Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Radnóti Miklós : É j s z a k a

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Radnóti Miklós : É j s z a k a"— Előadás másolata:

1 Radnóti Miklós : É j s z a k a
Versfeldolgozás az általános iskola VI.osztályában Kollár Mária előadása M u l t i m é d i a a z o k t a t á s b a n

2 Tartalomjegyzék Cím Tartalomjegyzék Közös téma Emlékeztető Éjszaka
Életrajz - vázlat Életrajz - képek Kötetcímek Megzenésített vers A vers tartalmi elemzése A vers szerkezeti elemzése Stíluseszközök(szóképek) Stíluseszközök(szóalakzatok) A vers zeneisége Kaláka Játékos tudáspróba Az abdai emlékműnél Versfordítás

3 Mi a témájuk? Aludj,baba, aludjál ...(bölcsődal)
Este van már,késő este...(népdal) Weöres Sándor : Őszi éjjel Zelk Zoltán : Este jó József Attila : Altató Arany János : Családi kör Juhász Gyula: Tiszai csönd

4 Emlékeztető Aludj,baba,aludjál Este van már, késő este...(népdal)
Pásztortüzek égnek messze. Messze, messze, más határon, Az alföldi rónaságon. Arany János : Családi kör Este van, este van,ki-ki nyugalomban Feketén bólintgat az eperfa lombja... Zúg az éji bogár,nekimegy a falnak... József Attila : Altató Lehunyja kék szemét az ég, Lehunyja sok szemét a ház... Dunna alatt alszik a rét, Aludj el szépen,kis Balázs Lábára lehajtja fejét Alszik a bogár, a darázs Vele alszik a zümmögés... Zelk Zoltán : Este jó Este jó, este jó este mégis jó. Apa mosdik, anya főz, együtt lenni jó. Weöres Sándor : Őszi éjjel Őszi éjjel / izzik a galagonya, izzik a galagonya / ruhája Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magába. Juhász Gyula: Tiszai csönd Hálót fon az est, a nagy barna pók... Nem mozdulnak a tiszai hajók. Az égi rónán ballag már a hold... Este van már, késő este Tipus: pásztor | Midi zene lejátszása | Mp3 ének lejátszása Dalszöveg: Este van már, késő este. Pásztortüzek égnek messze. Messze, messze, más határon, Az alföldi rónaságon. A faluban minden csendes. Még az éjmadár sem repdes. Nyugodalom lakik benne, Mintha temetőkert lenne.

5 Radnóti Miklós : É j s z a k a
Alszik a szív és alszik a szívben az aggodalom, alszik a pókháló közelében a légy a falon; csönd van a házban, az éber egér se kapargál, alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály, kasban a méh, rózsában a rózsabogár, alszik a pergő búzaszemekben a nyár, alszik a holdban a láng, hideg érem az égen; fölkel az ősz és lopni lopakszik az éjben. 1942. június 1.

6 Radnóti Miklós élete - vázlat
1909 május 5-én született Budapesten. Az édesanyját és ikertestvérét születésekor elvesztette. Édesapja újra megnősül.Testvére születik. Apja halála után nagybátyja taníttatja. Gyámja szándéka ellenére írói pályára készül. Szegeden jár egyetemre. 1935-ben feleségül vette Gyarmati Fannit. Radnótit zsidó származása miatt a II.világháború idején többször behívják munkaszolgálatra. A Bor melletti táborból társaival „eröltetett menet”-ben vonul nyugat felé. 1944 november 9-én Abda határában társaival együtt agyonlőtték.A tömegsírból két év múlva előkerült a notesz, amelybe utolsó verseit írta. FerenczGyőző: Radnóti Miklós élete és költészete

7 Radnóti Miklós élete – képsor, idézetekkel...

8 Radnóti Miklós kötetei:
Pogány köszöntő (1930) Újmódi pásztorok éneke(1931) Lábadozó szél (1933) Újhold (1935) Járkálj,csak halálraítélt! (1936) Meredek út (1938) Ikrek hava (1940) Tajtékos ég (1946)

9 Megzenésített vers (Sólyom Tamás) Alkonyati képek (Munkácsy Mihály négy festménye)
A Tonett zenekar muzsikál Éjszaka Alszik a szív és alszik a szívben az aggodalom, alszik a pókháló közelében a légy a falon; Csönd van a házban, az éber egér se kapargál, alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály, kasban a méh, rózsában a rózsabogár, alszik a pergő búzaszemekben a nyár, alszik a holdban a láng, hideg érem az égen; fölkel az ősz és lopni lopakszik az éjben. Munkácsy Mihály: A Colpach-i park Colpach-i fasor Fasor Este a Parc Monceauban

10 A vers tartalmi elemzése
A cím egy napszak megnevezése.Napszaké,amely a nyugalom,de a szorongás, a felriadás ideje is lehet. „Alszik a szív" -, a gondolkodó, érző ember – s vele alszik az aggodalom.Béke honol a házban. A kezdő képet csend uralja. A békés nyugalom csak viszonylagos -- ezt az aggodalom és a pókháló szó hangalakja és jelentése is jelzi, sejtetve a békesség rövid idejűségét. A felsorolt alvókat mintha ott látnánk magunk előtt. Miközben minden alszik, az éjszakában ott lappang a félelem. A hold hidegséget áraszt, az ősz alattomosan közelít. Éjszaka Mondd más szóval: aggodalom ! „Csend van a házban...” „...az egér se kapargál...” Van-e az alszik szóval rokon ér- telmű szó a versben? Mit jelképez a nyár,ha az őszről az elmúlás jut az eszünkbe? Felhasznált irodalom: Beke József: Ismétlődő elemek Radnóti Miklós költészetében Balkovitzné Cynolter Magda:Verselemzések Kézikönyv tanítók és tanárok számára Mozaik Oktatási Stúdió-Szeged,1999 Éjszaka Alszik a szív, és alszik a szívben az aggodalom, alszik a pókháló közelében a légy a falon; csönd van a házban, az éber egér se kapargál, alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály, kasban a méh, rózsában a rózsabogár, alszik a pergő búzaszemekben a nyár, alszik a holdban a láng, hideg érem az égen; fölkel az ősz, és lopni lopakszik az éjben. A cím egy napszak megnevezése. Egy napszaké, amely az idill, a nyugalom, de a szorongás, félelem ideje is lehet. A vers 8 képből - formailag 8 sorból - áll. Ebből 7 az alszik igével kezdődik, és nyugalmat áraszt. „Alszik a szív" -, a gondolkodó, érző ember ember - s vele alszik az aggodalom. Hogy a békés nyugalom csak viszonylagos, azt az aggodalom és a pókháló szó hanga­lakja és jelentése egyaránt jelzi, mintegy előre sejtetve a békesség rövid idejűségét. Minden alszik - élő és élettelen -, még csak véletlenül sem szundít, szendereg vagy álmodik. Az alszik igét hat alkalommal ismétli Radnóti, ebből öt esetben hangsúlyos helyen, a sorok elején, a tagmondatok élén (anaforás ismétlés). A kezdő képet csönd uralja. A nyugalom, a béke csöndje. Nyári éjszaka van. Al­szik a pergő, már érett búzaszemben a nyár. Ahogy a búzaszem kicsírázott, szárba szökkent, kiteljesedett, úgy teljesedett ki a nyár is. A búza az élet, a nyár a felnőttkor jelképe. De az élet törékeny! Változik a kép. A földről a holdra irányítja tekintetünket a költő. A hold - hideg érem metafora önmagában is hidegséget áraszt, az alliteráló -h hangok csak fokozzák a hidegérzetet. Előkészítik a döbbenetes zárást: „fölkel az ősz, és lopni lopakszik az éjben". Nem suhan, mint Ady Párizsában a Szent Mihály útján, hanem lopakszik. Az ősz az elmúlás, a halál jelképe. Alattomosan közelít a gyanútlan emberhez. A kezdés viszonylagos idillje szertefoszlik, helyét a döbbenet, a halálfélelem ve­szi át az éjszakában. A költemény keletkezésének ideje: június 1. Radnótit először 1940 szep­temberében, majd 1942 nyarán hívták be munkaszolgálatra. A halálfélelem, a szemé­lyes pusztulás, az értelmetlen halál lehetősége - amely átszőtte életét - most meggyő­ződésévé válik. Együtt élt a haláltudattal. Az Éjszakát megelőző, április 20-i keltezésű Egyszer csak című versben így vall: „Egyszer csak egy éjszaka mozdul a fal, beleharsog a szívbe a csönd s ajaj kirepül. ... Némán emelődik a test, csak a fal kiabál. S tudja a szív, a kéz, meg a száj, hogy ez itt a halál, a halál." (Radnóti összes versei és műfordításai, 226.O.) Az Éjszaka című vers ritmusa időmértékes, daktylusi sorokból épül.

11 A vers szerkezeti elemzése
A versszöveg négy részre tagolható: I. Béke van a házban,csend, nyugalom, élő és élettelen alszik. II. Alszik a kert,a rózsa,a bogarak...a nyár... (a búzát az élet,a nyarat a felnőtt kor jelképeként értelmezhetjük). III.Az élet törékeny!Változik a kép.Földről az égre nézünk. IV.A kezdés idillje szertefoszlik, helyét a döbbenet, a halálfélelem veszi át az éjszakában.

12 Költői stíluseszközök a versben
Szóképek: jelzők megszemélyesítés metafora jelkép éber egér, pergő búzaszem alszik a kert, a faág, alszik a búzaszemekben a nyár fölkel az ősz, lopakszik az éjben a hold = hideg érem az égen a nyár(a felnőtt kor),az élet jelképe az ősz az elmúlás,a halál jelképe

13 Költői stíluseszközök a versben
Szóalakzatok: szóismétlés ellentét hagutánzó,hangulat-festő szavak az alszik igét hat alkalommal ismétli a költő,legtöbbször hang- súlyos helyen, a sor elején holdban a láng --- hideg érem alszik a nyár --- fölkel az ősz kapargál, pergő, lopakszik

14 A vers zeneisége Az Éjszaka című vers ritmusa időmértékes,
daktylusi sorokból épül. _ ں ں ן _ _ ן _ ں ں ן _ ں ں ן _ ں ں ן _ Alszik a szív, és alszik a szívben az aggodalom _ ں ں ן _ _ ן _ ں ں ן _ ں ں ן _ ں ں ן _ Alszik a pókháló közelében a légy a falon ; Rímképlete: a a b b b b c c Alliteráció: hold,hideg... lopni lopakszik

15 Megzenésített vers K A L Á Kaláka:Éjszaka

16 Játékos tudáspróba Melyik a helyes állítás ?
Radnóti Miklós és József Attila nem voltak kortársak. Radnóti is, József Attila is a szegedi egyetemen tanult. Radnóti tanári oklevelet szerzett és állást kapott Szegeden. 1. 2. 3. Noteszba írt verseit a láger őrei elkérték, megőrizték. A II.világháború idején Párizsban tartózkodott. Utolsó versei az Abdához közeli tömegsírból kerültek elő. 1. 2. 3. Feleségéhez, Gyarmati Fannihoz több szerelmes verset írt. 1945- ben, a háború után feleségül vette Gyarmati Fannit. Gyarmati Fannival a háború idején ismerkedett meg. 1. 2. 3. Az Éjszaka c. vers a békés, nyugalmas éj megjelenítése. A békés éjszakában ott lappang a félelem. A vers arról szól, hogy mindenki alszik. 1. 2. 3.

17 Radnóti-centenárium 2009 -
ABDA A Radnóti- Szavalóverseny temerini jutalmazottjai - Gyumity Tamara Papp Natália és Faragó Emma szavalók - Kollár Mária tanárnővel az Abda határában lévő Radnóti-emlékműnél 2009. május 5-én.

18 Versfordítás NIGHT The heart sleeps, and fear sleeps in the heart. The fly sleeps near the cobweb on the wall. It is quiet in the house, the wakeful mouse is quiet, the garden sleeps, the branch, the woodpecker in the tree, the bee in the hive, the chafer in the rose. Summer sleeps in the spinning grains of wheat, fire sleeps in the moon. A cold medal hangs in the sky. Autumn wakes.It steals through the night.


Letölteni ppt "Radnóti Miklós : É j s z a k a"

Hasonló előadás


Google Hirdetések