Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pordán Ákos KézenFogva Alapítvány, ügyvezető

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pordán Ákos KézenFogva Alapítvány, ügyvezető"— Előadás másolata:

1 Pordán Ákos KézenFogva Alapítvány, ügyvezető
Húsz éves a Szociális törvény Az alapellátások fejlesztése és a szakellátás reformja felé vezető út Pordán Ákos KézenFogva Alapítvány, ügyvezető

2 A szolgáltatások történeti fejlődése
Nagycsalád, család, közösség- természetes állapot Intézményesítés első szakasza: a rászorulók kimenekítése a társadalomból-specializáció Intézményesítés második szakasza: az intézmények védték a zavaró elemektől a közösséget-szegregáció

3

4 A szolgáltatások történeti fejlődése
4. Deinstitucionalizáció: bentlakásos intézmények differenciálódása, családközeli szolgáltatások fejlődése-integráció 5. Lokális közösségekbe való visszatérés, családközeli szolgáltatások dominanciája- inklúzió

5

6 A szolgáltatások fejlődésének mozgató rugói
Alapvető emberi jogok bázisának kiszélesedése A normalizáció elvének és gyakorlatának térnyerése Az egyéni élet végéig tartó fejlődésre és tanulásra való emberi képesség elismerése Szülői érdekérvényesítő mozgalmak Hazai és Európai Uniós alapelvek Magyarország: 1057/2011-es Kormányhatározat a kiváltásról

7 Fogyatékos ember életútjai (hagyományos rendszer) Szolgáltatásnyújtás:
Teljes bevonódás Fogyatékos ember életútjai (hagyományos rendszer) Óvoda Egyetem, főiskola Nyílt munkaerő-piac Nyugdíj Iskola Sz. B.* Passzív ellátás Speciális iskola Speciális szakiskola Védett munkahely Családi élet Elszigetelt családi élet Bentlakásos intézet Idősek otthona Kirekesztés Születés 7 év 14 év 18 év 65 év Jellemzők: Felmérés, vizsgálat: Orvosi alapú Egyszer 7 éves korban Megváltoztathatatlan Döntéshozatal: Orvosi diagnózis alapján Szakemberek döntenek Szolgáltatásnyújtás: Specializált intézményekben Fogyatékosságügyi specialistákkal Orvosi megközelítés Pénzbeli ellátások Hosszútávú, alacsony szintű jövedelem helyettesítő kategorizált * Sz. B.: szakértői bizottság

8 Fogyatékos ember életútjai új típusú rendszerben Szolgáltatásnyújtás:
Teljes bevonódás Fogyatékos ember életútjai új típusú rendszerben Nyílt munkaerőpiac Óvoda Iskola Egyetem, főiskola Nyugdíj Foglalkoztatási tanácsadó iroda Tanácsadó központok Támogató szolgáltatások (személyi asszisztens, jeltolmács, Fecske, rehabilitációs mobil csapatok, szállítás, sorstárs klub…) Jövedelem fenntartási eszköz Nappali központ Speciális iskola Speciális szakképzés nyugdíj Védett munkahely Családi élet (természetes vagy nevelő család) Saját családi élet Integrált idős otthon Támogatott lakhatás (lakóotthon, támogatott kis létszámú lakóegységek) Kirekesztés Születés 7 év 14 év 18 év 65 év Az új rendszer jellemzői: Felmérés, vizsgálat: Folyamatosan Interdiszciplináris Kívánságra, környezeti és személyes tényezőkre épít Döntéshozatal: Szükségletfelmérésen alapul Személyes döntés és választás Egyenlő esélyek Szolgáltatásnyújtás: Mindenki számára elérhető szolgáltatásokban Személyes asszisztencia Holisztikus megközelítés Pénzbeli ellátások: Személyes szükségekhez igazodó Részvételre ösztönző

9 Hazai fejlődés ’80-as évek közepe (civil és önkormányzati oldal)
1993: Szociális tv.: Az alapellátások: étkeztetés és házi segítségnyújtás, gyermekek napközbeni ellátása; családsegítés  A szakellátás: ápolást, gondozást nyújtó intézmények (típusait a törvény nevesíti, s meghatározza a személyi kört, kik milyen intézményekben gondozhatók), rehabilitációs intézmények, nappali ellátást nyújtó intézmények, nappali melegedő, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

10 KézenFogva Alapítvány - Fészek program
36 civil szervezet 41 lakóotthon, 500 értelmi, halmozottan fogyatékossággal élő, autista embernek

11 Fészek program

12 Fészek program hatása 1998: lakóotthoni intézmény az Szt.-ben, végrehajtási rendeletek Intézményi lobbi aktivizálódása pl. (fejlesztési források, 1999-től nem lehet bérleményben civil lakóotthon, csak ha önkormányzattal ellátási szerződést köt)

13 Hazai fejlődés 1998. A fogyatékos személyek jogairól szóló törvény: „A fogyatékos személyek számára tartós bentlakás nyújtó intézményeket fokozatosan, de legkésőbb január 1-jéig át kell alakítani oly módon, hogy az önálló életvitelre személyi segítséggel képes fogyatékos személyek ellátása kisközösséget befogadó lakóotthonban történjen, továbbá az arra rászoruló súlyos fogyatékos személyek számára humanizált, modernizált intézményi ellátást kell biztosítani.” kétféle szakmapolitikai irány (modernizáció/restauráció vs. lakóotthonok, támogató szolgálat terjesztése) : Intézményi lobbi eredményeképpen 2 mrd-os minisztériumi lakóotthon építési program önkormányzati intézményeknek (zömmel kerítésen belül- pl. Diósjenő, Dunakeszi stb.) 2001: Az alapellátási feladatok körébe az idősek ellátásán túl bekerült a helyben élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek ellátása is. 2001: kormány határozat a kastélyok kiváltásáról

14 További fejlemények : restauráció: 23 mrd nem innovatív felhasználás belügyminisztériumi un. címzett támogatások felhasználásával 2003: támogató szolgáltatás (A szolgáltatást egy modellkísérleti program után a évi LXXIX. törvény január 1- től emelte a szociális ellátórendszerbe, mint speciális alapellátási feladatot) től a szolgáltatást kiterjesztették a kistérségekre is.2008 pályázati finanszírozás. 2003: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetése, fogyatékos személyek körébe az autista személyek is bekerültek 2006: szociális foglalkoztatás bevezetése (ellátotti jogviszony, de szegregáló) 2006: súlyosan, halmozott fogyatékos emberek is lakóotthonba költözhetnek, illetve nappali intézménybe járhatnak : FSZK lakóotthon fejlesztés: 8 lakóotthon

15 További fejlemények 2007: ENSZ egyezmény ratifikálása
2007: Fecske program indítása 2007 ITKR (irányított területi kiegyenlítési rendszer), amely szerint a nem állami fenntartásban működő szolgáltatások esetében a működési engedély megléte önmagában nem jelent finanszírozásra való jogosultságot. Az újonnan létrehozni kívánt nem állami fenntartású szolgáltatások, férőhelyek esetén szakértő bizottság döntött új szolgáltatások, férőhelyek szükségességéről. Ezt hatályon kívül helyezték. 2008: azok a nappali szolgáltatók, amelyek szociális foglalkoztatást is nyújtottak a normatíva 60%-át igényelhetik 2008: Támogató szolgálatok, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és szociális foglalkoztatás pályázati finanszírozási rendszerben történő működés

16 További fejlemények 2009: Eu-s források korrekciója
2010: elindult a szociális ellátások megújítását célzó folyamat. 2012: A évi CLIV. törvény alapján a megyei önkormányzati fenntartásban lévő szociális és gyermekvédelmi intézmények január 1-jével állami fenntartásba kerültek. : kiváltási stratégia, támogatott lakhatási szolgáltatás 2013. január 1-jétől a fogyatékos, a pszichiátriai és a szenvedélybeteg személyek átmeneti és tartós bentlakást nyújtó ellátásának megszervezése és az intézmények fenntartása is állami kötelezettséggé vált. Az átvett intézmények állami fenntartói és módszertani támogató feladatait a 316/2012. (XI. 13.) Kormányrendelet alapján, január 1-jétől a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el. 2013. január 1: támogatott lakhatás szolgáltatás : 6 intézmény kiváltása

17

18

19

20 Fecske szolgálat szolgáltatási területek
Jelenleg 180 településen van igénylő családunk.

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Pordán Ákos KézenFogva Alapítvány, ügyvezető"

Hasonló előadás


Google Hirdetések