Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A GLOBÁLIS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI HATÁSAI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A GLOBÁLIS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI HATÁSAI"— Előadás másolata:

1 A GLOBÁLIS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI HATÁSAI
Környezetvédelmi Világnap - Éghajlatváltozás, energiatakarékosság, környezetvédelem és kármentesítés VIII. Környezetvédelmi Konferencia - Dunaújváros, A GLOBÁLIS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI HATÁSAI PONGRÁCZ RITA Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék

2 A GLOBÁLIS ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET VÁLTOZÁSA, 1850-2004
A globális átlaghőmérsékleti anomália ben +0,45°C volt (4. legnagyobb érték az elmúlt 155 évben) A hőmérséklet eltérése (°C) az közötti átlagtól Forrás: IPCC, 2001

3 A GLOBÁLIS HŐMÉRSÉKLETVÁLTOZÁS TENDENCIÁI, 1901-2000
ÉVI KÖZÉPHŐMÉRSÉKLET - MELEGEDÉS Forrás: IPCC, 2001

4 A GLOBÁLIS HŐMÉRSÉKLETVÁLTOZÁS TENDENCIÁI, 1976-2000
ÉVI KÖZÉPHŐMÉRSÉKLET - MELEGEDÉS Forrás: IPCC, 2001

5 Hazai melegedési trend: az éves átlaghőmérséklet változása, 1900-2005
15 állomás mért adataiból számított országos átlaghőmérsékletre adódó melegedési trend: 0,76°C/105 év Forrás: OMSz, 2006

6 Hazai melegedési trend: az éves átlaghőmérséklet változása, 1975-2005
57 meteorológiai állomás mért adatainak felhasználásával Forrás: OMSz, 2006

7 A GLOBÁLIS MELEGEDÉSRE UTALÓ MEGFIGYELÉSEK
A JÉGZAJLÁS ELŐRETOLÓDÁSA A FINN TORNIO-FOLYÓN, Kontinentális jégtakaró 10%-kal csökkent Tavaszi hóolvadás korábban indul Folyók, tavak jege korábban kezd olvadni Az Északi Sark körzetében a jég elvékonyodott, kiterjedése csökkent (nyáron 10-15%-kal) Magashegységek gleccserei visszahúzódnak A vegetációs időszak megnövekedett Virágzási időszak korábbra tolódott A költöző madarak tavasszal korábban érkeznek Élőhelyek magasabb szélességek felé tolódnak Áramlási rendszerek módosultak (a trópusokon, a nyugatias szelek övében) 1743 1793 1843 1893 1943 1993 Forrás: GRID, 2001

8 A RHONE-GLECCSER VISSZAHÚZÓDÁSA AZ ALPOKBAN
1910 2003 Forrás: Gesellschaft für ökologische Forschung, 2004

9 MI OKOZZA EZT AZ UTÓBBI IDŐKBEN TAPASZTALHATÓ GLOBÁLIS MELEGEDÉSI TENDENCIÁT?

10 AZ ÜVEGHÁZHATÁS (Tátlag = -18°C helyett +15°C)

11 ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK Vízgőz (H2O) +20,6°C
Szén-dioxid (CO2) +7,2°C Forrás: fosszilis tüzelőanyagok elégetése, erdőirtások, cementgyártás, élőlények légzése, szerves anyag bomlása, vulkáni tevékenység, óceán, erdőtüzek Nyelők: fotoszintézis, óceán Metán (CH4) +0,8°C Forrás: rizstermelés, szarvasmarha-tenyésztés (kérődzők emésztése), biomassza égetése, fa fűtőanyagként való ipari felhasználása, kőszén/földgáz-bányászat vegetációk pusztulása, mocsarak (rothadás oxigénmentes környezetben) Nyelők: légköri reakciók, talajbaktériumok Dinitrogén-oxid (N2O) +1,4°C Forrás: műtrágyák használata (talaj mikrobáinak szerepe), fosszilis tüzelőanyagok elégetése, erdőirtások, víztömegek Nyelők: fotodisszociáció, légköri reakciók Halogénezett szénhidrogének (CFC-k) +0,6°C CFC-11 (CFCl3) – 0.27 ppb CFC-12 (CF2Cl2) – 0.49 ppb Forrás: Kizárólag antropogén (1930-as évektől): hűtőközegként, hajtógázként, oldószerként, szigetelőanyagként Ózon (O3) +2,4°C Forrás: sztratoszféra, közlekedés (másodlagos szennyező, VOC, NOx, CO) Forrás: IPCC, 2001

12 AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KONCENTRÁCIÓ NÖVEKEDÉSE
2005-ös koncentráció értékek (összehasonlítva a preindusztrális koncentrációs szinttel): CO ppm (280 ppm) CH ppb (715 ppb) N2O ppb (270 ppb) Forrás: IPCC, 2007

13 A SZÉN-DIOXID-KONCENTRÁCIÓ ALAKULÁSA AZ ELMÚLT 400 EZER ÉVBEN (JÉGFURATOK ALAPJÁN, VOSTOK)
Forrás: IPCC, 2001

14 REGIONÁLIS CO2-KIBOCSÁTÁS, 1950-2000
Forrás: GRID, 2001

15 A FOSSZILIS ENERGIA- HORDOZÓK FELHASZNÁ-LÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ REGIONÁLIS CO2-KIBOCSÁTÁS, 1980-2001
Forrás: GRID, 2001

16 MAGYAROSZÁGI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁSOK MEGOSZLÁSA 1830-2000
CO2-emisszió (ezer tonna) Forrás: CDIAC, 2003

17 VALÓBAN ANTROPOGÉN OKOKRA VEZETHETŐ VISSZA A DETEKTÁLT GLOBÁLIS MELEGEDÉS?

18 A KONTINENTÁLIS ÁTLAGHŐMÉRSÉKLETEK SZIMULÁCIÓJA, 1906-2005
Természetes + antropogén hatások: 58 szimuláció (14 GCM) Természetes hatások (naptev. + vulkánok): 19 szimuláció (5 GCM) Forrás: IPCC, 2007

19 AZ ÜVEGHÁZGÁZOK KONCENTRÁCIÓ- NÖVEKEDÉSÉNEK JÖVŐBEN VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYEI

20 IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change
1988-ban alakult meg (WMO, UNEP - ENSZ), Éghajlatváltozási Kormányközi Testület Átfogó tudományos-technológiai elemzéseket készít a következő témakörökben: • értékeli és rendszerezi a feltételezett éghajlatváltozás kiváltó okairól és jellegzetességeiről rendelkezésre álló tudományos ismereteket (WG I: Scientific Basis) • elemzi az éghajlatváltozás környezeti és társadalmi-gazdasági következményeit (WG II: Impacts, Adaptation, Vulnerability) • áttekinti és értékeli a szükséges és lehetséges válasz-stratégiákat (WG III: Mitigation)

21 IPCC Assessment Reports
1990: IPCC Első Helyzetértékelő Jelentés (1992: Kiegészítő Jelentés) 1996: IPCC Második Helyzetértékelő Jelentés (SAR) 2001: IPCC Harmadik Helyzetértékelő Jelentés (TAR) 2007: IPCC Negyedik Helyzetértékelő Jelentés (AR4) II.2.-IV.6.-V.4.

22 A NÉGY GLOBÁLIS SZCENÁRIÓCSALÁD FŐBB JELLEMZŐI
Forrás: IPCC, 2001

23 VÁRHATÓ GLOBÁLIS EMISSZIÓK, 1990-2100
Forrás: IPCC, 2001

24 AZ ÜVEGHÁZGÁZOK VÁRHATÓ LÉGKÖRI KONCENTRÁCIÓJA 1990-2100
Forrás: IPCC, 2001

25 VÁRHATÓ GLOBÁLIS HŐMÉRSÉKLETVÁLTOZÁS, 1990-2100
Forrás: IPCC, 2007

26 GLOBÁLIS ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET ALAKULÁSA A MÚLTBAN ÉS A JÖVŐBEN, 1000-2100
Forrás: IPCC, 2001

27 AZ ÉVES ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET VÁLTOZÁSA A XXI
AZ ÉVES ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET VÁLTOZÁSA A XXI. SZÁZADBAN (Referencia-időszak: ) Forrás: IPCC, 2007

28 VÁRHATÓ CSAPADÉK-VÁLTOZÁS, 2090-2099/1980-1999
A pöttyözött területeken a modellek 90%-a azonos előjelű változást jelez, a fehér területeken viszont a modellek kevesebb, mint 66%-a vár azonos előjelű változást. Forrás: IPCC, 2007

29 A VÁRHATÓ VÁLTOZÁSOK ÜTEME HOGY VISZONYUL A TERMÉSZETES OKOKRA VISSZAVEZETHETŐ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSOK ÜTEMÉHEZ?

30 A MÚLTBELI ÉS A JÖVŐBEN VÁRHATÓ KLÍMAVÁLTOZÁSOK SEBESSÉGE
Múlt (millió év) Múlt (millió év) Globális átlaghőmérséklet (°C) Jövő (év) Jövő (év) Forrás: IPCC, 2007

31 A KLÍMAMODELLEK ÁLTAL BECSÜLT VÁRHATÓ VÁLTOZÁSOK MENNYIRE FEDIK A VALÓSÁGOT?

32 A MODELLEREDMÉNYEK EDDIGI VERIFIKÁCIÓJA, 1990-2005
AR - 1990 - 1996 - 2001 - Mérések A globális melegedés mértéke (°C) Szcenáriók Konstans konc től Forrás: IPCC, 2007

33 A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS JÖVŐBEN VÁRHATÓ HATÁSAI

34 AZ ÉDESVÍZ-KÉSZLET VÁRHATÓ VÁLTOZÁSAI

35 A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSAI

36 MIT MONDANAK A KLÍMAMODELLEK MAGYARORSZÁG TERÜLETÉRE?

37 Klímaszcenáriók Európára -- PRUDENCE projekt
Várható hőmérsékletváltozás (19 modell - A2) NYÁR (JJA) - PRUDENCE EU-projekt: 19 regionális klímamodell eredményei Európa térségére Térbeli felbontás: 50×50 km2 Klímaprojekciók csak ra (SRES A2 és B2) Referencia időszak: Kétféle GCM-pár alkalmazása a határfeltételek megadásához: HadAM3H/HadCM3 (UK), ECHAM4/OPYC3 (DE)

38 A ra becsült hőmérsékletváltozás átlagos mértéke a Kárpát-medence térségében 16 regionális klímamodell eredményei alapján (A2) Forrás: PRUDENCE, 2005

39 A ra becsült hőmérsékletváltozás átlagos mértéke a Kárpát-medence térségében regionális klímamodellek eredményei alapján Forrás: PRUDENCE, 2005

40 Várható csapadékváltozás 2071-2100 időszakra, A2 szcenárió
TÉL (DJF) NYÁR (JJA) Forrás: PRUDENCE, 2005

41 A csapadékösszeg ra becsült átlagos változása a Kárpát-medence térségében 16 regionális klímamodell eredményei alapján (A2) Forrás: PRUDENCE, 2005

42 A csapadékösszeg ra becsült átlagos változása a Kárpát-medence térségében regionális klímamodellek eredményei alapján Forrás: PRUDENCE, 2005

43 Napi hőmérséklet és csapadékösszeg változása Budapesten (ETH/Zürich modell) / (A2) Csapadék (mm) Csapadék (mm) JANUÁR JÚLIUS Hőmérséklet (°C) Hőmérséklet (°C) Mérési adatok

44 Napi hőmérséklet és csapadékösszeg változása Budapesten (ETH/Zürich modell) / (A2) Csapadék (mm) Csapadék (mm) JANUÁR JÚLIUS Hőmérséklet (°C) Hőmérséklet (°C) Mérési adatok ETH modell - A2 szcenárió

45 Az 1 mm-nél nagyobb csapadékú napok gyakoriságának változása (%)
Napi hőmérséklet és csapadékösszeg változása Budapesten (ETH/Zürich modell) / (A2) Csapadék (mm) Csapadék (mm) Csapadék (mm) Csapadék (mm) JANUÁR JANUÁR JÚLIUS JÚLIUS Csapadékosabb Szárazabb Hőmérséklet (°C) Hőmérséklet (°C) Hőmérséklet (°C) Hőmérséklet (°C) Melegebb Melegebb Mérési adatok ETH modell - A2 szcenárió Az 1 mm-nél nagyobb csapadékú napok gyakoriságának változása (%) JANUÁR: Mért ( ) 22% Modell ( ) 30% JÚLIUS: Mért ( ) 19% Modell ( ) 8%

46 MIRE SZÁMÍTHATUNK A SZÉLSŐSÉGES ÉGHAJLATI JELENSÉGEKKEL KAPCSOLATBAN MAGYARORSZÁG ESETÉN?

47 Extrém hőmérsékleti indexek változása tíz magyarországi állomásra a svájci ETH modell alapján (CTL: , A2: ) Fagyos napok száma Nyári napok száma FD: fagyos napok száma (Tmin<0°C) - erős csökkenés (-65% orsz.átlagban) SU: nyári napok száma (Tmax>25°C) - erős növekedés (+39% orsz.átlagban) Forrás: PRUDENCE, 2005

48 Nyári napok, SU (Tmax>25°C) Detektált tendenciák (1961-2001)
Extrém hőmérsékleti indexek változása Magyarországra a svájci ETH modell alapján + +625% 37 nap/év 5 nap/év Túl meleg éjjelek, Tn20GT (Tmin>20°C) -65% 27 nap/év 77 nap/év Fagyos napok, FD (Tmin<0°C) -83% 1 nap/év 8 nap/év Zord napok, Tn-10LT (Tmin<-10°C) -75% 6 nap/év 25 nap/év Téli napok, Tx0LT (Tmax<0°C) +250% 46 nap/év 13 nap/év Forró napok, Tx35GE (Tmax>35°C) +91% 93 nap/év 49 nap/év Hőségnapok, Tx30GE (Tmax>30°C) +39% 140 nap/év 101 nap/év Nyári napok, SU (Tmax>25°C) Detektált tendenciák ( ) Változás mértéke A2 ( ) CTL ( ) Forrás: PRUDENCE, 2005

49 Extrém csapadék indexek változása Magyarországra a svájci ETH modell alapján
-11% 69 mm 77 mm Napi csapadék évi maximuma, Rx1 -15% (I: +9% / VII: -47%) 118 nap/év 138 nap/év 0,1 mm-nél nagyobb csapadékú napok, RR0.1 (Rnap> 0,1 mm) -13% (I: +13% / VII: -45% 69 nap/év 80 nap/év 1 mm-nél nagyobb csapadékú napok, RR1 (Rnap> 1 mm) (–) -2% (I: +38% / VII: -39%) 29 nap/év 30 nap/év 5 mm-nél nagyobb csapadékú napok, RR5 (Rnap> 5 mm) + +13% (I: +89% / VII: -28%) 13 nap/év 11 nap/év Nagy csapadékú napok, RR10 (Rnap> 10 mm) +37% (I: +308% / VII: -5%) 3 nap/év 2 nap/év Extrém csapadékú napok, RR20 (Rnap> 20 mm) Detektált tendenciák ( ) Változás mértéke A2 ( ) CTL ( ) Forrás: PRUDENCE, 2005

50 MIT MONDANAK A KLÍMAMODELLEK MAGYARORSZÁG TERÜLETÉRE
MIT MONDANAK A KLÍMAMODELLEK MAGYARORSZÁG TERÜLETÉRE? FOLYTATÓDIK A MELEGEDÉS: VÁRHATÓAN A LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN NYÁRON -- TÉLEN VÁRHATÓAN TÖBB CSAPADÉKRA SZÁMÍTHATUNK -- A NYÁR VÁRHATÓAN SZÁRAZABBÁ VÁLIK


Letölteni ppt "A GLOBÁLIS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI HATÁSAI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések