Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázati lehetőségek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázati lehetőségek"— Előadás másolata:

1 A Közlekedés Operatív Program keretében megvalósítandó kerékpárutak, pályázati lehetőségek

2 Pályázati lehetőségek
Pályázati lehetőségek kerékpárút építésre 2006-ig Regionális Operatív Program Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázatai Pályázati lehetőségek kerékpárút építésre között Regionális Operatív Programok + Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet Közlekedés Operatív Program A különböző pályázati lehetőségek közötti eltérés Jelenlegi kerékpárút hálózat Közúti fejlesztések mellett, közlekedésbiztonsági helyzetet javító kerékpárutak – NIF Zrt. Jó napot kívánok. Hartmann Tamás vagyok a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtól. Előadásom témája a között, a Közlekedés Operatív Program keretén belül megpályázható kerékpárút építési lehetőségek ismertetése. 2006-ig kerékpárút építésre a Regionális Operatív Program és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázatai biztosítottak lehetőséget. A 2007-től kezdődő időszakra nézve ez annyiban változott, hogy a minden régiónak külön operatív programja van, illetve a Közlekedés Operatív Program további lehetőséget biztosít. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázatai megmaradtak. Az egyes pályázati lehetőségek közötti eltérés a lehetséges pályázók körben, a támogatott műszaki tartalomban, területi lehatárolásban és a támogatási intenzitásban mutatkozik meg. A területi lehatárolásban fontos szerepet játszik Magyarország jelenlegi kerékpárút hálózata, az országon keresztülmenő 6-os és 11-es EuroVelo nyomvonal, illetve egy 2007-ben végzett felmérés, tanulmány alapján azok a helyek, ahol a közlekedésbiztonsági szempontok fokozottan érvényesülnek.

3 Kerékpárút építési lehetőségek a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázataival
Pályázati kiírások között évente 2 alkalommal között évente +1 alkalommal között évente 2 alkalommal 2008. március, 2 fordulóban 2 x 1 mrd. Ft. forrással Pályázható műszaki tartalom Kerékpárút építése - tervezés, kivitelezés Pályázók köre: önkormányzatok, vízügyi igazgatóságok Eddigi eredmények Beérkezett: 1382 db Nyertes: 685 db. Pályázatok összköltsége: 13,6 mrd. Ft. Támogatás összege: 8,5 mrd. Ft. Kerékpárutak hossza: 1018 km A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a Kerékpáros Magyarország Program keretében központi forrásból támogatja a kerékpárút fejlesztési pályázatokat. A legújabb pályázat márciusában jelent meg, a 2008-as évre két fordulóban 1-1 mrd. Ft. áll rendelkezésre tól kezdődően 685 pályázat kapott támogatást összesen 8,5 mrd Ft. értékben. Ez 1018 km kerékpárút megépítését teszi lehetővé.

4 Kerékpárút építési lehetőségek a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázataival
Átfogó cél Biztonságos kerékpározás hivatásforgalmú és turisztikai forgalom esetében A kerékpáros forgalom biztonságos feltételeinek megteremtése kerékpárút építések támogatásával Egészséges életmód, idegenforgalmi, környezetkímélő közlekedést szolgáló beruházások megvalósulása OTrT-ben szereplő EuroVelo kerékpárút engedélyezési tervének készítése, engedélyeztetése és építése 1, 2, 3 számjegyű országos utak mentén közlekedésbiztonsági célú kerékpárút engedélyezési tervének készítése, engedélyeztetése és építése Jelenlegi ÚME-nak nem megfelelő, rossz állapotban lévő kerékpárút átépítése A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által kiírt pályázat legfontosabb célja a kerékpáros forgalom biztonságos lebonyolítása mind a hivatásforgalmú, mind a turisztikai forgalom esetében. Ezt a célt az infrastrukturális feltételek megteremtésével, kerékpárút építésekkel kívánja elérni. Mind az EuroVelo nyomvonalán, mind az országos számjegyű főutak mentén épülő új kerékpárutak megvalósítása kaphat támogatást. Ezen kívül, a több, mint 10 éve épült kerékpárutak felújítása is lehetséges. Ebbe beletartozik a burkolat szélesítése és megerősítése is. A támogatás nem csak az építésre szólhat, hanem annak előkészítésére is, hiszen az engedélyezési tervek elkészítése és az engedélyezési eljárás is támogatott tevékenység.

5 Kerékpárút építési lehetőségek a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázataival
Pályázók köre Önkormányzatok Önkormányzati társulások Többcélú kistérségi társulások Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok Kül- és belterület Források: mrd. Ft. 2008, 2009 évre Támogatási intenzitás 80–95%, építési pályázatoknál 30–45%, burkolat-megerősítés, -szélesítés 50%, tervezés Pályázóként a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségi társulások és árvízvédelmi töltésen épülő kerékpárút esetében az illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok nyújthatnak be pályázatot. Fontos megemlíteni, hogy a kerékpárút mind külterületen, mind belterületen építhető. A pályázati kiírásra összesen 2.0 mrd. Ft. forrás áll rendelkezésre a évre. A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. Nincs meghatározva, hogy ebből mennyi fordítható tervezési és mennyi kivitelezési pályázat megvalósítására. A támogatási intenzitás meghatározása függ a pályázott szakasz kül-, belterületi jellegétől, illetve attól, hogy a térség elmaradott térségnek minősül-e.

6 Kerékpárút építési lehetőségek a Közlekedés Operatív Program keretén belül
A KözOP-ban a kerékpárút építés a régiók elérhetőségének javítása, a társadalmi és területi kohézió erősítésének egyik eszközeként jelenik meg. A kerékpárút építés a „Térségi elérhetőség javítása” című prioritáson belül, az egyes régiók elérhetőségének javításaként, a társadalmi és területi kohézió erősítésének egyik eszközeként jelenik meg. Finanszírozása a strukturális alapokból történik, ami rögtön meg is határozza, mely régiók nyerhetnek támogatást.

7 A KözOP kapcsolata a ROP-okal beavatkozások lehatárolása
1, 2, 3 számjegyű főutak külterületi szakaszok kivéve KMR Mint jeleztem, a GKM és a különböző Operatív Programok más-más feltételek alapján finanszírozzák a beruházásokat. Erre azért kell figyelmet ordítani, mert nem mindegy, hogy a pályázat melyik felhívásra kerül benyújtásra. Látható, hogy a „térségi elérhetőség javítása” c. prioritáson belül a KözOP az 1, 2, 3 számjegyű főutak mentén támogatja a kerékpárút építéseket, kizárólag a külterületi szakaszokon. Mivel a prioritás finanszírozása a strukturális alapokból történik, így a Közép-magyarországi Régió nem kaphat támogatást. A KözOP-ban kerékpárút építésre 52.0 millió euró mrd Ft.- került meghatározásra a as időszakra.

8 A KözOP kapcsolata a ROP-okal beavatkozások lehatárolása
KözOP ROP A „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése” c. prioritás keretén belül szintén lehetőség van kerékpáros infrastruktúra fejlesztésre, ami leginkább más pályázatok kiegészítéseként, de természetesen önálló pályázatként is beadhatóak. Az elővárosi vasút B+R parkolók, kerékpártárolók kialakítása támogatott tevékenység, tervezéséhez a GKM által kidolgozott paraméterkönyv nyújt segítséget.

9 Jelenlegi kerékpárút hálózat OKA2000 adatok alapján
A következő térkép az Országos Közúti Adatbankban szereplő kerékpárutakat mutatja, illetve a következő táblázatok a megyénkénti és régiónkénti bontást mutatják.

10 Jelenlegi kerékpárút hálózat OKA2000 adatok alapján
Baranya m. 29,9 Bács-Kiskun m. 96,9 Békés m. 176,5 Borsod-Abaúj-Zemplén m. 32,0 Csongrád m. 104,0 Fejér m. 22,0 Győr-Moson-Sopron m. 107,0 Hajdú-Bihar m. 69,7 Heves m. 22,6 Komárom-Esztergom m. 12,8 Pest m. 24,8 Somogy m. 58,1 Szabolcs-Szatmár-Bereg m. 35,1 Jász-Nagykun-Szolnok m. 41,5 Tolna m. 14,0 Vas m. 27,2 Veszprém m. 18,3 Zala m. 18,6 Összesen: 911,0 Dél-alföldi régió 377,5 Dél-dunántúli régió 102,0 Észak-alföldi régió 146,3 Észak-magyarországi régió 54,6 Közép-dunántúli régió 53,0 Közép-magyarországi régió 24,8 Nyugat-dunántúli régió 152,8 Összesen: 911,0 Nógrád megye kerékpárútjait a táblázat nem tartalmazza, OKA2000-ben nincsenek adatok erre a megyére vonatkozóan. Vannak kerékpárutak, de azok önkormányzati kezelésben, nem főutak mentén.

11 Jelenlegi kerékpárút hálózat OKA2000 adatok alapján
A kerékpárutak hosszát régiónként összesítve jól látszik, hogy az egyes régiók között lényeges különbségek vannak.

12 Jelenlegi kerékpárút hálózat OKA2000 adatok alapján
A kerékpárutak hosszát megyénként megbontva látszik, hogy az egyes megyék között is lényeges különbségek vannak.

13 Jelenlegi kerékpárút hálózat 2007. felmérés alapján
Egy 2007-es felmérés szerint Magyarországon a térképen látható helyeken található kerékpárút.

14 Kerékpáros balesetek 2004 - 2007
A következő térkép a között bekövetkezett kerékpáros baleseteket mutatja. Érdemes összevetni a jelenlegi kerékpárút hálózattal. Megjegyzendő, hogy a balesetek és kerékpárutak helyének összevetése mélyebb vizsgálatot igényel, hiszen pl. az út egyik oldaláról a másikra való áthaladáskor is történhet baleset. (A kocsma mindig a másik oldalon van, mint a kerékpárút.)

15 Közlekedés Operatív Program
Pályázati kiírás: április 15. Beadási határidő: nincs, folyamatos elbírálás Általános célok: Hivatásforgalmi és közlekedésbiztonsági célkitűzéseknek megfelelő kerékpáros létesítmények létrehozása, előkészítési munkáinak finanszírozása. A regionális közúthálózat elemeivel párhuzamos kerékpárutak kiépítése. A kerékpáros létesítmények fejlesztése, a közlekedés biztonság növelése és a hivatásforgalmi kerékpározás elterjesztése. A helyközi, hivatásforgalmi kerékpárutak, kerékpáros létesítmények kiépítése, a régió kerékpáros közlekedési infrastruktúrájának kialakítása, bővítése, a nemzetközi és az országos kerékpárút-hálózatokhoz való csatlakozás biztosítása, a már meglévő elemek hálózatba szervezése. Kerekes-székkel és a babakocsival közlekedők akadálymenetes közlekedésének megteremtése, biztosítása A Közlekedés Operatív Program keretén belül, a „Térségi elérhetőség javítása” prioritás pályázataként április 15-én „Kerékpárút hálózat fejlesztése” címmel, kerékpárút építésre és előkészítésre megjelent a pályázati felhívás. Beadási határidő nem került meghatározásra, az elbírálás folyamatos, a Bíráló Bizottság meghatározott időszakonként, vagy megfelelő számú beérkezett pályázat esetén ül össze. Céljai között hivatásforgalmi és közlekedésbiztonsági célkitűzéseknek megfelelő kerékpáros létesítmények létrehozása és azok előkészítésének finanszírozása szerepel. A hangsúly a hivatásforgalmú és biztonságos kerékpározáson van.

16 A következő térképen a közúthálózat azon szakaszai kerültek feltüntetésre, ahol a GKM felkérésére, egy 2007-ben a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által végzett tanulmány szerint indokolt lenne kerékpárút építése. Ez a felmérés képezte alapját a NIF Zrt. által megvalósítandó kerékpárutaknak.

17 Rendelkezésre álló forrás: 14 mrd. Ft. (2007-2013)
Pályázók köre: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Önkormányzatok és társulásaik Rendelkezésre álló forrás: 14 mrd. Ft. ( ) Területi lehatárolás: Magyarország területe, kivéve Közép-magyarországi Régió Támogatás mértéke: NIF Zrt. – 100% Önkormányzatok – 80-90% Támogatás intenzitás A pályázott szakasz külterület belterület Elmaradott kistérség v. település 90% Igen Önerőből 85% Nem Nem foglalkozik vele 80% A KözOP pályázati felhívására pályázatot nyújthat be a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., települési önkormányzatok és társulásaik. A as időszakra allokált 14.0 mrd. Ft. nincs éveke lebontva, és mint azt már említettem, a felhasználása a Közép-magyarországi Régió kivételével egész Magyarország területén lehetséges. Amennyiben a NIF Zrt. nyújt be pályázatot, úgy a pályázat elszámolható költségei 100%-os támogatásban részesülnek, önkormányzatoknál a támogatás 80-90% között mozoghat. Egyes, a KözOP végrehajtását részletesen leíró Akciótervben szereplő projektek esetében lehetséges, hogy a területileg illetékes önkormányzatok a NIF Zrt.-vel együtt pályázzanak. Ennek feltétele, hogy a kerékpárút a közútfejlesztéssel együtt valósuljon meg.

18 Projektcsatorna eljárás Kormányhatározat Akciótervről (projektlista)
Pályázó Pályázó Pályázó RFÜ NFÜ Szaktárca Projektcsatorna eljárás Kormányhatározat Akciótervről (projektlista) Adódik a kérdés, hogyan lehet egy projektet a NIF Zrt. által benyújtandó pályázatok közé felvenni, így 100%-os támogatással megvalósítani. A NIF Zrt. a KözOP-hoz kapcsolódó Akciótervben szereplő projekteket nyújthatja be pályázatként. Az Akciótervbe az ún. projektcsatorna eljárás után –ami a projektötletek előzetes értékelése– kerülhetnek be a projektek. A szaktárca, a Regionális Fejlesztési Ügynökségek és az NFÜ ajánlhat projektet a projektcsatorna eljárásba, pozitív elbírálás után a projekt megjelenik az Akciótervben, amit Kormányhatározat formájában hoznak nyílvánosságra.

19 Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Támogatott tevékenység: Kivitelezés – mFt. között Előkészítés – mFt. között EuroVelo nyomvonalán Önkorm. Víz. Ig. Egyéb turisztikai kerékpárút  Önkorm.  Önkorm.  Hivatásforg., Közlek. bizt. 1, 2, 3 sz. főutak NIF Zrt. Önkorm.   alsóbbrendű utaknál Kült. Belt. KözOP GKM ROP A területi lehatárolásnál fontos megemlíteni, hogy a KözOP nem támogatja az EuroVelo nyomvonalán létesítendő kerékpárutak megvalósítását, hiszen az inkább turisztikai célokat szolgál és nem közlekedésbiztonsági szempontokat. Az EuroVelo nyomvonal a Duna és a Tisza vonalán halad végig. Látható, hogy átfedések vannak a támogatási források között, de ez valószínűleg meg fog szűnni.

20 Támogatható tevékenységek Előkészítés - Kivitelezés
Tervezés Hatástanulmány elkészítése Engedélyezési terv, építési terv elkészítése Terület előkészítés Lőszermentesítés Régészet Közműkiváltás Közbeszerzési eljárás Építés A kivitelezési pályázatnak jogerős építési engedéllyel kell rendelkeznie, ezt a Bíráló Bizottság ülésének időpontjáig kell benyújtani. Kommunikációs feladatok Az előkészítési és kivitelezési pályázatok külön-külön pályázatként kerülhetnek beadásra, de a pályázati kiírás egyben jelenik meg.

21 Előkészítés - projektgenerálás
Cél: kerékpáros létesítmények kiépítését szolgáló háttéranyagok (tervek, engedélyek, stb.) előkészítésének társfinanszírozása A projekt hozzájárul a KözOP 3. prioritás céljainak megvalósításához adatlap Figyelembe vették az adott fejlesztésekre meghatározott műszaki kritériumokat, stratégiai irányelveket Egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkezik Létrehozták a projektmenedzsment szervezetet, működési feltételei biztosítottak, a felelősségi, döntési hatáskörök meghatározottak A pályázat benyújtását megelőzően lefolytatott beszerzési eljárások során a pályázó betartotta a Kbt. rendelkezéseit és ezt bizonyítani tudja nyilatkozat Elszámolható költségek nem haladják meg a rendelkezésre álló támogatási forrásokat és megfelelnek a kritériumoknak Figyelembe veszik a közösségi politikák érvényesítését, úgymint esélyegyenlőség, környezeti fenntarthatóság Felhívnám a figyelmet arra, hogy a projekt előkészítésre benyújtott pályázat értékelési szempontjai közül az értékelés során mid a hét kritériumot teljesíteni kell. Mivel nincs meghatározva, hogy a benyújtott pályázat megvalósításának eredményeként mi az a minimális eredmény (pl. építési engedély megszerzése, hiszen az a kivitelezési konstrukcióban is támogatott), amit el kell érni, ezért az ebben a konstrukcióban benyújtott pályázatok minimális kiinduló adattal benyújthatóak, akár projektgenerálásra is felhasználhatóak.

22 Monitoring mutatók Kivitelezés Megépített kerékpáros utak hossza – km
Átlagos napi forgalom – kerékpáros/nap Kerékpáros forgalom növekedése a beavatkozás területén – % Előkészítés az előkészítési projekt keretében kidolgozott szükséges dokumentumok száma – db

23 Nem támogatható tevékenységek
Lakott területen kívül a legalább 6 m burkolatszélességgel rendelkező kisforgalmú utakkal párhuzamos, A kisforgalmú utakkal összekötött települések között önálló vonalvezetésű kerékpárút kiépítése, ahol a jelenlegi átlagos napi forgalom két irányban nem haladja meg az 1500 járművet, Meglévő kerékpárutak, sávok, kerékpáros létesítmények felújítása A nem támogatható tevékenységek közül az alábbiakra szeretném felhívni a figyelmet. Itt is megfigyelhető, hogy a kizáró kritériumok a közlekedésbiztonsági elvet követik.

24 Pályáztatási rendszer
EU Irányító Hatóság KözOP IH Szerződést ellenjegyzi Pályázati kiírás Közreműködő Szervezet KIKSZ Támogatási Szerződés Pályázat beadása A Támogatási Szerződést a Közreműködő Szervezet köti meg a Kedvezményezettel, az Irányító Hatóság a szerződést ellenjegyzi. Fontos megemlíteni, hogy az Európai Unió a pályázat sikertelensége esetén a Kedvezményezettől várja el a támogatás visszafizetését. Kedvezményezett NIF Zrt., önkormányzatok

25 Legfontosabb jogszabályok
1063/2007. (VIII. 15.) Korm. határozat – kiemelt projektek listája 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet – a támogatások felhasználásának általános szabályairól A jogszabályok közül kettőre hívnám fel a figyelmet. A 1063/2007-es Kormányhatározat a kiemelt projektek listáját határozza meg, míg a 16/2006-os MeHVM-PM együttes rendelet a pályáztatási rendszert –értékelés, támogatási döntés, szerződéskötés menete– határozza meg.

26 Köszönöm szíves figyelmüket Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
– KKK kerékpáros honlap – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – Közreműködő Szervezet Hartmann Tamás Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Köszönöm szíves figyelmüket, várom kérdéseiket. A kertam.hu honlapot mi szerkesztjük, az ott található „Ügyfélszolgálat” menüben feltett kérdéseket közvetlenül megkapjuk. A honlapon PDF formátumban elérhető az EuroVelo nyomvonala, DOC formátumban az OTrT jelenlegi és módosításra ajánlott útvonala is. Az NFÜ honlapján megtalálható a KözOP pályázati felhívásának teljes anyaga és amennyiben kérdésük van, a közreműködő szervezethez is, mint a pályázat kiírójához is fordulhatnak.


Letölteni ppt "Pályázati lehetőségek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések