Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Aktuális tudnivalók a 2013-ig hatályos ÚMVP erdészeti intézkedéseivel kapcsolatosan Agrárfejlesztési Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Aktuális tudnivalók a 2013-ig hatályos ÚMVP erdészeti intézkedéseivel kapcsolatosan Agrárfejlesztési Főosztály."— Előadás másolata:

1 Aktuális tudnivalók a 2013-ig hatályos ÚMVP erdészeti intézkedéseivel kapcsolatosan Agrárfejlesztési Főosztály

2 2 I. tengely Fiatal erdők állománynevelése 25/2012. (III. 20.) VM rendelet 2012. decemberében hatályba lépett módosítások:  A hosszú fenntartási illetve támogatási időszak lerövidítése az általános szabályoktól (23/2007 (IV. 17. FVM rendelettől) eltérően. 5 év helyett 12 hónap.  A TK benyújtása után a tevékenység határozat hiányában is megkezdhető a kifizetési kérelmet viszont a tevékenység elvégzése után 20 napon belül be kell nyújtani.  Gazdasági és ökológiai szempontokra tekintettel a kulturerdők és faültetvények esetében a tisztítás során a célállománytól eltérő, de őshonos fajok egyedeit már nem kell eltávolítani.  Rögzítésre került, hogy az elegyes állományoknál a főfafajra vonatkozóan kell a nyesésre vonatkozó előírásokat betartani.  Az intézkedés de-minimis támogatásként került a Bizottság felé meghatározásra, ezért a rendelet is módosult e tekintetben. Az ügyfeleknek nyilatkozniuk kell a kérelembenyújtás évében és az azt megelőző két évben igénybevett de-minimis támogatások mértékéről. Ezen előírás csak a hatályba lépést követően indult ügyekre lesz érvényes.

3 3  Nemzeti Vidékfejlesztési Terv – Mezőgazdasági földterületek erdősítése  Mezőgazdasági földterületek első erdősítése  Erdő-környezetvédelmi kifizetések  Erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző intézkedések bevezetése  Erdőterületeket érintő, nem termelő jellegű beruházások – Erdőszerkezet átalakítás Érintett erdészeti intézkedések a kihirdetés alatt álló „salátarendelet” módosításaival:

4 4 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Mezőgazdasági földterületek erdősítése (132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet) Módosítások: Pontosításra kerültek az emelt szintű jövedelempótló támogatásra való jogosultság feltételei. A módosítást követően a pályázó mezőgazdasági tevékenységből származó bevételét az összes bevételéhez kell viszonyítani. A mezőgazdasági tevékenység fogalma a 2004-2006 időszakban érvényben lévő TEÁOR 03 számok alapján került meghatározásra annak érdekében, hogy az igazolásként elfogadható dokumentumokkal az összhangot megteremtsük, egyértelművé téve az ellenőrzési munkát. Mezőgazdasági bevételként elismerésre kerül az egységes területalapú támogatás, amennyiben az ügyfél támogatáson kívüli mezőgazdasági tevékenységből származó bevételt is igazolni tud.

5 5 II. tengely Mezőgazdasági földterületek első erdősítése (88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet) 1)A 2012. áprilisi módosítást követően a pályázó mezőgazdasági tevékenységből származó bevételét az összes bevételéhez kell viszonyítani. 2)A jelenlegi módosítás értelmében a mezőgazdasági tevékenység fogalma a 2007-2013 időszakban érvényben lévő TEÁOR 08 számok alapján került meghatározásra megteremtve az összhangot igazolásként elfogadható dokumentumokkal az összhangot megteremtsük, egyértelművé téve az ellenőrzési munkát. Mezőgazdasági bevételként elismerésre kerül az egységes területalapú támogatás, amennyiben az ügyfél támogatáson kívüli mezőgazdasági tevékenységből származó bevételt is igazolni tud.

6 6 Az EP, EKV, ENTB jogcímeket érintő változás: A gazdálkodóknak 2013-ban a támogatási kérelem benyújtására július 2. és július 31. között lesz lehetőségük. Indoklás: Az agrár és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló (2007-2013) iránymutatások 189. pontja alapján: Az olyan intézkedésekre irányuló állami támogatásra kiterjedő támogatási rendszereknek, amelyek részesülhetnek az 1698/2005/EK rendelet szerinti társfinanszírozás előnyeiből is, a 2007–2013-as programozási időszak időtartamára kell korlátozódniuk, továbbá az N+2 szabály értelmében a forráslekötéseknek 2013. december 31-ig meg kell történniük.

7 7 Erdő-környezetvédelmi intézkedések (124/2009. (X. 22.) FVM rendelet) További módosítás: Pontosítás történt az 1. számú mellékletben az egyes erdészeti tájakon támogatható faállománytípusokat illetően. Több erdészeti tájon támogathatóak lesznek az elegyes kőrises állománytípusok. Szakmai javaslat alapján a Bükk erdészeti tájban a Hamvas éger, míg a Kőszegi hegységben a vörös tölgy kikerült a támogatható fajok közül.

8 8 Nem termelő beruházások erdőterületen — Szerkezetátalakítás alintézkedés További módosítás: 1)A 2012. májusi módosítás pontosítására került sor a tarvágás időpontjának változása tekintetében nem egyértelmű jogértelmezés miatt. A módosítás értelmében a támogatásnak immáron egyértelműen nem feltétele az, hogy a tarvágásnak már a támogatási kérelem benyújtása előtt meg kell történnie. Ez azt jelenti, hogy az erdőgazdálkodó megvárhatja a támogatási határozatot, amelynek birtokában kockázat nélkül dönthet a véghasználat elvégzése mellett, amelyet pozitív támogatási döntés nélkül későbbre is halaszthatna. A tarvágást az előírásoknak megfelelően a szerkezetátalakítás részeként el kell végeznie a gazdálkodónak még a kifizetési kérelem benyújtása előtt.

9 9 Natura 2000 kifizetések erdőterületeken A 2012. tavaszán bevezetett intézkedés a Vidékfejlesztési Program 9. módosításának részeként került benyújtásra a Bizottság részére. Az eljárás során vita alakult ki a 1698/2005/EK tanácsi rendelet intézkedés kedvezményezettjeire vonatkozó szakaszának értelmezését illetően. A Bizottság kizárólag a tulajdonosokat,vagy azok társulásait kívánja támogatni, ami azt eredményezné, hogy a hazai erdőgazdálkodók jelentős része nem lenne jogosult támogtásra. Ezért ezzel kapcsolatban több alkalommal kifejtettük álláspontunkat a Bizottság részére. A magyar érvelés a speciális adottságokat hangsúlyozta, így az elaprózódott birtokszerkezetet, az osztatlan közös tulajdonú erdőket és az ennek megfelelő társult erőgazdálkodást előíró szabályozást, valamint azt az alapelvet, hogy a támogatás az előírásokkal és ennek következtében a jövedelem-kieséssel érintett gazdálkodókat kell hogy megillesse. A Bizottság a szóbeli egyeztetések során lehetőségként említette, hogy amennyiben az erdőgazdálkodók felfoghatók tulajdonosok társulásaiként úgy lehetőség lenne ezen erdőgazdálkodók támogatására is, a Bizottság kérte a Vidékfejlesztési Program módosítását abban a tekintetben, hogy a kedvezményezettek erdőtulajdonosok, vagy azok társulásai lehetnek. Tekintettel azonban arra, hogy az erdőgazdálkodók az erdőtörvény alapján a tulajdonosok megbízásából látják el a terület előírásoknak megfelelő erdőgazdálkodói teendőit, továbbá az erdészeti hatóság is az erdőgazdálkodókkal állnak kapcsolatban, ez a módosítás formálisnak tekinthető és az előírásokkal érintett erdőgazdálkodók továbbra is jogosultak lesznek a támogatásra.

10 10 Erdészeti jogcímek módosításainak Notifikációja Erdőszerkezet átalakítás tarvágás utáni szerkezetátalakítás célprogram notifikációja 2012. júliusában történt meg. Erdészeti potenciál helyreállítása a megemelt támogatási összegekkel 2012 decemberében- Erdő-környezetvédelmi Intézkedések a megemelt támogatási összegekkel 2013. januárjában történt meg. Fentiek alapján a határozathozatal zavartalanul folytatódhat. Várjuk még a Natura 2000 kifizetések erdőterületeken jogcím notifikációjának elfogadását.

11 11 Erdészeti intézkedések sorsa az 2014-2015. átmeneti időszakban Az agrár és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló (2007-2013) iránymutatások 189. pontja alapján: Az olyan intézkedésekre irányuló állami támogatásra kiterjedő támogatási rendszereknek, amelyek részesülhetnek az 1698/2005/EK rendelet szerinti társfinanszírozás előnyeiből is, a 2007–2013-as programozási időszak időtartamára kell korlátozódniuk. Ennek megfelelően, az erdészeti ágazat vidékfejlesztési intézkedéseire nézve jelenleg nincs EUs állami támogatási jogalap, hogy az intézkedések 2013 utánra meghosszabbításra kerüljenek. Ez azt jelenti, hogy azokra a vidékfejlesztési erdészeti intézkedésekre nézve, melyeket a Bizottság már jóváhagyott 2013 év végéig, állami támogatás kizárólag 2013 december 31-ig hagyható jóvá és 2015 végéig lehet kifizetni az N+2 szabály alapján. Előreláthatóan ez év végéig elfogadásra kerül az EMVA átmeneti rendelkezéseiről szóló rendelet, mely egyes vidékfejlesztési intézkedéseket meghosszabbít 2015-ig (lehetőséget teremtve arra, hogy új kötelezettségvállalást lehessen tenni, illetve támogatás nyújtására kerüljön sor 2013 után is).

12 12 Kidolgozás alatt álló intézkedések: 1. Nem termelő beruházások erdőterületeken – Erdei közjóléti létesítmények kialakítása alintézkedés - közigazgatási egyeztetés alatt áll 2. Erdészeti potenciál helyreállítása mellett - Káresemények megelőzése alintézkedés – A Nyugat-magyarországi Egyetemtől várjuk a költségkalkulációt ennek költségkerete IH vezetői döntés alapján rendelkezésre áll. Szerződéskötés folyamatban. Fenti intézkedések bevezetésére a szakmai, jogi egyeztetések és a Bizottság notifikációs eljárása során tett észrevételei függvényében kerülhet sor.

13 13 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Aktuális tudnivalók a 2013-ig hatályos ÚMVP erdészeti intézkedéseivel kapcsolatosan Agrárfejlesztési Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések