Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Trendek és politika a magyar felnőtt- és szakképzésben Sum István MP Rt. Oktatási Központvezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Trendek és politika a magyar felnőtt- és szakképzésben Sum István MP Rt. Oktatási Központvezető."— Előadás másolata:

1 Trendek és politika a magyar felnőtt- és szakképzésben Sum István MP Rt. Oktatási Központvezető

2 Az európai oktatás és képzés jövője és a magyar felnőttképzés perspektívái Pécs, 2004. 09. 30.2 Visszatekintés FoglalkoztatásSzakképzésFelnőttképzés ’90-’95VálságVálságkezelés Munkanélküliek képzése ’95-’00 Stabilizáció, alacsony foglakoztatási ráta mellett Fejlesztési programok, struktúra váltás Fejlesztési programok Intézményrendszer megerősödése ’00-’04 Enyhe, hullámzó javulás, alacsony foglakoztatási ráta mellett Struktúraváltás Munkaerőpiaci megfelelés problémái LLL Törvény a felnőttképzésről, önálló terület: szak- és általános képzés LLL ’04-? Csatlakozás, NFT, HEFOP HEFOP, GVOP

3 Az európai oktatás és képzés jövője és a magyar felnőttképzés perspektívái Pécs, 2004. 09. 30.3 Szakképzési intézményrendszer Iskolák Iskolák  Önkormányzati, alapítványi, magán, Elaprózott rendszer: szakközépiskola, szakiskola, variációk Gazdálkodó szervezetek Gazdálkodó szervezetek  Gyakorlati képzés NSZI NSZI  Fejlesztési programok  OKJ  Vizsgarendszer

4 Az európai oktatás és képzés jövője és a magyar felnőttképzés perspektívái Pécs, 2004. 09. 30.4 A szakképzés irányítási rendszere Közvetlen irányítás: fenntartók Közvetlen irányítás: fenntartók Ágazati irányítás: OM (FMM) Ágazati irányítás: OM (FMM) Tartalmi szabályozás: OM, ágazati minisztériumok Tartalmi szabályozás: OM, ágazati minisztériumok

5 Az európai oktatás és képzés jövője és a magyar felnőttképzés perspektívái Pécs, 2004. 09. 30.5 A szakképzés finanszírozási rendszere Állami normatíva Állami normatíva Fenntartói hozzájárulás Fenntartói hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás Szakképzési Alap Szakképzési Alap Fejlesztési források Fejlesztési források

6 Az európai oktatás és képzés jövője és a magyar felnőttképzés perspektívái Pécs, 2004. 09. 30.6 Felnőttképzési intézményrendszer Non-profit képző intézmények Non-profit képző intézmények  Iskolák, felsőoktatási intézmények, alapítványok stb. Profitorientált képző intézmények Profitorientált képző intézmények  Egyéni vállalkozó, Bt., Kft., Rt. NFI NFI  Fejlesztési programok

7 Az európai oktatás és képzés jövője és a magyar felnőttképzés perspektívái Pécs, 2004. 09. 30.7 A felnőttképzés irányítási rendszere Közvetlen irányítás: fenntartók Közvetlen irányítás: fenntartók Ágazati irányítás: FMM (OM) Ágazati irányítás: FMM (OM) Tartalmi szabályozás: OM, ágazati minisztériumok, egyéb intézmények Tartalmi szabályozás: OM, ágazati minisztériumok, egyéb intézmények

8 Az európai oktatás és képzés jövője és a magyar felnőttképzés perspektívái Pécs, 2004. 09. 30.8 A felnőttképzés finanszírozási rendszere Programfinanszírozás Programfinanszírozás  Vállalati budget + szakképzési hozzájárulás elszámolható része  Pályázatok  Hazai, Eu  Felnőttképzési normatíva  Munkaerőpiaci Alap

9 Az európai oktatás és képzés jövője és a magyar felnőttképzés perspektívái Pécs, 2004. 09. 30.9 A legproblémásabb területek az egész életen át tartó tanulásban részt vev ő k aránya alacsony, az egész életen át tartó tanulásban részt vev ő k aránya alacsony, a korai iskolaelhagyók és lemorzsolódók aránya magas, a korai iskolaelhagyók és lemorzsolódók aránya magas, a társadalmi kohézió nem felel meg az elvárásoknak, a szociális és társadalmi költség magas, a társadalmi kohézió nem felel meg az elvárásoknak, a szociális és társadalmi költség magas, alacsony a magánbefektetés a fels ő oktatásba és a szakképzésbe, alacsony a magánbefektetés a fels ő oktatásba és a szakképzésbe, a szakmai és vizsgakövetelmények nem felelnek meg a kor követelményeinek, a szakmai és vizsgakövetelmények nem felelnek meg a kor követelményeinek, abszolút tanárhiány fenyeget abszolút tanárhiány fenyeget

10 Az európai oktatás és képzés jövője és a magyar felnőttképzés perspektívái Pécs, 2004. 09. 30.10 Erősségek Folyamatosan növekszik a közép- és felsőoktatásban részt vevők aránya. Folyamatosan növekszik a közép- és felsőoktatásban részt vevők aránya. A foglalkoztatottak képzettségi szintje folyamatosan emelkedik. A foglalkoztatottak képzettségi szintje folyamatosan emelkedik. A munkaerő számos szakterületen versenyképes és nemzetközileg elismert szaktudással rendelkezik. A munkaerő számos szakterületen versenyképes és nemzetközileg elismert szaktudással rendelkezik. A kötelező iskolázás meghosszabbodása A kötelező iskolázás meghosszabbodása

11 Az európai oktatás és képzés jövője és a magyar felnőttképzés perspektívái Pécs, 2004. 09. 30.11 Lehetőségek A humáner ő forrás-fejlesztésre fordítható források növekedésével b ő vül a foglalkoztatható munkaer ő -állomány A humáner ő forrás-fejlesztésre fordítható források növekedésével b ő vül a foglalkoztatható munkaer ő -állomány A tudás-intenzív iparágak növekedésével felértékel ő dik az oktatás és képzés szerepe A tudás-intenzív iparágak növekedésével felértékel ő dik az oktatás és képzés szerepe Az egész életen át tartó tanulás elvének fokozatos térhódítása hozzájárul a munkaer ő versenyképes- ségének javulásához és a társadalmi esély- különbségek csökkentéséhez Az egész életen át tartó tanulás elvének fokozatos térhódítása hozzájárul a munkaer ő versenyképes- ségének javulásához és a társadalmi esély- különbségek csökkentéséhez Az európai integráció révén hozzáférhet ő tapasztalatok és források Az európai integráció révén hozzáférhet ő tapasztalatok és források

12 Az európai oktatás és képzés jövője és a magyar felnőttképzés perspektívái Pécs, 2004. 09. 30.12Gyengeségek Az oktatás és képzés rendszere nem biztosítja megfelelően a foglalkoztatás szempontjából meghatározó készségek és képességek elsajátítását. Az oktatás és képzés rendszere nem biztosítja megfelelően a foglalkoztatás szempontjából meghatározó készségek és képességek elsajátítását. A fiatalok jelentős része a munkaerő-piaci igényeknek megfe- lelő képzettség és készségek nélkül lép be a munkaerőpiacra A fiatalok jelentős része a munkaerő-piaci igényeknek megfe- lelő képzettség és készségek nélkül lép be a munkaerőpiacra Az oktatás és képzés rendszerében nem alakultak ki azok a mechanizmusok, amelyek a képzések tartalmát folyamatosan a gazdaság igényeihez igazítanák. Az oktatás és képzés rendszerében nem alakultak ki azok a mechanizmusok, amelyek a képzések tartalmát folyamatosan a gazdaság igényeihez igazítanák. Nem kielégítő a társadalmi kirekesztődés veszélyeinek különö- sen kitett – elsősorban roma – fiatalok oktatása és képzése. Nem kielégítő a társadalmi kirekesztődés veszélyeinek különö- sen kitett – elsősorban roma – fiatalok oktatása és képzése. Hiányos és korszerűtlen, térségenként és településtípusonként jelentős különbségeket mutat az oktatási infrastruktúra. Hiányos és korszerűtlen, térségenként és településtípusonként jelentős különbségeket mutat az oktatási infrastruktúra. A szak- és felnőttképzés kormányzati szintű irányításának széttagoltsága A szak- és felnőttképzés kormányzati szintű irányításának széttagoltsága

13 Az európai oktatás és képzés jövője és a magyar felnőttképzés perspektívái Pécs, 2004. 09. 30.13 Veszélyek A munkavállalók munkahelyi képzésének elégtelensége gyengíti a munkaerő alkalmazkodóképességét, különösen a kis- és középvállalkozások alkalmazottai esetében A munkavállalók munkahelyi képzésének elégtelensége gyengíti a munkaerő alkalmazkodóképességét, különösen a kis- és középvállalkozások alkalmazottai esetében Az iskolázásból szakképzetlenül kikerülők és a kedvezőtlen területi munkaerő-piaci feltételek miatt folyamatosan újratermelődhet a tartós munkanélküliek csoportja Az iskolázásból szakképzetlenül kikerülők és a kedvezőtlen területi munkaerő-piaci feltételek miatt folyamatosan újratermelődhet a tartós munkanélküliek csoportja Az általános képzés felértékelődése és a szakképzés társadalmi leértékelődése következtében beszűkül a szakképzés merítési bázisa Az általános képzés felértékelődése és a szakképzés társadalmi leértékelődése következtében beszűkül a szakképzés merítési bázisa

14 Az európai oktatás és képzés jövője és a magyar felnőttképzés perspektívái Pécs, 2004. 09. 30.14 Lisszabon Új ismeretek és készségek hozzáférésének biztosítása mindenki számára Új ismeretek és készségek hozzáférésének biztosítása mindenki számára Nagyobb befektetés biztosítása az emberi erőforrások területén Nagyobb befektetés biztosítása az emberi erőforrások területén Innováció az oktatásban és tanulásban Innováció az oktatásban és tanulásban A tanulás értékelése A tanulás értékelése Az útmutatás és tanácsadás újragondolása Az útmutatás és tanácsadás újragondolása Közelebb vinni a tanulást az otthonokhoz Közelebb vinni a tanulást az otthonokhoz

15 Az európai oktatás és képzés jövője és a magyar felnőttképzés perspektívái Pécs, 2004. 09. 30.15 Fő célok a képzési struktúra és a minőség fejlesztése a munkaerő- piaci elvárásoknak megfelelően, a képzési struktúra és a minőség fejlesztése a munkaerő- piaci elvárásoknak megfelelően, a szakiskolai képzés létszámainak növelése, a lemorzsolódás csökkentése, a szakiskolai képzés létszámainak növelése, a lemorzsolódás csökkentése, a szakmai és vizsgakövetelmények tartalmának korszerű- sítése, előrejelzése, a szakmai és vizsgakövetelmények tartalmának korszerű- sítése, előrejelzése, a tanárképzés korszerűsítése, a tanárképzés korszerűsítése, a finanszírozás és a feladatrendszer összehangolása, egyéni hozzájárulások felülvizsgálata, a finanszírozás és a feladatrendszer összehangolása, egyéni hozzájárulások felülvizsgálata, a felnőttképzésben részt vevők létszámának erőteljes növelése, a felnőttképzésben részt vevők létszámának erőteljes növelése, az információs rendszer fejlesztése az információs rendszer fejlesztése

16 Az európai oktatás és képzés jövője és a magyar felnőttképzés perspektívái Pécs, 2004. 09. 30.16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Trendek és politika a magyar felnőtt- és szakképzésben Sum István MP Rt. Oktatási Központvezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések