Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hengeres szabadsugár közelterének nagy-örvény szimulációja

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hengeres szabadsugár közelterének nagy-örvény szimulációja"— Előadás másolata:

1 Hengeres szabadsugár közelterének nagy-örvény szimulációja
Tóth Péter Konzulens: Lohász Máté Márton Bíráló: Régert Tamás

2 Tartalom A szimulált áramlás A Nagy Örvény Szimuláció
Validáció méréshez Numerikus paraméterek Eredmények

3 Hengeres szabadsugár Zaj! Miért fontos vizsgálni? A dolgozat célja
Egyszerű turbulens áramlás Sok gyakorlati alkalmazás: Repülőgép gázturbinák Épületgépészet Égők fúvókái Szövőgépek Zaj! Turbulencia kutatás Miért fontos vizsgálni? A dolgozat célja Szabadsugár akusztikai vizsgálatához az időfüggő áramlás numerikus szimulációja. Az eredmények validációja. Módszer Nagy Örvény Szimuáció (LES) kereskedelmi szoftverrel. Áramlási paraméter a Reynolds-szám: U0 - belépő középvonalbeli sebesség D - fúvókaátmérő - kinematikai viszkozitás Átlagolt áramlás hengerszimmetrikus Közeltér: x < 30D Az áramlás jellemzői önhasonlóak: x>30D

4 Nagy-Örvény Szimuláció alapgondolata
A nagy skálák tartalmazzák az energia nagy részét Felbontott ~80% Modellezett Csak a nagy skálákat számoljuk a kisebbeket nem. Így kisebb felbontású hálón számolhatunk. Nem felbontott skálákat szűrjük és modellezzük (SGS modell).

5 S. C. Crow & F. H. Champagne 1971 @ The Boeing company
Validáció Hálóméret alatti modellek bizonytalansága + numerikus bizonytalanságok Eredmények méréshez való validációja szükséges S. C. Crow & F. H. Champagne The Boeing company Hengeres szabadsugár közel terének részletes vizsgálata hődrótos méréssel Reynolds-szám: Axiális sebesség a középvonalon Rms axiális sebesség profilok Axiális sebességprofilok x/D=0.025, x/D=2, x/D=4, x/D=6, x/D=8 axiális poziciókban Rms axiális sebességingadozás a középvonalon Számítás: Re=106000

6 Numerikus paraméterek
Szoftver: Fluent6 strukturálatlan véges térfogat (cella középpontú, együtt tárolt vátozókiosztás) Non Iterative Time Advancement Bounded Central Difference séma a mozgásegyenlethez Second Order séma a nyomáshoz Nyomás sebesség kapcsolat Fractional Step Method CFL<1 Paralellizáció

7 Hálók és peremfeltételek
Numerikus háló a szabadsugár közelterének szimulációjához Hengerszimmetrikus tartomány Blokk struktúrált háló Cellaszám:

8 Hálók és peremfeltételek
Kétféle hálószerkezet Cellaszám: (170085) (982500) Rövid háló a belépő peremfeltétel, hálószerkezet, és hálófelbontás teszteléséhez.

9 Rövid háló alkalmazhatósága
A rövid háló használható paraméter és hálótesztelésre!

10 Belépő peremfeltételek
Turbulencia modellezése a belépésnél: Fluent Spectral Synthesizer-algoritmussal Két paraméter: Turbulencia Intenzitás (I), és Turbulencia disszipációja ( ) Turbulencia intenzitás profilok a belépés melletti első cellában Turbulencia disszipációja: Szimuláció két különböző értékkel: Különböző belépő átlagsebességprofilok tesztelése Állandó belépőprofil Tanh belépőprofil

11 Belépő peremfeltétel hatásának vizsgálata
Ha nincs belépő turbulencia: a konstans belépő profil előnyösebb a tangens hiperbolikusz profilnál (hálófüggő!!). Ha van belépő turbulencia: az átlagolt eredményeket nem befolyásolja hogy pontosan milyen a sebességprofil. A belépő átlagsebesség profil hatásának vizsgálata A turbulencia intenzitása nem befolyásolja jelentősen az eredményeket Kisebb belépő turbulencia disszipáció keskenyebb nyíróréteget eredményezett. A belépő turbulencia hatásának vizsgálata

12 Hálószerkezet hatása a belépésnél
Időfüggő Q-struktúrák a belépésnél A méréshez viszonyítva a nagyobb skewness-el rendlekező hálón pontatlanabbak az eredmények. Kisebb skewness-el rendlekező hálón a turbulens átcsapás hamarabb bekövetkezik Q szintfelületek

13 Háló felbontás teszt (LES IQ)
Celik et al alapján: kres felbontott turbulens kinetikus energia ktot teljes kinetikus energia p numerikus séma pontossága ak konstans Richardson-extrapolacióval számolva h háló jellemző mérete

14 Szimuláció a hosszabb modellen
Belépés: Tangens hiperbolikus átlagsebesség profil, turbulencia intenzitás profil Crow1971 méréséhez igazítva turbulencia disszipációja: U^3/D Két hálóméret alatti modell: Smagorinsky és Dinamikus Smagorinsky

15 Eredmények a középtengelyben
Az átlagolt tengelyirányú sebesség Átlagolási időtartam: ~400D/U Szimulációk eredményei 1,5D x-irányú eltolással ábrázolva!

16 Eredmények a középtengelyben
Az tengelyirányú sebesség RMS: Szimulációk eredményei 1,5D x-irányú eltolással ábrázolva!

17 Sebesség profilok

18 Sebesség RMS profilok

19 Koherens struktúrák és időfüggő áramkép
Időléptékek jelentősen különböznek a belépésnél és a nyíróréteg szélén.

20 Összefoglalás Sikerült egy kisebb cellaszámú hálóval részletesen vizsgálni a szabadsugár közeletrének numerikus paraméterktől, illetve belépő peremfeltételtől való függését. A szimuláció erdményei a belépéshez közel kevésbé pontosak, távolabb jól egyeznek a méréssel. A Smagorinsky és a Dinamikus Smagorinsky modell eredményei nagyon hasonlóak. További vizsgálatok szükségesek, főleg a belépő turbulencia megadásával kapcsolatban.

21 Válasz a bírálatban feltett kérdésre
A turbulens átcsapás modellezésétől függ-e leginkább a számított eredmények pontossága a közeltérben? Ha lamináris a belépés: A lamináris turbulens átcsapás helye (módja) jelentősen befolyásolja az eredményeket. Nehéz jól számolni, mert a háló szimmetriájára, SGS modellre nagyon érzékeny. Ha turbulens a belépés: Nincs lamináris turbulens átmenet. A belépésnél a turbulens nyíróréteg jellemzői határozzák meg a szabadsugár fejlődését a közeltérben.

22 Köszönöm a figyelmet!

23 Nagy örvény szimuláció
Az inkompressziblis nagy örvény szimuláció leíró egyenletei: Szűrt kontinuitás: időfüggő 3D megoldás kell! Szűrt mozgás egy.: deviátor részét kell modellezni: Hálóméret alatti (SGS) modellek: Smagorinsky modell (SM): Dinamikus Smagorinsky modell (DSM): Ahol a jellemző szűrőméret: A modell konstans Cs=konst. térben és időben állandó A modell konstans a felbontott turbulencia spektrumából teszt szűrés segítségével számított, így Cs változó térben és időben

24 A számítás erőforrásigénye
Rövid háló 1 szimuláció 2db AMD processzor: 2 nap Ta=115.2 D/U Hosszú háló 1 szimuláció: 3db AMD processzor: 5 nap Ta=405 D/U Felhasznált számítási erőforrás összegezve: 1 processzorra vetítve: 4900h (~6.8 hónap) Linux cluster: Falióraidő: 1-4 processzor 2720h (~3.7 hónap) Memória: 8.6 Tb

25 Önhasonlóság Az átlagsebesség profilok kb.: x/D=6-tól önhasonlóak


Letölteni ppt "Hengeres szabadsugár közelterének nagy-örvény szimulációja"

Hasonló előadás


Google Hirdetések