Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Monitoring, értékelés, ellenőrzés. 2 Áttekintés A monitoring, az értékelés és az ellenőrzés alapjai A Strukturális Alapok programjainak végrehajtási intézményrendszere.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Monitoring, értékelés, ellenőrzés. 2 Áttekintés A monitoring, az értékelés és az ellenőrzés alapjai A Strukturális Alapok programjainak végrehajtási intézményrendszere."— Előadás másolata:

1 Monitoring, értékelés, ellenőrzés

2 2 Áttekintés A monitoring, az értékelés és az ellenőrzés alapjai A Strukturális Alapok programjainak végrehajtási intézményrendszere A monitoring a SA gyakorlatában Az ellenőrzés a SA gyakorlatában Az értékelés a SA gyakorlatában

3 3 A monitoring, az ellenőrzés és az értékelés A monitoring folyamatos adatgyűjtésen alapszik, amely alapján a menedzsment vizsgálhatja a tevékenység előrehaladását a kitűzött célok viszonylatában. Az ellenőrzés a folyamatok, tevékenységek állandó felülvizsgálatát jelenti, célja a szabálytalanságok, csalások, visszaélések kiszűrése. Az értékelés a program egészének áttekintése, célja a tevékenység hatásának vizsgálata a megoldani kívánt társadalmi-gazdasági probléma viszonylatában (relevancia, eredményesség és hatékonyság)

4 4 A három tevékenység a programciklusban ÉRTÉKELÉS ELLENŐRZÉS MONITORING

5 5 A három tevékenység egymáshoz való viszonya InputOutputEredményHatás Ellenőrzés Monitoring Értékelés Jogi és adminisztratív előírások Eredményesség Társadalmi elvárások, problémamegoldás

6 6 Input, output, eredmény, hatás Input: A program megvalósításához szükséges pénzügyi, fizikai és emberi erőforrások Output: a tevékenység „terméke”: fizikai output vagy szolgáltatás (operatív célok) Eredmény: a tevékenységből származó közvetlen előnyök a kedvezményezettek számára (specifikus célok) Hatás: a tevékenység hosszabb távú (közvetett) következményei (átfogó célok)

7 7 Input, output, eredmény, hatás (2)

8 8 A Strukturális Alapok programjai A monitoring, az ellenőrzés és az értékelés az élet más területein is megjelenik Hogyan működik a Strukturális Alapok rendszerében?

9 9 A SA végrehajtásának intézményrendszere 1260/99/EK alapján Végrehajtó Hatóság Kifizető Hatóság Monitoring Bizottság Végrehajtó ügynökségek, szervezetek Végső kedvezményezettek Európai Bizottság

10 10 A Végrehajtó Hatóság Operatív programonként egy Feladatai: –Felelős a Strukturális Alapok keretében nyújtott támogatás menedzseléséért –Biztosítja, hogy megfelelő ellenőrzési és könyvelési rendszer üzemel –A belső ellenőrzést végzi –Összeállítja az adatokat és az megvalósulási jelentéseket monitoring és értékelés céljára –A Pénzügyi Táblák segítségével információt ad a költésekről –Javaslatokat tesz a költségek átcsoportosítására –A Programkiegészítőket benyújtja –Igazolni a költéseket program, alprogram, intézkedés és alintézkedés szinten Az Európai Bizottsággal és a tagállammal együttműködve megszervezi a közbenső értékelést. –Biztosítja a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését. –Biztosítja a Monitoring Bizottság elnökét, ellátja titkársági feladatait

11 11 A Kifizető Hatóság szerepe Az alapok kifizetésének menedzsmentje Igazolt átutalási kérelmek benyújtása az EU Bizottsághoz Biztosítani, hogy a végső kedvezményezett olyan gyorsan megkapja az EU támogatást, amilyen gyorsan csak lehet Visszaszerezni azokat a pénzeket, ami az Alapoknak visszajár Biztosítani, hogy kielégítő módon történik az ellenőrzés a Végrehajtó Hatóság szintjén, mielőtt ellenjegyeznék az EU Bizottság felé a kifizetéseket Az EU Bizottság felé hozzáférhetővé tenni a végső kedvezményezettek számára történt kifizetések részletes (számítógépes) adatait Az EU Bizottság felé benyújtani a kiadások előrejelzését

12 12 Monitoring Bizottság Operatív Programonként egy + KTK MB A megvalósításban résztvevő partnerekkel folytatott konzultáció eredményeként jön létre; elnöke a tagállam, vagy a Végrehajtó Hatóság képviselője Feladatai: –Elfogadja (és esetleg módosítja) a Programkiegészítőt –A VH által gyűjtött monitoring adatok, illetve a közbenső értékelés alapján a megvalósulás áttekintése –Monitoring jelentések eljuttatása az EU Bizottsághoz –Szükség esetén beavatkozik (átcsoportosít)

13 13 Végrehajtó szervezetek Egy OP végrehajtása alapvetően a Végrehajtó Hatóság feladata A program jellegétől függően a VH és a kedvezményezettek közé további hierarchikus szintek épülhetnek be: végrehajtó szervezetek, ügynökségek Alprogram, intézkedés(csoport) megvalósítása Területi és/vagy szakmai szegmentáció

14 14 Adatáramlások a SA programjainak intézményrendszerében Európai Bizottság Monitoring Bizottságok Végrehajtó Hatóságok Kifizető Hatóság(ok) Végrehajtó szervezetek Végső kedvezményezettek Monitoring adatok Jelentések Kifizetési kérelmek Monitoring adatok Jelentések Kifizetési kérelmek, igazolt költségek Kifizetési kérelmek Kifizetési igazolások Kifizetési kérelmek, igazolt költségek Monitoring adatok Javaslatok Monitoring jelentésekVégrehajtással kapcsolatos egyéb információk

15 15 A monitoring a SA gyakorlatában A folyamatos monitoringot (adatgyűjtést) a végrehajtó szervek, programszinten a Végrehajtó Hatóság végzi A Monitoring Bizottság döntéshozó testület –OP MB –KTK MB Éves végrehajtási jelentések –Mikor? –Ki, kinek? –Mit tartalmaz? Számítógépesített rendszerben A monitoring információk alapja: az indikátorok

16 16 Az indikátorok Mutatószámok, a valóság egyszerűsített leképezése Alapvető csoportosítás: input, output, eredmény és hatásindikátorok Már a programozási időszakban meghatározásra kerülnek, kiindulási és célértékkel együtt (számszerűsített célok) Meghatározásukat indikatív módszertan segíti (Working Paper 3) Elvi követelmények: QQTTP, SMART Az indikátorok értékében bekövetkezett változások nyomon követése képezi a monitoring alapját  milyen mértékben valósultak meg a célok?

17 17 Példák indikátorokra (az EU indikatív módszertana alapján)

18 18 Az ellenőrzés a SA gyakorlatában Elsődlegesen a tagállamok felelősek a támogatás (pénzügyi) ellenőrzéséért Az EU Bizottság, amely a közös költségvetés teljes felelősségét viseli, fenntartja magának a jogot, hogy az általa szükségesnek tartott esetekben ilyen ellenőrzéseket hajtson végre, illetve írjon elő Az EU Bizottságnak jogában áll szabályszerűen felülvizsgálni a tagállamok ellenőrzéseit Bármely szabálytalanság esetén sor kerül a pénzügyi hatás kivizsgálására és a szükséges szankciók meghozatalára: a szabálytalanság a közösségi támogatás teljes vagy részleges törlését eredményezi Azonban általában az ily módon felszabadított alapokat a Tagállam újra felhasználhatja az érintett támogatáshoz

19 19 Ellenőrzési tevékenység a SA intézményrendszerében Az elszámoltathatóság alapja: az audit trail –A megvalósítás és a működés folyamatainak pontos leírása, demonstrálása –Felelősség és információ szintjei, végrehajtási és ellenőrzési folyamatok Kaszkád-elv: minden szervezet az alsóbb szint által igazolt költségek 5 százalékát tételesen is ellenőrzi A VH által felállított belső ellenőrzés

20 20 A belső ellenőrzések típusai Szervezeti A kötelezettségek különválasztása Fizikai Engedélyezés és jóváhagyás Számszaki és könyvelési Alkalmazottakra vonatkozó Felügyeleti Vezetőségi Pénzügyi controller

21 21 Külső ellenőrző szervezetek Tagállami –A „szokásos” szervezetek (ÁSZ, KEHI, stb.) Közösségi –Európai Számvevőszék –Bizottsági szolgálatok –Európai Parlament –OLAF

22 22 Az értékelés a SA gyakorlatában Előzetes (ex ante) értékelés –A program belső logikájának javítása –A program külső koherenciájának javítása –A program és célkitűzései megvalósíthatóságának elemzése –Segíteni a célkitűzések és a mutatók előzetes meghatározásában Közbenső értékelés –A program előrehaladásának felmérése, mennyire éri el célkitűzéseit –Módosítani a programot, ahol szükséges (valóságos előrehaladás alapján) –Megítélni a program intézkedéseinek pénzügyi felvevőképességét –Pénzügyi források átcsoportosításának igazolása –A progam menedzsmentjének megítélése –A környezetben bekövetkezett változások elemzése

23 23 Az értékelés a SA gyakorlatában Utólagos (ex post) értékelés –Programok utólagos igazolása –Hatások értékelése –Tapasztalatcsere –Tanulási folyamat Külső és belső értékelés

24 24 A monitoring, az ellenőrzés és az értékelés összevetése


Letölteni ppt "Monitoring, értékelés, ellenőrzés. 2 Áttekintés A monitoring, az értékelés és az ellenőrzés alapjai A Strukturális Alapok programjainak végrehajtási intézményrendszere."

Hasonló előadás


Google Hirdetések