Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felhasználói adatok és fiókok migrálása az (USMT) 4.0 segítségével

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felhasználói adatok és fiókok migrálása az (USMT) 4.0 segítségével"— Előadás másolata:

1 Felhasználói adatok és fiókok migrálása az (USMT) 4.0 segítségével
User state migration tool Pellek Krisztián Microsoft-SP

2 Témáink User State Migration Options Overview of USMT USMT Scenarios
New Features of USMT 4.0 Lab – USMT 4.0

3 Migrációs lehetőségek
Windows Easy Transfer egyszerű,manuális lehetőség a felhasználók adatainak áthelyezésére két számítógép közt Adatokat mozgathatunk közvetlenül, vagy hálózaton keresztül User State Migration Tool Automatizált migrációs eszköz, a felhasználók adatainak másik gépre mozgatásához Pontosabban testre szabhatjuk a migrálandó adattípusokat Online és offline migrációs lehetőség Windows easy transfer – windows áttelepítő A felhasználók szerint a korábbi verziókban nehezen lehetett keresni, és azok leálltak a feladat befejezése előtt. Így a Windows Áttelepítő új fájlböngészőt tartalmaz, amellyel egyszerűen kiválaszthatja, mely fájlokat kívánja az új számítógépre másolni. És ha a Windows olyan fájlt talál, amellyel nem tud dolgozni, az áttelepítés nem szakad meg – be fog fejeződni, és a végén teljes körű jelentést olvashat a sikertelen áttelepítésekről. A számítástechnikában a hard link egy hivatkozás vagy mutató egy adattároló eszközön elérhető adatra. A legtöbb fájlrendszerben az elnevezett fájlok hard linkek. A fájl neve csak egy címke, amely az operációs rendszer számára egy adatra utal. Ennek megfelelően ugyanazt az adatot több néven is jelölhetjük. Ez azt is okozza, hogy az adaton végrehajtott változtatások megmaradnak akkor is, ha a fájl új nevet kap a későbbiekben. Hard linkkel csak azonos fájlrendszerben létező adatra lehet hivatkozni. Unix alatt hard link a link() rendszerhívás vagy az ln utasítás segítségével hozható létre. Windows alatt a NTFSben az fsutil hardlink [1] (csak Windows XP), az mklink utasítással [2] (Windows Vista) vagy például a FAR Managerrel [3] hard linkelhetünk.

4 USMT - áttekintés USMT a Windows AIK részeként érhető el Részei
Scanstate.exe – backs up the user data Loadstate.exe – restores the user data XML Files– Determine which files and settings are backed up and restored USMTUtils.exe – removes a local migration store ScanState.exe. A ScanState a forrás számítógépet elemzi, összegyűjti a lementendő beállításokat és fájlokat, majd pedig létrehoz egy Store-t (ami lehet egy hálózati mappa, vagy egy külön partíció, esetleg egy image-fájl is). A ScanState nem módosítja a régi számítógépet, és a Store kimenete alapértelmezés szerint egy tömörített image- fájl (USMT3.IMG 3.0-s verziónál). LoadState.exe. A LoadState feladata a beállítások és fájlok visszaállítása a célszámítógépre. A LoadState először minden fájlt a Storeból egyenként átmásol egy átmeneti mappába az új számítógépen, kicsomagolja, esetleg visszafejti őket (ha titkosítva voltak). Ezután a fájlok a beállítási lista (xml) alapján a végleges helyükre kerülnek, majd az átmeneti példányok törlése következik. (Megjegyzés: a tömörítés kikapcsolása felgyorsíthatja a műveletet, ám így nagyobb hálózati forgalmunk lesz. Hálózatunk sebességének és terhelésének megfelelően döntsünk erről!) Beállítási xml-fájlok. Ezek három fajtáját különböztetjük meg: Mig*.xml: ezek a fájlok az USMT-vel érkeznek és az alap Windows XP/Windows 2000- és Office-beállítások átviteléhez szükséges információk helyét tartalmazzák. Egyéni .xml fájlok: egyéb alkalmazások és beállítások átvitelére szolgálnak. Config.xml fájl: a config.xml-lel a Mig*. xml működését bírálhatjuk felül, például kihagyhatjuk a dokumentumok mappát

5 ScanState folyamata 1. feldolgozza és ellenőrzi a parancssori argumentumokat,és elkezdi a naplózást a ScanState.log file-ba 2. az alkalmazás összegyűjti az ún.migrációs komponensek listáját 3.Ezután következik a migrálandó felhasználói profilok kiválasztása Háromfajta ilyen migrációs komponens lehet: a) az első fajta az operációs rendszer beállításait tartalmazhatja, b) a második a telepített alkalmazások saját adatait, c) a harmadik pedig a felhasználó fájljait. Ha a cél-operációsrendszer Windows XP, akkor a ScanState és a LoadState fázisnál meg kell adni a /i:MigSys.xml paramétert, hogy a nem Vista rendszerekre vonatkozó beállításokat tartalmazó xml-fájl is betöltődjön a folyamat során. A /targetXP paraméter is kötelező, ez a kimeneti Store-t készíti fel a Windows XP alatti visszatöltésre. Ha a célrendszer Vista, akkor semmi ilyesmire nincs szükség, hisz a rendszer a beépített manifestek segítségével gyűjti ös�- sze és tölti vissza a vonatkozó bejegyzéseket. Mivel jelen helyzetben a MigSys.xml-t nem használjuk, az egyes összetevők beállításainak lementését az egyedileg (vagy ScanState-tel) létrehozott config.xml segítségével tudjuk csak befolyásolni.

6 ScanState folyamata -2 Scanning fázis
a, Minden összetevőnél ellenőrzi, hogy milyen típusú. b, behelyettesíti a megfelelő adatokat c, elkészül a végleges lista d, mentési szakasz Fontos: a ScanState program nem módosít semmit a számítógépen ! Az összes kijelölt, feldolgozandó összetevőt átvizsgálja, és az xml-fájlban (vagy a manifestben) található esetleges környezeti változókat behelyettesíti az aktuális felhasználó nevével és annak értékeivel. Például a Mig*.xml fájlok előszeretettel hivatkoznak a CSIDL_PERSONAL változóra, a ScanState ezt helyettesíti be User1 esetén C:\Documents and Settings\User1-gyel (Windows XP esetén; a Windows Vista manifestek esetén ez természetesen C:\ Users\User1 lesz). c) Az egyes komponenseknél megjelölt <detects> részt feldolgozza (ha van). Ez a szakasz utasítja a ScanState-et, hogy csak bizonyos feltételek teljesülése (például adott program telepített állapota) esetén mentse le az azonos <component> rész alatt található beállításokat és fájlokat. d) Mivel a <detects> szakasz csak a komponens saját feltételeit tudja ellenőrizni (például az Adobe Acrobat nem vizsgálhatja a WinZip telepítésének meglétét ezen a szakaszon belül), az összetevők (logikailag) egymáshoz kapcsolódását a <rules> rész teszi lehetővé. Ez a szakasz komponensfüggetlen szabályokat is tud tárolni, itt szabadjára engedhetjük fantáziánkat: teljes szabadsággal szabhatunk feltételeket a különböző fájlok, mappák, registry-kulcsok és még ki tudja mik le- avagy le nem mentésére.

7 LoadState A SaveState visszafelé hajtódik végre
Store -> a helyi gépre ideiglenes mappákba felmásolja a dolgokat -> ellenőrzés után az xml alapján a végleges helyükre kerülnek a dolgok.

8 Mit tud az USMT migrálni ?
Felhasználókat Alkalmazás beállításokat Microsoft Office alkalmazásokat Egyéb programokat pl:Firefox, Opera, Skype Operációs rendszerek beállításait: Asztal háttérképe, IE beállításai, Hálózati meghajtókNetwork Drive Mappings, Network Printer Mappings, etc. Fájlok és mappák Az összes user profile átmozgatása A kiadott jogokat is megtartják a migrált fájlok The following user data and settings can be migrated using USMT 4.0: A complete list can be found here: Folders from each user profile. When you specify the MigUser.xml file, USMT migrates everything in a user’s profiles including the following: My Documents, My Video, My Music, My Pictures, desktop files, Start menu, Quick Launch settings, and Favorites. Folders from the All Users and Public profiles. When you specify the MigUser.xml file, USMT also migrates the following from the All Users profile in Windows® XP, or the Public profile in Windows Vista® or Windows® 7: Shared Documents, Shared Video, Shared Music, Shared desktop files, Shared Pictures, Shared Start menu, and Shared Favorites. File types. When you specify the MigUser.xml file, the ScanState tool searches the fixed drives, collects and migrates files with any of the following file extensions: .accdb, .ch3, .csv, .dif, .doc*, .dot*, .dqy, .iqy, .mcw, .mdb*, .mpp, .one*, .oqy, .or6, .pot*, .ppa, .pps*, .ppt*, .pre, .pst, .pub, .qdf, .qel, .qph, .qsd, .rqy, .rtf, .scd, .sh3, .slk, .txt, .vl*, .vsd, .wk*, .wpd, .wps, .wq1, .wri, .xl*, .xla, .xlb, .xls*. Note The asterisk (*) stands for zero or more characters. Access control lists. USMT 4.0 migrates access control lists (ACLs) for specified files and folders from computers running both Windows® XP and Windows Vista. For example, if you migrate a file named File1.txt that is read-only for User1 and read/write for User2, these settings will still apply on the destination computer after the migration. Operating-System Components USMT migrates operating-system components to a destination computer running Windows 7 from computers running Windows XP, Windows Vista, or Windows 7. Note If you are using USMT 4.0 to migrate a user state to Windows Vista instead of to Windows 7, use the /targetvista option with the ScanState tool. Without the /targetvista command-line option, some operating-system settings can be lost during the migration. For more information, see ScanState Syntax. The following components are migrated by default using the manifest files: Accessibility settings Address book Command-prompt settings *Desktop wallpaper EFS files Favorites Folder options Fonts Group membership. For example, right-click My Computer, and then click Manage. USMT migrates the groups under Local Users and Groups for the users who are included in the migration. *Windows Internet Explorer® settings Microsoft® Open Database Connectivity (ODBC) settings Mouse and keyboard settings Network drive mapping *Network printer mapping *Offline files *Phone and modem options RAS connection and phone book (.pbk) files *Regional settings Remote Access *Taskbar settings Windows Mail. Microsoft Outlook Express Mail (.dbx) files are migrated from Windows XP. *Windows Media Player Windows Rights Management * These settings are not available for an offline migration. Supported Applications Although it is not required for all applications, it is good practice to install all applications on the destination computer before restoring the user state. This ensures that migrated settings are preserved.. Note The versions of installed applications must match on the source and destination computers. USMT does not support migrating the settings of an earlier version of an application to a later version, except for Microsoft Office. Note USMT migrates only the settings that have been used or modified by the user. If there is an application setting on the source computer that was not touched by the user, the setting may not migrate. When you specify the MigApp.xml file, USMT 4.0 migrates the settings for the following applications: Adobe Acrobat Reader AOL Instant Messenger Apple iTunes Apple QuickTime Player Apple Safari Google Chrome Google Picasa Google Talk IBM Lotus 1-2-3 IBM Lotus Notes IBM Lotus Organizer IBM Lotus WordPro Intuit Quicken Money Plus Business Money Plus Home Mozilla Firefox Microsoft Office Access® Microsoft Office Excel® Microsoft Office FrontPage® Microsoft Office OneNote® Microsoft Office Outlook® Microsoft Office PowerPoint® Microsoft Office Publisher Microsoft Office Word Opera Software Opera Microsoft Outlook Express (only mailbox file) Microsoft Project Microsoft Office Visio® RealPlayer Basic Sage Peachtree Skype Windows Live Mail Windows Live Messenger Windows Live MovieMaker Windows Live Photo Gallery Windows Live Writer Windows Mail (only shipped with Vista) Microsoft Works Yahoo Messenger Zune™

9 USMT forgatókönyvek -frissítés
Frissítési forgatókönyvek Pc frissítése migration store használatával PC frissítése hard-link migrációval PC frissítése Windows.Old használatával és hard-link migrációval The basic process for a Refresh it so run scanstate and either store the data local or remote (on a network share), install the new Operating System, and then run Loadstate to restore the data. The new scenarios (hard-link, and Windows.Old) will be covered in detail later in the presentation. Scenario One: PC refresh using a compressed migration store For example, a company has just received funds to update all of its computers to Windows® 7. Each employee will keep the same computer, but the operating system on each computer will be updated. An administrator runs the ScanState command-line tool on each computer. ScanState saves each user state to a server. On each computer, an administrator installs the company's standard operating environment, which includes Windows 7, Microsoft® Office, and other company applications. An administrator runs the LoadState command-line tool on each computer. LoadState restores each user state back to the source computer. Scenario Two: PC refresh using hard-link migration store For example, a company has just received funds to update the operating system on all of its computers to Windows® 7. Each employee will keep the same computer, but the operating system on each computer will be updated. An administrator runs the ScanState command-line tool on each computer, specifying the /hardlink command-line option. ScanState saves the user state to a hard-link migration store on each computer, improving performance by minimizing network traffic as well as minimizing migration failures on computers with very limited space available on the hard drive. After quarantine of the hard-link migration store, an administrator uninstalls the older operating system. On each computer, an administrator installs the company's standard operating environment (SOE), which includes Windows 7, Microsoft® Office, and other company applications. An administrator runs the LoadState command-line tool on each computer. LoadState restores each user state back on each computer. Scenario Three: PC refresh using Windows.old and the hard-link migration store For example, a company has just received funds to update all of their computers to Windows 7. Each employee will keep the same computer, but the operating system on each computer will be updated. An administrator clean installs Windows 7 on each computer, making sure that the Windows.old directory is created by installing Windows 7 without formatting or repartitioning and by selecting a partition that contains Windows XP or Windows Vista. On each computer, an administrator installs the company’s standard operating environment (SOE), which included Windows 7 and other company applications. An administrator runs the ScanState and LoadState command-line tools successively while specifying the /hardlink command-line option.

10 USMT forgatókönyvek- Replace
Replace Scenarios Kézi hálózati migráció Irányított hálózati migráció Offline migráció Windows PE segítségével A Replace scenario runs scanstate from the source computer and stores the user data to a network migration store. The new Operating System is then installed on a different computer and then loadstate is used to restore the user data Scenario One: Manual network migration A company receives 50 new laptops for their managers, and needs to reallocate the 50 older laptops to new employees. An administrator runs the ScanState tool on each of the old laptops, and saves each user state to a server. On the new laptops, an administrator installs the company's standard operating environment which includes Windows 7, Microsoft Office, and other company applications. An administrator runs the LoadState tool on the new laptops to migrate the user states to the appropriate computer. On the old computers, an administrator installs the company's standard operating environment which includes Windows 7, Microsoft Office, and other company applications. The old computers are now ready for the new employees to use. Scenario Two: Managed network migration A company is allocating 20 new computers to users in the accounting department. The users all have one computer with their files and settings: the source computer. On each source computer, an administrator runs the ScanState tool using Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM, a logon script, a batch file, or a non-Microsoft management technology. ScanState collects the user state from each source computer and then saves it to a server. On each new computer, an administrator installs the company's standard operating environment which includes Windows 7, Microsoft Office, and other company applications. On each of the new computers, an administrator runs the LoadState tool using Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), a logon script, a batch file, or a non-Microsoft management technology. LoadState migrates the user states from the migration store to a new computer. Scenario Three: Offline migration using Windows PE A company is allocating 20 new computers to users in the accounting department. The users all have one computer with their files and settings. In this scenario, each user's one computer will serve as both the source and destination computer. On each source computer, an administrator boots the machine into Windows  PE and runs ScanState to collect the user state to either a server or external hard disk. On each new computer, an administrator installs the company's standard operating environment which includes Windows 7, Microsoft® Office, and other company applications. On each of the new computers, an administrator runs the LoadState tool, restoring the user state from the migration store to the new computer.

11 USMT 4.0 támogatott Operációs rendszerek
Forrás rendszerek Cél rendszerek Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows Vista Windows 7

12 Mik az USMT 4.0 újdonságai? Hard Link migrációs tároló
Továbbfejlesztett tárhely becslés Offline migráció Scanstate használatával Dokumentum kereső Hibakezelés konfigurációs fájlokkal Egész meghajtós Shadow copy támogatás Lokális csoportok migrációja Fájlok listázása áttelepítés alatt The following is the complete new feature list for USMT 4.0: Hard-link migration store The new hard-link migration store is for use in computer-refresh scenarios only. Hard-link migration stores are stored locally on the computer that is being refreshed and can migrate user accounts, files and settings in less time using megabytes of disk space instead of gigabytes. Overall Changes from USMT 3.0 Improved Space estimation The ScanState command now more accurately estimates the size of the migration store as well as the additional temporary disk space required to create the migration store. This results in a reduction of migration failures due to low disk space. The ScanState command now also estimates the size of the compressed migration store. Ability to gather data from an offline Windows® operating system using the ScanState command You can gather data from an offline Windows® operating system using the ScanState command in Microsoft® Windows PE. In addition, USMT now supports migrations from previous installations of Windows® contained in Windows.old directories. The offline directory can be a Windows directory when you run the ScanState command in Windows PE or to Windows.old when you run the ScanState command in Windows. Domain controller access is no longer required by ScanState and LoadState. It is now possible to complete an end-to-end migration of domain user accounts without having domain controller access.  The destination computer must be domain-joined before any newly applied domain accounts can be used. Integration with Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) and the Microsoft Deployment Toolkit (MDT) You can reduce end-user and deployment time. You can use USMT 4.0 to retain end-users’ digital identities as well as application and operating system settings, in conjunction with SCCM and/or MDT. Configurable file errors You can use the new <ErrorControl> section in the Config.xml file to configure which file or registry read/write errors can be safely ignored by the /c command-line option and which might cause the migration to fail. In addition, the /genconfig command-line option now generates a sample <ErrorControl> section that is enabled by specifying error messages and desired behaviors in the Config.xml file. New helper functions The ScanState command has two new helper functions that enable new migration scenarios. The MigXmlHelper.FileProperties function can be used to control which files migrate, based on properties you specify; for example, date created, date modified, date accessed, and file size. The MigXmlHelper.GenerateDocPatterns function can be used to automatically find user documents on a computer without authoring extensive custom migration .xml files. Volume shadow copy support With the /vsc command line option, the ScanState command can now use the volume shadow copy service to capture files that are locked for editing by other applications. Local group migration You can use the new <ProfileControl> section in the Config.xml file to configure the local group membership of users during the migration. This enables scenarios such as changing users from being members of the local administrators group to being members of the local users group during the migration. List files being migrated You can use the /listfiles command-line option for the ScanState command to generate a text file list of all files included in the migration. Usmtutils.exe This new executable file supplements the functionality in Scanstate.exe and Loadstate.exe. New AES encryption options USMT 4.0 enables support for stronger encryption algorithms, called Advanced Encryption Standard (AES), in several key size options, based on support in the source computers' operating system.

13 Hard-link migration store
PC frissíése Operációs rendszer telepítése meglévő hardwarre Megtartja a felhasználó „jogait” Hard-link migrációs store Új migrációs formátumban tárolja az adatokat Előnyök: Hihetetlen teljesítménynövekedés Jelentősen csökkenti a merevlemez használatot The hard-link migration store is one of the most compelling new features of USMT. It is used for a PC Refresh when deploying to existing hardware. All of the user data stays in place on the local disk greatly reducing the time it takes to back up and restore the user data. Hard-link migration requires about 250 MB of “overhead” space but the rest of the user data stays where it is at on the disk. Migrating GB of user data will only take approximately 5 minutes.

14 Hard-link migration diagram
Family.jpg Outlook.pst Sales.pptx Fájlrendszer Hard link store Family.jpg Outlook.pst Sales.pptx HD This is a build slide that shows the files remain where they were originally on the hard drive. Note that this will only work if you are not reformatting the computer.

15 Hard-link migráció sebessége
This graph shows actual user migration data times vs. gigabytes of data. The yellow line shows a traditional file copy to another location on the disk and the blue line shows that no matter the size of the user data the time is approximately 5 minutes

16 Hard-link migráció használata
Hard link tároló használata: Scanstate.exe c:\hlstore /nocompress /hardlink <...> Visszatöltés: Loadstate.exe c:\hlstore /nocompress /hardlink <...> Tároló kiürítése: Usmtutils.exe /rd c:\hlstore

17 Offline mentések Scanstate használata: Előnyök:
Futtatás Windows PE környezetben User állapotok gyűjtése -> Windows.old Előnyök: Nagyobb teljesítmény régi gépen is Sérült gép visszaállítása Csökken az adatmentés valószínűsége a Windows.old használatával Offline migration is a new scenario in Microsoft® Windows® User State Migration Tool (USMT) 4.0 which enables the ScanState tool to run inside a different Windows® operating system than the Windows operating system from which ScanState is gathering files and settings. There are two primary offline scenarios enabled in USMT 4.0: Windows PE. The ScanState tool can be run from within Windows PE, gathering files and settings from the offline Windows operating system on that machine. Windows.old. The ScanState tool can now gather files and settings from the Windows.old directory that is created during Windows installation on a partition that contains a previous installation of Windows. For example, the ScanState tool can run in Windows® 7, gathering files from the previous Windows Vista® installation contained in the Windows.old directory. This new feature in USMT 4.0 has a direct impact on reducing the cost of deploying Windows 7, when USMT is being used to gather and restore user state, by: Reducing complexity. In computer-refresh scenarios, migrations from the Windows.old directory reduce complexity by eliminating the need for the ScanState tool to be run before the operating system is deployed. Also, migrations from the Windows.old directory enable ScanState and LoadState to be run successively. Improving performance. When USMT runs in an offline Windows PE environment, it has better access to the hardware resources. This may increase performance on older machines with limited hardware resources and numerous installed software applications. New recovery scenario. In scenarios where a machine no longer restarts properly, it might be possible to gather user state with the ScanState tool from within Windows PE. What Will Migrate Offline? The following user data and settings migrate offline, similar to an online migration: Data and registry keys specified in MigXML User accounts Application settings Limited set of operating-system settings EFS files Internet Explorer® Favorites

18 Offline: Windows PE Scanstate futtatása Windows PE alól
Specify Windows directory to gather from Parancssorból vagy XML fájlból Prioritási lista a könyvtárakról Több windows könyvtár esetén választási lehetőségünk van, hogy melyiket használjuk Teljes támogatás az összes mirgációs formátumhoz Nincs szükségünk lokális adminisztrátori jogokra Mentési lehetőség Bitlockerrel titkosított meghajtóról ( ha ki van kapcsolva a Bitlocker)

19 Scanstate & Windows PE Beállítjuk a környezeti változót a célkönyvtárra: SET USMT_WORKING_DIR=“D:\usmt\” Parancs sori kapcsoló : Scanstate.exe /offlineWinDir: ”D:\Windows” <…>

20 Offline: Windows.old Futtassuk a Scanstatet Vista vagy Win 7 rendszeren Migrációs eljárás Adatok gyűjtése a hard link tárolóba migráció végrehajtása Hard link tároló törlése Streamlines telepítési eljárás Az adatmentés valószínűségének csökkentése elfogadható szintre Windows.old készíése Bitlockerrel titkosított meghajtóra (ha ki van kapcsolva) a bitlocker

21 Scanstate Windows.old -ból
Parancs sori kapcsoló Scanstate.exe /offlineWinOld: ”C:\Windows.old\Windows” <…>

22 Dokumentum kereső Applies to all USMT scenarios
Algorithm to dynamically find documents MigXML helper function Generate MigXML describing files on specific system or use MigDocs.xml Benefits: Dynamically and quickly finds user data Reduces the data loss risk Document Finder greatly reduces the time it takes to find all of the user documents on the hard drive. The XML file migdocs.xml uses document finder to find all of the user documents on the hard drive. You can also create your own custom XML file using the examples provided in later slides

23 Document finder details
Algorithm from Windows Easy Transfer Start with complete data set of all files: Exclude all OS files Exclude data from Program Files Include everything else Possible to further restrict data set with helper function Use regular exclude patterns Path File attributes Document Finder uses the same algorithm that Windows Easy Transfer uses to find all of the user documents on a computer. It starts by excluding all Operating System Files, excluding all files in c:\program files\, and then includes everything else. It is possible to further restrict what files are backed up using the example in the next slide.

24 Document finder excludes
<include> <objectSet> <script>MigXmlHelper.GenerateDocPatterns ("false")</script> </objectSet> </include> <unconditionalExclude> <pattern type=“file”>C:\* [*.mp3]</pattern> </unconditionalExclude> Shows how you can exclude all MP3 files

25 Document finder command line
Generate custom XML: Scanstate.exe /genmigxml:mydoc.xml <…> Utilize the included file: Scanstate.exe /i:migdocs.xml <…>

26 Volume shadow copy support
Applies to all online scenarios Utilize the volume shadow copy service If the service is available Used when a file is locked Benefits: Eliminates most file access issues Reduces the need for applications to be closed Volume Shadow copy can be used to migrate open/locked files.

27 Volume shadow copy details
Only applies to online Scanstate scenario Not necessary offline Not necessary with Loadstate Service must be enabled

28 Using volume shadow copy
Scanstate only: Scanstate.exe /vsc <…>

29 Lab Details Goals and Objectives
Use the Windows Easy Transfer Wizard to perform a migration Create a migration script using XML for use with USMT 4.0 Edit a USMT migration script to specify settings to be captured during migration Perform a save state before performing a migration Perform a load state after performing a migration Speak briefly on the goals of the lab

30 Virtual Environment Overview
The following Virtual Machines are used: SEA-DC-01 – Windows Server 2008 Domain Controller SEA-XP-01 – Windows XP Client SEA-Win7-01 – Windows 7 Client All user accounts in this lab use the password Estimated time for completion: 45 minutes

31 4/4/2017 8:19 AM © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION. © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.


Letölteni ppt "Felhasználói adatok és fiókok migrálása az (USMT) 4.0 segítségével"

Hasonló előadás


Google Hirdetések