Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A REMÉNYSÉG JELEI IMAHÉT- 2008. A spiritizmus nagy csalása Csütörtök IMAHÉT- 2008.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A REMÉNYSÉG JELEI IMAHÉT- 2008. A spiritizmus nagy csalása Csütörtök IMAHÉT- 2008."— Előadás másolata:

1 A REMÉNYSÉG JELEI IMAHÉT- 2008

2 A spiritizmus nagy csalása Csütörtök IMAHÉT- 2008

3 A SPIRITIZMUS NAGY CSALÁSA IMAHÉT- 2008 És. 8:19–20. „És ha ezt mondják tinéktek: Tudakozzatok a halottidézőktől és a jövendőmondóktól, a kik sipognak és suttognak: hát nem Istenétől tudakozik-é a nép? Az élőkért a holtaktól kell-é tudakozni? A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok! Ha nem ekként szólnak azok, a kiknek nincs hajnalok”

4 A SPIRITIZMUS NAGY CSALÁSA A. A szellemek világa iránti érdeklődés - Növekvőben a szellemek világa iránti érdeklődés: - furcsa jelenségeket - látnoki képességük - energiát kapnak - halálközeli beszámolói - van élet a halál után IMAHÉT- 2008

5

6 B. A szellemvilág és a spiritizmus - A Biblia álláspontja a szellemekről és a spiritizmusról - A Biblia nyíltan és félreérthetetlenül beszél az ilyen természetű tevékenységekről: A SPIRITIZMUS NAGY CSALÁSA IMAHÉT- 2008

7 Ésa. 8:19-20. „És ha ezt mondják tinéktek: Tudakozzatok a halottidézőktől és a jövendőmondóktól, a kik sipognak és suttognak: hát nem Istenétől tudakozik-é a nép? Az élőkért a holtaktól kell-é tudakozni? A taní- tásra és bizonyságtételre hallgas- satok! Ha nem ekként szólnak azok, a kiknek nincs hajnalok”. A SPIRITIZMUS NAGY CSALÁSA IMAHÉT- 2008

8 - A Biblia álláspontja a szellemekről és a spiritizmusról. - A Biblia – megbízható forrás A SPIRITIZMUS NAGY CSALÁSA IMAHÉT- 2008 B. A szellemvilág és a spiritizmus

9 A SPIRITIZMUS NAGY CSALÁSA IMAHÉT- 2008 B. A szellemvilág és a spiritizmus Sajnos „nap mint nap újabb szomorú bizonyítékok tanúsítják, hogy a biztos prófétai beszédbe vetett hit egyre fogy, és helyette babonaság és sátáni bűvölet ejti foglyul sok ember lelkét” (E. White: PK. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 132. o.).

10 A SPIRITIZMUS NAGY CSALÁSA IMAHÉT- 2008 B. A szellemvilág és a spiritizmus -A Biblia álláspontja a szellemekről és a spiritizmusról. - A Biblia – megbízható forrás - különböző embereknek különböző csalásokat eszel ki - az üzenetek alapján cselekszünk is

11 A SPIRITIZMUS NAGY CSALÁSA IMAHÉT- 2008 B. A szellemvilág és a spiritizmus Lelkekkel vagyunk körülvéve - nem a halottak lelkeivel, hanem gonosz angyalokkal.

12 Ef. 6:12. „Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak” A SPIRITIZMUS NAGY CSALÁSA IMAHÉT- 2008

13 A SPIRITIZMUS NAGY CSALÁSA IMAHÉT- 2008 B. A szellemvilág és a spiritizmus -A Biblia álláspontja a szellemekről és a spiritizmusról. - A Biblia – megbízható forrás - különböző embereknek különböző csalások - a minket körülvevő lelkek azonossága

14 C. Az angyalok és a spiritizmus - A jó angyalok másképpen dolgoznak mint a gonosz angyalok A SPIRITIZMUS NAGY CSALÁSA IMAHÉT- 2008

15 Matei 26,53. „Avagy azt gondolod-é, hogy nem kérhetném most az én Atyámat, hogy adjon ide mellém többet tizenkét sereg angyalnál?” A SPIRITIZMUS NAGY CSALÁSA IMAHÉT- 2008

16 A SPIRITIZMUS NAGY CSALÁSA IMAHÉT- 2008 C. Az angyalok és a spiritizmus - A jó angyalok másképpen dolgoznak mint a gonosz angyalok - az utolsó csalás célja, ha lehet, elhitetni még a választottakat is

17 II Korinthus 11:14. „Nem is csoda: hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává.” A SPIRITIZMUS NAGY CSALÁSA IMAHÉT- 2008

18 A SPIRITIZMUS NAGY CSALÁSA IMAHÉT- 2008 C. Az angyalok és a spiritizmus - A jó angyalok másképpen dolgoznak mint a gonosz angyalok - az utolsó csalás célja, ha lehet, elhitetni még a választottakat is

