Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A PCM módszerei, technikái

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A PCM módszerei, technikái"— Előadás másolata:

1 A PCM módszerei, technikái

2 Céljai: Átláthatóságot biztosít Nyomon követhetőséget biztosít
Mérhetőséget biztosít

3 Elemzési szakaszban SWOT analízis Probléma elemzés Célok meghatározása
Érdekcsoport elemzés Stratégia elemzés

4 Swot analízis

5 Probléma-elemzés (1) Célkitűzés-meghatározás alapja
Érintettek bevonásával A fennálló szituáció negatív aspektusainak azonosítása Ok-okozat összefüggések feltárása Lépések: Az elemzés keretének és tárgyának pontos meghatározása A célcsoport és a végső kedvezményezett problémáinak azonosítása (mi a probléma, kinek a problémája?) A problémák vizualizálása problémafa formájában

6 Probléma-elemzés (2) problémafa = ok-okozati összefüggésekbe helyezett problémák Problémák azonosítása (brain storming) Kulcsprobléma kiválasztása „Építsünk” fát a kulcsprobléma köré Ha az A a B oka, alá helyezzük Ha az A a B következménye, fölé helyezzük Ha egyik sem, mellétesszük Érvényesség és teljesség ellenőrzése

7 A problémafa felrajzolása
Rajzolási szabályok: A problémákat negatív állításként kell megfogalmazni. Meglevő problémáknak kell lenniük, nem lehetnek jövőbeni vagy elképzelt problémák A rajzon elfoglalt helye nem fontossági sorrend A probléma nem a megoldás hiánya, hanem negatív helyzet Tipikus hibák: A probléma nem megfelelő leírása Negatív szituáció-leírás helyett hiányzó megoldások

8 Problémafa A helyi lakosság életszínvonala csökken
Gyakori megbetegedések a folyó halainak fogyasztói között A népesség csökkenő jövedelme A halállomány rossz minősége Csökkenő halászati eredmények Csökkenő turisztikai vonzerő A folyó vízminősége romlik A szemét ellenőrzés nélkül kerül a folyóba A vállalatok és háztartások legnagyobb része a folyóba engedi a szennyvizet A szennyvíztisztító berendezések nem felelnek meg az előírásoknak A szennyezőket senki nem ellenőrzi A lakosság nincsen tudatában a veszélynek Nem működnek az ösztönző rendszerek A jogi szabályozás nem megfelelő

9 Célkitűzés-elemzés Problémafa: A jelenlegi helyzet negatívumai
Kulcsprobléma Ok-okozati kapcsolatok Célfa: A kívánt jövőbeli helyzet pozitívumai Konkrét célkitűzés Eszköz-cél összefüggések

10 Célkitűzések megfogalmazása
Konkrét Mérhető Pontos Reális Megfogható

11 Célfa felrajzolásának lépései
A problémák lefordítása Elvárt Reálisan elérhető pozitív helyzetleírásokká Az eszköz-eredmény kapcsolatrendszer ellenőrzése: Érvényes-e az adott kapcsolat Teljes-e a struktúra Szükség esetén: Megállapítások újrafogalmazása Új célok hozzáadása (amennyiben releváns és szükséges a felsőbb szintű cél szempontjából) A nem releváns célok törlése

12 Célfa A helyi lakosság életszínvonalának növelése
A halfogyasztás következményeként fellépő betegségek, fertőzések csökkenése A népesség jövedelmének növekedése A halállomány minősége megfelel az előírásoknak Stabilizálódó halászati eredmények A folyó újra vonzóvá válik a turisták számára A folyó vízminősége javul Csökken az ellenőrizetlenül folyóba kerülő szemét mennyisége Csökken a közvetlenül folyóba kerülő szennyvíz mennyisége A szennyvíz-kezelő betartja az előírásokat Növekszik a szennyvízkezelő kapacitás A szennyezőket senki nem ellenőrzi A lakosság nincsen tudatában a veszélynek Hatékony ösztönzők a szennyezés elkerülésére Javul a jogi szabályozás, és be is tartják A háztartások és a vállalatok csatornázása biztosított

13 Stakeholder elemzés (1)
A különböző érintettek (stakeholderek) azonosítása Akit érint a projekt Aki hatással lehet a projektre Aki hasznos projekt partner lehet Aki konfliktusforrás lehet, mivel a projekt sérti az érdekeit Aki mindenképpen részt vesz a projektben Szerepek szerinti csoportosítása Részt vesz a projektben, finanszírozza azt, részesül annak hasznából Támogató szervezet Ellenőrző funkciója van

14 Stakeholder elemzés (2)
Csoportosítás társadalmi és szervezeti szempontból Mik a társadalmi és gazdasági jellemzőik Milyen a szervezeti felépítésük (döntéshozatali struktúrájuk) Milyen a jogi státuszuk Érdekek és elvárások Érdekeik és elvárásaik a projekthez kapcsolódnak Az egyes csoportok közötti kapcsolatrendszer A potenciál, kapacitások és erőforrások értékelése Mik azok az erősségek, amikre építhetünk Milyen hozzájárulásra számíthatunk Mik a hiányok

15 Stakeholder elemzés (3)
Horizontális problémák (környezeti érzékenység, esélyegyenlőség) Következtetések, ajánlások Mennyire számítsunk az egyes csoportokra, szervezetekre Milyen tevékenységben vesz részt Hogyan kezeljük az egyes csoportokat, szervezeteket

16 Stakeholder elemzés (minta)
Stake-holder csoport Jellemzők: társadalmi, gazdasági, struktúra, szervezet, jogi helyzet- attitűd Érdekek, célok és elvárások: Érzékenység Lehetőségek és hiányok Konklúzió: - szükséges intézkedések - az egyes csoportok kezelése halászok Hagyományosan fontos jövedelemforrás a közösség számára. Kicsi, de aktív szövetkezet Az életmód fennmaradjon. Megáll a jövedelmek csökkenése. Tisztában vannak a külső szennyezések hatásaival a halászati területre. A halászat előnyeit inkább a férfiak élvezik. Tisztában vannak a folyó és a vízgyűjtőterülete lehetőségeivel. Ismerik szennyezett területeket. Támogatják a szennyezés megfékezésére irányuló lépéseket. A tudatosság növelése. Szennyezés ellenőrzési intézkedések x vállalat Fontos gazdasági tényező (lobbi). Szakszervezetek hiánya. Erős befolyás a kormányzatra. A profit maximalizálása. Ellenállás, ha a profit csökkenéséről van szó. Nem veszik tudomásul a szennyvíz hatását az ökoszisztémára. Pénzügyi erőforrások az új technológiákhoz. Erőforrás-megtakarítás a „tiszta” technológiákon keresztül. Gondolják át a projekt hatását a vállalat image-re. háztar-tások A legtöbb háztartás a folyóba engedi a szennyvizet. Hozzáférés a vízhálózatokhoz. Valaki gyűjtse össze a szemetet. Nincsenek tudatában annak, hogy mi a szennyvíz hatása az ökoszisztémára Hajlandóság arra, hogy fizessenek a szolgáltatásokért. A környezeti érzékenység növelése.

17 Stratégiaalkotás Határozzuk meg, mi kerüljön a projektbe (célkitűzéscsoport) Készítsünk stratégiát! (Szorosan összefüggő célkitűzések csoportja) Gondoljuk át, hogy megvalósíthatók-e! Véglegesítsük a konkrét és az általános célkitűzést, valamint az eredményeket!

18 Stratégia elemzés

19 Tervezési szakasz Logikai keretmátrix készítése (LFA) LFA funkciói:
Elemzés Tervezés Monitoring Értékelés

20 Logikai keretmátrix Célorientált tervezési és menedzsment eszköz, mely
lehetőséget ad a projekt hatásmechanizmusának megismerésére, a célokhoz rendelt mutatószámokon (indikátorok) keresztül a projekt által létrejövő közvetlen eredmények és közvetett hatások nyomon követésére. Célkitűzés-meghatározás kulcsszerepe van a tervezésben monitorozásban értékelésben

21 Beavatkozási logika (stratégia)
Logframe Beavatkozási logika (stratégia) Indikátorok Indikátorok forrása Feltételezések Átfogó célok Konkrét célok Eredmények Tevékenységek eszközök költségek előfeltétel

22 A logikai keretmátrix tartalma
Miért jött létre a projekt (beavatkozási logika) Mit kíván elérni (beavatkozási logika, indikátorok) Hogyan kívánja elérni (tevékenységek, eszközök) Milyen külső tényezők fontosak a sikerhez (feltételezések) Hol találhatók a projekt méréséhez szükséges információk (indikátorok forrása) Milyen eszközök szükségesek (eszközök) Mennyibe kerül a projekt (költségek) Milyen előfeltételeket kell teljesíteni, mielőtt a projekt elindul (előfeltételek)

23 A projekt beavatkozási logikája
Átfogó cél, amihez a projekt hozzájárul Átfogó cél A projekt lényegi célja, mint ami fenntartható haszonnal bír a célcsoport számára Konkrét célok Az elkezdett tevékenységek eredményei Eredmények Fizikai és nem-fizikai erőforrások, amelyek az elkezdett tevékenységekhez szükségesek A projekt részeként végrehajtott tevékenységek az eredmények elérése érdekében Tevékenységek Felhasznált eszk.

24 A program és a projekt célstruktúrájának összefüggése
Átfogó cél Program célja Átfogó cél Eredmények Projekt célja Tevékenységek Eredmények Tevékenységek

25 Logikai keretmátrix lépésről-lépésre
ELEMZÉSI FÁZIS 1. lépés: stakeholder elemzés 2. lépés: problémaelemzés 3. lépés: célkitűzés-elemzés TERVEZÉSI FÁZIS 4. lépés: a beavatkozási logika meghatározása 5. lépés: az előfeltevések és a rizikófaktorok meghatározása 6. lépés: az indikátorok azonosítása 7. lépés: tevékenységütemezés 8. lépés: költségvetés készítése

26 Horizontális politikák alkalmazása
Környezetvédelem Esélyegyenlőség Fenntarthatóság


Letölteni ppt "A PCM módszerei, technikái"

Hasonló előadás


Google Hirdetések