Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A politikai rendszer.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A politikai rendszer."— Előadás másolata:

1 A politikai rendszer

2 A politikai rendszer alanyai, tárgya
a közvélemény-kutatásoknál 60%-os a megbízhatóság → 40% nem válaszol A passzívok csoportjai első kategória: névtelenek legtöbbször írástudatlanok nem is tudják, mi a politika marketingszempontból ők a legolcsóbbak kb millió emberről van szó

3 rejtőzködők: nem merik bevallani pártszimpátiájukat
passzívak: közömbös passzívak: abszolút nem érdekli őket a politika csalódott passzívak: minden pártban csalódtak → ők biztosan nem mennek el szavazni hedonista passzívak: nem foglalkoznak a politikával, lenézik rejtőzködők: nem merik bevallani pártszimpátiájukat bizonytalanok: csak az utolsó pillanatban döntenek

4 Aktívak: nagy részük nem tartozik párthoz, csak szimpatizáns, de a pártszimpátia változhat tudatos aktívak: ők már kötődnek valamilyen párthoz (persze itt is változhat a pártszimpátia) Hivatásos politikusok: ide tartozik a pártaktivisták csoportja (itt sem kizárt egy másik párthoz csatlakozás)

5 Politikai rendszer hatalmi dimenziók mentén kialakult rendszer → itt születnek a hatalmi döntések elemeit két nagy csoportra osztjuk: intézményes nem intézményes

6 Intézményes elemek Állami intézmények: törvényhozás – Parlament
végrehajtás – Kormány az igazságszolgáltatás ágai önkormányzatiság adminisztráció

7 Párt, pártrendszer: parlamenti pártok: - hatalmon lévők
- ellenzéki pártok nem parlamenti pártok: - az 1%-ot elérők → állami támogatásra jogosultak - az 1%-ot el nem érők

8 nemzetközi szervezetek
érdekképviseletek: szakszervezetek lobbikörök civil szervezetek tömegkommunikáció: sajtó – nagy hatalommal bír → senkikből képes nagy embereket csinálni, de ismert embereket is képes tönkretenni nemzetközi szervezetek

9 Nem intézményes elemek
politikai magatartás – választói magatartás politikai kultúra Alaptípusai: résztvevői, alattvalói és parókiális 3. politikai szocializáció Az egyén milyen viszonyt alakít ki a pártokkal, eszmékkel, a rendszerrel 4. politikai ideológiák

10 arra szavazok, aki olyat ígér, amit én hallani akarok
szélesebb az elsőnél; az értékek, az attitűdök határozzák meg Három fajta politikai kultúra és magatartás alakul ki: résztvevői/részvételi kultúra (a véleményem megjelenhet a döntési folyamatban) alattvalói kultúra (négyévente választok, másba azonban nem szólhatok bele) helyi/parókiális (önkormányzati szinten beleszólhatok a dolgok menetébe) Magyarországon az utolsó kettő a jellemző

11 A politikai rendszer funkciói
I.Társadalmi funkciók: a politikai folyamatokat irányítani, szervezni kell érdekek artikulációja: az érdekeket össze kell gyűjteni politikai szocializáció: az egyén viszonya az államhoz, a pártokhoz, a rendszerhez a társadalom politikai integrációja, legitimációja

12 Legitimációs eszközei
erőszak: ez lehet legális, vagy nyers erőszak lojalitás megszerzése a döntési folyamatokba bevonjuk a szervezeteket is szakmai jogrendszer és bürokrácia működtetése

13 II. Belső funkciók Érdekartikuláció-, integráció és döntési javaslatok
jogi normák, intézmények felállítása Információszerzés- és feldolgozás tradíciók, szimbólumok fenntartása a polgárokat fel kell készíteni a politikai szerepre, szerepvállalásra; arra, hogy válasszon, illetve hogyan válasszon

14 biztosítani kell a rendszer stabilitását
a rendszert a nemzetközi politikába is be kell vinni a rendszer infrastruktúráját működtetni kell

15 Az infrastruktúra működtetése:
Közhivatalok Pártok, választások, népszavazások finanszírozása támogatása

16 Input funkciók:környezettől a rendszer felé I.Követelések
anyagi javakra és szolgáltatásokra magatartás szabályozására (biztosítsák a jogaimat, pl. kollektív szerződés) politikai részvétel joga (jog a politikai részvételhez; legyen választójogom, alapíthassak szervezeteket, tüntetéshez való jog) szimbolikus azonosulások (viselhetem a nemzeti-, a párt, stb. szimbólumokat, kitűzhetek zászlókat, stb.)

17 II.Támogatások anyagi támogatás (pl. 1% felajánlása – adózás)
engedelmesség (betartom a szabályokat, törvényeket) részvétel (részvétel a politikában – szavazok, elmegyek politikai gyűlésekre, stb.) tiszteletadás (tisztelem a hatóságokat, a vezetőket

18 Output funkciók (döntések és pol. akciók a pol. rendszer felől)
anyagi elvonás (adózás elvárása) magatartások szabályozása szimbólum-azonosulások (nyilatkozatok, szimbólumok viselése, stb) javak, szolgáltatások, státuszok elosztása (Mi alapján? Veszély: korrupció)

19 Almond-modellje Inputok
politikai szocializáció (terep-felkészítés, felkészítés a választói, képviselői szerepre, valamint az állami funkciók betöltésére) Érdektörekvések kifejezése, artikulációja intézményes, nem intézményes-pl. vallási, etnikai-, civil érdekcsoportok érdekek csoportosítása, kompromisszumok) Politikai kommunikáció

20 Outputok szabályalkotás (törvényhozás – felső szint, önkormányzati rendeletek – alsó szint) szabályalkalmazás (törvényhozás után végrehajtás kormányzati, illetve önkormányzati szinten) igazságszolgáltatás (bíróság) Nem állami outputok: a pártok akciói a társadalom felé

21 Érték és érdek a politikai hatalom érvényesülésének és működésének közege Politika= az érdekek érvényesülése Az érdekek kölcsönhatásának eredménye az érték Az értékek koronként változhatnak (az ókori közjótól az újkori hatalomig) Milyen értéket adhatunk el?

22 Érdek, érték értelmezések
David Hume Vélt és valós érdek (saját és közjó) . Karl Deutsch Érdek-haszon elmélet Politika=az egyéni érdekek érvényesítése Érdek és érték összekapcsolása

23 Lasswellnél: 8 érték hatalom felvilágosodás (tudást jelent) jártasság
vagyoni javak fölötti rendelkezés jólét (jó közérzet) szeretet becsület tisztelet

24 Az érdekek csoportosítása
I. Teljesülés időtávja szerint Rövid- Közép- Hosszú távú érdek II. Az érdekhordozó társadalmi egység szerint -Egyéni- -Csoport- - Makro- (társadalmi) érdek

25 Az érdekek csoportosítása
III. A szükséglet tartalma szerint Gazdasági – (primér és másodlagos) Politikai- (szabadságjogok és intézményei) Kulturális érdekek

26 Az értékek funkciói 1. Magatartás befolyásolók 2. Értékmérők
3. Integrálják a hasonló értékeket vallókat 4. Meghatározzák az életminőséget

27 A Hayek „háromszög” A politikai értékek, irányzatok, ideológiák és a politikai rendszer kapcsolata Liberális, szociálliberális, konzervatív liberális, demokratikus, szociáldemokrácia (Polgári demokrácia: plurális demokácia, jogállamiság) Diktatórikus,konzervatív, náci, fasiszta, Proletár szocialista, kommunista (Totális állam)

28 Klasszikus értékek szabadság (korlátozás nélküli élet)
lehet egyéni/közösségi sok relációja van (pl. egyén-egyénhez, egyén-közösséghez, stb.) szabadságjogok általában a liberálisok használják (ki) rend (stabilitás, közbiztonság) tradíciókhoz való ragaszkodás a konzervatívok sajátították ki

29 egyenlőség (nem egyformaság!)
lehet politikai, gazdasági, jogi, kulturális, vallási, etnikai, állami) az egyenlőség nem egyformaság!! a szocialisták (kommunisták) sajátítják ki demokrácia (szabadsággal és egyenlőséggel) igazságosság humanizmus béke

30 Leszármaztatott demokratikus értékek
részvétel joga a politikai életben vezetők felválthatósága nyilvánosság (ehhez kell a sajtószabadság) szerveződés szabadsága hatáskörök decentralizáltsága (önkormányzatnak ad hatásköröket) sokféleség tolerálása Biztonság, stabilitás, megbízhatóság Szuverenitás Szolidaritás Demokratikus politikai kultúra kollektivitás

31 Három érdekartikuláció
elitista fogyasztó = állampolgár az elitek dolgozzák ki a programokat(inputok). Output= a győztes A politikai folyamatok a kulisszák mögött populista a társadalom (rész)érdekeiből indul ki; ezeket használják fel a pártok, a lobbik ebből csinálnak pártprogramokat A politikai folyamatok nyilvánossak (USA)

32 liberális a pártok csak keretet csinálnak lehetőséget adnak, de a napi érdekartikulációval nem törődnek (ld. Anglia) A politikai folyamatok a nyilvánosság (parlamentben, pártokban) előtt zajlanak

33 A hatalom Mi a hatalom célja?
a társadalom irányítása a javak feletti rendelkezés (a hatalmon lévő párt és az ellenzék között megegyezés a javak elosztásáról A konfliktusok megoldása a hatalom gyakorlásának 3 módja: erőszak presztizs, tekintély redisztribúció – javak elosztása

34 A hatalom forrásai és eszközei
erőszak szankciók meggyőzés információ (kié az inf., ha visszatartom, nagyobb a hatalmam) intelligencia, tudásszint vagyon lasswelli értékek is lehetnek (bár lehet, hogy pénzzel szerezte azokat meg) Félelem, szeretet, barátság, hűség, lojalitás, stb.


Letölteni ppt "A politikai rendszer."

Hasonló előadás


Google Hirdetések