Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

6. Anyagvizsgálat a Gyakorlatban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "6. Anyagvizsgálat a Gyakorlatban"— Előadás másolata:

1 6. Anyagvizsgálat a Gyakorlatban
EN ISO SZABVÁNY A RONCSOLÁSMENTES ANYAGVIZSGÁLÓ SZEMÉLYZET TANÚSÍTÁSÁRÓL SZŰCS PÁL okl.fizikus ORSZAK Bt. 6. Anyagvizsgálat a Gyakorlatban MAE, Cegléd, – 8.

2 A roncsolásmentes vizsgá-
latokat végző anyagvizs- gáló személyzet tanúsítá- sára 1994 óta Európában az EN 473 szabványt használ- juk. Az évek óta alakuló ISO 9712 szabvány világ- méretekben egységesíti és elfogadottá teszi a tanúsítás ezen rendszerét. Milyen változások várhatók?

3 Az MSZ EN 473 szabvány magyar fordításban is elér- hető, az EN ISO 9712 csak FDIS (final draft) változat- ban hozzáférhető. De érdemi változások már nem történhetnek ebben a fázisban.

4 Mely eljárásokra terjed ki a tanúsítás?
MSZ EN 473 ISO 9712 AT ET - TT LT MT PT RT ST UT VT VAT

5 Hazánkban van kidolgozott tanúsítás rezgésmé-
résre és elemzésre is. Az ISO 9712 szabvány az infravörös hőfényképezés (TT) és a felületi feszültségmérés (ST) tanúsított végzésének lehetőségét is fel fogja kínálni. Ehhez ki kell dol- gozni az oktatási tematikákat, vizsga kérdéseket, megteremteni az oktatás és gyakorlati vizsgázta- tás feltételeit, valamint az eljárást be kell fogad- tatni egy személyzet tanúsítóval.

6 A két szabvány által javasolt minimális képzési idők:

7 A megkövetelt előzetes gyakorlat:

8 Az elméleti vizsga teszt kérdéseinek száma:

9 Láthattuk, a két szabvány között nincs lényeges
eltérés. Az áttérésre az EN ISO 9712 szabvány az első érvényesítés, megújítás (5 év) vagy újra- tanúsítás (10 év) időpontját határozza meg. Tehát nem lesz túl sok idő, és elsősorban a sze- mélyzet tanúsítóknak kell felkészülniük, saját tanúsításuk naprakészre hozásával. Tehát minden rendben van? Semmin sem kell javítanunk? Ülhetünk nyugodtan a babérjainkon?

10 Vegyük sorra a tanúsítás személyi és tárgyi feltételeit!
A tanúsító szervezet nem rendelkezik vizsgáló laborató- riummal, vizsgáló eszközökkel, ellenőrző testekkel. Ezeket a tanúsított (ISO 9001) és akkreditált (FAT) képző intézményektől bérli megbízási szerződés formá- jában. Rendelkeznie kell elkülönített vizsgadarabokkal, amelyek számát az EN 473 szabvány B melléklete, minőségét az MSZ CEN/TS szabvány határozza meg:

11 A CEN ISO/TR a képzők működéséhez ad „ötleteket”, hiszen akkreditáltak a FAT rendszerben. A CEN ISO/TR az egyes eljárások oktatásához nyújt tipus-tematikák formájában se- gítséget.

12

13 Az MSZ CEN/TS 15053 szabvány eljárásonként
határozza meg a felismerendő eltérések minimális méretét és számát. Eltérést nem tartalmazó vizsgadarab nem szerepelhet a vizsgán! A törzslap fontosságára a személyi feltételeknél is viszatérünk.

14 A gyakorlati vizsga osztályozása
négy részből áll össze. Ezek közül csak a vizsgálati utasítás pontozható „íróasztal mellett”, a többi vagy személyes jelenlétet (1. és 2. rész), vagy az eltérések helyének, irányultságá- nak, méretének pontos ismeretét feltételezi. Ez a vizsga helyszínén lévő törzslap nélkül nem oldható meg!

15 Ha nincs a gyakorlati vizsga helyszínén törzslap,
ha a vizsgáztató nem vesz részt minden jelölt gyakorlati vizsgáján személyesen, akkor a tanúsí- tás szempontjából fontos (dupla súllyal számolt) gyakorlati vizsgát csak formai, és nem tartalmi szempontok alapján lehet osztályozni. A vizsgáztatást a tanúsító szervezet által felhatal- mazott személy, vizsgáztató vagy vizsgafelügyelő végezheti kizárólag és teljes felelősséggel. Tehát a képző által biztosított műhelyfőnök csak a vagyoni tárgyakra és a feltételek biztosítására ügyelhet, nem osztályozhat 

16 A vizsgáztatók évente kötelező továbbképzésen
vesznek részt. Ennek keretében kéne oktatni az „új” szabványok tartalmát, egységes értelmezését Oktatni kéne a gyakorlati vizsga osztályzó lapjá- nak használatát, az egyes szempontokért adható pontok elosztását. Meg kéne oldani a vizsgáztatók ellenőrzését, ami nemcsak a megjelenésükre, de a végzett munka minőségére is vonatkozna 

17 Persze az utánpótlásról is gondoskodni kéne! Társadalmi munkában ma már nem oldható meg a vizsgáztatás. A szabadság, az utazás, a tanúsítások fenntartása mind – mind olyan teher, amit a vizsgáztató egyedül nem biztos hogy vállalni tud. Vagy a szakmai szervezet, vagy a tanúsító az, aki szakmailag és anyagilag fel kell hogy vállalja ezt.

18 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "6. Anyagvizsgálat a Gyakorlatban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések