Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dulácska völgyhíd építésének organizációs terve

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dulácska völgyhíd építésének organizációs terve"— Előadás másolata:

1 Dulácska völgyhíd építésének organizációs terve
BME Építéskivitelezési Tanszék Diplomamunka 2011 Dulácska völgyhíd építésének organizációs terve A diplomamunkám témája a Dulácska völgyhíd építésének organizációs terve, amely az M0-ás déli szektor bővítése kapcsán épül az M1 és M6 autópályák közötti szakaszon. Vágáczki Edit

2 A projekt bemutatása Előzmények:
BME Építéskivitelezési Tanszék Diplomamunka 2011 A projekt bemutatása Előzmények: 1994-ben M0 körgyűrű déli szektorának I/A szakasza (6. sz. főút – M1 autópálya) 2×2 forgalmi sávos autóút (fél-autópálya) → 2×3 forgalmi sávos autópálya Az M0 körgyűrű déli szektorának I/A szakaszát, a 6. sz. főúttól az M1 autópályáig 1994-ben adták át a forgalomnak. Az akkori forgalomnagyság nem indokolta a tervekben szereplő 2x3 sávos autópálya megépítését, ezért először csak a 2x3 sávos távlati kiépítéshez igazodó 2x2 forgalmi sávos autóút (félautópálya) került kivitelezésre. Azonban a keleti és északi szektor megépülése után jelentősen megnövekedett a déli szektor terhelése, ezért elodázhatatlanná vált a pálya kapacitásának bővítése. Ennek a fejlesztésnek a keretében kerül sor a szakasz egyik legjelentősebb műtárgya,… Dulácska völgyhíd Vágáczki Edit

3 A projekt bemutatása A Dulácska völgyhíd helyzete az M0 körgyűrűn:
BME Építéskivitelezési Tanszék Diplomamunka 2011 A projekt bemutatása A Dulácska völgyhíd helyzete az M0 körgyűrűn: 2+874 – km szelvények között az M7-es autópályával való keresztezés szomszédságában a híd átmeneti ívben és 3,7 %-os emelkedőben helyezkedik el … a Dulácska völgyhíd már meglévő jobb félpályája mellé egy új bal pálya építésére. Itt látható, hogy a híd az M7-es autópályával való keresztezés szomszédságában található. Átmeneti ívben és 3,7%-os emelkedőben helyezkedik el. Dulácska völgyhíd Vágáczki Edit

4 A projekt bemutatása A híd szerkezeti kialakítása:
BME Építéskivitelezési Tanszék Diplomamunka 2011 A projekt bemutatása A híd szerkezeti kialakítása: 5 nyílású, 5×36 m támaszközű folytatólagos szekrény keresztmetszetű feszített vasbeton gerenda híd Hídszerkezet építése: Szakaszos előretolásos építési technológia A híd alapozása: Ø80 cm CFA fúrt vb. cölöpök A régi és az új híd szerkezeti kialakítását tekintve nagyon hasonló, mindkettő 5 nyílású, 5x36 m támaszközű, folytatólagos, szekrény km-ű feszített vb. gerenda híd. Az új híd alapozása azonban eltér az elődjétől, de csak a cölöpök technológiájában. A régi hídnál alkalmazott Soil-Mec cölöpök helyett, most CFA cölöpalap készül. A hídszerkezet építése ugyanúgy szakaszos előretolásos építési technológiával történik, ahogyan a régi Dulácskánál is. Dulácska völgyhíd Vágáczki Edit

5 BME Építéskivitelezési Tanszék
Diplomamunka 2011 A projekt bemutatása A felszerkezet legfontosabb geometriai tulajdonságai: két azonos km-i kialakítású hídegység pályalemez utólag összebetonozva 2,5 %-os oldalesés 30 cm légrés a meglévő és az új pálya között mindkét szekrény R=4494 m betolási sugárral változó konzolszélesség km. teljes szélessége 20,69 m burkolócsőben vezetett, kiinjektált kábeles feszítés + szabad kábeles feszítés burkolati rendszer: hézagaiban vasalt kétrétegű betonburkolat A felszerkezet hasonlóan a régi híd felszerkezetéhez két azonos km-i kialakítású hídegységből áll, melyeknek felső pályalemeze a két hídegység elkészülte után utólagosan kerül összebetonozásra. A meglévő jobbpálya és a most létesülő bal pálya egymástól 30 cm légréssel elválasztva kerül megépítésre. Mindkét szekrény azonos sugárral tiszta ívben kerül betolásra, így a tiszta ívben lévő tengely és az út tengelye közötti távolság, az ún. külpontosság az oka, hogy a híd teljes hosszán eltérőek a konzolhossz kinyúlások. A szerkezet hosszirányú feszítése építési állapotban az alsó-felső lemezben és konzolban végigfutó, burkolócsőben elhelyezett és kiinjektált pászmás kábelekkel, végállapotban pedig ún. szabadkábeles feszítőelemekkel készül. A pályaburkolat hézagaiban vasalt kétrétegű betonburkolat. Dulácska völgyhíd Vágáczki Edit

6 Organizációs feltételek
BME Építéskivitelezési Tanszék Diplomamunka 2011 Organizációs feltételek Az építés kezdete Projekt befejezésének határideje 6 napos munkahetek, 10 órás műszakok (gyorsítási lehetőségek) Akadálymentes forgalomáramlás biztosítása a meglévő jobbpályán (szegélybontás!) Erőforráskorlátok (pl. cölöpözőgép, zsaluzat) Technológiai korlátok Konszolidáció Technológiai szünetek A tervezés során figyelembe vett organizációs feltételek: Az építés kezdete 2010.április 10., a projekt befejezésének szerződés szerinti határideje 2011.jún.30., így a rendelkezésre álló idő kb. 15 hónap. Az ütemtervet 6 napos munkahetek és 10 órás műszakok alkotják, így a csúszásokat jelentősebb erőforrásnövelés nélkül 7 napos munkahetekkel és 12 órás műszakokkal hatékonyan lehet behozni. A teljes építési idő alatt akadálymentes forgalomáramlást kell biztosítani a meglévő jobbpályán. A régi híd szegélyének bontása az egyetlen olyan munkafolyamat, amely útszűkületet jelent a már amúgy is szűk km-tel bíró szakaszon, ezért ennek a fázisnak a lehető legrövidebb idő alatt kell lezajlania. További org. Feltétel az erőforráskorlátok, így pl. 1 db cölöpözőgép alkalmazása, vagy pl. a pillérek készítéséhez használt kúszózsaluzatból csak 2 készlet áll rendelkezésre. Technológiai korlátot jelent a földművek, háttöltések konszolidációs ideje, illetve a monolit vb. szerkezetek betonozás utáni szilárdulásához szükséges technológiai szünetek. Dulácska völgyhíd Vágáczki Edit

7 Organizáció Tevékenységcsoportok: Alépítményi munkák Felmenő szerkezet
BME Építéskivitelezési Tanszék Diplomamunka 2011 Organizáció Tevékenységcsoportok: Alépítményi munkák Cölöpözés Szerelőbeton Cölöpösszefogók Felmenő szerkezet Hídfők Pillérek Felszerkezet Zömök Saruzás Befejező munkák Szigetelés és szegélyépítés Töltéslezárás és pályacsatlakozások Pályaburkolat építése Vízelvezetés Hídtartozékok és szerelvények Korrózió elleni védelem Próbaterhelés Egy hídszerkezet építését jellemzően a következő tevékenységcsoportok alkotják: alépítményi munkák, felmenő szerkezet, felszerkezet építése és befejező munkák. Ezen csoportok részletes tevékenységlistája (jelen projektnél 466 db tevékenység) írja le a teljes híd kivitelezési munkálatait. Dulácska völgyhíd Vágáczki Edit

8 Térbeni organizáció Alépítményi munkák:
BME Építéskivitelezési Tanszék Diplomamunka 2011 Térbeni organizáció Alépítményi munkák: – (~ 1,5 hónap) Cölöpök és cölöpösszefogók készítése Gyártópad alaptestek Lavírsík kialakítása és rámpaépítés a hídfőkhöz Az alépítményi részek elkészítéséhez kb. másfél hónapra van szükség. Ahogy már korábban említettem, a cölöpök elkészítéséhez 1 db cölöpözőgépet alkalmaztam, először a közbenső támaszok, majd a hídfők cölöpözése történik. Az ábrán is jó megfigyelhetők az ebből az egymás utániságból adódó fáziskésések az egyes támaszoknál. Míg az A hídfőnél épp a cölöpözés folyik, addig az E tám-nál a cölöpözés utáni földmunka, a D tám-nál a cölöpvisszavésés, a C tám-nál már a cölöpösszefogó betonacélszerelése, a B tám-nál pedig már a cölöpösszefogó alaptest betonozása látható. Ebben az időszakban készülnek el az A hídfő és a B tám. között felállításra kerülő gyártópad alaptestjei is, továbbá olyan terület előkészítési munkálatok is, mint pl. lavírsík kialakítása és rámpák építése a hídfőhöz. Dulácska völgyhíd Vágáczki Edit

9 Térbeni organizáció Felmenő szerkezet:
BME Építéskivitelezési Tanszék Diplomamunka 2011 Térbeni organizáció Felmenő szerkezet: – (~ 4 hónap) 2 készlet táblás rendszerű kúszózsaluzat használata Gyártópad összeszerelése (jármok és acélszerkezetek) A felmenő szerkezet ütemterv szerint kb. 4 hónap alatt készül el. A pilléreket - az indító pillérszakaszok kivételével – 3,5 m-es szakaszonként 2 készlet táblás rendszerű kúszózsaluzattal építik. Így az ütemtervben és a rajzon is jól látható, hogy egyszerre csak 2 pilléren tudnak dolgozni. Ebben az időszakban kerül összeszerelésre a felszerkezet építéséhez szükséges gyártópad is. Dulácska völgyhíd Vágáczki Edit

10 Ütemterv változatok „A” változat (2010.04.10 – 2011.05.17.)
BME Építéskivitelezési Tanszék Diplomamunka 2011 Ütemterv változatok „A” változat ( – ) „B” változat ( – ) Itt szeretnék kitérni a készített ütemterv változatok bemutatására és összehasonlítására. Az ábrán látható, hogy az „A” változat szerint először a meglévő jobbpálya felé eső belső pillérek (közben a hídfők) és aztán a külső pillérek készülnek el. A „B” változatban az egyes támaszok pillérei párhozamosan, egymás mellett, 1 építési ütem eltolásával kerülnek kivitelezésre. Mindkét változatnál azonos feltételeket és korlátozásokat vettem figyelembe, kizárólag csak az építés sorrendjén változtattam. Dulácska völgyhíd Vágáczki Edit

11 Ütemterv változatok összehasonlítása
BME Építéskivitelezési Tanszék Diplomamunka 2011 Ütemterv változatok összehasonlítása „A” változat Felmenő szerkezet: (~ 4 hónap) Felszerkezet: „B” változat Felmenő szerkezet: (~ 4 hónap) Felszerkezet: Térben egymást zavaró munkálatok 2 toronydaru telepítésének lehetősége Zömgyártás elkezdésének és folyamatosságának feltételei: gyártópad, zsalupad legyen felállítva következő pillér kész legyen Látható, hogy a 2 ütemezéssel a felmenő szerkezet szinte napra pontosan, kb. 4 hónap alatt készül el. Azonban a felmenő szerkezet építése közvetlen kapcsolatban áll a felszerkezet építésével. Ahhoz, hogy a zömök készítése elkezdődhessen és folyamatos legyen, 2 feltételnek kell teljesülnie: Legyen felállítva és összeszerelve a gyártópad és a zsalupad A betolási oldalon lévő pillérek közül legalább a toláshoz szükséges következő pillér kész legyen, amire a szerelőcsőr már fel tud támaszkodni. Ezen feltételek mellett, azaz hogy a zömgyártás ne érje utól a felmenő szerkezet építését, az „A” változat esetén 2010.jún.25-én, a „B” vált.-nál viszont csak júl.14-én kerülhet sor az 1. zöm készítésének elkezdésére. A teljes átfutási idő tekintetében a „B” vált. kedvezőtlenebb. A „B” vált. hátránya az is, hogy a pillérek páronként történő építése során nehezen megoldható, hogy az egymás mellett közvetlenül zajló munkálatok térben ne zavarják egymást. Azonban a „B” változat előnyeként kell megemlíteni, hogy azzal az ütemezéssel 2 toronydarut lehetne telepíteni, amik a felmenő szerkezetek építését teljes mértékig kiszolgálnák, így mellőzhető lenne az autódaru és az ezzel járó többletköltségek egy jelentős része. Összességében azonban az „A” változat a kedvezőbb ezért az kerül alkalmazásra. Dulácska völgyhíd Vágáczki Edit

12 Térbeni organizáció Felszerkezet: 2010.06.25 – 2011.01.20. (~ 7 hónap)
BME Építéskivitelezési Tanszék Diplomamunka 2011 Térbeni organizáció Felszerkezet: – (~ 7 hónap) 11 zömpár Zöm típusok: indító, záró, páros számú közbenső, páratlan számú közbenső A felszerkezetet 11 zömpár alkotja. Ezek tipizálása, csoportokba osztása volt célszerű a számítások és az ütemezés során, így vannak indító, záró, páros számú közbenső és páratlan számú közbenső zömök. (páros-páratlan, iránytörő szelvények alul-felül) Dulácska völgyhíd Vágáczki Edit

13 Térbeni organizáció Felszerkezet: 7 napos ciklusok
BME Építéskivitelezési Tanszék Diplomamunka 2011 Térbeni organizáció Felszerkezet: 7 napos ciklusok Egy közbenső zöm gyártásának ütemezése: A zömök szerelése, betonozása, feszítése és előretolása 7 napos ciklusokban készül. Itt egy közbenső zöm gyártásának ütemezése látható. Nagyon jól megfigyelhető a folyamat láncszerűsége, illetve hogy a soros kapcsolások mellett vannak olyan tevékenységek, amelyek párhuzamosan, egymással egy időben is végezhetők. Dulácska völgyhíd Vágáczki Edit

14 Térbeni organizáció Felszerkezet: Dilatációk Saruk:
BME Építéskivitelezési Tanszék Diplomamunka 2011 Térbeni organizáció Felszerkezet: Dilatációk Saruk: „A” hídfőnél 1 db fix saru 8 db egyirányban mozgó saru 15 db kétirányban mozgó saru A híd dilatációi a hídfőknél kerülnek kialakításra. Az „A” hídfőnél fixen lekötött a saru, a többi támasz fejgerendájánál és az „F” hídfőnél egy-, ill. kétirányban mozgó saruk vannak. Dulácska völgyhíd Vágáczki Edit

15 Térbeni organizáció Befejező munkák:
BME Építéskivitelezési Tanszék Diplomamunka 2011 Térbeni organizáció Befejező munkák: – (~ 4 hónap) Szegélyépítés 3 ütemben Kétrétegű, hézagaiban vasalt, mosott felületképzésű betonpálya-burkolat Speciális géplánc: 21 cm vastag alsó réteg betonfiniser 5 cm vastag felső réteg betonfiniser Kombinált utókezelő szer kipermetezése Acélseprűvel ellátott gréder Hézagvágás A befejező munkálatok az ütemterv szerint kb. 4 hónapot vesznek igénybe. Ezek közül most 2 szeretnék kiemelni. A szegélyépítés 3 ütemben zsalukocsiról történik, továbbá a híd teljes hosszában konzolállvány és fenékzsalu építése szükséges. A pálya hézagaiban vasalt kétrétegű betonburkolatot kap, melyet egy speciális géplánccal készítenek. A géplánc 1. tagja durva felületképzéssel és a kereszthézag vasak automatikus belevibrálásával alakítja ki a 21 cm vastag alsó betonréteget. A hosszhézag vasakat kézi vibrátorral juttatják bele a betonba. A géplánc 2. tagja teríti az 5 cm vastag felső, sima, habarcsdús réteget. A géplánc 3. tagja az előbbi finiserre szerelt kombinált utókezelő szer kipermetezésére szolgáló eszköz. A 4. tag az acélseprűvel ellátott gréder, ami érdesít. A hézagvágás 2 ütemben történik: órával a bedolgozás után, 2. és hézagkiöntés: az időjárástól függően 3-4 hét múlva. Ez a munkafolyamat 25 napig tart, a betonozási munkák pedig éjszaka történnek. Dulácska völgyhíd Vágáczki Edit

16 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
BME Építéskivitelezési Tanszék Diplomamunka 2011 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Dulácska völgyhíd Vágáczki Edit


Letölteni ppt "Dulácska völgyhíd építésének organizációs terve"

Hasonló előadás


Google Hirdetések