Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nevelés- és oktatásszociológia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nevelés- és oktatásszociológia"— Előadás másolata:

1 Nevelés- és oktatásszociológia
Hegedűs Judit

2 Mi a szociológia? A társadalmi élet törvényszerűségeit kutató tudomány
A szociológia kérdései Ténykérdések Összehasonlító kérdések Fejlődési kérdések Elméleti kérdések

3 A szociológia tudományának gyökerei
önálló társadalomtudomány saját tárgykör, saját elméletek, saját módszerek

4 A szociológia kialakulásának társadalmi feltételei
iparosodás, hagyományos társadalmi intézmények, értékek és normák megváltozása társadalmi problémák

5 Mi a haszna? A társadalmi helyzetek megértése
A kulturális különbségek tudatosítása A politikai döntések hatásainak megítélése Az önismeret növelése

6 A társadalom és egyén viszonya
Arisztotelész: az ember „állami életre hivatott élőlény egyén és társadalom viszonya Durkheim Giddens

7 Az egyén és a társadalom kapcsolatát befolyásoló tényezők
Jövedelem Lakókörnyezet Iskoláztatás Gyermekek száma Devianciára való „hajlam”

8 Egyén és közösség Ökoszociális környezet
Fejlődéselméleti megközelítés szerint Pszichoszomatikus jellemzők Biogén és pszichogén szféra egysége

9 Emberkép Homo öconomicus – haszonelvűség
Homo pszichologicus – lelki tényezők Homo politicus - hatalomvágy

10 A szociológia története
Társadalmi utópiák: Platón – Állam Morus Tamás – Utópia Campanella – Napváros Rousseau – Társadalmi szerződés

11 A szociológia születése: előfutárok
Claude Henri Saint-Simon ( ) Három társadalomtípus: a teológiai, a katonai és az ipari társadalmat. Az ember és az ipar – adminisztráció Auguste Comte ( ) a szociológia, mint önálló társadalomtudomány (az elnevezés tőle származik) pozitivizmus – oksági magyarázat/előrejelzés megfigyelés, összehasonlítás, törvények, történelmi módszer

12 A szociológia születése: alapító atyák
Karl Marx ( ) a kapitalista társadalmi-gazdasági rendszer elemzése, ellentmondásainak feltárása a kapitalizmus összeomlása – kizsákmányolás A tőke (1867) Emile Durkheim ( ) a társadalmi integráció feltételei társadalmi munkamegosztás oka és funkciói Kollektív tudat Az öngyilkosság (anómia)

13 Mi a nevelésszociológia?
Nincs egységes meghatározás Értelmezési lehetőségek: A nevelés szociológiája Pedagógiai szociológia Iskolaszociológia Az oktatásügy szociológiája

14 Környezetkutatások A gyermek és környezetének kapcsolata
Szociálpedagógia szerepe és feladata Ökológiai szemlélet - szociálökológia Oktatásökológia

15 Struktúrakutatások Társadalmi szerkezet empirikus kutatása Témák
Társadalmi helyzet meghatározottsága Az intézményes nevelés és a társadalom felépítése.

16 Kultúrakutatások Etnológia A kultúra elemeinek szerepe generációkban
Szocializáció és szocializációs kutatások Berstein szociolingvisztikai kutatásainak eredményei

17 Alkalmazott kutatások jelentősége
Funkcionalista, kritikai elemek Nevelés és oktatás szemléletbeli átalakulása

18 Társadalomkritikai kutatások
A társadalom és nevelés viszonyának kritikája Változatás területei Szabad iskola, alternatív iskola szerint az iskola a társ. egyenlőtlenségek legfontosabb oka.

19 Nevelésszociológiai alapfogalmak

20 Vagyis megtanul emberi módon élni és viselkedni… (Bagdy Emőke)
Szocializáció …a társadalomba való beilleszkedés folyamata, melynek során az egyén megtanulja megismerni önmagát és környezetét, elsajátítja az együttélés szabályait. Vagyis megtanul emberi módon élni és viselkedni… (Bagdy Emőke)

21 Meghatározások biológiai egyedből társadalmi lény
az egyén internalizálja közvetlen környezete kultúráját egymáshoz kapcsolja a nemzedékeket (Turnbull, 1984)

22 A szocializáció folyamata

23 A szocializáció színterei
Szociális tanulás


Letölteni ppt "Nevelés- és oktatásszociológia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések