Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN"— Előadás másolata:

1 CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN
Szekeres Klára előadása

2 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében
AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK HÁTTERE

3 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében
Nemzeti Fejlesztési Terv Cél: a gazdasági prosperitás biztosítása hosszú távon, az adottságok optimális kihasználásával munkahelyteremtés és termelés/termelékenység növelés; tartós munkanélküliek re-integrációja; koncentrálás a követendő stratégiára, a részletes intézkedésekkel alátámasztott projekteket az Operatív Programok tartalmazzák; összességében az NFT a kormányzat programozási időszakára vonatkozó szándékainak és prioritásainak nyilatkozata/programutasítása az erőforrások és költségek tekintetében.

4 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében
Operatív Programok A KTK-n (Közösségi Támogatási Keret) alapuló és a kormány, valamint az EU által elfogadott al-programok és intézkedések pontos és részletes leírásai; Horizontális vagy vertikális tagolású lehet.

5 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében
Operatív Programok tartalma Helyzetfeltárás, SWOT analízis, Stratégia (célok, prioritások részletes bemutatása), Intézkedések összefoglalása, Indikátorok, Pénzügyi táblák, Végrehajtási intézkedések, Partnerség, Ex-ante értékelés, Egyéb politikákkal való összhang,

6 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében
Operatív Programok Intézkedések Mi az intézkedés célja? Milyen tevékenységhez nyújt támogatást? Kik a végső kedvezményezettek? Mennyi forrás áll rendelkezésre egy intézkedés megvalósítására?

7 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében
Operatív Programok GVOP: Gazdasági Versenyképesség OP (GKM) KIOP: Környezet- és Infrastruktúra-fejlesztés OP (GKM) AVOP: Agrár- és Vidékfejlesztés OP (FVM) HEFOP: Humánerőforrás-fejlesztés OP (FMM) ROP: Regionális-fejlesztés OP (MeH NTH)

8 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében
Civil szervezetek pályázati lehetőségei HEFOP ROP AVOP 3.4 – A falufejlesztés és -megújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségeinek megőrzése KIOP 1.7 – Az energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése

9 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében
A HEFOP prioritásai I. HEFOP 1.1 – A munkanélküliség megelőzése és kezelése HEFOP 1.3 – A nők foglalkoztathatóságának támogatása HEFOP 2.1 – A hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása HEFOP 2.2 – Társadalmi befogadás elősegítése HEFOP 2.3 – A hátrányos helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztatásának elősegítése

10 A HEFOP prioritásai II. HEFOP 3.1 – Az egész életen át tartó tanulás
HEFOP 3.2 – A szakképzési rendszer modernizációja (szakképző központok létrehozása) HEFOP 3.4 – Munkahelyteremtéshez és vállalkozói készségek fejlesztéséhez kapcsolódó képzések HEFOP 3.5 – Felnőttképzés fejlesztése HEFOP 4.2 – A társadalmi befogadás elősegítése HEFOP 4.3 – Támogatás a társadalom jobb egészségügyi ellátásáért

11 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében
A ROP prioritásai ROP 1.1 – Turisztikai vonzerők fejlesztése ROP 1.2 – Turisztikai fogadóképesség javítása ROP 2.1 – Úthálózat-fejlesztés ROP 2.3 – Oktatási intézmények fejlesztése ROP 3.2 – A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának elősegítése ROP 3.3 – Felsőoktatási intézmények és a civil szféra együttműködése ROP 3.4 – Szakmai képzések a regionális igényeknek megfelelően

12 Az Uniós pályázatok sajátosságai
Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében Az Uniós pályázatok sajátosságai Közbeszerzés, Környezetvédelem és esélyegyenlőség, Tájékoztatás és nyilvánosság, Partnerség, Végrehajtás-utánkövetés.

13 Közbeszerzés Alkalmazni kell a közbeszerzési törvényt:
Közbeszerzésre kötelezetteknek, 50%-nál magasabb támogatást igénybe vevőknek, Közbeszerzési értékhatárokat meghaladó beruházások esetében, Pontos feltételeket, az adott pályázati kiírás tartalmazza.

14 Környezetvédelem (fenntartható fejlődés)
A környezetvédelmi engedélyköteles tevékenységek esetén hatásvizsgálat készítése kötelező; Alapszabály a környezetvédelmi szabályoknak való megfelelés; Teljesüljön a fenntarthatóság elve; Azon projektek élveznek előnyt, amelyek megelőzik, ill. legkisebb mértékűre csökkentik a környezeti költségeket.

15 Esélyegyenlőség Két irányelv létezik:
A faji és etnikai alapon történő diszkrimináció általános tilalma; A foglalkoztatás és képzés területére vonatkozó egyenlő bánásmód; Projekt bírálatakor fontos szempont, hogy a projekt előtérbe helyezze a nők, a fogyatékkal élő emberek, a romák életminőségének javítását célzó integratív megoldásokat;

16 Tájékoztatás és nyilvánosság
A támogatást nyújtó szervezetnek és a kedvez-ményezettnek egyaránt kötelessége a nyilvánosság tájékoztatása; Célja a széles közvélemény tájékoztatása a támogatások felhasználásáról, az elért eredményekről; Támogatási összegtől függően helyszíni plakátok, hirdetőtáblák elhelyezése kötelező; A tájékoztató kiadványokon, honlapokon szerepelnie kell az Európai Unió zászlajának.

17 Partnerség A partnerség egyik igen fontos (sok esetben kötelezően előírt) és kockázatos eleme a pályázatoknak A partnerség elve kiterjed a támogatási területek meghatározására, a finanszírozásra, valamint a támogatások felhasználásának nyomon követésére; Az együttműködés egyik elterjedt formája konzorcium létrehozása; Fontos a jogok (főként a tulajdonjog) és kötelezettségek tisztázása; Akár egy partner visszalépése is meghiúsíthatja a projektet.

18 Végrehajtás, utánkövetés
A projektet folyamatosan és pontosan dokumentálni kell; A megvalósítás időtartama alatt előrehaladási ill. szükség esetén változás jelentéseket kell készíteni; Az elszámolásokat a szerződésben rögzített feltételekkel kell elküldeni a támogatást nyújtó szervezetnek – különben visszavonhatják a támogatást; A projekt zárásaként el kell készíteni a zárójelentést. A projekt megvalósítása után 5 évig fenn kell tartani az eredményt, és kb. 7 évig ellenőrzésre lehet számítani. Folyamatosan monitoring adatszolgáltatás kötelező.

19 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében
PROJEKTTERVEZÉS A TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉNEK KULCSA

20 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében
A projekt fogalma Minden olyan tevékenység, amely egy/vagy több szervezet számára egyszeri, komplex feladatot jelent, teljesítési időtartama (kezdés-befejezés) meghatározott, a teljesítés költségei/erőforrásai meghatározottak, egy határozott cél/eredménye elérésére irányul.

21 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében
Pályázati projektek kialakításának lépései Programozás Témalehatárolás Kidolgozás Döntés, partnerség biztosítása Végrehajtás Értékelés

22 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében
I. Programozás Célok egyezősége Országos/regionális/helyi lehetőségek, problémák, korlátok feltárása SWOT elemzés (erősségek, gyengeségek, előnyök, veszélyek) Inputok/outputok

23 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében
II. Témalehatárolás Várható partnerekkel konzultáció Probléma elemzés Konkrét projektötlet kiválasztása Felelős kijelölése

24 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében
III. Kidolgozás Célok meghatározása Tevékenységek meghatározása Várt eredmények meghatározása Megvalósítási idő és költségterve Külső feltételek számbavétele

25 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében
IV. Döntés, partnerség biztosítása Előzetes partneri megállapodások Döntés a finanszírozásról Döntés a pályázatról Döntés a projektmenedzserről

26 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében
V. Végrehajtás Pályázat beadása Szerződéskötés Teljesítés Közbenső értékelés

27 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében
VI. Értékelés Projekt zárás Visszacsatolás célokhoz, eredmény tervekhez Együttműködések értékelése Eredmények hasznosítása Folytatás?

28 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében
KORÁBBI TAPASZTALATOK NÉHÁNY JÓ TANÁCS

29 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében
A sikeres pályázáshoz elengedhetetlen egy JÓ PROJEKT ÖTLET! Alapjaiban körvonalazott megoldás: Nagyjából tudjuk, hogy Kivel? Mit? Hogyan? Milyen pénzügyi keretből? szeretnénk megvalósítani. A körvonalazás módszerei: SWOT elemzés, Problémafa, Célfa, Logikai Keretmátrix

30 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében
A pályázati kiírás megismerése, értelmezése. A projektötlet illesztése a pályázati kiíráshoz: támogatható tevékenységek megismerése, pontozási feltételek áttanulmányozása, elszámolható költségek meghatározása. Megfelelő partner(ek) kiválasztása. A támogatási szint ellenőrzése, önrész biztosítása. Biztosíték feltételeinek megismerése. Irányító Hatósággal való folyamatos kapcsolattartás. Az elkészült pályázat mielőbbi – kiírás időpontjához képest – benyújtása.

31 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében
Beadás előtt ellenőrizzük a pályázatunkat formailag is, mert ez az első szűrő, amin fennakadhat. Beadás előtt ellenőrizzük a költségvetési arányokat, mert kizárhatják pályázatunkat. A hiánypótolható mellékletek miatt ne késlekedjünk a beadással, mert kimaradhatunk a támogatottak köréből. A határidők betartása csak a pályázóra vonatkozik, az Irányító Hatóságra nem. Hiánypótlás minden esetben előfordul (ha más nem adminisztratív).

32 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében
A pályázatíráshoz ajánlatos megfelelő tanácsadó kiválasztása: Kérjünk referencialistát és járjunk utána igazságtartalmának Aki előleget kér, az gyanús Feladatok és felelősségek tisztázása az elején A pályázatírás nem a pályázati formanyomtatvány kitöltését, és a mellékletek összeállítását jelenti! A pályázatíróval együtt kell gondolkoznunk, alakítanunk a projektet! Ügyeljünk, kivel osztjuk meg projektötletünket, mert „ellophatják”.

33 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében
KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!!! SZEKERES KLÁRA BUDAVAT ÉRTÉKELEMZÉSI KFT. Cím: 1222 Budapest, Pehely u. 13. Tel.: 06-1/ Mobil: 06-30/


Letölteni ppt "CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések