Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósul meg.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósul meg."— Előadás másolata:

1 a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósul meg.
„Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra” a Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában HEFOP/2005/3.1.3 A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósul meg.

2 Beszerzésekre elkölthető összeg: Eszközök 2 600 000 Ft:
Támogatási összeg: Ft Beszerzésekre elkölthető összeg: Ft Eszközök Ft: - Interaktív táblák (2db) - Projektorok (2db) - Laptopok (2db) Tanterem felújítás ( Ft) Szakmai szolgáltatások igénybevétele ( Ft): - Mentorok, szakértők ( Ft) - Kötelező továbbképzések ( Ft) Egyéb beszerzések: Ft - sokszorosítás ( Ft) - szemléltetőeszközök ( Ft) - irodaszerek ( Ft) A fennmaradó rész: - bérek, helyettesítési díjak, tartalék

3 Célcsoportok Közvetlen: Közvetett:
-A „Felkészítés a kompetenciaalapú oktatásra” 6 fő pedagógus 3 fő intézményvezető -Az iskola pedagógus közössége Közvetett: -A programba bevont tanulóközösségek (9.A és 9.B -Hosszú távon az iskola tanulói: ~400 fő

4 KOMPETENCIAFEJLESZTÉS-PROGRAMFEJLESZTÉS
TERÜLETEI -szövegértési-szövegalkotási -matematikai-logikai -életpálya-építési -idegen nyelvi

5 Programcsomagok: - Az „A”-típus az adott kompetenciaterülethez tartalmilag legközelebb álló műveltségterülethez kapcsolódó, azt teljes egészében lefedő programcsomag, vagy az adott kompetenciaterülethez tartalmilag kapcsolódó több műveltségterületet részben fedő programcsomag. - A „B”-típus kereszttantervi programcsomag, amely az adott kompetenciát más műveltségterületek tananyagába ágyazott módon fejlesztő modulok rendszerét kínálja. - A „C”-típus a tanórán kívüli keretek között felhasználható modulokat kínáló programcsomag.

6 A NYERTES INTÉZMÉNY FŐ FELADATAI A PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN: Továbbképzéseken való részvéttel Intézményvezetőknek: két kötelező modul (60óra) Számítógéppel támogatott tanítás lehetőségei a közoktatásban - az oktatás-irányításban és -szervezésben dolgozó (országos, regionális és önkormányzati szintű fenntartói, továbbá pedagógiai szolgáltatói és pedagógiai szakszolgáltatói) szakemberek képzése Szervezetfejlesztés, változásmenedzsment

7 Kötelező modul minden pedagógus számára
Pedagógusoknak: négy modul (120 óra) elvégzése kötelező Kötelező modul minden pedagógus számára a kompetencia alapú programcsomagok alkalmazása, a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) keretrendszerének, adatbázisának kezelése és felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában. Azok számára, akik nem rendelkeznek alapfokú számítógép-kezelői ismeretekkel: A számítógép alkalmazási lehetőségei a tanítás-tanulás folyamatában.

8 Továbbképzés a kötelezőn kívül*
Név Feladata a projektben Kompetencia terület Továbbképzés a kötelezőn kívül* Csüllög Imre projekt menedzser Birgésné B. Aranka pénzügyi vezető nincs kötelező továbbképzés Dérné Bozóki Éva fejlesztő tanár szövegértés-szövegalkotás 2. digitális tanesz. használata a humán tárgyak oktatása során 17. kooperatív módszertanra épülő együttm.csoportban Dénes Teodóra 28. drámapedagógia az iskolában 30. a szövegértő olvasás fejlesztése, olvasási problémák kezelése Kárász Ágnes IKT és idegen nyelvi 9. IKT, multimédiás szoftverek alkalmazásának segítése a ped. munka hat. tétele érd. 26. multikultúrális tartalmak, interkultúrális nevelés Dr. Török Béláné IKT és életpálya építési 3. digitális taneszközök használata a term. tud. tárgyak okt. (biol.) Sáróné Erdei Tünde életpálya építési 23. tevékenység-központú pedagógia 24. hatékony tanulómegismerési technikák, ped. diagnózis, patronáló rendszerek Varga Mariann matematika, IKT 4. digitális taneszk. használata a matem. oktatása során 3. digitális taneszközök használata a term. tud. tárgyak okt. (föld.) Keveiné Mészáros Erika intézményi vezető Dóka Zoltán intézményi vezetés tagja 1. a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) keretrendszerének, adatb.-nak kez. és felhaszn. a tanítás-tanulás folyamatában 11. a kompetencia alapú programcsomagok alkalmazása

9 A NYERTES INTÉZMÉNY FŐ FELADATAI A PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN: Adaptáció és terjesztés A tesztelt pedagógiai eszközrendszer iskolai adaptációja, illetve a 9. évfolyamon használatra kerülő tanítási projektek kidolgozása és alkalmazása. (projekt-terv, tananyagok, tanulói értékelési elvek és módok, tanári segédletek összeállítása, fejlesztéshez kapcsolódó iskolán kívüli tevékenység). A tanítási projektek eredményességének, egységes értékelési elveinek és módjainak kidolgozása, az értékelés megvalósítása és a kompetenciafejlesztés felmenő rendszerben való bevezetésének kidolgozása. Részvétel a Pedagógiai és Minőségirányítási Programok megfelelő részeinek módosításában. A pályázati tevékenység tartalmának eredményeinek terjesztése a tantestületen belül, illetve a projekt eredményeinek megismertetése konferencia, sajtótájékoztató és kiadványok megjelentetés útján.

10 Tananyagot-programcsomagot kipróbálók és
kompetencia-területeik: Srsz. Név Kipróbálandó kompetencia-programcsomag Tan. létsz. 1. Dénes Teodóra szövegértés-szövegalkotás 26 fő 2. Dérné Bozóki Éva szövegértés-szövegalkotás (C típus) 10 fő 3. Gere Zsuzsanna 4. Rozsinszky László matematika 52 fő 5. Farkasné Varga Andrea idegen nyelv 11 fő 6. Kárász Ágnes 41 fő 7. Juhász Adrienn életpálya-építés (C típus) 8. Kálmán Edina életpálya-építés 9. Nagy Melinda 10. Dr. Török Béláné 11. Sáróné Erdei Tünde 12. Szabó Krisztián 13. Szalmáné Kardos Beáta 14. Antal Csaba szociális, életviteli és környezeti kompetencia 15. Kiss Gabriella 16. Varga Marianna

11 Cselekvés és ütemterv I.
2006. október-2007 január -6 fő pedagógus képzése 120 órás tanfolyamon -vezetők képzése: 3 fő 60 óra -kapcsolatfelvétel a TIOK-kal és a programmentorokal -informatikai eszközök beszerzése - A korábbi jó gyakorlatok számbavétele, rendszerezése -az innováció munkafeltételeinek megteremtése, működésének folyamatos biztosítása -tájékoztatás

12 Cselekvés és ütemterv II.
2007. január-2007 március -új eljárások, pedagógiai eszközrendszer adaptálása A évfolyamon fejlesztendő kompetenciák rögzítése, a tanítási projektek, tevékenységek tartalmának, eszközeinek, módszereinek megtervezése (szakképzés bemeneti kompetenciái) Tanítási projektek, foglalkozások, oktatási anyagok, kivitelezési és mérési-értékelési tervek összeállítása Szakértői véleményezés (mentorok) dokumentumok véglegesítése Pedagógiai Programok szükség szerinti módosítása, illetve elfogadása -a tantestület tájékoztatása -a partnerek tájékoztatása

13 Cselekvés és ütemterv III.
2006. január-2007.június A kompetenciafejlesztő tevékenység elkezdése és folytatása a tanítási projektek segítségével, a pályázati projekt tevékenység felügyelete, szükség szerint beavatkozás Az elvégzett tevékenység dokumentálása (tanórák száma, szakmai tapasztalatok, felmérések eredményei Tapasztalatok megosztása tantestületen belül: belső továbbképzések, bemutató órák szervezése aktív részvétel a regionális szakmai hálózat munkájá- ban mentorálás

14 Cselekvés és ütemterv IV.
2007. június szeptember A projektek eredményeinek (mérések, statisztikák), tapasztalatainak összegzése, a 9. évfolyamon alkalmazott tanítási projektek értékelése a program ismételhetőségének és fölmenő rendszerben való kiterjesztésének vizsgálata a szükséges módosítások végrehajtása a 9. év anyagaiban, a tanítási projektek 10. évfolyamon való alkalmazásának előkészítése pedagógusok felkészítése az új tanévre mentorálás sajtótájékoztató partnerek tájékoztatása a kompetenciafejlesztő tevékenység megkezdése a tanítási projektek segítségével, a 9. és 10. évfolyamon

15 Cselekvés és ütemterv V.
2007.október-2008.január A kompetenciafejlesztő tevékenység folytatása a tanítási projektek segítségével, a pályázati projekt tevékenység felügyelete, szükség szerint beavatkozás konferencia előkészítése, szervezése kiadvány megjelenítése pályázati program zárása, sajtótájékoztató projektjelentés a végzett munkáról

16 Várható eredmények intézményi szinten
bővül az egyéni fejlesztés lehetősége a tanulók tanulmányi eredményei javulnak a tanulók szeretnek iskolába járni színesedik a pedagógusok szakmai kompetenciáinak köre pozitív változás a munkahelyi légkörben


Letölteni ppt "a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósul meg."

Hasonló előadás


Google Hirdetések