Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hungarian Energy And Public Utility Regulatory Authority

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hungarian Energy And Public Utility Regulatory Authority"— Előadás másolata:

1 Hungarian Energy And Public Utility Regulatory Authority
A díjképzés alapjai, és a díjfelügyelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban dr. Szalóki Szilvia Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Közszolgáltatásokért Felelős Elnökhelyettes Hungarian Energy And Public Utility Regulatory Authority

2 Vonatkozó jogszabályok 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.)
A díjképzés alapjai Vonatkozó jogszabályok 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) V. fejezet 21. cím 46.§-47.§ határozza meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját. XI. fejezet 38. cím felhatalmazó rendelkezések 88.§ 17. pontja a hulladékgazdálkodási díj képzésével, és az ahhoz kapcsolódó részletszabályok megalkotásáról szól – jelenleg még előkészítés alatt V. fejezet 18. cím 35. § alapján a települési önkormányzat megállapíthatja a miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget 64/2008 Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól Csak addig van hatályban még az új részletszabály megalkotásra kerül

3 A díjképzés alapjai Jelenlegi helyzet 3176 település, közel azonos számú hulladékgazdálkodási díj 189 közszolgáltató Településenként eltérő szolgáltatási tartalommal és színvonallal Díjképzési elképzelések Teljesítse a Ht. Alapelveit Támogassa a Ht.-ban meghatározott célokat Egyéb elvárások

4 A díjképzés alapjai Ht. Alapelvei
az újrahasználat és az újrahasználatra előkészítés elve a kiterjesztett gyártói felelősség elve az önellátás elve a közelség elve a szennyező fizet elve a biológiailag lebomló hulladék hasznosításának elve A költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának elve a keresztfinanszírozás tilalmának elve ésszerű nyereség biztosítására vonatkozó követelmény (a költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának elvével való ütközés esetén e költséghatékonyságnak kell érvényesülni)

5 Hulladékgazdálkodás területén meghatározott célok:
A díjképzés alapjai Hulladékgazdálkodás területén meghatározott célok: 2015-ig elkülönített hulladékgyűjtési rendszert kell felállítani az üveg-, fém-, műanyag- és papírhulladék esetében. 2020. december 31-ig a háztartási, valamint a háztartásihoz hasonló hulladék részét képező papír-, fém-, műanyag- és üveghulladék újrahasználatra előkészítésének és újrafeldolgozásának együttes mértékét a képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 50%-ra kell növelni. A települési hulladék részeként lerakásra kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget - a települési hulladéklerakóban évente lerakott hulladék mért összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását alapul véve - az 1995-ben országos szinten képződött, a települési hulladék részét képező biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséghez képest július 1-jéig 35%-ra, azaz tonna alá kell csökkenteni. 2020. december 31-ig a nem veszélyes építési-bontási hulladék - a föld és a kő kivételével - újrahasználatra előkészítésének, újrafeldolgozásának és egyéb, anyagában történő hasznosításának - ideértve a feltöltési műveleteknél más anyagok helyettesítésére használt hulladékot - együttes mértékét a képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 70%-ra kell növelni.

6 A díjképzés alapjai További elvárások:
Országos Hulladékgazdálkodási Terv és az Országos Megelőzési Program kidolgozását (2013. december 12-ig) követően, az abban foglalt célok elérése. A környezet és az emberi egészség védelme Hulladékhierarchia rendszerének alkalmazása (Irányelv értelmében nem kell merev szabálynak tekinteni, mivel a különböző hulladékkezelési módszereknek különböző környezeti hatásai lehetnek) Életciklus-szemlélet bevezetése  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás működőképességének, valamint további fejlesztésének biztosítása.

7 A díjképzés alapjai Probléma felvetések
A jelenlegi csak egy adott településen homogén a díj, a területi célokat, ISPA/Kohéziós Alap projekt keretében megvalósult hulladékgazdálkodási fejlesztéseket nem veszi figyelembe. A rendszer nem tud hatékonyan működni településre rendeletileg nem lehet díjat meghatározni. javaslat: a településenkénti eltérő díj rendszerét meg kell szüntetni Problémát okozhat a díj megállapításánál, hogy a Ht. 35.§ alapján az Önkormányzat rendeletében állapítja meg: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatási terület határait; a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi;

8 A díjképzés alapjai a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit; a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem szabályozott módját és feltételeit; az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés eseteit; az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat; a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. Javaslat: a társulási megállapodás szabályozza a hulladékgazdálkodást az adott térségben és az önkormányzatok e szerint alkossanak rendeletet.

9 A díjképzés alapjai Az üzembe helyezett és támogatásból (ISPA,Kohéziós Alapból,KEOP, Stb) megvalósult hulladékgazdálkodási rendszerek működtetése nem hatékony. A rendszer több helyen túlméretezett A beszerzett berendezések, eszközök nem minden esetben szolgálják a hatékony hulladékgazdálkodást. A megépült hulladéklerakók több helyen túlméretezettek, azok működési élettartama jelentősen eltér a tervezettől javaslat: az összes fejlesztést felül kell vizsgálni, azok működését, hatékonyságát és támogatási szerződéseit az Uniós irányelvekkel, a Ht.-vel, annak céljaival, a OHT-vel és OMP- vel összhangba kell hozni, elkerülendő az esetleges Uniós vizsgálatokat. Adott földrajzi és gazdasági fejlettségi területen belül jelentősen eltérnek a hulladékgazdálkodási rendszerek javaslat: az eltérő fejlettségi szintű területeket közelíteni kell egymáshoz

10 Lehetséges területi lehatárolások a hulladékgazdálkodás rendszerében
A díjképzés alapjai Lehetséges területi lehatárolások a hulladékgazdálkodás rendszerében Az OHT és OMP tervezési területei alapján. Támogatásból megvalósult hulladékgazdálkodási rendszerek társulási megállapodásban rögzített területi határai alapján. Engedéllyel rendelkező hulladéklerakók területi határai alapján. Lakossági teherbíró képesség szerinti területi besorolás alapján javaslat: A Hivatal javaslata a támogatásból megvalósult fejlesztések társulásai által meghatározott terület legyen a díjmeghatározás területi határa. Ezen a téren a társult Önkormányzatok már közös célokat, fogalmaztak meg, az együttműködés szakmai és gazdasági szempontból adott. A területi lehatárolás során nem lehet ellátatlan település, minden társulás rendelkezik hulladékkezelő művekkel és lerakóval. A társulási megállapodás alapján a jövőbeni hulladékgazdálkodási fejlesztésekre és eszközpótlásokra döntés született.

11 Árszabályozási ciklus
A díjképzés alapjai Árszabályozási ciklus Időtartama Bázisköltség meghatározása Területi lehatárolás Díjmeghatározás Időtartam Az induló első ciklus 1-2 év További árszabályozási ciklus 3-5 év Alapadatok (elemi adatok) bekérése Indokolt költségek meghatározása Fajlagosok meghatározása Összehasonlító vizsgálat (benchmark)

12 Díj és/vagy díjképlet meghatározása
A díjképzés alapjai Területi lehatárolás Hulladékgazdálkodási rendszerek társulási megállapodása alapján Közszolgáltatók kapcsolódása és együttműködése a területen belül Díj és/vagy díjképlet meghatározása Díjelemek meghatározása Adott terület gazdasági fejlettségi szinteket és életszínvonalbeli eltéréseket tartalmazó díjeltérítés meghatározása Ösztönző rendszer meghatározása Ht.-ben meghatározott alapelvek teljesülése Ht.-ben meghatározott célok segítése Hulladékgazdálkodási tervben meghatározott célok teljesítés Országos Területi Térségi Közszolgáltató minősítése

13 Díjfelügyelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban

14 Díjfelügyelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban

15 Díjfelügyelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban

16 Díjfelügyelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban

17 Díjfelügyelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban
Utóellenőrzések A kötelező határozattal lezárt ügyekből az utóellenőrzésre alá vont hulladékgazdálkodási közszolgáltatók előszűrésének szempontjai: azon 5 szolgáltató, amelyekre a legtöbb települést érintően folytattunk le díjfelügyeletet azon szolgáltatók közül, amelyek a visszafizetési kötelezettség teljesítését okiratokkal nem igazolták, véletlenszerűen 5 kiválasztása.

18 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket !
A díjképzés alapjai, és a díjfelügyelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban Köszönöm a megtisztelő figyelmüket ! Elérhetőség: Dr. Szalóki Szilvia Közszolgáltatásokért Felelős Elnökhelyettes Tel: +36 1  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal H-1081 II. János Pál pápa tér 7.


Letölteni ppt "Hungarian Energy And Public Utility Regulatory Authority"

Hasonló előadás


Google Hirdetések