Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ugrás az első oldalra A területi hálózatok szerepe 2007.-től dr. Beck Márton.. 2006. december 6.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ugrás az első oldalra A területi hálózatok szerepe 2007.-től dr. Beck Márton.. 2006. december 6."— Előadás másolata:

1 Ugrás az első oldalra A területi hálózatok szerepe 2007.-től dr. Beck Márton.. 2006. december 6.

2 Ugrás az első oldalra A jelenlegi helyzet bemutatása A kormány által fenntartott kistérségi hálózatok MegnevezésKistérségi megbízottak Falugazdász hálózat Vidékfejlesztési menedzserek NFT házhoz jön program képviselői Létrehozó jogszabály 271/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet 44/1991. (III.14.) korm. Rend; 1136/1998 (XII.19.) Korm.határozat Nincs, közvetett FVM rendeletek voltak (a TKH előkészítette a jogszabály-tervezetet) 33/2005. (XII. 27.) TNM rendelet Szakmai irányító szerv ÖTM FVM NFÜ Felügyeleti, jogi irányító és koordináló szerv ÖTM FVM TKHNFÜ Finanszírozó szerv ÖTM FVM MeH (1999-től 2005-ig FVM)MeH 2006. évi költségvetési forrás 875,6 m. Ft (a TKH működési költségvetési előirányzata) 4 mrd Ft. 300+150 m. Ft.1 mrd. Ft. Létszám 168 fő +7 fő regionális koordinátor + 42 fő (TKH) 600 fő 205 fő193 fő Munkavégzés helye, és formája Kistérségben, távmunkában, Térségi munkavégzés, települési önkormányzatokhoz kötötten Kistérségenként eltérő Kistérségben és a Regionális Fejlesztési Ügynökségben Foglalkoztató szerv TKH FM hivatalok Nem szabályozott Regionális Fejlesztési Ügynökség

3 Ugrás az első oldalra A változás indokai  párhuzamos tevékenységet látnak el,  feladataik jelentős mértékben átfedik egymást,  szakmai tevékenységük szétaprózódik,  nehezen koordinálható. További problémákat eredményezett:  A kistérségek saját és pályázati forrásaikból egyre bővülő létszámban területfejlesztési menedzsereket és a munkájukhoz kapcsolódó irodát működtetnek.

4 Ugrás az első oldalra A Kormány döntésének előzményei n a helyi szereplők forráshiány miatt, a kormányzat kistérségi szinten működő hálózatai pedig a szervezett együttműködés hiánya miatt – sem humán, sem infrastrukturális oldalról – a fejlesztéspolitika hatékony támogatását nem képesek biztosítani. n a kistérségek megerősítésében az állam szerepvállalása továbbra is indokolt, ugyanakkor elengedhetetlen az eddigieknél összehangoltabb fellépés, a nagyobb hatékonyság elérése. n mindazonáltal, a meglévő hálózatok teljes integrálása – az elétérő irányítási, feladat és finanszírozási feltételek miatt – nem lehetséges.

5 Ugrás az első oldalra Kormánydöntés alapelvei n Az egységes kormányzati akarat érvényesítésének szükségessége: - A kormányprogram, egységes kormányzati politika végrehajtását fogalmazza meg. n Hatékonyságnövelés: - közös irányításon és felelősségvállaláson alapuló rendszer megfelelő szintű koordinációval és ellenőrzéssel hatékonyságjavulást eredményezhet mind a szolgáltatások színvonala, mind pedig a költség-hatékony finanszírozás tekintetében. n Helyi demokrácia szélesítése: - A kistérségi hálózat elemeinek – a kormányzati fejlesztéspolitika helyi érvényesülését elősegítő szereplőiként – közszolgáltató funkciókat is el kell ellátniuk, amely során mind a magán, mind a civil, mind pedig a települési, illetve kistérségi szintű közszféra szereplőinek (vállalkozások, önkormányzatok, civil- és érdekképviseleti szervek) érdekében kell tevékenykedniük.

6 Ugrás az első oldalra Működés a 2007. évtől A hálózatok integrációja és a koordináció javítása érdekében a Kormány arról döntött, hogy minden kistérségben jöjjön létre Kistérségi Fejlesztési és Program Iroda, mely magában foglalja az állam által a kistérségekben működtetett hálózatok képviselőit. Ezek az alábbiak: u Nemzeti Fejlesztési Terv Tanácsadó Hálózat (NFT TH) u Önkormányzati és Térségi Koordinátor (ÖTK) u Vidékfejlesztési Tanácsadó Hálózat (VTH) n A három hálózat közös informatikai rendszert üzemeltet, és tagjaik heti rendszerességgel, a többcélú kistérségi társulások munkaszervezeteinek irodahelységeiben ügyfélszolgálati napot tartanak. A társulások, az ÖTM és a társulások között 2007. évre megkötendő támogatási szerződések keretében, vállalják, hogy a Kistérségi Fejlesztési és Program Iroda ügyfélszolgálati napján egy helységet a koordinátorok rendelkezésére bocsátanak. n A vidékfejlesztési tanácsadó hálózat képviselője időszakosan és szükség szerint fenntarthat helyi irodát a kistérség más településén is.

7 Ugrás az első oldalra Önkormányzati és Térségi Koordinátor hálózat Az Önkormányzati és Térségi Koordinátor Hálózat a jelenlegi kistérségi megbízott- hálózat bázisán kerül felállításra. A Hálózat munkáját regionális szinten koordináljuk. A hálózat feladatai egyrészt a kistérségi fejlesztési tanácsok és a többcélú társulások feladatainak segítése, valamint bizonyos UMFT-vel kapcsolatos tevékenységek a kistérségi stratégia tervezés és projektfejlesztés területén: A Hálózat Feladata: n Stratégiai tervezés: közreműködés kistérség hosszú távú fejlesztési stratégiájának elkészítésében; n Programozás: közreműködés kistérség fejlesztési programjainak kialakításában; n Projektfejlesztés: közreműködés a kistérségben illeszkedő önkormányzati fejlesztési projektek azonosításában és előkészítésében az ÚMVST / ÚMFT követelményei szerint;

8 Ugrás az első oldalra Önkormányzati és Térségi Koordinátor hálózat n Tájékoztatás: u Közvetíti a Kistérségi Fejlesztési Tanácsok, illetve a Többcélú Kistérségi Társulások törekvéseit a Regionális Fejlesztési Tanácsok felé. u TEIR (Területi Információs Rendszer) működtetésében való közreműködés; u NFT-ÚMFT-n kívüli támogatási lehetőségek nyomon követése, naprakész információk biztosítása; u Projektgenerálás és tájékoztatás a ROP-okhoz kapcsolódóan u Önkormányzatok és társulásaik információs támogatása  Információgyűjtés-szolgáltatás a térségi folyamatok elemzéséhez, Az ÖT koordinátorok az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal állnak határozott idejű távmunkára vonatkozó, szerződésen alapuló foglalkoztatási jogviszonyban, állományon felüli foglalkoztatottként, és az ÖTM által jelen előterjesztés alapján elkészített munkaköri leírás szerint, az ÖTM szakmai irányítása mellett végzik feladataikat.

9 Ugrás az első oldalra Nemzeti Fejlesztési Terv Tanácsadó Hálózat (NFT TH) Az NFT TH feladata az ÚMFT és az operatív programok végrehajtásának elősegítése a támogatási források hatékony, eredményes és szabályszerű felhasználásának érdekében. A hálózat a jelenlegi NFT Házhoz Jön hálózat bázisán, annak működési gyakorlatára és tapasztalatira épülve kerül felállításra. Az NFT HJ feladatai különösen: n Tájékoztatás az ÚMFT / NFT / Kohéziós politika és a támogatási lehetőségekkel kapcsolatban; n ÚMFT keretében támogatásra érett projekt-javaslatok gyűjtése; n Kapcsolattartás projektgazdákkal, a programok megvalósításának elősegítése (konzultáció, problémamegoldás, elszámolások segítése); n Egyedi projektekkel kapcsolatos feladatok megoldása az NFÜ felkérésére; n Információgyűjtés az ÚMFT megvalósításának, hatásainak értékeléséhez; n Az intézményrendszer működésére vonatkozó tapasztalatok összesítése, rendszeresítése, továbbítása az NFÜ számára; n Az ÚMFT végrehajtását segítő, az NFÜ által megjelölt egyéb feladatok ellátása. A hálózat irányítását az NFÜ látja el, a PROMEI Kht. részvételével. A hálózat működését 2007-től kezdődően az UMFT Technikai Segítségnyújtás (TA) keretek terhére lehetséges finanszírozni. A tanácsadók a Regionális Fejlesztési Ügynökségek munkatársaiként látják el feladataikat.

10 Ugrás az első oldalra Vidékfejlesztési Tanácsadó Hálózat (VTH) A Vidékfejlesztési Tanácsadó Hálózat (VTH) kialakítására kerül sor a területfejlesztési (KSH) kistérségekben. A hálózat kialakítására az FVM szakmai irányítása mellett kerül sor. A VTH feladatai különösen: n Tájékoztatás az ÚMVST keretében elérhető támogatási lehetőségekről n A kistérségre kidolgozandó vidékfejlesztési stratégia elkészítésének koordinációja; n A Helyi Vidékfejlesztési Közösség megszervezése és működésének folyamatos támogatása; n Az ÚMVST keretében támogatásra érett projektjavaslatok gyűjtése; n Kapcsolattartás projektgazdákkal, a projektek megvalósításának elősegítése (konzultáció, problémamegoldás, elszámolások segítése) n Információgyűjtés az ÚMFT megvalósításának, hatásainak értékeléséhez; n Nemzeti Vidéki Hálózat koordinációja n Az ÚMVST végrehajtásához kapcsolódó, az FVM által meghatározott egyéb feladatok ellátása;

11 Ugrás az első oldalra Közös feladatok, együttműködés n A hálózatok működésének felügyeletére az FVM, az ÖTM és az NFÜ egy- egy országos koordinátort jelölnek ki. A koordinátorok a hálózatok működésével kapcsolatos teendőket heti rendszerességgel egyeztetik az ÖTM-ben működő Országos Fejlesztési és Programirodában, n Évente közös munkaterv, év végén közös beszámoló elkészítése, a Kistérségi / Megyei / Regionális Területfejlesztési Tanács véleményének kikérésével. Jóváhagyásra előterjesztés az Országos Fejlesztési és Programiroda számára, n Hetente közös munkaértekezlet, havonta regionális egyeztetés és értékelés, n Heti legalább egy alkalommal fogadóórák tartása összehangolt időpontban, n Közös információs rendezvények szervezése és megvalósítása, n Közös honlapot működtet az Országos Fejlesztési és Programiroda,

12 Ugrás az első oldalra A jövőben a kistérségi szinten működő hálózatok jellemzői NFT Tanácsadó Hálózat Vidékfejlesztési Tanácsadó Hálózat Önkormányzati és térségi Koordinátor Szakmai irányító szerv NFÜFVMÖTM Szerződő (munkáltató) RFÜFVMÖTM Felügyeleti, jogi irányító és koordináló szerv NFÜFVMÖTM Finanszírozás (módja) ÚMFT TAÚMVST TA ÖTM költségvetés, ÚMFT TA, ÚMVST TA 2007. évi tervezett költségvetés ~ 6-700 millió Ft Létszám~ 193~ 170

13 Ugrás az első oldalra Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Ugrás az első oldalra A területi hálózatok szerepe 2007.-től dr. Beck Márton.. 2006. december 6."

Hasonló előadás


Google Hirdetések