Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jelenések Manduriában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jelenések Manduriában"— Előadás másolata:

1 Jelenések Manduriában
„Én vagyok az Eukarisztia Szüze.”

2 Római erődből kialakított templom Manduria közelében, ahol a hagyomány szerint Péter apostol először lépett Itália partjára.

3 Egy különös élethivatás keletkezése
1992. Május 20. Délután. Az 1973-ban született Debóra épp a piactérre vezető úton halad át, amikor egy titokzatos, ám jóságos „hang” ekképp szólítja meg szíve legmélyén: „Leányom!”. A félelem úgy hatalmába keríti, hogy szívét a torkában érzi, amint sápadtan hazafelé tart. Az esetet titkolja családja előtt. A fiatal lány, akinek természetétől idegen mindenféle természetfeletti megnyilvánulási forma és főleg mindennemű vallásos hit, szándékosan nem tulajdonít jelentőséget a történteknek. Közben Debóra élete ugyanúgy zajlik, mint azelőtt: diszkóba jár, folytatja tanulmányait, nem mond le a szórakozásról, de az a „hang”, amely felzaklatta, nem hagyja nyugodni. Augusztus10.: Debóra épp a diszkóba tart baráti társaságában, amikor a titokzatos „hang” újra megszólal benne tiszteletet parancsolóan, de az „Őt” jellemző kedvességgel: „Leányom, kövesd a Szavaimat, és Én lépésről – lépésre elvezetlek oda, ahol az igaz Atya létezik.” Az esti program meghiúsul, mert a feldúlt leány azt kéri, kísérjék haza.

4 Mielőtt azonban megismerné e titokzatos „megszólaló” kilétét, néhány hétnek el kell még telnie. Szeptember 13. (15.30). Ugyanaz a jóságos „hang” ekképp szól hozzá: „Leányom, az Örök Szeretet nevében itt hagyom neked az Én Békességemet, neked adom az Én Békémet: Én vagyok az Isteni Kinyilatkoztatás Királya, az Élő Isten Fia.” Október 23-án Debóra a díványon pihen, azon a bizonyos élményen meditál, amikor egyszer csak a nappali fényből, amely bevilágítja a szobát, felfelé irányítja tekintetét és három „fénylő gömböt” lát, amelyek lüktetve keringenek, és miközben összeolvadnak egy hatalmas, csaknem két méter magas „Naptojást” alkotnak. Egy „fiatal nő” édes dallamokkal kísérve tűnik fel előtte, amint kilép a Napból. A szép „Hölgy” keleties vonásokkal tűnik elő: olajbarna bőr, sötét gesztenyebarna hullámos haj, barnás zöld szemek, rózsás orcák, az arcon csak jelzésszerű gödröcskék, bársonyos ajkak, mint a piros rózsa szirmai.

5 És megismertem Debórát Életét röviden így foglalnám össze, tudván, hogy nincs ellenére: Debóra 17 éves koráig úgy élt, ahogyan, sajnos, a mai fiatalság nagy része él. Lelkileg sivár környezetben született és nőtt fel, egyáltalán nem törődött a vallási kötelezettségekkel. Sőt, nagyanyját is megszidta, hogy öregkorára már csak olvasni és imádkozni tud. Milyen szép is látni azt, hogy a kegyelem – „fortiter et suaviter”, ahogy ezt latinul mondják – ezt az extrovertált tizennyolc éves lányt a diszkókból a szív folytonos imádsága felé vezette! A vidám, de üres élet helyett barátaival együtt, akikkel szerezte rossz tapasztalatait, a szent és igényes apostolságot választotta. Debóra, aki még az ünnepeken sem vett részt a szentmisén, néhány év alatt (2000.-ben töltötte be 27. évét) misztikus, de igen fájdalmas módon átélte Jézusnak szegény világunk megváltásáért átélt szenvedését és halálát. Feltámadásának boldogsága erősíti meg Debóra szívét, hogy néha sírva, néha mosolyogva, de folytassa küldetését.

6 Alaposan elolvastam Debóra írásait, de nem találtam benne semmit, ami szemben állna a Tanítással és a keresztény erkölccsel. Lehetőségem nyílott arra, hogy ezt a lányt a mindennapok valóságában is megfigyelhessem. Természetes módon és igen élénken viselkedett, ami talán hihetetlen azoknak, akik úgy képzelték el, mint egy szobrot a jászolban. A Könyörületes Isten Debórára is végtelen kegyelemmel tekintett, felemelte őt a pocsolyából és bevezette a „Celeste Verdurá”-ba. Ateista életétől elfordítván őt, a Mindenható vele is nagy dolgokat visz végbe. Neki mindig is tetszett a hatalmasokat leborítani trónjaikról, hogy helyükre az alázatosokat emelje! Előre hát, Debóra, és mindenki, aki követni akarja, még ha vérző lábakkal és térdekkel is a Kálvária útján! Bátorság, fiatal és erős kürénei, te, aki Jézussal vállvetve haladsz előre az egyetlen megváltó Kereszt alatt! A megrendíthetetlen egyház új Pünkösdje és új Tavasza nincs már olyan messze… Melegnano, október 4.-én, Assisi Szent Ferenc ünnepén DON RENZO DEL FANTE

7 Debóra írja: Az az ötlet, hogy megírjam ezt a könyvet, egy paptól származik, akit gyakran felkerestem azután, hogy 1992-ben egy olyan sajátos élményt éltem át, amelyet a tudósok „misztikus tapasztalatnak” hívnak. Mielőtt megtörtént volna velem mindaz, amit itt most elbeszélek, Isten nélküli fiatal voltam, aki semmilyen különleges adottságokkal nem rendelkezik. Ennek a papnak a javaslatára kezdtem mindent lejegyezni. Akkoriban ezt fölöslegesnek tartottam, de ma egyenesen Mesterem, Jézus és az Ő Szent Anyja indíttatására írom le a Szavaikat. Ahogy Jézus mondja, a küldetés, amelyre felkért, nemcsak értem van, hanem úgy kell szolgálnom vele, hogy ez „a szín és a remény hangja legyen a mostani generációnak, amely fény és ideálok nélkülinek látszik. „

8 Ezekből az írásokból, ahogy a Mester mondja: „előtűnik majd Szívemnek minden Szeretete és Könyörülete, amelynek oly mély a fájdalma beteg fiaim teljes távolléte miatt. Nemcsak ez az égi adomány lehet a megerősítése annak, hogy Én, a Kinyilatkoztatás Királya és a Világ Megmentője vagyok. Veletek együtt járok-kelek mindenkor, az „Idők végezetéig”. Megértik majd, hogy soha nem hagytam el őket, és hogy mindig kész voltam fogadni, de legfőképpen a helyes útra terelni őket.” Hittel és szeretettel A ti szolgátok, DEBÓRA

9 A szép „Hölgy” Debórának mindig ragyogó felhőkkel körülvéve jelenik meg, hófehér fénnyel, amely egy olajfa ágaiból sugárzik, amelyből Ő előtűnik. A jelenés másik megnyilvánulási formája belső párbeszéd, amelyet a Szűzanya a Fiával, azaz Jézus Krisztussal, a Mi Urunkkal, a Kinyilatkozatás Királyával együtt folytat Debórával, valamint az ehhez kapcsolódó látomások.

10 az Oltáriszentség (Szent) Szüze.
A Szűzanya Debórának többféle néven mutatkozik be: Eleinte úgy, mint Mirjam, a názáreti Szűz, aztán mint az Áldott Olajfa Anyja, a Szent Olaj Szüze, az Örök Áldozat Anyja, az Egyetemes Engesztelés Anyja, és legfőképpen: az Oltáriszentség (Szent) Szüze. Jézus úgy jelenik meg Debórának, mint a Kinyilatkoztatás Királya, Misztikus Nász, nem szeretett Szeretet, Szent Szív, Jó Pásztor, Szent Társ, Oltáriszentséges Szeretet és Isteni Mester.

11 Jézus „Passiója” Debórában
A megosztás, amit az Úr Jézus kér az Ő „Szeretetének Eszközétől”: élje át a saját testén, a vele való szentáldozásban a keresztre feszítés (lelki és testi) szenvedéseit jóvátételül a bűnökért, amiket az emberek nap mint nap elkövetnek, újra és újra megbántva a két Szent Szívet. Debóra, egy „Passió” szenvedései közben A „Passió” jelei: a boka hátsó fele vérzik, de nem látható semmilyen vágás.

12 Csodák Számtalan csoda történt, nem csak Manduriában, hanem sok más helyen, ahol Debóra megfordult, még ha ő nem is volt jelen éppen akkor. Lehetetlen ezt tömegpszichózisnak tulajdonítani, mivel többen is lefilmezték, amatőrök és hivatásosok egyaránt. Néhány ezek közül: 1993. november: egy kis ide-oda keringő fényfelhő az égen, amelyet mindenki, aki ott volt a könyörgésen, megfigyelhetett. 20 percig egy női alakot láttak benne. Más alkalmakkor is, sokan a látomások idején látták a Szűzanyát. 1993. December 30.: egy Szűzanya-szobor és egy feszület elkezdett vért könnyezni, miután már analizált emberi könnyet is könnyeztek. A szobor vérét rendőri felügyelet alatt fogták fel, és egy laboratóriumban analizálták: AB típusú emberi vér, meleg, ismeretlen eredetű, amely a külső környezetbe jutva megalvad. Sokszor vált láthatóvá az Oltáriszentség, amelyet a Szűzanya hozott el Debórának.

13 A kis Jézus szobra 1997. szeptember 5. -én könnyezett először vért
A kis Jézus szobra szeptember 5.-én könnyezett először vért július havában (kép) megismétlődött a csoda. Ez a fotó májusában készült, amikor a fogadalmi palásttal borított Mária –szobor több alkalommal vért könnyezett. A „Kinyilatkoztatás Királya, a nem szeretett Misztikus és Eukarisztikus Szeretet”, azaz Jézus ábrázolásának fénymásolata, amely vért könnyezik 1994. Augusztus 5. és 11.

14 1995. augusztus éjjel Szűz Mária: … „Valamikor arra kértelek, tiszteljétek a könnyeimet és az Áldott Olajfa Anyját, mert azt akartam, hogy így hívjatok, és az Olaj Szentséges Szüzének is, mert fel akarom kenni (meg akarom áldani) minden gyermekemet, hogy olyanok legyenek, akár egy virágos kert, melyet az Úrnak kínálok, ezért munkálkodom, és közben testi betegségeiteket is meggyógyítom az olajjal, melyet Fiam ajándékoz nektek. „… 1995. augusztus Andria Én és C. atya éppen anyámmal beszélünk telefonon, amikor hirtelen női jajveszékelést hallok a templom felől. Odarohanunk és látjuk, hogy a Mária-szobor olajt könnyezik. G. atya összegyűjti a cseppeket. Néhány fiatal is jelen van. Minden a lehető legnagyobb gondossággal történik.

15 1993. május Otthon Belső párbeszéd Jézussal: D.: „Jézusom, mennyi szomorúságot látok Szívedben! Kinek mondjam el ezt? Nem tehetek mindent egyedül!” J.: „Nem kértem, hogy egyedül tedd. Te nem elmondani fogod, hanem feljegyezni, és később Könyvemben teszed közzé, mely akaratomból a „Az Élő Isten kinyilatkoztatott bölcsessége” címet fogja kapni.” D.: Jézus, milyen könyv? Én nem tudom…” (Félbeszakít) J.: „Valóban nem te, hanem Én tesztem közzé a felebaráti szereteten keresztül (…) Azt mondom: » Egyetlen szót se vegyetek el Kinyilatkoztatásomból, különben haragom rettenetes lesz. « (…) Atyátok szólott hozzátok! Szenteld meg Kinyilatkoztatásom első évét.”

16 A jelenésekkel kapcsolatos információk:
A magyar nyelvű könyv (1-5. rész) megvásárolható: (vagy más vallásos könyvesboltban is) Debóra Máriaremetén, június 6.-án Az Áldott Olaj elérésével, az Égi üzenetek terjesztésével kapcsolatos kérdéseket, a küldetés támogatásával (nem anyagi!) kapcsolatos felajánlásokat, információkat a címre várom. (Z. Levente) A prezentációban található idézetek a Masszi Lap- és Könyvkiadó Kft. (1054 Budapest, Zoltán u. 12. Tel ) által kiadott „Az Élő Isten kinyilatkoztatott bölcsessége” című könyvből származnak.


Letölteni ppt "Jelenések Manduriában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések