Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Főbb Irányzatok, elvek és módszerek Szekeres Bea 14/f

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Főbb Irányzatok, elvek és módszerek Szekeres Bea 14/f"— Előadás másolata:

1 Főbb Irányzatok, elvek és módszerek Szekeres Bea 14/f
Reformpedagógia Főbb Irányzatok, elvek és módszerek Szekeres Bea 14/f

2 A reformpedagógia A pedagógiai és a nevelési gyakorlat gyermekközpontú megújítására törekvő pedagógiai irányzatok és koncepciók összefoglaló elnevezésére szolgáló fogalom. Elsősorban Európában és az Egyesült Államokban bontakozott ki. Ezen irányzatok a XIX. század utolsó évtizedétől kezdődően a XX. század húszas éveinek végéig jöttek létre.

3 A (reform)pedagógusoknak ahhoz, hogy ilyen intézményekben dolgozhassanak speciális tanfolyamokon kell részt venniük mivel normál pedagógusok- óvodapedagógusok- gondozónők nem dolgozhatnak ezekben az intézményekben. Egy a végzettségükre épülő továbbképzésben kell részt venniük ahol elsajátíthatják az adott reformpedagógia sajátosságait.

4 Reformpedagógiák/módszerek
Montessori Waldorf Freinet Danton Plan / Rodgers féle iskola, Jenaplan-pedagógia , „engedélykérő”/

5 Montessori

6 Montessori Mária „A gyermek fejődésének szabadsága nem azt jelenti, hogy egyszerűen magára hagyjuk a gyermeket, hanem azt, hogy segítő szeretettel emeljük köréje a megfelelő környezetet.” (Montessori Mária 1932)

7 Montessori Mária A XX. Század egyik legnagyobb hatású pedagógia rendszerének megalkotója Nevezték őt a pedagógia apostolának, új „Kolombusnak” a gyermeki lélek felfedezőjének Módszerének megalapozásában hatott rá Rousseau.

8 Jelmondata ”Segíts nekem, hogy önmagam csinálhassam”

9 Montessori pedagógiájának alapelvei
1. erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra nevel 2.alapelve a hit 3.A manuális-, finommotoros képességek fejlesztése 4.Biztosítani a lehetőséget a problémák önálló megoldására

10 Eszközrendszere- játékeszközei
Érzékelést, észlelést fejlesztő eszközök: hallás, látás, tapintás, szaglás. ízlelés Térérzékelés, kiterjedés eszközei A világ megismerését segítő eszközök. földrajz, botanika, állatismeret, kísérletek Praktikus fogások és technikák gyakorlását segítő eszközök finom motorika Az írás elősegítését elősegítő eszközök A számlálás és mérés eszközei

11 Eszközök jellemzői esztétikum valósághűség önkontroll lehetőség
biztos ceruzafogás előkészítése finom motoros mozgás elősegítése előkészíti a szem-kéz koordinációját

12 A pedagógia célja, hogy a gyerekek úgy érjék el képességeiknek legmagasabb szintjét, hogy az ismereteket a gyermek lényegéből fakadó természetes kíváncsisággal tapasztalja meg. A montessori pedagógus szerepe csupán az hogy megteremtse a gyermek számára azt a környezetet ahol nyugodtan és önállóan képes tevékenykedni.

13 Érdekességek Felméréseink alapján a Montessori csoportba járó gyermekek kiegyensúlyozottabbak, önállóbbak tevékenységeikben A speciális eszközök által problémamegoldó képességük, matematikai jártasságuk kortársaikhoz mérten fejlettebb.

14 Nem használ jeleket Nem használ szimbólumot Nem használja a játék kifejezést a munka kifejezést használja Kevesebbet dalolnak, kevés a mondóka

15 Montessori játékok montessori torony, normál bölcsődében használt játék montessori képes beillesztőszámok, megyék szerint csendjáték

16 Montessori Mária pedagógiája a világ 70 országában ma is élő nevelési rendszer. Örök érvényű, átmenthető értékei azonban minden gyermek nevelésében hatékonyan alkalmazhatóak. „A gyermeknek nincs szüksége felnőtt megerősítésre, ha a cselekedetében örömét leli”

17 Waldorf A fej, kéz és a szív pedagógiája

18 Rudolf Steiner „ A gondolkodáshoz a kézen- cselekvésen és a szíven- érzelmeken keresztül vezet az út.”

19 A Waldorf-pedagógia célja, hogy módszerével és neveléselméletével a gyermekek egészséges fejlődését támogassa. Ennek érdekében teljes mértékben tekintetbe veszi az életkori sajátosságokat és az adott korhoz tartozó fejlődési törvényszerűségeket. A testi, lelki és szellemi adottságok fejlesztésére egyformán hangsúlyt fektet az egységes művészeti, gyakorlati és intellektuális képzés útján, így az oktatásban „a szív, a kéz és a fej” egyidejű nevelése jelenik meg.

20 A Waldorf pedagógia célja
az intellektuális tudás életkori sajátosságokhoz igazodó átadása, képességfejlesztés, személyiségfejlesztés, szocializáció és értékközvetítés.  Fel kell nyitni a gyerekek szemét, hogy mindaz, ami a gyermek közelében történik, beépüljön a személyiségébe. Éreznie kell, hogy mindaz, ami körülötte történik, neki szól, köze van hozzá; személyes kapcsolata van a megismerés tárgyával.

21 A gyermeket szépséggel veszi körül, hogy átélhetővé váljék számukra: a világ szép. Ahogyan beszélünk vagy írunk a táblára, mindannak, amit mondunk vagy teszünk, szépnek kell lennie Kiemelt terület a kreativitásfejlesztés, a dolgok megtapasztalásán alapuló tanítás, hagyományőrzés és a művészetek.

22 Elkerül minden fajta iskolás jellegű tanítást és magyarázatot
Elkerül minden fajta iskolás jellegű tanítást és magyarázatot. Az óvodában a kisgyermekek spontán utánzásos mintakövetésére épít. A gyermek utánozhatja az óvónő minden tevékenységét, a csoport együtt munkálkodik a kenyérsütés, a virágültetés, vagy az akvarell festés során.

23 Waldorf csoportok Az óvodákban vegyes életkorú csoportban élnek a gyerekek, mindhárom korcsoportból nagyjából azonos arányban. Így az óvoda a család természetes közegéhez hasonló

24 Hatalmas szerepe van a ritmusnak. A hétnek és a napnak is van ritmusa
Hatalmas szerepe van a ritmusnak! A hétnek és a napnak is van ritmusa! Minden nap egy tevékenységet végeznek ami mindig az adott naphoz kötődik Pl. minden kedden gyurmaállandóság,biztonság érzet Waldorf napirend:

25 Waldorf játékok

26 Waldorf Játékok Fantázia játékszerektermészetes anyagokból készülnek A waldorf játékok mind kézzel készítettek ,természetes anyagúak vagy kötöttek, szivacsból készültek vagy varrottak

27 A Waldorf baba A waldorf- babának úgymond kevésbé kidolgozott arca és testrészei vannak, mégpedig azért, hogy ezzel se befolyásolják a gyerek fantáziáját, szabad játékát. Egy jelzésértékű szem és száj könnyebben lehet sírós, nevetős, huncut, ijedt vagy szomorú, mint egy teljesen valósághű, tökéletes baba. Természetes anyagokból készülnek. Töltelékük kártolt gyapjú, a hajuk gyapjúfonal, a test anyaga jó minőségű (sokszor bio) pamut.

28 Waldorf babák

29 Waldorf Babák

30 Csoportszobák A csoportszobák a waldorf óvodák és iskolák esetében is koronként változnak. Az óvoda színei a mályva és a halvány hús szín, míg az iskola falainak minden osztály esetén más. Pl. elsősárga másodikzöld

31 Freinet

32 Freinet pedagógia Alapítója Célestin Freinet francia tanító, aki több évtizedes munkássága alatt érlelte összefüggő rendszerré a nevelésről vallott nézeteit. „Szót adni a gyermeknek”

33 Pedagógiájának lényege
A szabad önkifejezés A kísérletező tapogatózás: "Ne itassunk olyan lovat, amelyik nem szomjas" A közösségi élet A természet közeliség Középpontban a gyermek

34 Freinet technikák A szabad önkifejezés A beszélgető kör
A hagyományos keretek felbomlása Alkotás és tevékenység

35 Érdekesség Saját meséiknek kinyomtatása

36

37

38 Dalton-plan

39 Dalton-plan Helen Parkhurst nevéhez fűződik
Az 1920-ban Daltonban létrehozott koedukált kísérleti iskolában az USA-ban széles körben népszerű reformpedagógiai alapelvek: a szabadság, egyéniség, közösségi szellem szolgáltak alapul.

40 Dalton-plan jellemzői
Osztálytermek szakkabinetek Elvégzendő feladatokvizsgaúj feladatok Saját fejlődési ütemben való tevékenykedés Délután csoportos foglalkozás

41

42 Köszönöm a figyelmet 


Letölteni ppt "Főbb Irányzatok, elvek és módszerek Szekeres Bea 14/f"

Hasonló előadás


Google Hirdetések