Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdasági informatika

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdasági informatika"— Előadás másolata:

1 Gazdasági informatika
2001/2002. tanév II. félév Gazdálkodási szak Nappali tagozat

2 Statisztika II. Idősorok elemzése

3 Trendszámítás - elmélet
Trend: Az időben változó jelenségek alakulásában mindig megfigyelhetünk alapvető tendenciákat (növekedés, csökkenés…stb) Szezonális ingadozás: Rendszeresen visszatérő hullámzás Ciklushatás: fel-le mozgás hatása (konjunktúra - dekonjunktúra) Véletlen hatás: előre nem látható események befolyása

4 Trendszámítás formái Analitikus trendszámítás
Mozgóátlagolású trendszámítás

5 Analitikus trendszámítás
Megfigyelt jelenségek tapasztalatai alpján felírunk egy olyan függvényt, mely az időbeli változás alapirányzatát fejezi ki. Függvénytípusok: Lineáris Exponenciális Parabola Logisztikus (S-alakú)

6 Lineáris függvény felírása
Egy vállalt dolgozóinak létszámváltozását tükröző lineáris függvény felírása, ábrázolása! Függvény egyenlete: Y:létszám – függő változó! X:év – független változó! Y=20,4*x+198,3 LIN.ILL függvényről ={LIN.ILL(létszám;évek;;;)}

7 LIN.ILL függvény Paraméterei: Y értékek X értékek
Konstans: Igaz (b számítása normál módon történik) vagy Hamis (b értéke 0 lesz – ez az alapértelmezett érték) Nulla: IGAZ (kiegészítő elemzések készülnek) vagy HAMIS (nem készülnek kiegészítő elemzések – alapértelmezett érték)

8 LIN.ILL függvény használata
Tömbképletként – Ha csak két adathalmazról van szó X és Y, akkor kettő cellát kijelölve a képlet beírása után CTRL+SHIFT+ENTER leütéssel képezzük a tömbképletet – LÁSD: példa! Ha nem alkalmazunk tömbképletet, akkor a kapott érték az egyenes meredeksége lesz – következő dia! 2 adatsor esetén alkalmazhatjuk a következőképpen is: Meredekség meghatározása: =INDEX(LIN.ILL(y;x);1); Y metszéspont meghtározása: =INDEX(LIN.ILL(y;x);2); Lásd! Következő dia!

9 Példák a LIN.ILL függvény alkalmazására

10 LIN.ILL alkalmazása, ha a nulla értéke IGAZ
Kiegészítő statisztikákat számol ki az EXCEl, ha a nulla értékét IGAZ-ra állítjuk A statisztikákat tömbként adja meg a következő elrendezésben lásd! Következő dia! Ha a tömb eleminek nagyobb tartományt jelölünk ki a statisztikák számán kívül, akkor a felesleges cellákban a #HIÁNYZIK üzenetet kapjuk!

11 LIN.ILL kiegészítő statisztikái
együtthatók Együthatók standard hibái Determináns együttható – összehasonlítja a becsült értékeket a tényleges értékekkel – értéke 0 és 1 közötti. Ha 1 akkor jó a becsült érték – azaz jó a lin. Egyenes ha 0, akkor nem jó! shy: az y becslés standard hibája F próba eredményeként kapott érték Df: Szabadságfok Ssreg: regressziós négyzetösszeg (y érték és az y értékek átlaga közötti eltérés négyzete) ssmarad:maradék négyzetösszeg (y becsült érték és a tényleges érték közötti eltérés négyzete) ∑℮2 =∑ (yi-yi^)2 mn mn-1…m1 b shn shn-1 shb r2 shy F Df ssreg ssmarad Az egyenes egyenlete: Y=m1x1+m2x2+…+b vagy y=mx+b

12 LIN.ILL kiegészítő statisztikái
∑℮2 = 43.9 Megjegyzés: ezen érték alapján lehet például eldönteni, hogy az exponenciális vagy a lineáris függvény a jobb! R2=1, azaz a lineáris függvény jól leírja az adatok tendenciáját! Szabadságfok: 5

13 Grafikon rajzolása – trendegyenesek
Rajzoltassunk ki egy grafikont a közölt adatokból! (BeszúrásDiagram) Jelöljük ki a grafikont DiagramTrendvonal felvétele Típus lap: Tetszőleges függvény kiválasztása Egyebek lap: Beállíthatjuk, hogy az egyenlet látszódjon R négyzet értékét is megjeleníthetjük

14 Példa – Trendegyenes kirajzoltatása

15 Lineáris egyenes meredekségének és y tengelymetszetének meghatározása
Külön függvényekkel (természetesen a LIN.ILL is ugyanezt adja eredményül) Meredekség: MEREDEKSÉG(y;x) = m Y tengelymetszet: METSZ(y;x) = b

16 Exponenciális függvény felírása
Egy vállalt dolgozóinak létszámváltozását tükröző exponenciális függvény felírása, ábrázolása! LOG.ILL függvényről ={LOG.ILL(létszám;évek;;;)}

17 LOG. ILL függvény Úgyanazok az alkalmazások igazak erre a függvényre, mint a LIN.ILL-re! Paraméterezésük is azonos

18 Előrejelzés a trendegyenlet alapján
Határozzuk meg a lineáris és exponenciális trend alapján, hogy mennyi lesz a létszám 2001-ben és 2002-ben! TREND(y;x;új_x;konstans) függvénnyel – lineáris NÖV(y;x;új_x;konstans) - exponenciális

19 Melyik egyenlet jellemzi jobban az adatok trendjét?
A trend() alapján kapott érték kevésbé tér el a 220-tól (1994-es érték), mint a növ() alapján kapott érték, ezért azt mondhatjuk, hogy ezt az adatsort a lineáris egyenlet jellemzi jobban! Ugyanaezt a LIN.ill és a LOG.ILL kiegészítő statisztikáival is megállapíthatjuk! Eldönthető a NÖV(y;x) és TREND(y;x) függvényekkel, ha nem adjuk meg a 3. paramétert!

20 Ismérvek közötti kapcsolat
Korreláció: Mennyiségi ismérvek közötti kapcsolatok

21 Korreláció: Mennyiségi ismérvek közötti kapcsolatok
Szorossági mutatók (mindegyi négyzetét is értelmezzük %-ban!) Korrelációs hányados H Lineáris korrelációs együttható r – determinációs együttható Korrelációs Index I Többszörös korrelációs együttható R egyenletek

22 Lineáris korrelációs együttható
Mutassuk ki a munkabérek és a munkában töltött évek közötti kapcsolat szorosságát! =KORREL(x;y) =RNÉGYZET(x;y)

23 Feladatra válasz A KORELL() az r értéket adja eredményül = 0, 97, mely azt jelenti, hogy a munkában töltött évek és a munkabér között szoros, pozitív kapcsolat van (azaz aki minél régebben dolgozik annál több a bére) Az RNÉGYZET() függvény az előző érték négyzetét számolja ki, mely megmutatja, hogy hány %-ban (94%) magyarázza a munkában töltött évek szóródása a nmunkabérek nagyságának szóródását.

24 Kovariancia Előjele kifejezi a kapcsolat szorosságát
Számszerű értéke annál nagyobb, minél szorosabb a kapcsolat a vizsgált változók között! Függvény: =KOVAR(x;y)

25 Kovariancia Kovariancia=181 , szoros pozitív irányú kapcsolatot jelez!
Megjegyzés: Az r képletének számlálója a Kovariancia

26 Összefoglalás Magyar Fv. Angol Fv. LIN.ILL LINEST LOG.ILL LOGEST NÖV
GROWTH TREND INDEX MEREDEKSÉG SLOPE METSZ INTERCEPT KORREL CORREL RNÉGYZET RSQ KOVAR COVAR


Letölteni ppt "Gazdasági informatika"

Hasonló előadás


Google Hirdetések