Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kitöltési útmutató a felsőoktatási felvételi jelentkezési laphoz

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kitöltési útmutató a felsőoktatási felvételi jelentkezési laphoz"— Előadás másolata:

1 Kitöltési útmutató a felsőoktatási felvételi jelentkezési laphoz
ÁLTALÁNOS FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS 2012

2 Általános információk 1.
A felsőoktatási felvételi jelentkezési lap csak a Felsőoktatási felvételi tájékoztató – szeptemberben induló képzések ÉRETTSÉGIZETTEKNEK, illetve a Mesterképzések felsőoktatási felvételi tájékoztatója – szeptemberben induló képzések DIPLOMÁSOKNAK c. kiadványokban található képzésekre való jelentkezéshez használható. Nem használható érettségi vizsgára, doktori képzésre és szakirányú továbbképzésre való jelentkezéshez.

3 Általános információk 2.
A jelentkezési lapot – a határidő lejárta előtt – célszerű ajánlottan postára adni. A jelentkezési lap akkor tekinthető érvényesnek, ha kitöltve és aláírva postára adja alapképzésre, egységes osztatlan képzésre, felsőfokú szakképzésre és mesterképzésre való jelentkezés esetén 2012. Február 15-ig. A jelentkezési lap benyújtásakor a laphoz tartozó készpénz-átutalási megbízás (sárga csekk) eredeti feladóvevényének vagy a banki átutalás eredeti igazolásának mellékelésével igazolni kell a felvételi eljárási díj befizetését. A pontos összeg számításában segítséget nyújt a található eljárásidíj-kalkulátor. FIGYELEM! A postára adási határidők elmulasztása jogvesztő!

4 A piros alnyomattal jelölt mezők kitöltése kötelező!
Személyes adatok 1. Mindenképpen figyeljen az olvasható, egyértelmű írásra, nyomtatott nagybetűket használjon. A kötelező mezők kitöltésének elmulasztása hiánypótlást von maga után. A piros alnyomattal jelölt mezők kitöltése kötelező! A kitöltéshez kék színű tollat használjon. A személyes adatait a hivatalos okmányaival megegyezően kell kitölteni.

5 Személyes adatok 2. Az elérhetőségek esetében az ügyintézés segítése céljából kérjük, hogy a postacím mellett még egy elérhetőséget mindenképp adjon meg. + Ha valamelyik adata a jelentkezési lapok beadása után változna, mint pl. a neve, lakcíme, kérjük, haladéktalanul jelezze azt Ügyfélszolgálatunknak a Tájékoztató bevezető fejezetében megadott módon, július 10-ig.

6 A jelentkezési sorokat a Tájékoztató meghirdetései alapján töltse ki!
Jelentkezések 1. A jelentkezési lap 6. pontjában található táblázatot a Tájékoztató nélkül nem tudja helyesen kitölteni. A Tájékoztatóban megjelent meghirdetések megtalálhatók és olvashatók a felvételi hivatalos honlapján az Egyetemek, főiskolák menüpontban. A jelentkezési sorokat a Tájékoztató meghirdetései alapján töltse ki!

7 Jelentkezések 2. Ennél a pontnál legalább egy sort mindenképpen ki kell töltenie ahhoz, hogy érvényes jelentkezési lapja, jelentkezése legyen. A táblázatnak minden oszlopát ki kell tölteni. A jelentkezési helyek a Tájékoztató intézményi részének táblázataiban külön sorokban szerepelnek, a Tájékoztató egy-egy sora a jelentkezési lap egy-egy sorának felel meg. A szak megnevezéséhez a zárójelbe tett szövegek is hozzátartoznak. Ugyanazon intézmény, kar különböző szakjai, munkarendjei, képzési szintjei és finanszírozási formái külön jelentkezési helynek számítanak, így azokat a jelentkezési lapon külön sorban kell megjelölni. A kért elbírálási sorrendben minden jelentkezési helynek szerepelnie kell!

8 Jelentkezések 3. 2012. július 10-ig!
Amennyiben Ön több jelentkezési lapot tölt ki, kérjük, hogy minden jelentkezési lapon a táblázat alatt található, erre a célra szolgáló részben jelezze, hogy összesen hány lapot nyújt/nyújtott be, illetve a benyújtott lapok közül sorrendben ez hányadik. 2 1 A jelentkezési helyek sorrendjén a jelentkezési lap benyújtásának határideje után egy alkalommal, a Tájékoztató bevezető fejezetében leírt módon lehet változtatni, 2012. július 10-ig!

9 Jelentkezések 4. A 6/A. táblázat kitöltése annak kötelező, aki alapképzés után jelentkezik tanári mesterképzésre, és csak két tanári szakképzettségre vehető fel (itt kell jelölnie a második tanári szakképzettsége(ke)t, amelyekre jelentkezik). Szintén ki kell töltenie a 6/A. táblázatot annak, aki főiskolai vagy egyetemi szintű tanári végzettséggel rendelkezik és két szakképzettségre kéri felvételét.

10 Középiskolai tanulmányok bemutatása 1.
Az érettségi bizonyítvány kibocsátásának évét, a középiskolai osztály típusát – és amennyiben külföldön működő középiskolában végzett, az országot – kérjük, mindenképpen adja meg!

11 Középiskolai tanulmányok bemutatása 2.
A kötelező középiskolai tárgyak nevét feltüntettük, de idegen nyelvet és választott természettudományos tantárgyat mindenképp meg kell adnia a hiánytalan kitöltés végett. A táblázat mellett található magyarázó szöveget kérjük, figyelmesen tanulmányozza át. Azoknak, akik csak mesterképzésre adnak be jelentkezést, nem kell kitölteniük a középiskolai és érettségi eredmények táblázatát.

12 Középiskolai tanulmányok bemutatása 3.
Az érettségi eredmények táblázatát az adott évben érettségizőknek, akik még nem rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal, nem kell kitölteniük. Azok, akik csak mesterképzésre adnak be jelentkezést, nem kell kitölteniük a középiskolai és érettségi eredmények táblázatát.

13 Felsőoktatási tanulmányok bemutatása
A táblázatot azoknak kötelező kitölteni, akinek államilag elismert felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonya van vagy volt, illetve főiskolai vagy egyetemi szintű, alap- vagy mesterfokozatú végzettséget, illetve felsőfokú szakképzettséget szerzett.

14 Többletpontok 1. Az egyes többletpontjogcímeket minden esetben dokumentummásolat beküldésével kell igazolni. Többletpontjogcímek: nyelvtudást igazoló dokumentumok előnyben részesítési kötelezettség: hátrányos helyzet fogyatékosság gyermekgondozás Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy egyéb felsőfokú szakképesítések technikusi szakképesítések sportteljesítmény tanulmányi, művészeti versenyeredmények Mesterképzésre történő jelentkezés esetén az egyes jogcímeken adható többletpontokat a felsőoktatási intézmény határozza meg.

15 Többletpontok 2. Felhívjuk figyelmét, hogy csak azokat az eredményeket kell a jelentkezési lapon feltüntetnie, amelyek igazolását, illetve annak másolatát a jelentkezési lapjához csatolja. A később megszerzett és többletpontra jogosító eredményeket 2012. július 10-i határidővel csak a megfelelő dokumentum másolatának beküldésével kell igazolnia! Kérjük, hogy jelentkezési lapjához semmilyen esetben se csatoljon eredeti dokumentumot, minden esetben a dokumentumok fénymásolatát kell mellékelnie.

16 Csatolandó dokumentumok egy fekete-fehér másolt példányban,
A jelentkezéséhez igazolásként csatolt dokumentumokat csak egy fekete-fehér másolt példányban, A/4-es formátumban kell jelentkezéséhez csatolnia! Kérjük, a másolatokat ne tűzze össze! Két különböző típusú dokumentumot ne másoljon össze! Csak azon dokumentumokat jelölje a táblázatban, amelyeket jelentkezési lapjához ténylegesen csatolt.

17 Hozzájárulások Az ebben a pontban megadott hozzájárulások bármikor visszavonhatók az Oktatási Hivatal postacímére küldött levélben vagy a címre írt ben. A személyes adatokat legkésőbb december 15-ig kezeljük.

18 A jelentkezési lap aláírása
A jelentkezési lap kötelezően aláírandó. Az aláírás ne érintse a keretet. A törvényes képviselő aláírása abban az esetben szükséges, ha Ön a jelentkezés időpontjában nem töltötte be a 18. életévét vagy más okból korlátozottan cselekvőképes.

19 Az eljárási díj befizetése
Minden jelentkezőnek be kell fizetnie a felvételi eljárás díját. A laphoz tartozó készpénz-átutalási megbízás (sárga csekk) eredeti feladóvevényét a jelentkezési lapon megjelölt helyre kell ragasztani. Amennyiben banki átutalással fizeti be az eljárási díjat, akkor az átutalást igazoló bizonylatot a jelentkezési laphoz kell mellékelni! A rögzítéshez ne használjon tűzőgépet!

20 Fontos tudnivalók Jelentkezési lap útmutatójának egyik lapján található egy 12 jegyű szám, ez jelentkezési lapjának felvételi azonosító száma, melyen adatait nyilvántartjuk. Kérjük, hogy a gördülékenyebb ügyintézés érdekében felvételi azonosítóját őrizze meg, illetve a jelentkezéssel kapcsolatos ügyintézéskor erre hivatkozzon! A kitöltési útmutatót nem kell a benyújtott jelentkezési lapjához csatolnia!

21 Elérhetőségeink a felvételivel kapcsolatban
Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ Telefonszám: 1818 1-es nyelvválasztó után a 6-os (Felsőoktatási felvételi tájékoztatás) menüpontban a felvételivel kapcsolatban általános információ kérhető. Educatio Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálata Telefonszám: 06-1/ Személyesen: Ügyfélszolgálatunk pontos elérhetősége itt található: / Felvételi / Felvételi segítség menüpont ben:

22 A felvételihez sok sikert kívánunk!
Köszönjük a figyelmet! A felvételihez sok sikert kívánunk!


Letölteni ppt "Kitöltési útmutató a felsőoktatási felvételi jelentkezési laphoz"

Hasonló előadás


Google Hirdetések