Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Diktatórikus rendszerek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Diktatórikus rendszerek"— Előadás másolata:

1 Diktatórikus rendszerek
Totalitárius diktatúrák

2 A totális diktatúrák története
I.e.3. évezredtől: az ókori kelet despotizmusai A görög Mükéné (i.e16-13.sz.) Dominátus Rómában (3.-5.sz.) Az abszolút monarchiák (16-18.sz.) A cárizmus Oroszországban Az arab és török iszlám

3 A 20. század totaliáriánus rendszerei ÚJ Típúsúak
Oka: megelőzi őket a parlamentarizmus létrejötte a 19. sz.-ban Keletkezése az első v.h. után: Egyszerre jelentkezik a szélsőbaloldali és szélsőjobboldali diktatúra Oroszországban és Olaszországban

4 A totális diktatúrák politológiája
Eredete: Olaszország 1923 G. Amendola: A fasizmus= totális rendszer Teljes és ellenőrizhetetlen parancsuralom Pluralizmus megszűnése, egypártrendszer egyetemesség

5 Tot.dik. politológiája R. Aron Forradalmi ihletésű egypárti rezsim
Zb. Brzezinski A hatalom korlátai: Közvetlen Közvetett Természetes

6 Tot.dik. politológiája W. Gurian Cél: gazdasági modernizáció
Tömeglegitimáció H. Arendt Működésének lényege: terror Feltétele: uniformizált tömeg F. Hayek Technobürokratikus gazdasági parancsuralom

7 A tot. dik. előzménye: a permanens forradalom
Születése: válság, forradalmi polgárháború Példák: Oroszország, 1917 Olaszország, 1922 Németország, 1933 Kelet-Európa, Kína, 1949 Gyarmati felszabadító háborúk

8 A tot.dik. előzménye A tot. forradalom szakaszai: politikai, társadalmi, tudati. Mindhármat egyszerre akarja Következmény: erőszak, terror Ok: cél nemcsak a hatalom, hanem a régi rend gyökeres átalakítása

9 A tot. dik. jellemzői I. Az állam és a párt dualizmusa
Pártállam, állampárt A kommunista és fasiszta pártok szociológiai jellemzői: Élcsapat, kizárólagosság, csalhatatlanság, küldetés, megváltás, hatalomkoncentráció, piramiselv, félelem, hűség, jogrend felett állás, a cél szentesíti az eszközt, kinevezés és ellenőrzés csak felülről

10 A tot. dik.jellemzői II. Radikális antipluralizmus
Többpártrendszer megszűntetése Példák: Olaszország, Szovjetunió, Németország Civil szféra felszámolása Közös nevező a párt, minden érdek képviselője

11 A tot.dik.jellemzői III. A terror
Külső-belső ellenségkép szükségessége Külső: polgári demokráciák (azonos) Belső ellenség: Fasiszta rendszer: kommunisták, szocialisták, liberálisok, majd keresztények Fő ellenség: a zsidók

12 A tot.dik.jellemzi III. A terror
Németország: Nürnbergi törvények, 1935 Perek, lágerek Állambiztonsági szervek: SS, Gestapo Szovjetunió: az 1926-os BTK Az „osztályharc éleződése” Az osztály-majd népellenség fogalma A koncepciós perek, lágerek (MVD, NKVD, KGB)

13 A tot.dik. jellemzői III. A terror
Az áldozatok (folyamatos, tömeges, nyílt) A fasizmus áldozatai A kommunizmus áldozatai Példák: Szovjetunió, Kína, A Kambodzsai rezsim kommunaalkotmánya

14 A tot. dik. jellemzői IV. Népi legitimáció
Cél: a nép és a vezér egységének bebizonyítása Formális választások, de ez nem elég Állandó népi támogatás igénylése Tömegtársadalom, differenciálatlan, manipulálható, mozgósítható Cél: „új (kommunista, fasiszta,stb) embertípus) kialakítása= Kulturális Forradalom. Kína, Kambodzsa, a kommuna rendszer

15 A tot.dik.jellemzői V. Sajátos gazdasági modernizáció
A marxi tézis igazolási kényszere Válságmentesség elve Állandó növekedés (Kína: Ugráselmélet) Államgazdaság, tervgazdálkodás

16 A tot.dik.jellemzői VI. A vezérelv A vezér kiválasztódása
A hatalomkoncentráció A vezér istenítése, személyi kultusz és a „szeretet”(führer, duce, nemzetvezető, lángelme, kondukátor, édesapa, kedves vezető)

17 A tot.dik.jellemzői VI. Vezérelv
A fasiszta vezérek: Mussolini, Hitler, Szálasi, Antonescu, Tiso, Pavelic Kommunista vezérek: Sztálin, Rákosi, Ulbricht, Tito, Hodzsa, Cservenkow, Gottwald, Bierut, Cedenbal, Ho si Minh, Mao ce-tung, Kim ir-szen,Pol-pot, Ceausescu, Castro Arabok: Khadafi, Khomeini (Ma: Chavez)

18 A tot.dik.jellemzői Az ideológia hasonlósága Kizárólagosság
Fajelmélet, felsőbbrendűség Egyenlőségeszme,szociális demagógia Erős állam szükségessége, egypártiság Megváltás, egyetemesség Proletár internacionalizmus, ill. Élettér Ellenségkép Vezéreszme

19 A totális diktatúrák felszámolása
1945 a nácizmus, fasizmus megszüntetése A totális kommunista diktatúrák fokozatos megszűnése és autoritáriussá válása után K-Közép Európa (kivéve, Románia, Albánia 2. Az 1970-es évek (Kína) 3. Az 1990-es rendszerváltások Európában 4. Ma még: É-Korea, Kuba és néhány iszlám ország

20 Totális diktatúra Magyarországon
a Rákosi rendszer Az állampárt: Magyar Dolgozók Pártja A párt felépítése: Kongresszus Központi Vezetőség Politikai Bizottság Tetrarchia, élén a Vezérrel

21 Formális állami intézményrendszer
Parlament Elnöki Tanács – Elnöke Minisztertanács Tanácsok

22 Formális civil szerveződések
DISZ Népfront Defosz Szakszervezet

23 Ellenségkép: az osztályharc éleződése
Államvédelmi Hatóság szerepe Koncepciós perek. A Rajk-per Törvénytelenségek

24 Tömeglegitimáció Uniformalizálódás, tudati átformálás Demonstrációk Munkaversenymozgalmak

25 Gazdaságpolitika Tervutasításos rendszer Az ötéves terv Nehézipar elsődlegessége

26 A vezér: Rákosi Mátyás „édesapánk, pajtás” Hatalom Despotizmus szeretet

27 A totális diktatúra vége:
Az 1956-os forradalom


Letölteni ppt "Diktatórikus rendszerek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések