Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Demográfia Népesség Népesedés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Demográfia Népesség Népesedés"— Előadás másolata:

1 Demográfia Népesség Népesedés

2 A demográfia szó a görög démosz = 'nép’, és grafeira = 'leírás' szavak összetétele
Demográfia: történetileg kialakult tudomány, amely sajátos módszerekkel vizsgálja a népesség számát, összetételét, területi elhelyezkedését és állapotát, ezek változásait és tényezőit, valamint a népesség és a népesedés jelenségeihez fűződő társadalmi-gazdasági kölcsön-hatásokat és következményeket, feltárja a népesség megújulásának, a népesedés jelenségeinek törvényszerűségeit.

3 A demográfia tárgykörei
módszerek, népességi modellek a népesség állapota, összetétele születés, termékenység halandóság, morbiditás házasság és család gazdaságdemográfia társadalomdemográfia vándorlás, menedékjog történeti demográfia népesedéspolitika

4 Népesség emberek sokasága,
mindig valamely adott területen egy időben élő emberek összessége, elsősorban kvantitatív jellegű, kvalitatív oldala a népesség változásaival, a népesedéssel kapcsolatos.

5 Népesedés A népességnek a születések és halálozások által történő megújulása.

6 Demográfiai alapfogalmak
Életvonalak, események az életvonalakon Születés, iskolázás, szülői ház elhagyása Párkapcsolatok, családalapítás, gyermekvállalás, gyermeknevelés Gazdasági aktivitás, foglalkozási karrier Gyermekek családalapítása Felkészülés a nyugdíjas korra Nyugdíjas kor Elhalálozás

7 A demográfiai jelenségek
Életesemények jellemzése: az életvonalon hányszor és mikor következnek be = intenzitás és naptár Egyének életvonalainak összessége: kohorszok Valós és fiktív kohorszok, kohorszelemzés és keresztmetszeti elemzés

8 Generáció: Az egy időben született emberek összessége.
Kohorsznépesség: Valamely meghatározott eseményt egy időben megért emberek összessége (Pl. egy időben született, házasodott, szült, elvált, iskolát végzett emberek stb.).

9 Népszámlálás Az a tevékenység, amely az állam által egy meghatározott területen élő népesség minden egyedére kiterjedő, egy adott időpontra vonatkozó és egyidejűleg végrehajtott demográfiai, gazdasági és szociális adatok gyűjtését, feldolgozását és közzétételét öleli fel.

10 Népszámlálások története
Ókori összeírások: Kína: Kr.e ban Egyiptom India Görög városállamok Római Birodalom

11 Népszámlálások története
Középkori cenzusok: Különböző földesúri összeírások Hódító Vilmos: „Domesday Book” XIV. sz vége: olasz városállamokban 1509: velencei összeírás

12 Népszámlálások története
Modernkori népszámlálások: 1665: Kanada területén, Québecben 1749: Finnországban (svéd fennhatóság alatt állt) 19. századtól vált rendszeressé Európában

13 Magyarországi népszámlálások
Mária Terézia 1777-ben hozott intézkedést Az összeírás II. Józsefre maradt, és között sikeresen lezajlott. 1869: Az első magyar népszámlálás 1880; 1890; 1900; 1910; 1920; 1930; 1941; 1949; 1960; 1970; 1980; 1990; 2001; 2011

14 A népszámlálást jellemző kritériumok
általánosság, egyidejűség, rendszeresség, adatok egyéni jellege, meghatározott terület, törvénnyel lehet elrendelni állami támogatás

15 Népszámlálások fontossága
Egyetlen módszer, amellyel megismerhetjük az ország összes lakosának életkörülményeit. Az adatok ismeretében megalapozottan lehet a gazdasági, az egészségügyi, az oktatási, a szociális és a kulturális fejlesztéseket tervezni és lebonyolítani.  Az adatok segítségével hatékonyabban pályázhatunk az európai uniós és más nemzetközi támogatásokra. A népszámlálás egy globális program része, általa adunk pontos képet magunkról a szomszédainknak, az Európai Uniónak és az egész világnak

16 Eszmei időpont: Az az időpont, amelyre vonatkozóan a népesség állapotát rögzítjük.

17 Népmozgalom megfigyelése
Születési mozgalom megfigyelése Házassági mozgalom megfigyelése Halálozások megfigyelése Válások megfigyelése Vándorlási adatgyűjtés Egyéb adatgyűjtések

18 Népességfejlődés Római Birodalom 54 millió fő, 16 fő/nkm
XVII sz. közepe A világ népessége 500 millió fő XIX sz. első demográfiai forradalom XX sz. második fele második demográfiai forradalom

19 Demográfiai robbanás A termékenység később csökken, mint a halandóság
Kialakul egy magas reprodukciós időszak Gyors népességnövekedés Egyenlőtlen népességfejlődés a Föld országaiban

20 A Föld népességének gyarapodása
időpont népesség [millió fő] duplázódási idő [év] i.e 10 i.e 20 2 500 i.e. 2 500 40 2 000 i.e. 1 000 80 1 500 időszámítás kezdete 160 1 000 900 320 1700 640 800 1850 1 200 150 1950 2 400 100 1988 5 000 38

21 1 milliárdos népességnövekedéshez szükséges idő
Dátum Népesség (milliárd) (év) 1804 1 1927 2 123 1960 3 33 1974 4 14 1987 5 13 1998 6 11 2010 7 12

22 Népességszám földrészenként
Év Európa Ázsia Afrika Észak Amerika Latin- Óceánia Világ [millió fő] 1650 100 330 2 11 545 1700 110 400 98 628 1750 140 479 95 12 730 1800 188 602 90 6 19 907 1850 266 749 24 35 1171 1900 401 937 120 76 68 1608 1950 533 1417 222 166 2516 1960 590 1717 279 199 218 15 3020 1970 645 2160 362 226 286 3698 1980 684 2649 477 252 363 23 4448 1990 712 3188 642 276 448 27 5292 2000 741 3772 856 309 523 31 6228 2010 754 4303 1116 600 36 7149 2020 777 4790 1421 352 671 41 8050

23 A népesség megoszlása földrészenként
Év Európa Ázsia Afrika Észak Amerika Latin- Óceánia Világ [%] 1650 18 61 2 100 1700 64 16 1750 19 66 13 1800 21 10 1 1850 23 8 3 1900 25 58 7 5 4 1950 56 9 1960 20 57 1970 17 6 1980 15 60 11 1990 12 2000 14 2010 2020

24 Növekvő népességszámú országok Európában (2007)
Forrás: KSH

25 Csökkenő népességszámú országok Európában (2007)
Forrás: KSH

26 Demográfiai átmenetek
Gyermekszám 6 → 2 Élettartam 30 → 70 Fiatalok aránya 35% → 20% Idősek aránya 5% → 15% Népességszám 5 → 10 millió

27 Demográfiai átmenetek
II. átmenet (1990–2090?) Gyermekszám 2 → 1,5? Élettartam 70 → 100? Fiatalok aránya 20% → 10%? Idősek aránya 15% → 40%? Népességszám 10 → 5-10 millió?

28 A népesség fogyásának és elöregedésének hatásai
nyugdíjrendszer egészségbiztosítás elöregedés gazdasági értelemben középkorúak terheinek növekedése átalakul a fogyasztói struktúra migrációs nyomás


Letölteni ppt "Demográfia Népesség Népesedés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések