Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kezdet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kezdet."— Előadás másolata:

1 A kezdet

2

3 ”Critical Infrastructure Protection Research”
(TAMOP B-11/2/KMR-0001) project Tibor Babos Tibor (PhD) projectmanager 17 September 2012

4 A ”Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások” BM Duna Palota, Budapest
(TAMOP B-11/2/KMR-0001) projekt bemutatása Babos Tibor (PhD) projektmenedzser 2012. szeptember 17., BM Duna Palota, Budapest

5 „Kutatni nem kötelező. És túlélni sem.”
W. Edwards Deming

6 Tartalom 9/11 A kezdet NATO EU Magyarország Fenyegetések
Projekt-indítás Projekt-cél Projekt-feladat Projekt-fókusz Projekt-elemek Projekt-indikátorok Projekt-diagnosztika Projektstruktúra

7 Tartalom 9/11 A kezdet NATO EU Magyarország Fenyegetések
Projekt-indítás Projekt-cél Projekt-feladat Projekt-fókusz Projekt-elemek Projekt-indikátorok Projekt-diagnosztika Projektstruktúra

8 9/11

9 9/11

10 9/11

11 9/11

12 9/11

13 Tartalom 9/11 A kezdet NATO EU Magyarország Fenyegetések
Projekt-indítás Projekt-cél Projekt-feladat Projekt-fókusz Projekt-elemek Projekt-indikátorok Projekt-diagnosztika Projektstruktúra

14 A kezdet Az Egyesült Államok birtokolja a világ legerősebb haderejét és legnagyobb nemzetgazdaságát. E két hatalmi tényező kölcsönösen erősíti egymást, egyúttal függ is egymástól. Növekvő mértékben függnek továbbá bizonyos kritikus infrastruktúráktól és informatikai rendszerektől . A kritikus infrastruktúráknak azon fizikai és virtuális alapú rendszereket nevezzük, amelyek létfontosságúak a gazdaság és a kormányzat minimális működése szempontjából. Ezek magukba foglalják, de nem korlátozódnak az alábbi területekre: telekommunikáció; energetika; bakrendszer; pénzügyi rendszerek; közlekedés; vízhálózatok…

15 A kezdet Az Elnök szándéka:
az Egyesült Államok minden szükséges lépést megtesz a fizikai és virtuális kritikus infrastruktúrák folyamatos működtetése és védelme érdekében, illetve fellép minden olyan cselekménnyel szemben, amely a struktúrák sebezhetőségét előidézi.

16 A magánszféra támogatása
A kezdet A magánszféra támogatása Az infrastruktúra-biztonság elérése érdekében az illetékes szervek dolgozzák ki azt a célrendszert, amely ösztönzi a magánszféra szereplőit időszaki ellenőrzések lefolytatására. Az állami szervek dolgozzanak közösen a magánszektor szereplőivel annak érdekében, hogy a szakmai álláspontok ütköztetése után kialakulhassanak a legjobb eljárások és sztenderdek. Az igazságügyi és a pénzügyi tárca gondozásában készüljön el egy átfogó tanulmány, amely bemutatja az összes releváns kihívást, amelyek veszélyt jelentenek a kritikus infrastruktúrákra.

17 Tartalom 9/11 A kezdet NATO EU Magyarország Fenyegetések
Projekt-indítás Projekt-cél Projekt-feladat Projekt-fókusz Projekt-elemek Projekt-indikátorok Projekt-diagnosztika Projektstruktúra

18 NATO 2001 óta a NATO összes stratégiai dokumentumában megjeleníti
a polgári veszélyhelyzeti tervezés keretében, közvetlenül a Tanács alárendeltségében (Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzeti Tervező Bizottság - SCEPC ) kezeli tervezésben, felkészítésben segíti a nemzetekre fókuszál 2003-ban adta ki a Kritikus Infrastruktúra Védelmi Irányelveket a katonai követelmények érvényesítése elsődleges világelső a polgári szektor támogatásában, valamint a nemzetközi együttműködés ösztönzésében 2009 óta önálló, interdiszciplináris tevékenységként kezeli

19 Tartalom 9/11 A kezdet NATO EU Magyarország Fenyegetések
Projekt-indítás Projekt-cél Projekt-feladat Projekt-fókusz Projekt-elemek Projekt-indikátorok Projekt-diagnosztika Projektstruktúra

20 EU 2003 óta az EU biztonsági stratégiában is említésre kerül
2005-ig a terrorizmus elleni védelemhez kötötte (létfontosságú infrastruktúrákat fenyegető terrortámadások) 2004-ben a Tanács utasította a Bizottságot a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó stratégia kialakítására 2005-ben kiadja a Kritikus Infrastruktúrák Védelmének Európai Programját (EPCIP) A Zöld könyvben irányelvek szerepelnek (1) a kritikus infrastruktúra védelem átfogó megközelítésére és (2) a konkrét kritikus infrastruktúrák jegyzékének összeállítására 2006-ban javaslat információs figyelmeztető hálózatra

21 Tartalom 9/11 A kezdet NATO EU Magyarország Fenyegetések
Projekt-indítás Projekt-cél Projekt-feladat Projekt-fókusz Projekt-elemek Projekt-indikátorok Projekt-diagnosztika Projektstruktúra

22 Magyarország 2112/2004 (V.7.) Korm. határozat – Szektorok meghatározása Zöld Könyv – A kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó nemzeti programról (2007)‏ 2046/2007 (III.19.) Korm. határozat 1. sz. melléklet Keretrendszer, ágazatközi összehangolásról szóló előterjesztés 1/2007 (III.29.) Kormányzati Koordinációs Bizottság határozat 5.b) – KIV nemzeti program kidolgozásának megkezdése, hazai koordinációról és feladatokról szóló kormány előterjesztés előkészítése A Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programjáról szóló 2080/2008. (VI. 30.) Korm. Határozat. A 2008/114/EK Tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében végrehajtandó kormányzati feladatokról szóló 1249/2010. (XI. 19.) Korm. Határozat. 2012. évi …. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről.

23 Magyarország A terrorizmus elleni küzdelem aktuális feladatairól szóló 2112/2004 (V.7.) Korm. határozat – szektor-meghatározás energia ellátás közművek közlekedés és szállítás elektronikus hírközlés, elektronikus adatforgalom és informatikai hálózat bankrendszer szolgáltatások média ivóvíz és élelmiszer alapellátás egészségügyi és járványügyi szolgálat

24 Magyarország A Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programjáról szóló 2080/2008. (VI. 30.) Korm. határozat: Előírja a különböző ágazati feladat- és hatáskörbe tartozó kritikus infrastruktúra védelmi tevékenységek közös keretrendszerbe foglalását, ágazati összehangolását. A Korm. határozat 1. sz. melléklete a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó nemzeti programról szóló „Zöld Könyv” megalkotását (célja: [1] a hazai infrastruktúra létfontosságú elemeinek védelméhez kapcsolódó további konzultációk alapjául szolgáljon; (2) biztosítsa a nemzeti kritikus infrastruktúrák védelméről szóló nemzeti program megvalósítását). A Korm. határozat 2. sz. melléklete felsorolja a kritikus infrastruktúra szektorokat (ágazatokat).  

25 Magyarország A Zöld Könyv szerinti kritikus infrastruktúra-szektorok
2080/2008. (VI. 30.) Korm. Határozat 2. sz. melléklet Egészségügy Pénzügy Ipar Jogrend – Kormányzat Közbiztonság-védelem Energia Infokommunikációs technológiák Közlekedés Víz Élelmiszer

26 Magyarország A 2008/114/EK Tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében végrehajtandó kormányzati feladatokról szóló 1249/2010. (XI. 19.) Korm. határozat Kijelölte ECIP kapcsolati felelősként a belügyminisztert Létrehozott egy munkacsoportot, amelynek a feladata az európai és a nemzeti kritikus infrastruktúrákra vonatkozó kritériumrendszer kidolgozása és egyben a javaslattétel az ECI-k kijelölésre. A kritériumrendszerek kidolgozására az európai és a nemzeti kritikus infrastruktúrák körében is sor került. ECI-t Magyarország nem jelölt ki, erről a Bizottságot Magyarország tájékoztatta

27 Magyarország 2012. évi …. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről meghatározza a létfontosságú rendszereket, létesítményeket kategorizál megnevezi az üzemeltetők körét követelményt támaszt az adatszolgáltatásra definiálja az állami hatóságokat szabályozza a működtetést leírja a nyilvántartás menetét, szempontrendszerét feladatokat, határidőket szab, felelősöket nevez meg felsorolja a tervezési időszakokat, ellenőrzések ütemezését horizontálisan, vertikálisan, fő és ágazati bontásban egyaránt intézkedik relatív kapcsolatot vázol az EU-val

28 Tartalom 9/11 A kezdet NATO EU Magyarország Fenyegetések
Projekt-indítás Projekt-cél Projekt-feladat Projekt-fókusz Projekt-elemek Projekt-indikátorok Projekt-diagnosztika Projektstruktúra

29 Fenyegetések Haiti, 2010

30 Fenyegetések Mount Merapi Vulkán, Indonézia, 2010

31 Fenyegetések Dolginino, Oroszország, 2010

32 Fenyegetések Fukushima, Japán, 2011

33 Fenyegetések Budapest, 2010

34 Fenyegetések Budapest, 2010

35 Fenyegetések Kolontár 2010

36 Fenyegetések Kolontár 2010

37 Fenyegetések

38 Tartalom 9/11 A kezdet NATO EU Magyarország Fenyegetések
Projekt-indítás Projekt-cél Projekt-feladat Projekt-fókusz Projekt-elemek Projekt-indikátorok Projekt-diagnosztika Projektstruktúra

39 Projekt-indítás ÓE-ZMNE együttműködés:
Tudományos-szakmai együttműködési megállapodás 2011 elején Kapcsolatok elmélyítése, fejlesztése az együttműködő felek közt Az intézményekben folyó képzések elméleti és gyakorlati oktatásának, valamint a K+F+I+O tevékenység elősegítése Folyamatos és közvetlen információcsere fenntartása, folyamatos konzultáció a rektorok között Közös pályázatok készítése olyan területek kutatására, amelyekben mindkét intézmény érdekelt

40 Projekt-indítás Közös pályázat:
2011 első negyedévében közös jelentkezés a ”TÁMOP B-11/2/KMR Kutatási projektek és kutatási szolgáltatások támogatása a közép-magyarországi régióban” címmel meghirdetett pályázatra A pozitív elbírálás eredményeképpen a két egyetem összesen Ft. összegű támogatást nyert A sikeres pályázatot követően a két kedvezményezett tudományos kutatási konzorciumot hozott létre ”Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások” megnevezéssel

41 Tartalom 9/11 A kezdet NATO EU Magyarország Fenyegetések
Projekt-indítás Projekt-cél Projekt-feladat Projekt-fókusz Projekt-elemek Projekt-indikátorok Projekt-diagnosztika Projektstruktúra

42 Projekt-cél Általános cél:
A kritikus infrastruktúra védelem területén nemzetközi színvonalon és együttműködésben végzett kutató-fejlesztő tevékenységhez szükséges (1) kritikus tömegű humánkapacitás konszolidációja; (2) szükség szerinti fejlesztése, valamint (3) az e területeken végzett innováció támogatása.

43 Projekt-cél Stratégiai célok
Egységes, nemzeti szinten elfogadott kutatási keret („fogalomtár”) kidolgozása és elfogadtatása A legújabb generációs számítási és kommunikációs technológiák hatásainak elemzése, beépítése a stratégiákba Rugalmas, ön-diagnosztizáló és ön-gyógyító fizikai- és kiber-infrastrukturális elemek (módszerek, eljárások, technológiák, szolgáltatások) kidolgozása

44 Tartalom 9/11 A kezdet NATO EU Magyarország Fenyegetések
Projekt-indítás Projekt-cél Projekt-feladat Projekt-fókusz Projekt-elemek Projekt-indikátorok Projekt-diagnosztika Projektstruktúra

45 Projekt-feladat Meglévő technológiák optimális és összehangolt használatának biztosítása a polgári és katonai biztonság javára Polgári biztonsági megoldások szolgáltatói és felhasználói közötti együttműködések serkentése Polgári és katonai tudományos kutatás konzorciumi együttműködésben való elősegítése Rendszerelméleti és költséghatékonysági megközelítés

46 Tartalom 9/11 A kezdet NATO EU Magyarország Fenyegetések
Projekt-indítás Projekt-cél Projekt-feladat Projekt-fókusz Projekt-elemek Projekt-indikátorok Projekt-diagnosztika Projektstruktúra

47 Projekt-fókusz Négy kiemelt kutatási terület:
a nagy megbízhatóságú, hibatűrő, ún. „öngyógyító” infrastrukturális alrendszerek az egyes alrendszerekből származó adatok integrált kezelése az alrendszerekben történő elosztott számítások és az alrendszerek közötti biztonságos kommunikáció; illetve a biztonsági szint állami intézményrendszer, üzemeltetők és tulajdonosok, állampolgárok együttműködése révén történő fenntartható növelése.

48 Tartalom 9/11 A kezdet NATO EU Magyarország Fenyegetések
Projekt-indítás Projekt-cél Projekt-feladat Projekt-fókusz Projekt-elemek Projekt-indikátorok Projekt-diagnosztika Projektstruktúra

49 Projekt-elemek

50 Tartalom 9/11 A kezdet NATO EU Magyarország Fenyegetések
Projekt-indítás Projekt-cél Projekt-feladat Projekt-fókusz Projekt-elemek Projekt-indikátorok Projekt-diagnosztika Projektstruktúra

51 Projekt-indikátorok Cikkek publikálása hazai és nemzetközi szakfolyóiratokban Konferencia-előadások előkészítése, lebonyolítása Hazai és nemzetközi monográfiák kiadása Közreműködés tanulmányok és koncepcionális dokumentumok megírásában Egyéb tudományos jellegű dokumentumok (TDK dolgozat, szakdolgozat stb.) támogatása K+F+I+O tevékenységek bővítése Oktatók kutatók foglalkoztatása Doktori képzésben részt vevő hallgatók bevonása Nemzetközileg elismert, külföldi szaktekintélyek megnyerése Külső szakemberek bevonása, foglalkoztatása

52 Tartalom 9/11 A kezdet NATO EU Magyarország Fenyegetések
Projekt-indítás Projekt-cél Projekt-feladat Projekt-fókusz Projekt-elemek Projekt-indikátorok Projekt-diagnosztika Projektstruktúra

53 Projekt-diagnosztika
Időtartam: január 1-től december 31-ig Támogatás: Ft. (ÓE Ft.; NKE Ft.) Beszámolás: 6 havonta, illetve szükség szerint bármikor Oktatók, kutatók száma: 112 fő Szakértők száma: 30 fő Leendő oktatók, kutatók: 28 fő Külföldi szakértők: 33 fő Publikációk: 132 hazai és nemzetközi cikk, 11 könyv megírása Szabadalmak: 4 db. Konferenciák, konferencia-előadások: 140 db Koncepcionális dokumentumokban való közreműködés: 43 db Egyéb: 70 db egyéb tudományos témájú dolgozat, tanulmány kiadása

54 Tartalom 9/11 A kezdet NATO EU Magyarország Fenyegetések
Projekt-indítás Projekt-cél Projekt-feladat Projekt-fókusz Projekt-elemek Projekt-indikátorok Projekt-diagnosztika Projektstruktúra

55 Projekt-struktúra

56 Projekt-struktúra

57 Projekt-struktúra

58 Projekt-struktúra

59 Projekt-struktúra

60 „Az aki manapság nem bizonytalan, valószínűleg nem gondolkodik racionálisan.”
L. Peter

61 A kezdet


Letölteni ppt "A kezdet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések