Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ÜGYINTÉZÉS MODELLEZÉSE I. BEVEZETÉS, ELVI ALAPOZÁS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ÜGYINTÉZÉS MODELLEZÉSE I. BEVEZETÉS, ELVI ALAPOZÁS"— Előadás másolata:

1 AZ ÜGYINTÉZÉS MODELLEZÉSE I. BEVEZETÉS, ELVI ALAPOZÁS

2 Bevezetés, avagy a közigazgatás működésének társadalmi környezete

3 Bevezetés, avagy a közigazgatás működésének társadalmi környezete
1. A közigazgatás fogalma Az állam által meghatározott közfeladatoknak (un. közigazgatási feladatoknak), sajátos szervek (un. közigazgatási szervek) útján, Sajátos apparátussal (un. köztisztviselőkkel) történő ellátása

4 Bevezetés, avagy a közigazgatás működésének társadalmi környezete
A közigazgatás pillérei: szervezet, személyzet, működés (feladatok ellátása), = ügyintézés

5 Bevezetés, avagy a közigazgatás működésének társadalmi környezete
Az ügyintézés modellezésének fontossága, jelentősége Az ügyintézés fogalma: A magánéletben: hivatalos ügyet kell intézni valamilyen hivatalban Jogi szempontból: olyan tevékenység, melyet előre meghatározott jogi előírások keretein belül - kötött jogrendben - erre jogszabályban feljogosított szervek látnak el. Szűkebb értelemben: közigazgatási hatósági ügyek intézése

6 Bevezetés, avagy a közigazgatás működésének társadalmi környezete
Ügyintézés: - nem egyetlen munkamozzanat, cselekvések sorozata, szabályozott (anyagi és eljárásjogi) rendben történő folyamat

7 Bevezetés, avagy a közigazgatás működésének társadalmi környezete
Az ügyintézésre ható tényezők: (társadalmi kihívások): - az Európai Unióhoz való csatlakozásra történő felkészülés, majd a csatlakozás után a sikeres és eredményes tagállami közreműködés, a modern információs- és kommunikációs technikák és technológiák behatolása a társadalomba: az Információs Társadalom építésének szükségessége.

8 Bevezetés, avagy a közigazgatás működésének társadalmi környezete
Az ügyintézés modellezésének lényege: munkafolyamatok rendbetétele, Ha úgy tetszik: - első lépés annak feltárása kell legyen “ami van”, - második lépés annak kidolgozása kell legyen “aminek lennie kell”, - harmadik lépés pedig annak vizsgálata kell legyen, hogy a konkrét munkafolyamatokban, az egyes ügyintézési műveletek során hol, miként hívhatók segítségül a modern információs- és kommunikációs technikák és technológiák.[

9 Bevezetés, avagy a közigazgatás működésének társadalmi környezete
Fontos tudni! A közigazgatás és a magánigazgatás különbsége abban áll: A magánigazgatásban mindent szabad, amit jogszabály nem tilt, ezzel szemben a közigazgatás csak azt teheti, és csak olyan keretek között, amit a jogi szabályozás megenged.

10 Bevezetés, avagy a közigazgatás működésének társadalmi környezete
Az ügyintézésre ható kihívások II. A ROP Központi Program alapgondolata: növelni kell az igazgatási kapacitást, a minőségi személet érvényesítése, a folyamat-szerű gondolkodás, és szervezés szükségességének előtérbe állítása, ( tudásbővítés mellett) a szemlélet-alakítás, szemlélet-formálás.

11 Bevezetés, avagy a közigazgatás működésének társadalmi környezete
A közigazgatási munkafolyamatok jellegzetességei: Elméleti alapok: Az igazgatás mint az emberi tevékenységek egyike, maga is több-, egymásra szervesen ráépülő alkotóelemből áll, és mint ilyen maga is egy folyamatot - gyakori elnevezéssel: ún. ciklust - jelent.

12 Bevezetés, avagy a közigazgatás működésének társadalmi környezete
Elméleti alapok: Henri Fayol szerint az igazgatás öt elemből áll. Nem jelent mást, mint előre-látni (ma úgy mondanánk: tervezni), szervezni, rendelkezni, összehangolni és ellenőrizni.

13 Bevezetés, avagy a közigazgatás működésének társadalmi környezete
Elméleti alapok: L. Gulick és L. Urwick (amerikai szerzőpáros) - alapvetően elfogadva Fayol álláspontját, de továbbfejlesztve azt, megalkotta a POSDCORB- rendszer néven elhíresült modellt, amely a következő szavak angol kezdőbetűiből áll: tervezés (planning), szervezés (organizing), személyzeti tevékenység (staffing), döntés (directing), koordinálás (coordinating), tájékozódás (reporting), és pénzügyi tevékenység (budgeting).

14 Bevezetés, avagy a közigazgatás működésének társadalmi környezete
Elméleti alapok: Kalas Tibor az igazgatást olyan, az emberi együtműködéshez kapcsolódó tevékenységnek tekinti, amely biztosítja a közös cél eléréséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket és a munka összhangját.

15 Bevezetés, avagy a közigazgatás működésének társadalmi környezete
Az igazgatás, mint folyamat: a folyamat nem más, mint egy előre meghatározott cél elérését szolgáló, egymással összefüggő és egymásra épülő tevékenységek, mint folyamat-részek (elemek) láncolata.

16 Bevezetés, avagy a közigazgatás működésének társadalmi környezete
Az igazgatás, mint folyamat: Két tartópilléren nyugszik: az ún. folyamat-részeken (elemeken), valamint az egyes folyamat-részeket (elemeket) összetartó kapcsolati rendszereken.

17 Bevezetés, avagy a közigazgatás működésének társadalmi környezete
A folyamat-részek (elemek) lehetnek: események, emberi tevékenységek, vagy akár - elméleti síkon mozogva - a gondolati szférába tartozó elgondolások is.

18 Bevezetés, avagy a közigazgatás működésének társadalmi környezete
A kapcsolati rendszerek, amelyek végeredményben a folyamat-részeket kötik össze, lehetnek: térbeli, időbeli, oksági jellegűek.

19 Bevezetés, avagy a közigazgatás működésének társadalmi környezete
A folyamat és a feladat összefüggése: a folyamat azáltal válhat (válik) feladattá, ha jól behatárolt eredménye, produktuma (például: egy konkrét közgazgatási aktus kibocsátása) van, és ehhez, mint célhoz, illetve annak eléréséhez akár jogszabályi, akár nem jogszabályi, hanem például szerződésben előírt - kötelezettséget rendelünk

20 Fejezeti összefoglaló
Az ügyintézés modellezésének közigazgatási aspektusai és alapkérdései Az ügyintézés tartalma, modellezésének jelentősége Az ügyintézés modellezésének lényege, tartalmi elemei Az ügyintézésre ható tényezők, elvárások, determinációk A közigazgatás-szervezés és modellezés elméleti és történelmi alapjai A közigazgatás, mint munkafolyamat, a folyamatmodellezés lehetőségei és jellemzői

21 Ellenőrző kérdések Vázolja az ügyintézés modellezésének közigazgatási aspektusait! Hogyan foglalható össze az ügyintézés tartalma? Hogyan összegezhető az ügymenet modellezés jelentősége? Csoportosítsa az ügyintézésre ható tényezőket és emelje ki annak legfontosabbnak ítélt elemeit! Foglalja össze az ügyintézés modellezésének lényegét és főbb tartalmi elemeit ! Ismertesse a közigazgatási folyamatok és az ügyintézés vizsgálatának és modellezésének elméleti alapjait és emelje ki annak lényegét! Határozza meg, hogy mit jelent a közigazgatás, mint folyamat elve, ismertesse annak főbb összefüggéseit!


Letölteni ppt "AZ ÜGYINTÉZÉS MODELLEZÉSE I. BEVEZETÉS, ELVI ALAPOZÁS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések