát - amelyet egyébként az engedély iránti kérelemben is megadott – 8 számjegyes bontásig kell vizsgálni. A példában legyen ez most a (malátából készült sör több mint 10 literes tartályban). A tájékoztató szerint e vámtarifaszámnak a KN kód felel meg. Mivel egyezőség tapasztalható a gazdálkodó által gyártott jövedéki termék vámtarifaszáma és az annak megfeleltetett KN kód között, ezért a gazdálkodónak nem kell bejelentést tennie. Természetesen, ha más jövedéki terméket is gyárt, amely esetében nincs egyezőség az összehasonlítás során, a bejelentést a másik termék tekintetében meg kell tenni, tehát az engedély módosítását kell kérni.

10 GYAKORLATI ALKALMAZÁS VII.
A változás-bejelentés alapján a vámhatóság közigazgatási eljárást folytat le, melynek eredményeként a bejelentett adatokat nyilvántartásba veszi. A változás-bejelentés az ügyfél kérelmére induló első fokú eljárásnak minősül. Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 26. pontja alapján tárgyi illetékmentes a közigazgatási hatóságnál nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások jogszabályi előíráson alapuló, kötelező bejelentése. Ezt figyelembe véve a KN-kóddal összefüggő változás-bejelentéssel illetékfizetési kötelezettség nem keletkezik. A 8/2004. PM rendelet 138. § (13) – (17) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a vámhatóság a változás-bejelentés alapján az eljárást – alapesetben – július 1-jét megelőzően lefolytatja, és az új engedélyt kiadja, amelyen az érvényesség kezdeteként július 1-je szerepel. Az engedélyező igazgatóság az új engedély érvénybe lépésével egyidejűleg a korábban kiadott engedély bevonása iránt intézkedik. Amennyiben azonban az engedélymódosításra irányuló eljárás július 1-jéig valamilyen oknál fogva még nem zárul le, abban az esetben a Jöt. szerinti vámtarifaszámot tartalmazó engedély érvényes marad a változás-bejelentés alapján indult hatósági eljárás befejezéséig.

11 GYAKORLATI ALKALMAZÁS VIII.
Új engedély iránti kérelem – április 1. és június 30. között – benyújtásakor a kérelmezőknek, a kérelem benyújtásával egyidejűleg a KN-kód június 30-át követő alkalmazásáról is nyilatkoznia kell. A nyilatkozatot a kérelem formanyomtatványához kell csatolni. A nyilatkozat tekintetében kötelező formátum nem lett meghatározva. Javaslom a változás-bejelentésnél meghatározott adatok értelemszerű alkalmazását. Amennyiben a vámhatóság az új engedélyt július 1-jét megelőzően kiadja, akkor azon a Jöt. 7. § 9. pontja szerinti rögzített időállapotú vámtarifaszámot tünteti fel és július 1-jével a kérelemhez mellékelt nyilatkozat alapján hivatalból módosítja az engedélyen szereplő vámtarifaszámot a KN-kódra, továbbá az engedély kiadásával egyidejűleg bevonja a korábbi engedélyt.

12 GYAKORLATI ALKALMAZÁS IX.
Egyszerűsített adóraktári engedélyes tevékenységet: a KN-kód bevezetése és azzal összefüggésben az engedély módosítására vonatkozó változás-bejelentési, a KN-kód alkalmazásáról szóló nyilatkozattételi kötelezettség, valamint július 1-jétől a KN kód szerinti nyilvántartás vezetési, adatszolgáltatási (elszámolási) kötelezettség nem érinti. Fejlesztési tervek: A jövőt érintő informatikai fejlesztés eredményeként az új (módosított) EAR engedélyeken már a „szőlőbor”, illetve a „Palackos erjesztésű pezsgő” megnevezés kerül feltüntetésre. Tekintettel arra, hogy az egyszerűsített adóraktári engedélyesre nem vonatkozik a KN-kódra történő átállás, ezért kizárólag a megnevezést tartalmazó engedélyek kiadása az általános szabályok szerint benyújtott az engedély módosítását eredményező változás-bejelentés átvezetésével, illetve a tevékenység módosítására irányuló engedély iránti kérelemre kiadott új engedély kiadásával valósul meg.

13 Így biztosított a KN-kód esetén megfelelő fajtakód alkalmazása.
GYAKORLATI ALKALMAZÁS X. KN-kódok és fajtakódok kapcsolata A KN-kódok bevezetésével új fajtakód táblázat kiadása nem történt, azaz a legutolsó verzió július 1-jét követően a KN-kódokkal használható. A 4008/2014. számú tájékoztatóban megjelent megfeleltetési táblázatból a KN-kódhoz hozzárendelhető a rögzített időállapotú vámtarifaszám. A fajtakód táblázatból hozzá rendelhető a rögzített időállapotú vámtarifaszámhoz a fajtakód. Így biztosított a KN-kód esetén megfelelő fajtakód alkalmazása.

14 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Boros Sándor pénzügyőr százados osztályvezető"

Hasonló előadás


Google Hirdetések