Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dilemmák a családok átmeneti otthonával kapcsolatban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dilemmák a családok átmeneti otthonával kapcsolatban"— Előadás másolata:

1 Dilemmák a családok átmeneti otthonával kapcsolatban
Budapest, április 29

2 Vajon a mi gyermekeink mivel élnek együtt?”
Mottó Ha a gyermek együtt él a biztonsággal, megtanul hinni magában és környezetében. Vajon a mi gyermekeink mivel élnek együtt?” (Dorothy L. Nolte)

3 Felelősségünk abban áll, hogy döntéseink a gyermek mindenek felett álló érdekét szolgálják

4 Pénzbeli ellátások Hatósági intézkedések
Gyermekvédelmi rendszer Pénzbeli ellátások Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Hatósági intézkedések Javítóintézetek Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Fót Védelembe vétel Aszód Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Zalaegerszeg Rákospalota Esztergom Kalocsa Családba fogadás Budapest Gyermektartásdíj megelőlegezése Ideiglenes hatályú elhelyezés Rákospalota Otthonteremtési támogatás Átmeneti nevelésbe vétel Debrecen Tartós nevelésbe vétel Óvodáztatási támogatás Nevelési felügyelet elrendelése Családi pótlék természetben Utógondozás elrendelése Utógondozói ellátás elrendelése

5

6 A szociális munka egy professzió, segít a problémák megoldásában.
Célja, hogy a segített alkalmassá váljon a problémák önálló – természetes támaszaik segítségével – megoldására. Egyszerre korrektív és preventív jellegű, direkt és indirekt módszerek alkalmazásával. (Ferge Zsuzsa)

7 Módszertani intézmények I.
Részt vesz a minőségfejlesztési elvek kidolgozásában, gyakorlati alkalmazásában; figyelemmel kíséri a tudományos kutatásokat, publikációkat, a modellértékű új kezdeményezéseket szervezi a dolgozók tapasztalatcseréjét és továbbképzését; elemzi és értékeli a szolgáltatók működését,

8 Módszertani intézmények II.
információkat gyűjt az ellátórendszer sajátosságairól, problémáiról; szakmai módszertani segítséget nyújt a területen dolgozóknak, szervezi a főiskolai és egyetemi hallgatók terepgyakorlatát, térítésmentesen vagy, térítés ellenében részt vesz a szolgáltató ellenőrzésében, szakmai protokollok kidolgozása.

9 Átmeneti gondozás I. Valamennyi települési önkormányzat feladata a gyermekek átmeneti gondozásának a biztosítása. Formái: helyettes szülői ellátás, gyermekek átmeneti otthona (20 ezer lélekszám felett kötelező), családok átmeneti otthona (30 ezer lélekszám felett kötelező).

10 Helyettes szülő ( indokolt távollét, egészségügyi probléma),
Átmeneti gondozás II. Helyettes szülő ( indokolt távollét, egészségügyi probléma), Gyermekek átmenti otthona ( életvezetés, lakhatás, családi konfliktus, magatartási probléma), Családok átmeneti otthona (hajléktalanság, elégtelen lakhatás, bántalmazás, családi konfliktus, életvezetési probléma).

11 Szükségletek A maslowi szükséglethierarchia szerint:
fiziológiai szükséglet biztonság, védelem szükséglete, szeretet szükséglete (állandóság) önbecsülés és elfogadás szükséglete, önmegvalósítás szükséglete (én-kép, önbizalom).

12 Gyermekvédelem változásai
A gyermekvédelem értéktartalma: változó célok, a gyermeki szükségletek és problémák közpolitikai jellege. ENSZ Gyermekjogi Egyezmény és Gyermekvédelmi törvény célja, alapelvei.

13 Megnevezés Áram Gáz Távhő Összesen Fogyasztók száma (ezer fő) 4 725 3 034 645 8 405 Hátralékos fogyasztók száma (ezer fő) 335 68 192 596 Hátralékos fogyasztók aránya (%) 7,1 2,2 29,8 ebből: a 12 havinál nagyobb tartozással rendelkezők aránya (%) 3,1 21,2 32,8 14,8 Kikapcsolt fogyasztók aránya a hátralékosokhoz viszonyítva (%) 13,0 6,5 - 11,9 Hátralék összege (millió Ft) 4 179 1 860 4 926 10 926 Egy adósra jutó hátralék összege (Ft) 12 448 27 487 25 595 18 404

14 Megnevezés Áram Gáz Távhő Összesen Fogyasztók száma (ezer fő) 4 963 3 264 457* 8 684 Hátralékos fogyasztók száma (ezer fő) 556 466 107 1 129 Hátralékos fogyasztók aránya (%) 11,2 14,3 23,4 13,0 ebből: a 12 havinál nagyobb tartozással rendelkezők aránya (%) 17,3 24,4 18,3 20,3 Kikapcsolt fogyasztók aránya a hátralékosokhoz viszonyítva (%) 5,0 6,5 - 5,1 Hátralék összege (millió Ft) 18 007 15 854 9 459 43 320 Egy adósra jutó hátralék összege (Ft) 32 407 33 996 88 503 38 370

15 Védendő fogyasztók időskorúak járadékában részesül,
aktív korúak ellátására jogosult, lakásfenntartási támogatásban részesül, ápolási díjban részesül, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül), nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket

16 Egyéb támogatás Lakásfenntartási támogatás: 208 382 fő (havi átlagos létszám), éves kiadás: 14 568 millió Ft Szociális alapú gáz- és távhőtámogatás: ezer fő (ebből ezer gáz-, 290 ezer távhő), éves kiadás: 66 885 millió Ft (+ kb. 7 Mrd Ft áthúzódó kifizetés 2010-ben) Adósságkezelési szolgáltatás: 4 455 fő (havi átlagos létszám), éves kiadás: 1 061 millió

17 Krízistámogatás A krízishelyzetbe került személyek támogatása a 136/2009. (VI.24.) Korm. rendelet alapján valósult meg. A április 21-i adatok alapján összesen ügyben született támogató döntés. Ezen támogatásokra országosan felhasznált összeg millió Ft, a folyósított ellátás összege átlagosan Ft. A támogatás kiszélesítése, a lakhatási elem erősítése.

18 Átmeneti gondozást biztosító intézmények
2009 2008 2007 HSZH 39 41 25 GYÁO 31 29 32 CSÁO 144 142 134 ÖHSZ 34 44 -

19 A többcélú társulás lényege
Megteremti annak a feltételrendszerét, hogy a területfejlesztés és a településfejlesztés összehangoltan történjen, a kistérségi szolgáltatások (közoktatás, egészségügy, szociális gyermekjóléti ellátás), színvonala javuljon, és valamennyi településen azonos minőséget érjen el, vagy legalább közelítsen felé.

20 A saját intézményrendszer megőrzése, megtartására irányuló törekvés,
A társulási feladatellátást, együttműködést visszafogó és segítő tényezők A saját intézményrendszer megőrzése, megtartására irányuló törekvés, A helybeliek foglalkoztatásának megszűnésétől való félelem, A működtetés bizonytalanságától való félelem, Magasabb színvonalon történő feladatellátás, Többletforrások bevonásának lehetősége, Egységes fellépés.

21 Ellátásban részesülők
Év Helyettes szülő Gyermekek átmeneti otthona Családok átmeneti otthona 2002 213 602 4444 2003 158 628 4182 2004 212 1365 4843 2005 201 1469 4702 2006 151 1073 5385 2007 132 999 5387 2008 162 998 6167

22 Gondozásban töltött idő 2008
Gondozottak száma Férőhely 0-3 hónap 4-6 hónap 7-10 hónap 11-12 hónap 12- több CSÁÓ 6167 3385 2721 1205 907 395 795 GYÁÓ 998 402 515 180 97 34 79 HSZH 140 618 77 30 5 10 18 ÖHSZ 22 135 9 1 8

23 Gondozásban töltött idő 2009
Gondozottak száma 0-3 hónap 4-6 hónap 7-10 hónap 11-12 hónap 12- több CSÁÓ 6167 2542 1201 854 521 814 GYÁÓ 1023 463 250 971 23 66 HSZH 134 75 26 11 9 10 ÖHSZ 7 4 3 80

24 Kikerült gyermekek száma
2008 évben az átmeneti gondozásból 4683 gyermek került ki, ebből 2069 a szüleihez, míg 285 gyermek a gyermekvédelmi szakellátásba került. 2009 évben az átmeneti gondozásból 4466 gyermek került ki, ebből szüleihez 2087, gyermekvédelmi szakellátásba 249 gyermek került.

25 Jogszabályi változások és finanszírozás
Szükségszerinti ellátás, Védelembe vétel, Családi pótlék 50%-ának természetbeni formája Irat betekintési jog ( kapcsolattartás, nagykorú testvér 21.életévéig tartó gondozása, várandós anyák átmeneti otthona, krízis férőhelyek – krízisambulancia, félutas-kiléptető ház)

26 Normatíva mértéke 2010 2009 2008 2005 GYÁÓ CSÁÓ 635 650 689 000

27 Fejlesztési lehetőségek

28 Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok
TÁMOP 5.2.5 Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok lehetőséget adnak az önsegítésre, kortárssegítésre, közösségépítésre, az agresszió és a devianciák kezelésre; lehetőséget biztosítanak az iskolarendszeren kívüli felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra; segítik az utógondozottak és utógondozói ellátottak integrációját, önálló életvitelét, önismeretét, munkamotivációját; erősítik a szülői kompetenciákat, családi kohéziót, társadalmi integrációt, kezelik a családi konfliktusokat.

29 Gyermekek számára A személyiség érését és a gyermek szocializációját elősegítő csoportos foglalkozások Egyéni terápia 1.) Maximum.3 hónapos rövidterápia a szakellátásba újonnan bekerült gyermekek számára, lelki traumán átesett, még tünetmentes gyermek számára 2) minimum 3 hónapos terápia tünethordozó gyermekek számára az alap- és a szakellátásban Önsegítő vagy kortárssegítő közösségépítő, agressziókezelő tematikus csoportfoglalkozások Művészetterápiás, egyéb terápiás foglalkozások Iskolarendszeren kívüli felzárkóztató, tehetséggondozó programok

30 Családkonzultáció, párkonzultáció, konfliktuskezelő tanácsadás
Szülők számára Szülői szerepet erősítő, valamint családi konfliktusok megoldását célzó egyéni pszichoterápia, illetve családterápiás, párterápiás, konfliktuskezelő programok Családkonzultáció, párkonzultáció, konfliktuskezelő tanácsadás Kommunikációs és egyéb önismereti, illetve a szociális beilleszkedést segítő foglalkozások Családon belüli kapcsolatokat, a szülő gyermeknevelési kompetenciáit támogató, illetve a család társadalmi beilleszkedését elősegítő egyéb programok

31 TIOP és 3.4.2 A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) kódszámú „Bentlakásos intézmények kiváltása” és a TIOP kódszámú „Bentlakásos intézmények korszerűsítése” elnevezésű konstrukciók biztosítanak lehetőséget gyermekotthonok(lakásotthonok) kialakítására, kiváltására, valamint a már működő gyermekotthonok( lakásotthonok) épületeinek korszerűsítése

32 Dr. Katonáné dr. Pehr Erika
Köszönöm a figyelmet! Dr. Katonáné dr. Pehr Erika


Letölteni ppt "Dilemmák a családok átmeneti otthonával kapcsolatban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések