Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Általános forgalmi adó 2012

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Általános forgalmi adó 2012"— Előadás másolata:

1 Általános forgalmi adó 2012

2 2011. évi XXXV. törvény 2011. évi XCVI. törvény 2011. évi LVII. törvény 2011. évi CXXIII. törvény 2011. évi CLVI. törvény MK 140. szám Hatály: január 1.

3 TÉMÁK Adómérték Közhatalmi tevékenység Megszűnés jogutódlással
Közösségi ügyletek, Adófizetési kötelezettség Adóalap csökkenés, adólevonás, Fordított adózás, számlázás Tárgyi eszköz, mezőgazdasági tevékenység

4 Adómérték Áfa kulcs: 25 % 27 % (21,26 %), 18 %,
5 % - hangszeres élő zenei szolgáltatás vendéglátóhely, zártkörű családi, baráti rendezvény, belépő díj nélküli zenés, táncos rendezvény 2011. április 12-től Azon ügyletekre, amelyek adókötelezettsége december 31-e után keletkezik

5 Adómérték Főszabály: a teljesítéskor érvényes adómérték! Kivéve:
Termék Közösségen belüli beszerzés Előleg fizetés Belföldi fordított adózás a fizetendő adó megállapításakor érvényes adómérték

6 Adómérték Nettó elszámolás: 15m Ft + áfa Előleg számla: november 15. 1. Előleg 5 000 eFt 2. Előleg áfája (25%) (5 000 x 0,2)= eFt Végszámla: január 15-én: 3. Nettó vételár eFt 4. Árhátralék e – e = eFt 5. Árhátralék áfája (27%) e x 0,27 = eFt 6. Fizetendő hátralék e e = eFt 7. Bruttó vételár 15 000e+1 000e+2 970e= eFt 8. Áfa összesen 1 000e+2 970e = eFt

7 Adómérték Bruttó elszámolás: eFt Előlegszámla: november 15-én: 1. Előleg 5 000 eFt 2. Előleg áfája (25%) 1 000 eFt Végszámla január 15-én: 3. Bruttó vételár eFt 4. Árhátralék 18 750e e= eFt 5. Árhátralék áfája (27%) 13 750e x 0,2126 = 2 923,25 eFt 6. Fizetendő hátralék eFt 7. Nettó vételár 18 750e-1 000e-2 923,25e=14 826,75 eFt 8. Áfa összesen 1 000e = Ft

8 Adómérték Időszaki elszámolásokra – átmeneti rendelkezés
25 % - fizetési határidő december 15. 25 % - elszámolási időszak dec dec. 31. ellenérték megtérítése – január 10. 27 % - elszámolási időszak jan. – ellenérték megtérítése jan. 25/27 % - elszámolási időszak dec. – jan. 2011. decemberi % 2012. januári %

9 Adómérték – EVA alanyoknál
58. §. szerinti ügylet esetén 2011. dec. könyvelési díj, számlát kiállítja, fizetési határidő jan., évben nem kerül kiegyenlítésre 2012. évre is eva alany marad: elszámolás időszak befejeződik évben: Bevételi nyt: időszak dec, fiz hi: jan áfa: 25 % 2012. évi eva bevétel – 37 % Számviteli tv.: áfa % 2011. évi eva bevétel – 30 %

10 Adómérték – EVA alanyoknál
Elszámolási időszak áthúzódik évre: időszak: dec jan. fizetési határidő: jan. Bevételi nyt: időszak dec-jan, fiz hi: jan decemberre áfa 25 % január áfa 27 % 2012. évi eva bevétel – 37 % Számviteli tv.: áfa % (időbeli elhatárolás) 2011. évi eva bevétel – 30 % - 27 % 2012. évi eva alap – 37 %

11 Adómérték – EVA alanyoknál
2012. évre EVA megszűnik TAO alany lesz elszámolás időszak befejeződik évben: Bevételi nyt: időszak dec, fiz hi: jan áfa: 25 % 2011. évi eva bevétel – 30 % 2012. évben – áfa 0 Számviteli tv.: áfa % 2012. évben - áfa 0

12 Adómérték – EVA alanyoknál
Elszámolási időszak áthúzódik évre: időszak: dec jan. fizetési határidő: jan. Bevételi nyt: időszak dec-jan, fiz hi: jan decemberre áfa 25 % január áfa 27 % 2011. évi eva bevétel – 30 % Számviteli tv.: áfa % (időbeli elhatárolás) - 27 % 2012. évi TAO bevétel (nettó) elhatárolás feloldása miatt - áfa 27 %

13 Közhatalmi tevékenység
Közhatalmi tevékenység: közreműködő szervezek európai uniós és egyéb nemzetközi források felhasználásának lebonyolításával kapcsolatos tevékenység Nem feltétele: létesítő okirat utaljon Kikerül a törvényből: a ptk államigazgatási jogkörben okozott kárért való felelősségről szóló 349. §

14 Megszűnés jogutódlással
Hatály: július 15-től Egyéni vállalkozó egyéni céggé történő „átalakulás” Gazdaságátadási támogatás fejében átadó mezőgazdasági termelő, átvevő a közeli hozzátartozó Költségvetési szerv államháztartási törvény szerinti átalakulása Áfa fizetési kötelezettségtől mentesülés 2010. január 1-től alkalmazható

15 Közösségi ügyletek Láncügylet – közbenső vevőként fuvarozó dönt
2. számla I  SLO 1. számla   3. számla HU HR Közösségi szolgáltatás, 3. országból – igénybevevő az adófizető előleg – adófizetés kötelezettség!!!!!!! jóváírása, kézhezvétele (2012. jan.1-től) adót nem tartalmaz, levonható, összesítő jelentés!!! Mikor:számlán szereplő időpont vagy pénzintézeti terhelés Áru mozgása

16 Számla korrekció Nem kell önellenőrizni: Aktuális adóbevallásba
Tévesen magasabb ellenértéket számláztak csökken az áfa kulcs – 25 % mentes Teljesítés hiánya miatt az előleg részben vagy egészben visszafizetik Kiállított számlát módosítani kell Fizetendő adó csökken, de nem az adóalap csökkenése miatt Aktuális adóbevallásba

17 Adólevonás Levonható: személygépkocsi és más jármű bérbeadása, üzleti használat arányában 2011. dec. 31. után elszámolási időszaktól Levonási jog elévülési időn belül bármikor gyakorolható Negatív adó elévülési időn belül görgethető Visszaigénylésnek nem feltétele a kifizetettség

18 Fordított adózás A köre nem bővül
Az adóhatóságnak tájékoztatási kötelezettsége ingatlant értékesítő adóalany élt-e és milyen terjedelemben az adófizetés választásának lehetőségével Az adóhatóság ezen tájékoztatási kötelezettségének a honlapon történő közzététellel tesz eleget

19 Számlázás Az adóalany akkor is köteles számlát adni
Adóalany belföldön kívül is letelepedett Ügylet teljesítésével legközvetlenebbül a belföldi székhely vagy állandó telephely érintett Elektronikus számlázás EDI rendszerben történő elektronikus számlázás elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott elektronikus számlázás számlabefogadó beleegyezését, kivéve, ha jogszabályilag kötelező

20 Pénztárgép, taxaméter A gépi nyugta- és/vagy számlaadásra szolgáló pénztárgépet és taxamétert legkésőbb február 29-ig az arra jogosított szervizzel át kell állíttatni Az adóalany az átállításig kézi kibocsátású nyugtát, számlát kell használjon

21 Tárgyi eszközök Tárgyi eszköz figyelési időszak alatti korrekció:
Azokra az évekre kell számolni, amikor a tárgyi eszköz a naptári év teljes időszaka alatt az adóalany rendeltetésszerű használatában van A korrekciót egységesen a naptári év utolsó adó-megállapítási időszakában kell elvégezni az adott naptári évre számított levonási hányados alapján 2011.dec.31-e után használatba vett tárgyi eszk-re Régi eszközökre is alkalmazhatja – adó nyilvánt-ba rögzíteni, önellenőrzés - pótlékmentesen

22 Mezőgazdasági tevékenység
Mezőgazdasági tevékenységet meghatározó részben folytató adóalany: Mezőgazdasági tevékenységen kívüli tevékenységből származó bevétele ≤ alanyi adómentesség értékhatár Mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele - egyéb tevékenységből származó bevétele

23 Bevallási kötelezettség
Speciális adóalanyok Közösségi ügyletben vesz részt összesítő nyilatkozat Fizetendő adójuk van bevallás Ellenőrzési összhang megteremtése összesítő nyilatkozat + bevallás

24 Sorozatjelleg Lakóterület besorolású építési telkek (telekrészek),
Telekmegosztással Egyazon építési telekből (telekrészből) alakítottak ki Sorozat jelleg darabszámba – darabszámtól függetlenül – egy építési telekként (telekrészként) számítanak bele

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Általános forgalmi adó 2012"

Hasonló előadás


Google Hirdetések