Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felkészülés a Horizon 2020 keretprogramra

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felkészülés a Horizon 2020 keretprogramra"— Előadás másolata:

1 Felkészülés a Horizon 2020 keretprogramra
Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes NIH, Külkapcsolatok Főosztálya

2 Tartalom A H2020 helye a Többéves Pénzügyi Keretben (MFF)
A H2020 elemei, költségvetés Újdonságok a H2020-ban H2020 részvételi szabályok A H2020 jogszabály-csomag elfogadásának további menete Magyar felkészülés FP7-es magyar szereplés értékelése Támogató mechanizmusok, hálózatok Tervezett rendezvények 2017. április 4.

3 A Horizon 2020 helye a Többéves Pénzügyi Keretben (MFF)
Az MFF fő kihívása Az MFF elemei - pénzügyi és gazdasági rendszer stabilizálása, - és ezzel párhuzamosan a gazdasági növekedés lehetőségek biztosítása Smart & inclusive growth (€491bn) Education, Youth, Sport Connecting Europe Cohesion Competitive Business SMEs Horizon 2020 Sustainable growth, natural resources (€383bn) Security and citizenship (€18.5bn) Global Europe (€70bn) Administration (€62.6bn) Összesen: milliárd € 2017. április 4.

4 Horizon 2020 (2014-2020) Az Unió új KFI keretprogramja
Többéves pénzügyi keret (MFF) része, Tervezett költségvetés 2011-ben: összesen 87 milliárd € 2013. február: kb. 70 milliárd € 2017. április 4.

5 Újdonságok a Horizon 2020-ban
Egységes keretprogram három korábbi kezdeményezés (FP7, CIP, EIT) integrálása Még több innováció a kutatástól a piacig tartó innovációs lánc Hangsúly a társadalmi kihívásokon az EU társadalmát érintő problémák (pl. egészség, tiszta energia, közlekedés) Egyszerűbb adminisztráció (Egységes szabályozás minden résztvevőre -„Single set of rules”, egy projekthez egy támogatási ráta , gyorsabb hozzájutás a támogatásokhoz 2017. április 4.

6 H2020 – Kiváló tudomány 1. Prioritás: a kiváló tudomány. MIÉRT?
A világszínvonalú tudomány a jövő technológiáinak, munkahelyeinek és jólétének alapja. Európa számára kiemelt érdek a kiváló kutatók támogatása, megtartása ,a kiemelkedő kutatók Európába vonzása A kutatóknak a legjobb infrastruktúrákra van szüksége. 2017. április 4.

7 H2020 – Kiváló tudomány 2017. április 4.

8 H2020 – Ipari vezető szerep 2. Prioritás: az ipari vezető szerep. MIÉRT? A kulcsfontosságú technológiákba történő stratégiai beruházások megerősítik a meglévő és fejlődő szektorok innovációját. (Pl.: korszerű gyártás, mikro-elektronika) Európának több magánberuházást kell vonzania a kutatás és innováció területén. Európának még innovatívabb KKV-kra van szüksége, hogy növekedést érjen el, és új munkahelyeket teremtsen. 2017. április 4.

9 H2020 – Ipari vezető szerep 2017. április 4.

10 H2020 – Társadalmi kihívások
3. Prioritás: a társadalmi kihívások. MIÉRT? Innováció nélkül nem lehet célt érni az állampolgárokat és társadalmakat érintő ügyekben, de az EU politikai céljaiban sem. (Pl.: éghajlatváltozás, környezetvédelem, energetika, közlekedés) Áttörést hozó megoldásokat a – társadalomtudományokat is magukba foglaló – multi-diszciplináris együttműködések eredményeznek. Az ígéretes megoldásokat tesztelni, demonstrálni és mérni kell. 2017. április 4.

11 H2020 – Társadalmi kihívások
2017. április 4.

12 H2020 – EIT és JRC Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)
Kutatás, innováció és képzés összekapcsolása a KIC-ekben Költségvetése a H2020-ból: kb M€ Első hullámban (2014) induló 2 KIC: Healthy Living Active Ageing, Raw materials, továbbiak Food, Manufacturing, Urban mobility Közös Kutatóközpont (JRC) Az EU-s politikák megalapozásához tudományos hátteret nyújt Költségvetése a H2020-ból: kb M€ (további kb. 500 M€ az EURATOM költségvetésből) 2017. április 4.

13 Újdonságok a Horizon 2020-ban (1)
Új szerkezet és hangsúlyok Egységes specifikus program Három fő pillér Hangsúly az innováción, a piacközeli tevékenységek támogatásán Hangsúly a társadalmi kihívásokon Hangsúly a több területet érintő, multidiszciplináris akciókon Új programozási ciklus Hároméves stratégiai tervezés Kétéves munkaprogram – egy munkaprogram a teljes H2020-ra „Hangsúlyos területek” a pillérek átjárhatóságával 2017. április 4.

14 Újdonságok a Horizon 2020-ban (2)
Végrehajtó szervezetek, új menedzsment formák Új/átalakított finanszírozási formák 7 DG együttműködése KKV „SBIR” akciók 5 végrehajtó ügynökség Társfinanszírozási akciók JTI-k Díjak 185 Pénzügyi eszközök EIT EIB 2017. április 4.

15 H2020: Részvételi szabályok (1)
Részvételre jogosultak bármely jogalany bármely nemzetközi szervezet (a Közös Kutatóközpont tagállami jogalanyokkal megegyező jogokkal és kötelezettségekkel vehet részt) Feltételek legalább három egymástól független jogalany (egy koordinátor) legalább három különböző államból tagállamban vagy társult országban lévő székhellyel Kiválasztási és odaítélési kritériumok kiválóság hatás a végrehajtás minősége és hatékonysága A kritériumok alkalmazásának részletes szabályait és az alkalmazandó súlyokat a munkaprogram rögzíti. 2017. április 4.

16 H2020: Részvételi szabályok (2)
Egységes szabályozás Az összes kutatási programot és finanszírozó szervezetet átfogó szabályozás A Pénzügyi Rendelethez (Fin. Reg.) igazítva, összhangban az egyéb új EU-s programokkal Egyszerűbb szabályok a támogatások terén Projektenként egyetlen finanszírozási ráta (max. 100/70%) Átalány az indirekt költségekre (a direkt költségek 25%-a) Résztvevők könyvelési gyakorlatának szélesebb körű elfogadása a direkt költségek tekintetében Lehetőségként ‘átlagos’ személyi költség alkalmazása Nincs munkaidő-kimutatás az egy projektben teljes munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak esetében Lehetőség az eredmény-központú támogatásokra 2017. április 4.

17 H2020: Részvételi szabályok (3)
Kevesebb és célzottabb kontroll és audit A garanciaalap kiszélesítése minden H2020 akcióra Előzetes pénzügyi kapacitás ellenőrzés csak a koordinátorok esetében Kedvezményezettenként egy tanúsítvány a pénzügyi kimutatásról, és csak a projekt lezárásakor Az audit stratégia a kockázat és csalás megelőzésére koncentrál A támogatások új formái – az innováció szolgálatában Közbeszerzés az innovatív megoldásokért KKV-eszköz Díjak Pénzügyi eszközök 2017. április 4.

18 H2020: Részvételi szabályok (4)
A jogalkotási folyamat – Európai Tanács Részleges általános megközelítés elfogadva október 10-én Az indirekt költségekre vonatkozó átalány mértéke 20%-ról 25%-ra módosult Bónusz-rendszer bevezetése: maximálisan 8.000€/év/fő értékben Felülvizsgálati záradék a támogatási modellre 100%-os költségtérítés non-profit szervezetek részére a piacközeli akciók esetén A jogalkotási folyamat – Európai Parlament Az ITRE bizottságban szavazásra került sor november 28-án, majd a trilógus tárgyalásokon az alábbiak voltak a leghangsúlyosabb javaslatok: 6 hónapos határidő a támogatási szerződés megkötéséig (9 hónap a kétlépcsős értékelések esetén) 30 napos határidő a kifizetésig A támogatás mértéke függ a résztvevő intézmény típusától és attól, hogy a közvetlen költségeket tényleges vagy átalány alapon számolják el Ezek nem jelentek meg eddig az elnökségi kompromisszumban! 2017. április 4.

19 Elektronikus pályázatkezelés
A ‘Participant Portal’ az egyetlen elérési út, az ügyfélkapu Új, integrált támogatásokat kezelő modul Digitális pályázatkezelés – elektronikus aláírások alkalmazása A LEAR (Legal Entity Appointed Representative) jogkörének szélesítése 2017. április 4.

20 KKV-k támogatása: A KKV-eszköz
Kisvállalkozás Egyetem Magán-finanszírozás Ipar KKV-eszköz Állami támogatás Kockázati tőke Forrásbevonás mértéke „Angel Investors” Kutatás Fejlesztés Piacosítás 2017. április 4.

21 Támogatások KKV-k részére a H2020-ban
A K+F és az innováció minden formája a kiaknázás és piacosítás felé irányul KKV részvétel az együttműködésen alapuló KFI projektekben KKV-eszköz Innováció a start-up-okban, spin-off-okban és fiatal vállalkozásokban (Eurostars és egyéb intézkedések) A KKV-k innovációs kapacitásának elősegítése (Europe Innova, korábbi CIP-EIP) Kockázatfinanszírozáshoz jutás (adósságfinanszírozó és tőkefinanszírozó eszköz) A kutatók cseréje és mobilitása a KKV-k bevonásával (Marie Curie akciók) 2017. április 4.

22 KKV-k támogatása a H2020-ban
1. fázis: Elképzelés és megvalósíthatósági elemzés 2. fázis: K+F, demonstráció, piaci minta 3. fázis: Piacosítás Az eszköz promotálása mint a sikeres projektek minőségi jellemzője A magánfinanszírozáshoz jutás elősegítése Támogatás hálózatépítés, tréning, információ, tudásmegosztás, terjesztés segítségével KKV ablak az EU-s pénzügyi eszközökhöz való hozzáféréshez Input: "Business plan II" és a 2. fázisban történő tevékenységek leírása (~ 30 oldal) Lépések: Fejlesztés, prototípuskészítés, tesztelés, kísérletezés, modellezés, felmérés, piaci minta elkészítése Output: befektetésre kész "Business plan III" Input: Ötlet/Elképzelés: „Business Plan I” (~ 10 oldal) Lépések: Az elképzelés megvalósíthatósága, kockázatelemzés, IP rezsim, partnerkeresés, design-tanulmány, stb. Output: kidolgozott „Business plan II” Eredmény orientált kifizetések: € EU-s támogatás ~ hónap Átalány: € ~ 6 hónap 2017. április 4.

23 A KKV-eszköz: Főbb jellemzők
Minden olyan KKV-t megcéloz, amely növekedésre (és fejlesztésre, nemzetközivé válásra) kész Csak KKV-k pályázhatnak a támogatásra (egyéni vállalatok pályázhatnak, de az együttműködés természetesen ajánlott) Versenyképes, EU-s dimenzióval bíró →az első fázist csak a legjobb ötletek teljesítik sikeresen Piac-orientált, piacközeli cselekvések: 70%-os támogatás 3 fázisú és a szakmai kísérést is magában foglalja Belépés az első vagy a második fázisban lehetséges A Társadalmi kihívások és a KET-ek keretében jelenik meg 2017. április 4.

24 Widening participation I.
Háttér: jelentős különbség az FP7 szereplésben az EU12 és EU15 országok között: a támogatások 95% az EU15 országokba kerül Horizon2020 új eleme – Spreading excellence and widening participation - dedikált költségvetéssel (Ír elnökésgi javaslat): H2020 ktgv-nek 0,9%-a 2017. április 4.

25 Widening participation II.
Tervezett tevékenységek: Teaming of excellent institutions – hosszútávú, kölcsönösen előnyös stratégiai partnerségek kiváló kutatóintézetek és kevésbé fejlett régiók intézményei között Twinning of institutions – kutatócsere, szakértői látogatások, konferenciarészvétel, rövid képzések stb. ERA Chairs – kiváló kutatók alkalmazása kevésbé fejlett régiók ígéretes kutatóintézeteinél (high potential for excellence) Policy support facility – tanácsadás K+F+I politika tervezéséhez, megvalósításához, értékeléséhez COST - „hídként” működik a kevésbé fejlett országok kiváló kutatói felé NCP rendszer támogatása 2017. április 4.

26 A H2020 elfogadásának további menete
Ír elnökség – háromoldalú tárgyalások elindítása az EP-vel Június 25 – politikai megállapodás az Elnökség és az EP között (költségvetési leosztást is tartalmazza már) Július 17. litván elnökség – COREPER jóváhagyta a kompromisszumos szövegtervezetet EP várhatóan októberben szavaz a jogszabálycsomagról További tárgyalások a Specifikus program végső szövegéről + EURATOM keretprogramról 2014. Január 1-től elindulhat a Horizon 2020 Párhuzamosan elindult a program végrehajtásának előkészítése a Bizottság vezetésével: informális programbizottságok felállítása, munkaprogramok tárgyalása ősztől 2017. április 4.

27 Eddigi szereplésünk az EU FP7-ben
2017. április 4.

28 Eddigi szereplésünk az EU FP7-ben EU27
2017. április 4.

29 Eddigi szereplésünk az EU FP7-ben EU27
2017. április 4.

30 Eddigi szereplésünk az EU FP7-ben EU27
2017. április 4.

31 Eddigi szereplésünk az EU FP7-ben EU27
2017. április 4.

32 Eddigi szereplésünk az EU FP7-ben EU27
2017. április 4.

33 Eddigi szereplésünk az EU FP7-ben: HU
2017. április 4.

34 Eddigi szereplésünk az EU FP7-ben: HU
2017. április 4.

35 Eddigi szereplésünk az EU FP7-ben: HU
2017. április 4.

36 Eddigi szereplésünk az EU FP7-ben: HU
2017. április 4.

37 FP7 részvételünk értékelése
2014 folyamán tanulmány készül Rásegítő pályázatok sikerességéről, hatékonyságáról értékelés készül – eredmények befolyásolják a tervezést 2017. április 4.

38 Felkészülés a H2020-ra H2020 rendszeréhez igazított rásegítő mechanizmusok Nemzeti Kapcsolattartók rendszerének megerősítése Erős szakértői háttérrel működő Programbizottsági tagok Magyar értékelő szakemberek számának növelése Fokozott együttműködés a H2020 tanácsadó testületeiben résztvevő magyar szakemberekkel 2017. április 4.

39 Nemzeti Innovációs Hivatal
Köszönöm figyelmüket! Csuzdi Szonja Nemzeti Innovációs Hivatal 2017. április 4.


Letölteni ppt "Felkészülés a Horizon 2020 keretprogramra"

Hasonló előadás


Google Hirdetések