Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2007. JÚNIUS 12.SOMBEREK 1 A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA Somberek CARITAS Központ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2007. JÚNIUS 12.SOMBEREK 1 A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA Somberek CARITAS Központ."— Előadás másolata:

1 2007. JÚNIUS 12.SOMBEREK 1 A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA Somberek CARITAS Központ

2 SOMBEREK2 2007. JÚNIUS 12. A szociális szolgáltatások rendszerének átalakítása előzmények elért eredmények az átalakítás szükségessége a fejlesztés fő irányai az átalakítás intézkedései: 2006, 2007, 2008 várható eredmények, hatások

3 SOMBEREK3 2007. JÚNIUS 12. Előzmények Kialakult az új önkormányzati rendszer Az SZJA 50%-ka biztosított volt az önkormányzatok részére Az infláció 30%-os 3 év alatt 34 e főről 750 e főre nőtt a regisztrált munkanélküliek száma Megszületett az 1993. III. tv, amely megfelelő eszköz volt a növekvő szociális problémák kezelésére

4 SOMBEREK4 2007. JÚNIUS 12. Előzmények a rászorultak védelmének sajátos technikája alakult ki – szükséglet-szolgáltatás-kötelező feladat-normatíva a szolgáltatások szakmai ellenőrzésére nem volt kellő hangsúly fordítva színes szolgáltatási rendszer, színes szolgáltatói paletta eltérő minőségű és mennyiségű szolgáltatások egy szolgáltatási típuson belül

5 SOMBEREK5 2007. JÚNIUS 12. Elért eredmények Alapszolgáltatások - 700 e + 500 e (CSSK) fő részére /év Szakosított ellátások – 90 e fő részére/év A szektor foglalkoztatási részesedése –2,8% Szociális foglalkoztatás – 5 e fő részére/2006 Ellátotti jogok biztosítása - BEGYKA Szakmai egyeztetések – OSZT; RSZT (7) Kapacitásszabályozás két lépése A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRA BIZTOSÍTOTT FORRÁS VOLUMENÉBEN KIS MÉRTÉKBEN NÖVEKSZIK.

6 SOMBEREK6 2007. JÚNIUS 12. Szociális célú állami működési hozzájárulások alakulása 2006 - 2007

7 SOMBEREK7 2007. JÚNIUS 12. A rendszer átalakítás szükségessége 1. Területileg egyenlőtlen a szolgáltatások lefedettsége 2. Nem biztosított az egyenlő esélyű hozzáférés 3. A szolgáltatásfejlesztésnek nem feltétele a valós szükséglet vizsgálata 4. A szolgáltatások hozzáférésének rászorultsági kritériumai nincsenek meghatározva 5. Nincs meghatározva a szociális szolgáltatások mennyiségi és minőségi minimuma 6. Nincs naprakész adat a szolgáltatásokról 7. A hatósági és szakmai ellenőrzések minden megyében különböző módon történnek

8 SOMBEREK8 2007. JÚNIUS 12. A fejlesztés fő irányai, intézkedések 1. Kapacitásszabályozás: 1. Lépés: 2007.01.01-től a civil fenntartók esetében nem elegendő a működési engedély megléte az állami normatív hozzájárulás igénybevételéhez – befogadásra van szükség 2. Lépés: 2007.01.01-től 7 jogcím esetében minden fenntartó (állami-egyházi-civil) részére az új szolgáltatásoknál a normatíva 50%-a biztosított. A kiegészítő támogatás pályázattal nyerhető el, ahol az elsődleges szempont a valós szükséglet és a fenntartható szolgáltatás.

9 SOMBEREK9 2007. JÚNIUS 12. A fejlesztés fő irányai, intézkedések 2. Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása: Az önkormányzati mozgástér növelése - a legrászorultabb lakosok hozzáférési esélyeinek növelése – differenciált noramatíva - integrált formában - a kistérségi társulások keretében nyújtott szolgáltatások ösztönzése 3. Szükségletfeltárás: módszertanának kidolgozása elindult; településenként, célcsoportonként és egyénenként szükséges vizsgálni – amely alapja a szolgáltatásfejlesztésnek

10 SOMBEREK10 2007. JÚNIUS 12. A fejlesztés fő irányai, intézkedések 4. A szolgáltatásokhoz való hozzáférés rászorultsági kritériumainak vizsgálata 2007.01.01-től három alapszolgáltatásnál (jelző; hszg; támogató szolgálat) már bevezetésre került 2008. 01.01-től további szolgáltatásoknál kerül bevezetésre (pl.: idősek bentlakásos int.) Az önellátási képesség hiányát az OOSZI vizsgálja. Gondozási szükséglet mérése (HGCS) Jövedelem és vagyonvizsgálat a normatíva és a térítési díj mértékét befolyásolja.

11 SOMBEREK11 2007. JÚNIUS 12. A fejlesztés fő irányai, intézkedések 5. A szolgáltatások mennyiségi és minőségi minimumainak (standardok) meghatározása Cél -1.Átlátható, mérhető szolgáltatás biztosítása; Cél – 2.Garancia biztosítása az egységnyi összegért- egységnyi minőség és mennyiség nyújtásához 2007. I. negyedév: elkészültek a standardok 2007. II-IV. negyedév: modellezés- visszacsatolás 2008 Bevezetés

12 SOMBEREK12 2007. JÚNIUS 12. A fejlesztés irányai, intézkedések 6. Ágazati információs adatbázis fejlesztése 2007. II. félévétől indul. Felelős: FSZH Cél: Elektronikus adatközlés Naprakész információ valamennyi szolgáltatásról

13 SOMBEREK13 2007. JÚNIUS 12. A fejlesztés fő irányai, intézkedések 7. Szociális Szolgáltatások Ellenőrzésfejlesztési Programja 2006.Fokozott Ellenőrzési Program - Egységes szakmai ellenőrzési eljárásrend - 326 emelt szintű intézmény helyszíni ellenőrzése - Közös ellenőrzési munkacsoport modellezés 7 helyszínen - Operatív Ellenőrzési Rendszer stratégiai tervének elkészítése 2007. - Szolgáltatástípusonként egységes ellenőrzési eljárásrend elkészítése, modellezése, bevezetése – összhangban a standardokkal

14 SOMBEREK14 2007. JÚNIUS 12. A fejlesztés fő irányai 8. Szolgáltatások fejlesztése Elfogadta a Kormány a hajléktalan ellátás fejlesztését célzó 7 éves stratégiát (2013-ra csökkenjen az utcán élő hajléktalan emberek száma 3 000 fővel; 3 500 fő részére foglalkoztatáshoz kötött önálló lakhatás kerüljön biztosításra) Az étkeztetés és házi segítségnyújtás fejlesztése 2008-tól Az egészségfejlesztés és drogprevenciós programok program- akkreditációs rendszerének kialakítása A voucher rendszer és az esetmenedzseri feladatok modellezése a „Nem mondunk le senkiről” zászlóshajó projekt keretén belül

15 SOMBEREK15 2007. JÚNIUS 12. A fejlesztés fő irányai, intézkedések Komplex, szakterületek közötti együttműködés erősítése, a szociális és foglalkoztatási szolgáltatások összehangolása, integrálása

16 SOMBEREK16 2007. JÚNIUS 12. Elvárt eredmény Költség-hatékony, átlátható, a szükségletekre alapozó, a lakosságközeli ellátást preferáló szolgáltatási rendszer jön létre, amely előnyben részesíti az integrált (térségi, több funkciós) megoldásokat. A fejlesztéssel egy időben a meglévő rendszer erősségei, eredményei megtartásra kerülnek.

17 SOMBEREK17 2007. JÚNIUS 12. ESZKÖZÖK Szt. módosítás 2007. Cél: étkeztetés, házi segítségnyújtás erősítése; a fenntartók ösztönzése Új szolgáltatási törvény létrehozása 2008. PARADIGMAVÁLTÁS

18 SOMBEREK18 2007. JÚNIUS 12. PARADIGMAVÁLTÁS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÁGAZATI IRÁNYÍTÁSÁNAK, FINANSZÍROZÁSÁNAK EGYÜTTES, EGYMÁSSAL ÖSSZEHANGOLT, EGYIDEJŰ, EGY ADOTT INTERVALLUMON BELÜL TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA, FEJLESZTÉSE. 1. Modellezés 2. Szabályozás

19 SOMBEREK19 2007. JÚNIUS 12. Jelenlegi Szt. módosítás Étkeztetés, házi segítségnyújtás erősítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és házi segítségnyújtás összekapcsolása Házi segítségnyújtás és idősek otthona esetében a bekerülés feltétele a gondozási szükséglet megléte- HGCS, OOSZI, szakértői bizottság, sürgősségi esetek Jövedelem és vagyonvizsgálat – finanszírozás, térítési díj

20 SOMBEREK20 2007. JÚNIUS 12. Jelenlegi Szt. módosítás A támogató szolgálatok és a közösségi ellátások kikerülnek az önkormányzatok kötelező feladat ellátási köréből, és állami feladatok lesznek 2009.01.01-től A nappali intézményekre vonatkozó lakosságszám határ 20 e főre változik – finanszírozás nem változik Módszertani feladatellátás korszerűsödik

21 SOMBEREK21 2007. JÚNIUS 12. Jelenlegi Szt. módosítása 2008. 01.01-től a fogyatékosok nappali intézményében ellátott gyermekek után is biztosított lesz a normatív gyermekétkeztetési kedvezmény A kiskorú gyámhivatali határozattal történő szociális intézményi elhelyezésekor a megállapított gondozási díjat a szociális intézmény részére kell átutalni A működéi engedélyeztetés és a hatósági, szakmai ellenőrzések erősítése

22 SOMBEREK22 2007. JÚNIUS 12. Jelenlegi Szt. módosítás A fenntartó az intézményi térítési díjat a kiszámított és dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja

23 2007. JÚNIUS 12.SOMBEREK 23 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Dávidné Hidvégi Julianna hidvegi.julianna@szmm.gov.hu


Letölteni ppt "2007. JÚNIUS 12.SOMBEREK 1 A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA Somberek CARITAS Központ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések