Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium"— Előadás másolata:

1 Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium
kv1n1lv1 Bemutatkozás

2 Tételek A kromatogram és kromatográfiás csúcs főbb jellemzői, tányérelmélet A gázkromatográfiás rendszer felépítése, a gázkromatográfia állófázisai Mintabevitel a gázkromatográfiában A gázkromatográfia mozgófázisai, sebességi elmélet Gázkromatográfiás detektorok (kivéve MS) Tömegspektrometriás detektálás a gázkromatográfiában Minta-előkészítés Elektromigrációs módszerek A HPLC-s rendszer felépítése, az egyes elemek szerepe és működése A folyadékkromatográfiás állófázisok fajtái, jellemzése A folyadékkromatográfiás mozgó fázisok és a gradiens elúció Normál fázisú folyadékkromatográfia Fordított fázisú folyadékkromatográfia MIP, affinitáskromatográfia és gélkromatográfia, HIC, HILIC Ionos összetevők elválasztására alkalmas folyadékkromatográfiás módszerek Folyadékkromatográfiás detektorok (kivéve MS) Tömegspektrometriás detektálás a folyadékkromatográfiában

3 Izokratikus ill. gradiens elúció
tR (min) mAU GRADIENS tR (min) mAU

4 Gradiens elúció

5 Performance Parameters for HPLC pumps: Flow Precision Flow Range
Pump summary The pump is the most critical piece of equipment for a successfully operating HPLC. Performance Parameters for HPLC pumps: Flow Precision Flow Range Delay Volume Pressure Pulse Composition Precision

6 MIP-Molecularly Imprinted Polimer
Célvegyület Célvegyület Monomerek Elrendeződés Polimerizáció (UV vagy T) Célvegyület Extrakció MIP - célvegyület

7 Affinitás kromatográfia
Állófázis (mátrix) 90%-ban agar-agar gél, a többi sephadex gél, cellulóz származékok vagy egyéb polimer. ligandum távtartó + + + + + + + +

8 Nincs kölcsönhatás a minta-molekula és az állófázis között!!
Gélkromatográfia Gél szemcse Pórusok (dp> 100A) Állófázis a kolonnában Nincs kölcsönhatás a minta-molekula és az állófázis között!! Eltérő méretű molekulákból álló minta

9 Teljes áteresztési tartomány Mérési tartomány
Gélkromatográfia Teljes kizárási tartomány- az a nagyobb molekulaméret amelynél nincs visszatartás (holt térfogat); Mérési (működési) tartomány - az a molekulaméret, amelynél van visszatartás; Teljes áteresztési tartomány – nagyon kis molekulák, amelyek teljesen átjárják a pórusokat (a retenciós idő konstans); Teljes áteresztési tartomány Mérési tartomány Teljes kizárási tartomány lgM V (ml)

10 Ismétlés vége

11 Ionpár fordított fázisú folyadékkromatográfia

12 Ionpár fordított fázisú folyadékkromatográfia
Ionpárképző reagens (Quaterner alkil ammónium só) N+ Ion-párképző só [Molekula ION]- Mérendő komponens ionos formája C18 szilárd fázis N+ [Molekula ION]-

13 Ionpár fordított fázisú folyadékkromatográfia
Ionpárképző reagens (Alkil szulfonsav só) Ionpárképző só S O O- [Molekula ION]+ Mérendő komponens ionos formája C18 szilárd fázis O S [Molekula ION]+ O- Esetleg: CF3COO-; BF4-; ClO4-, PF6-

14 Ionpárképző mechanizmus (ioncserés modell)
Na+ [ION]+ SO3-Na+ SO3- SO3-Na+ Módosított állófázis C18 szilárd fázis

15 Ionpár fordított fázisú folyadékkromatográfia
Az RP-IP_HPLC-ben változtatható paraméterek: Ionpárképző koncentrációja; Ionpárképző jellege (típusa, lánc hossza, stb.) Szerves modifikátor típusa, mennyisége; Puffer koncentrációja, pH-ja; Idegen só koncentrációja;

16 Ionpár fordított fázisú folyadékkromatográfia – a szerves fázis hatása

17 Ionpár fordított fázisú folyadékkromatográfia – ionpárképző típusa

18 Ionpár fordított fázisú folyadékkromatográfia – ionpárképző típusa
Idegen só hatásáról Tóninál van ábra

19 Ioncserés folyadékkromatográfia

20 Ioncserés folyadékkromatográfia
Ioncsere: ha az állófázis állandó töltéssel rendelkezik; Ioncserélő kapacitás: megkötött ellentétes ion mennyiség egységnyi tömegű tölteten (mmol/g vagy mekv./g); „Ioncserélő gyanták” Ionkizárásos kromatográfia Ionkromatográfia

21 AMFOTER (kevert) TIPUSOK
Ioncserélő töltetek KATION CSERÉLŐK Negatív töltésű funkcionális csoportokkal (szulfonil, karbonil, PO4-) ANION CSERÉLŐK Pozitív töltésű (primer, vagy szubsztituált, szekunder, tercier, kvaterner amino, imino, guanidil, stb.) funkcionális csoportokkal AMFOTER (kevert) TIPUSOK Pozitív és negatív töltésű funkcionális csoportokat tartalmazó komplex szerkezettel ERŐS - GYENGE IONCSERÉLŐK DISSZOCIÁCIÓ FOKA (pKA, pKK, pKI) SZERINT „TENTACLE” ELV - KAPACITÁS !

22 Ionkizárásos folyadékkromatográfia
Állófázis: nagy ioncserélő kapacitású anion vagy kation cserélő gyanta; Eluens: puffer (ritkán kis szerves oldószer tartalommal); Alkalmazásai: fermentlevek, szeszesital, üdítőital gyártás (cukrok, savak, alkoholok elválasztása) HOOC-R HO-R Cukor SO-3 SO-3 -OOC-R pórus

23 Állófázis: kis ioncserélő kapacitású anion vagy kation cserélő gyanta;
Ionkromatográfia A szervetlen anionok, kationok vagy vízben oldódó szerves savak és bázisok meghatározására használjuk Állófázis: kis ioncserélő kapacitású anion vagy kation cserélő gyanta; Eluens: puffer; Detektor: vezetőképesség (elektrokémiai) ionelnyomó után.

24 Ionkromatográfia Hordozó Típus Üveggyöngy ioncserélő bevonattal
Jellemzők Üveggyöngy ioncserélő bevonattal Filmszerű (37-44 mm) Gyors elválasztás, közepes hatékonyság, kis kapacitás, pH 2-8, szárazon töltik, könnyen beszennyeződik Szilikagél alapú Mikropórusos (10 nm) Közepes gyorsaság, leghatékonyabb, pH 2-8, pépes töltés Polisztirol Lassú, kis hatékonyságú, jó kapacitás, pH 0-12, pépes töltés

25 Visszatartást befolyásoló tényezők:
Ionkromatográfia Visszatartást befolyásoló tényezők: Növekvő pH Nő a savak ionizációja – nő a visszatartás; Csökken a bázikus vegyületek ionizációja – gyorsan eluálódnak; Puffer erősség nő Ioncserélő felületeken megnő a versengés – csökken a retenció; Nő a hőmérséklet Egyensúly kedvez a mozgó fázisnak – csökken a retenció.

26 Ionkromatográfia

27 Szupresszió előtt Vezetőképesség mS Szupresszió után Idő (min)
Ionkromatográfia Szupresszió előtt Szupresszió után Vezetőképesség mS Idő (min)

28 Az ionelnyomóban lejátszódó folyamatok (eluens NaHCO3):
Ionkromatográfia Szupresszió ioncserés oszloppal (Regenerálni kell!!) cél: a mozgófázis vezetőképességének csökkentése (S/N növelése) Cl- meghatározása    Az ionelnyomóban lejátszódó folyamatok (eluens NaHCO3): Gyanta-H+  + Na+ HCO3  --> Gyanta-Na+  + H2CO3 Gyanta-H+  + Na+ Cl-       -->  Gyanta-Na+  + HCl A mozgófázis vezetőképessége jelentősen csökken, az elválasztott ion vezetőképessége a Na ion (50 S*Cm2/equiv.) H ionnal (350 S*cm2/equiv.) történő cseréjével jelentősen megnő. Na+ meghatározása    Az ionelnyomóban lejátszódó folyamatok (eluens HCl): Gyanta-OH- + H+ Cl-  -->  Gyanta-Cl- +   H2O Gyanta-OH- + Na+ Cl- --> Gyanta-Cl- +   Na+ OH- A mozgófázisból víz lesz, a mintában pedig lecseréljük a Cl- (76 S*cm2/equiv) ionokat OH- ionokra (198 S*cm2/equiv).

29 Alkalmazás (Anion referencia oldat); 0,5M Na2CO3 és NaHCO3
Ionkromatográfia Alkalmazás (Anion referencia oldat); 0,5M Na2CO3 és NaHCO3 IonPac® AS14; 4*250mm oszlop és IonPac® AG14; 4*50mm előtétoszlop

30 Alkalmazás (vízminta); 0,5M Na2CO3 és NaHCO3
Ionkromatográfia Alkalmazás (vízminta); 0,5M Na2CO3 és NaHCO3 IonPac® AS14; 4*250mm oszlop és IonPac® AG14; 4*50mm előtétoszlop

31 Ionkromatográfia

32 IONCSERÉLŐ KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSA
Ionkromatográfia 21 TERMÉSZETES AMINOSAV IONCSERÉLŐ KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSA Dionex DC-6A ANIONCSERÉLŐN (30X0,46 cm) 3 LÉPÉSES Na-citrát gradiens DETEKTÁLÁS: NINHIDRIN (post-column)

33 Hidrofób kölcsönhatású kromatográfia
(Hidrophobic Interaction Chromatography, HIC)

34 Hidrofób kölcsönhatású kromatográfia

35 Hidrofób kölcsönhatású kromatográfia

36 Mindkét technikában közös és jellemző:
HIC vs. RPC Mindkét technikában közös és jellemző: - Az álló fázis a hordozóra kötött apoláris ligandum. - A szorpció oka a hidrofób (apolárIs) kölcsönhatás. - A retenciót döntő módon a hidrofóbicitási viszonyok határozzák meg. - Alkalmasak fehérjék elválasztására.

37 HIC vs. RPC KÜLÖNBSÉGEK: - A HIC liganduma gyengébben apoláris, kisebb a felületi koncentrációja. A HIC esetén sokkal gyengébb a szorpció, a fehérje natív formában (folded) marad, kisebb a denaturáció esélye. A RPC esetében az erős szorpció megszüntetheti az eredeti struktúrát (unfolding), itt a retenciót elsősorban az elsődleges szerkezet hidrofób jellege határozza meg. - A RPC esetében a fehérje spontán kötődik a ligandumhoz. Az elúciót szerves oldószer adagolása okozza. A HIC esetében a fehérje kötődése a tölteten és a retenció mértéke a kozmotróp só adagolásával érhető el. Az elúció a só negatív koncentráció gradiensének eredménye. A RPC esetében a hidrofób kölcsönhatásért döntően az álló fázis (ligandum) felelős, a HIC esetében az áramló fázis (eluens) a domináns tényező

38 Hidrofil kölcsönhatású folyadékkromatográfia
(Hidrophilic Interaction Liquid Chromatography; HILIC)

39 (A víz az erős oldószer !!!)
HILIC Állófázis: mint a normál fázisú kromatográfiában Eluens: mint a fordított fázisú kromatográfiában 3-40% vízzel (A víz az erős oldószer !!!) Alkalmazásai: RP-hez túl poláros, nehezen visszatartható komponensek elválasztására

40 Detektorok

41 A detektorok legfőbb jellemzői
Szelektív – univerzális Dinamikus tartomány Linearitási tartomány Érzékenység Destruktív – nem destruktív

42 Komponensek tulajdonságát észlelik
A folyadékkromatográfiás detektorok Komponensek tulajdonságát észlelik UV- látható abszorbancia detektor (UV- VIS) Fluoreszcenciás detektor (FLD) Elektrokémiai detektor (ECD) Radiokémiai detektor (RD) Tömeg detektorok (MSD) Előnyök: specifikusság, érzékenység, szelektivitás Hátrányok: minden vegyület más (pl. más UVmax)

43 Mozgófázis tulajdonságát észlelik
A folyadékkromatográfiás detektorok Mozgófázis tulajdonságát észlelik Törésmutató detektor (RID) Vezetőképesség detektor (CD) Fényszórásos detektor (LSD) Előnyök : nagyon sok komponensre – majdnem univerzális Hátrányok: zaj, érzékenység

44 Alapelv: Lambert-Beer törvény
UV-VIS detektor Alapelv: Lambert-Beer törvény

45 UV-VIS detektor Chromophore Amine Ethylene Ketone Ester Aldehyde
Carboxyl Nitro Phenyl Naphthyl - NH - C = C - C = O - COOR - CHO - COOH - NO 195 190 205 210 310 202, 255 220, 275 max(nm) 2 - Structure

46 UV-VIS detektor – UV spektrum
Abszorbancia (mAU) Benzamidofenol Paracetamol Kromatográfiás elválasztás; Minél magas hullámhossz annál szelektívebb  max pH függése oldószerek, adalékok UV elnyelése 280 nm 4 3 2 1 200 250 300 350 400 Hullámhossz (nm)

47 UV-VIS detektor – UV Cutoff
Solvent UV Cutoff (nm) Acetonitrile 190 UV cutoff is the wavelength at which absorbance equals 1, measured in a 1 cm cell with air as a reference. Water 190 Cyclohexane 195 Hexane 200 Methanol 210 Ethanol 210 Diethyl Ether 220 Dichloromethane 220 Chloroform 240 Carbon Tet 265 Tetrahydrofuran 280 (220) Toluene 285

48 VWD – Variable Wavelenght detector
lencse tükör Diffrakciós rács tükör deutérium lámpa A diffrakciós rács monokromatikus fényt állít elő tükör A monokromatikus fényt megosztjuk a referencia és minta fotodióda között Fénynyaláb osztó Átfolyó cella tükör Minta fotodióda Az intenzitásbeli különbséget a cellában történő abszorbancia okozza

49 Diódasoros detektor – DAD, Diodarray detector
Diode Array Grating Optical Slit Detector Flow Cell Homium Filter Achromatic Lens UV Lamp Vis Lamp

50 Deutérium lámpa tesztje

51 On-line spektrum Wavelength Time Absorbance Spectra

52 Csúcstisztaság Peak with time marker for spectra selection
Spectral differences at different points of peak elution Peak with time marker for spectra selection


Letölteni ppt "Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium"

Hasonló előadás


Google Hirdetések