Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Az új oktatásszervezési eljárások pszichológiai háttere”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Az új oktatásszervezési eljárások pszichológiai háttere”"— Előadás másolata:

1 „Az új oktatásszervezési eljárások pszichológiai háttere”
Szabó Győzőné igazgató Jász-Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

2 Kompetencia szerkezete
Ismeret, tudás (Extrinzik motiváció) Képesség, készség Motiváció (Intrinzik) Személyiség vonás, attitűd

3 Iskolai légkör – Érzelmi kultúra
Versengés/együttműködés Bevonódás/kirekesztődés Idividualizáció/Közösségiség Tanár/facilitátor/moderátor Hagyományos tanítás/kooperatív tanulás IQ/EQ

4 Iskolai légkör - Érzelmi kultúra Elliot Aronson
Saját indulatok fékentartása, konfliktusok barátságos módon való feloldása Tanulási élmény

5 Lehetőségek-Kihívások
Rövidtáv-”kútelzárás” Hosszútáv-szempontváltás Holisztikus szemlélet- egyensúlyra törekvés Felelősség-érdeklődés Legitim hatalom-kivívott tekintély

6 A játék szerepe Kötődés – törődés – késztetés-
Játék-társas készségek fejlődése Viszonylag szorongásmentes Amygdala, homloklebeny idegpályáinak fejlődése Kapcsolat a stressz tűrő képesség és az örömre való képesség között Érzelmi viharok uralásának elsajátítása-Eléggé” izgalmas, félelmetes

7 Fejlődés az egyén és a szervezet szintjén S.R.Covey
„Te” –gondoskodsz rólam, teszed a dolgokat helyettem, felelősséget vállalsz „Én” gondoskodom, döntök, felelősséget vállalok „Mi” egymásra utaltság, szinergia SZINERGIA

8 Külső korlátok -Belső korlátok
Ezer ellenvetés „okunk az volt elég” „Mindenkor, amikor valamit tesz, gondoljon a dongóra! Nem tudom ! Aki ezt mondja magának állít korlátokat. A dongó szárnyfelülete 0,7 négyzetcentiméter, miközben a súlya 1,2 gramm. A levegő mozgástanának ismert törvényei szerint a repülés ilyen körülmények között lehetetlen. De a dongó ezt nem tudja és egyszerűen repül.” (W. Hovestadt)

9 Mi tette szükségessé a kompetencia alapú oktatást?
A változó világ, a változó tudás- és információözön közepette az egyéni és a társadalmi boldogulás folyamatosan megújuló tudást igényel.

10 Mi tette szükségessé a kompetencia alapú oktatást?
"Nem értünk rá tanulni, mert folyton tanítottak." Karinthy Frigyes A tanítás helyett a tanulásra helyeződik a hangsúly! Információ (ismeret, lexikális) tudás, ÉS eszköztudás? =

11 Mi tette szükségessé a kompetencia alapú oktatást?
Az egész életen át tartó tanulás egyéb kompetenciákat is igényel: Kommunikációt – szövegértés, idegen nyelv Digitális kompetenciát Matematikai kompetenciát (a hétköznapi élet minden területén) Természettudományos (modellezés, kutatás, hipotézisállítás, bizonyítás stb.) Szociális és állampolgári (másokkal együttműködés, felelős részvétel stb.) Vállalkozói (tervezés, kivitelezés, értékelés, kockázatvállalás stb.) Az iskolai sikeresség nem garantálja az életben való sikerességet!

12 Új tanulásszervező eljárások, módszerek alkalmazása
„Tanulás az, ha rájövünk arra, amit már tudunk. Cselekvés az, ha megmutatjuk, hogy tudjuk. Tanítás az, ha másokat emlékeztetünk arra, hogy ők is éppolyan jól tudják. Mindannyian tanulunk, cselekszünk és tanítunk.” Richard Bach Új tanulásszervező eljárások, módszerek alkalmazása

13 Új tanulásszervező eljárások, módszerek alkalmazása
Jean Piaget( ) A tudás nem egy tiszta papíron megjelenő lenyomat, hanem az aktív tevékenység eredményeképpen létrejövő, a környezetére reagáló rendszer. Új tanulásszervező eljárások, módszerek alkalmazása

14 Új tanulásszervező eljárások, módszerek alkalmazása
Tudáskonstruálás Új tanulásszervező eljárások, módszerek alkalmazása

15 A konstruktivizmus legfontosabb jellemzői
A tudást a tanuló aktívan létrehozza, s nem csak passzívan elfogadja. A tanulók az új tudományos ismeretet a már általuk birtokolt tudásra reflektálva, s abba integrálva hozzák létre. A tanulás egyéni konstrukciós folyamat, amely azonban nagyon gyakran társas folyamatok során zajlik, A tanulók magukkal hozzák a világról alkotott saját elképzeléseiket az osztályterembe, s meg kell kapniuk minden lehetőséget arra, hogy azokat kifejezhessék. Új tanulásszervező eljárások, módszerek alkalmazása

16 Új tanulásszervező eljárások, módszerek alkalmazása
Pszichológiai háttér Jean Piaget: a gyermeki megismerés konstrukció. Mit konstruálunk meg? Tudást, ismeretrendszereket, elméleteket, világképet. A információfeldolgozás tudástartalomhoz és konkrét szituációhoz (kontextushoz) kötött . Asszimiláció Akkomodáció Új tanulásszervező eljárások, módszerek alkalmazása

17 Konstruktivizmus alapeszménye
Aktivitás fizikai szellemi Együttműködés, társas kapcsolatok Előzetes tudás Támogató, valós környezet Széles módszertár: kooperatív technika, projektmódszer, vita, csoport-páros munka Új tanulásszervező eljárások, módszerek alkalmazása

18 Konstruktivista pedagógia
Nem módszer – filozófia, szemlélet Kognitív pszichológia alapján Tudást mindenki maga építi fel Aktivitás Együttműködés Komplex tanítási környezet Középpontban az értelmező, strukturáló elme Teremtés, létrehozás, belső modellhez illesztés „Tanulásunkat döntő módon a már birtokolt tudásrendszerek határozzák meg” Nahalka 1997 Új tanulásszervező eljárások, módszerek alkalmazása

19 Új tanulásszervező eljárások, módszerek alkalmazása
„A magyar oktatás jelenleg olyan tudásanyagot ad át, amelyet a diákok csak egy bizonyos típusú feladatcsoport megoldására tudnak használni. Az információkat előre feldolgozva kapják, és hiányzik az a lépcsőfok, amely ismereteik önálló alkalmazását kívánná meg.” Horváth Ádám Új tanulásszervező eljárások, módszerek alkalmazása

20 Új tanulásszervező eljárások, módszerek alkalmazása
Tanári tulajdonságok Előadókészség Hatékony kommunikáció Fegyelmezési készség Szervezőkészség Idő menedzselés – ön menedzselés Kreativitás Megosztott figyelem Facilitálás képessége Alkalmazkodó készség Új tanulásszervező eljárások, módszerek alkalmazása

21 Új tanulásszervező eljárások, módszerek alkalmazása
Munkában csoportban végzett munka kooperációs hajlandóság versengés/együttműködés egyensúlya egoizmus/altruizmus egyensúlya Új tanulásszervező eljárások, módszerek alkalmazása

22 A munkaadók által preferált tulajdonságok
Figyelem és jó kommunikációs készség Alkalmazkodás (kretaív válasz a buktatókra) Önmaga megszervezésének képessége (önbizalom, motiváció, karrier igény) Csapat és személyközi hatékonyság (kooperáció, az összehangolás képessége) Hatékony szervező és vezetői készség Új tanulásszervező eljárások, módszerek alkalmazása

23 Kompetenciák fejlesztésének szervezeti feltételei
Intézményi önreflexió Gazdag módszertani repertoár Individualizált tanulásszervezésre való törekvés Értékelési kultúra, kompetenciák mérése Új tanulásszervező eljárások, módszerek alkalmazása

24 „Sohasem szabad felhagynunk a kereséssel
„Sohasem szabad felhagynunk a kereséssel. Bár a felfedezéseink végén ugyanoda jutunk vissza ahonnan elindultunk, de most először azt fogjuk érezni, hogy ismerős helyen járunk” T.S.Eliot


Letölteni ppt "„Az új oktatásszervezési eljárások pszichológiai háttere”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések