Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Birta-Székely Noémi Pszicológia és Neveléstudományok Kar Kolozsvár

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Birta-Székely Noémi Pszicológia és Neveléstudományok Kar Kolozsvár"— Előadás másolata:

1 Birta-Székely Noémi Pszicológia és Neveléstudományok Kar Kolozsvár
A pedagógia alapjai Életkori sajátosságok A gyermek megismerése előadás Birta-Székely Noémi Pszicológia és Neveléstudományok Kar Kolozsvár

2 TARTALOM Életkori és egyéni sajátosságok
A gyermek fejlődését befolyásoló környezeti tényezők (család, média, kortárscsoport) jelentősége Hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermek Viselkedészavarok, magatartászavarok és deviáns viselkedés Tanulási zavarok Emocionális és neurotikus rendellenességek hatása a gyermek fejlődésére és iskolai teljesítményére Az integrált oktatás és a speciális nevelési igényű gyerekek A megismerésben alkalmazott módszerek és eljárások Szociális készségfejlesztés Csoportmódszerek Készség és személyiségfejlesztő gyakorlatok

3 Életkori és egyéni sajátosságok
Az életkori sajátosság az életkornak megfelelő tulajdonságok, képességek összessége FEJLŐDÉSELMÉLETEK (Freud, Piaget, Erikson) minden gyermek személyiségét egyéni fejlődési ütem és egyéni sajátosságok fogják jellemezi Milyen tényezők befolyásolják a fejlődést? – fejlődéslélektan ±2.5 év (Nagy József)

4 A gyermek fejlődését befolyásoló környezeti tényezők (család, média, kortárscsoport) jelentősége
szociális tanulás: a pedagógiai folyamatokban a szaktantárgyak tartalmának tanulása mellett a szociális tanulási tartalmak elsajátításának folyamata. érzékeny (szenzitív) periódus

5 Család kidolgozott és korlátozott kód (Bernstein 1964) Szülői testvér
Anyagi helyzet Kulturális ellátottság hatás

6 Média televízió, az internet, a telekommunikációs eszközök, számítógépek Médiapedagógia hírközlés, a kommunikáció és a manipuláció mint tananyag mozgókép nyelvének megismerése műsorok direkt elemzése kreatív média

7 Kortárscsoport Iskoláskor Serdülőkor káros szenvedélyek
deviáns csoportokhoz

8 Hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermek
Veszélyeztetettség: olyan – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult – állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. (Földes Petra 2005) Nemzeti Gyermekvédelmi Hivatal (A.N.P.D.C. – Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului)

9

10

11

12 Viselkedészavarok, magatartászavarok és deviáns viselkedés
Magatartászavar okai biológiai szociális stigmatizáció deviáns - elfogadott normát szeg meg tetteivel, viselkedése antiszociális viselkedéssé fajul Szociális készségek fejletlensége – a segítségnyújtásban ezen az úton indulhatunk el.

13 Tanulási akadályozottság
Tanulási zavarok TANULÁSI PROBLÉMÁK Tanulási nehézség Tanulási zavar Tanulási akadályozottság betegség, Hosszabb hiányzás, Korrepetálás családi problémák, hátrányos helyzet Diszkalkulia diszlexia Diszgráfia Figyelemzavar Hiperaktivitás fimotaság beszédzavarok (dadogás, hadarás, pöszeség, raccsolás, orrhangzóság) értelmi, mozgás-, látás-, hallássérültség halmozottan sérültek (pl. süket-vakság)

14 Emocionális és neurotikus rendellenességek hatása a gyermek fejlődésére és iskolai teljesítményére
szorongás teljesítményszorongás generalizált szorongás alvás zavarai alvajárás (szomnambulizmus) szorongásos alvászavarok (inszomnia) éjszakai felriadás (pavor nocturnus) táplálkozás zavarai obezitás anorexia bulimia

15

16

17

18

19

20 Az integrált oktatás és a speciális nevelési igényű gyerekek
integráció (fogadás) inklúzió (befogadás) Az integráció optimális esetben olyan sajátos nevelésszervezési forma, amely SNI gyermekek számára az adott körülmények között lehetővé teszi, hogy lakóhelyükön a saját korosztályukba tartozó, hasonló eltéréseket nem mutató gyermekekkel együtt vehessenek részt az intézményes nevelésben.

21 A megismerésben alkalmazott módszerek és eljárások
megfigyelés iskolai tevékenység és az életrajzi adatok értelmezése (portfolió) beszélgetés fejlesztő interjú szociometria

22 Szociális készségfejlesztés
Személyiségfejlesztés néhány jelentős területe Kreativitás Énkép Önismeret Empátia Társismeret, kapcsolatteremtés Divergens gondolkodás Nonverbális készségek, Metakommunikáció

23 Csoportmódszerek DUSO, Bűvös kör programok, tanmenetek Alaptechnikák
mintanyújtás megerősítés szerepjáték ötletbörze DUSO, Bűvös kör programok, tanmenetek

24 Készség és személyiségfejlesztő gyakorlatok
Kreativitást fejlesztés Nyelvi, szókincs Performációs Esztétikai érzékenység Nonverbális készségek fejlesztése Érzelmek kifejezése Imitációs készség Önkép, önismeret fejlesztése Testi önismeret Önkifejezés, önjellemzés, önábrázolás Énideál, célok, értékek Társismeret, kapcsolatteremtés fejlesztése Ismerkedés Kapcsolatteremtés


Letölteni ppt "Birta-Székely Noémi Pszicológia és Neveléstudományok Kar Kolozsvár"

Hasonló előadás


Google Hirdetések