19 „ Nemsokára félelmes természet- fölötti jelenségek lesznek az égen, a csodákat művelő démonok hatalmának jeleként. Az ördögi lelkek bejárják az egész világot. Elmennek a föld királyaihoz, hogy rávegyék őket a csalásra, és arra, hogy Sátánnak segítsenek a menny ellen vívott utolsó csatá- jában. Közreműködésükkel Sátán uralko- dókat és alattvalókat egyaránt elámít... A SPIRITIZMUS NAGY CSALÁSA IMAHÉT- 2008 C. Az angyalok és a spiritizmus

20 Magukat Krisztusnak színlelő emberek jelennek meg, és a világ Megváltóját megillető címre és imádatra tartanak igényt. Csodákat tesznek, gyógyítanak; és azt állítják, hogy olyan kinyilatkoztatásokat kaptak a mennyből, amelyek a Szentírás bizonyságtételének ellentmondanak. A SPIRITIZMUS NAGY CSALÁSA IMAHÉT- 2008 C. Az angyalok és a spiritizmus

21 A SPIRITIZMUS NAGY CSALÁSA IMAHÉT- 2008 A csalás nagy drámájának tető- fokán Sátán meg fogja személyesíteni Krisztust. Az egyház régóta hirdeti, hogy reményei a Megváltó adventjével fognak beteljesülni. A nagy csaló ekkor azt a látszatot fogja kelteni, hogy Krisztus eljött. Sátán a föld különböző részein káprázatos, csillogó, fenséges lényként jelenik meg az embereknek. Hasonlítani fog ahhoz a képhez, amit János a Jel. könyvében Isten Fiáról festett (Jel 1:13-15). C. Az angyalok és a spiritizmus

22 A SPIRITIZMUS NAGY CSALÁSA IMAHÉT- 2008 C. Az angyalok és a spiritizmus Emberi szem nem látott na- gyobb dicsőséget annál, mint ami őt körülveszi. Ez a győzelmi kiáltás harsog bele a levegőbe: “Krisztus eljött! Krisztus eljött!”. Az emberek leborulnak előtte, és imádják. Ő pedig felemeli kezét, és áldást mond reájuk, miként Krisztus áldotta meg tanítványait, amikor a földön élt.

23 A hamis Krisztus hangja lágy, szelíd, és megnyerő. Nyájas, kedves hangon elmond néhányat a Megváltó ajkáról elhangzó drága mennyei igazsá- gokból. Betegeket gyógyít, majd Krisztus- tól bitorolt szerepében azt állítja, hogy a szombatot áttette vasárnapra, és megpa- rancsolja mindenkinek, hogy szentelje meg azt a napot, amelyet ő megáldott. A SPIRITIZMUS NAGY CSALÁSA IMAHÉT- 2008 C. Az angyalok és a spiritizmus

24 Kijelenti, hogy azok, akik a szom- bat szentségét makacsul vallják, az ő nevét káromolják, ha nem hajlandók meghallgatni angyalait, akik által fényt hint, és igazságot tanít. Ez a súlyos csalás szinte leleplezhetetlen. Miként a Simon mágus által félrevezetett samaritánusok, a tömegek is - kisemberek és nagyok - hitelt adnak ezeknek a varázslatoknak, és ezt mondják: “Ez az Istennek ama nagy ereje!” (Acs. 8:10). A SPIRITIZMUS NAGY CSALÁSA IMAHÉT- 2008 C. Az angyalok és a spiritizmus

25 A SPIRITIZMUS NAGY CSALÁSA IMAHÉT- 2008 C. Az angyalok és a spiritizmus - A jó angyalok másképpen dolgoznak mint a gonosz angyalok - az utolsó csalás célja, ha lehet, elhitetni még a választottakat is – egyetlen védelmünk a BIBLIA, Isten szent szava

26 Gyakorlati tanácsok a megtévesztés ellen: - Ismerd fel az ellenséget - Adjuk át magunkat Istennek - Imádkozzunk magunkért - Tanulmányozzuk a Szentírást! - Beszéljünk az embereknek az igazságról, A SPIRITIZMUS NAGY CSALÁSA IMAHÉT- 2008 C. Az angyalok és a spiritizmus

27

28

29 ELMÉLKEDÉSRE ÉS MEGBESZÉLÉSRE SZÁNT KÉRDÉSEK: 1. Megtörténhet, hogy a spiritizmus veszélyeit ismerő adventisták Sátán csapdájába essenek? 2. Ki az erősebb: Isten és a jó erők, vagy Sátán és a gonoszság erői? Válaszunkat indokoljuk bibliai példákkal! A SPIRITIZMUS NAGY CSALÁSA IMAHÉT- 2008

30 IMALÁNG FENNTATÁSA 24/24 - 7/7 A SPIRITIZMUS NAGY CSALÁSA IMAHÉT- 2008

31 A REMÉNYSÉG JELEI IMAHÉT- 2008

32 NE HIDJETEK A ROSSZ ÓRÁKBAN Péntek IMAHÉT- 2008

33

34 A REMÉNYSÉG JELEI IMAHÉT- 2008


Letölteni ppt "A REMÉNYSÉG JELEI IMAHÉT- 2008. A spiritizmus nagy csalása Csütörtök IMAHÉT- 2008."

Hasonló előadás


Google Hirdetések