Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az egészségügy átfogó változásának szükségessége Magyarországon 2010-ben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az egészségügy átfogó változásának szükségessége Magyarországon 2010-ben."— Előadás másolata:

1 Az egészségügy átfogó változásának szükségessége Magyarországon 2010-ben

2 Sine praeteritis nulla futura 2014. július 8.Dr. Éger István

3 E M B E R EGYÉN TÁRSADALMI SZEREP és HASZNOSSÁG GAZDASÁGI SZEREP és HASZNOSSÁG EGYÉN 2014. július 8.Dr. Éger István

4 2014. július 8.Dr. Éger István

5 A társadalom fizikai „teste” Népesedési lejtőn lefelé csúszva… A négy nemzedék – 250 és 100Ratkó korszak – 175 és 12070-es évek közepe – 90 és 140jelenleg – 60 és 150következő nemzedék 2014. július 8.Dr. Éger István

6 2014. július 8.Dr. Éger István

7 2014. július 8.Dr. Éger István

8 2014. július 8.Dr. Éger István

9 Látlelet I. A miniszterelnök megindult hangon jelentette be…. (x) Balesetben 2006-ban 4800-an, Szív és érrendszeri betegségben 66.500-an, Rákban pedig 32400-an HALTAK MEG! Forrás: KSH 2014. július 8.Dr. Éger István

10 Forrás: WHO Health for All 2003 Rosszindulatú daganatok miatti korai halálozás Magyarországon, Ausztriában, az Európai Unióban és Közép- és Kelet Európa országainak átlagában, 1970-2001 2014. július 8.Dr. Éger István

11 Látlelet II. Munkaképes korúak halandósága: – 88. Brazília – 89. Jamaica – 90. Magyarország – 91. Szaúd-Arábia – 92. Mikronézia Kuba 39., Vietnam 74., Románia 76., Szerbia 65., SZLOVÁKIA 62.! Horváto. 45., Szlovénia 38., Ausztria 23., Ukrajna 139. SZLOVÁKIA 62.! OECD 2014. július 8.Dr. Éger István

12 Miért? Ráfordítások elégtelensége arányában és abszolút értékben. (<OECD átlag, ami közel kétszeres!) Alacsony GDP-ből is növekvő lemaradással (1998- 2006 - 1000-1300$/fő-vel kevesebb) 17! 99. Nigéria 17! Szlovákia 54.! 100. Samoa-szk.Szlovákia 54.! 101. Magyarország ( Társ.-gazdasági helyzetünkhöz képest az 103. Kazahsztán elvárhatónál és indokoltnál is kevesebbet költünk)(x) 2014. július 8.Dr. Éger István

13 Speciális gazdasági tényezők Az ágazatban speciálisan magas infláció Költségérzéketlen, önkényes finanszírozás (=jobb nem ellátni a beteget, veszteséget termel  ) Kiszámíthatatlanság Magas beszerzési árak, következményesen beszorított, alacsony bérek („zárt kassza”) 100 Mrd-os intézményi adósság állomány 2014. július 8.Dr. Éger István

14

15

16 BIZALOM! BIZALOM? Bizalom, mint a gyógyítás alapvetése A gyógyítók bizalmi helyzete Totális közbizalmi válság – a „hazugság- félelem” spirál katasztrófája Sajátos megjelenése – – A KORRUPCIÓ 2014. július 8.Dr. Éger István

17

18 „Eredmény” Rossz mutatók A társadalmi szerződés teljes eróziója Érvényes és elfogadott egészségpolitika hiánya (alapelv-cél-működés-szerkezet) Helyette legfeljebb egészségügy politika lehet, ami aktuális gazdasági és pártpolitikai érdekeket, kényszereket tükröz. Egyre katasztrofálisabb munkaerő helyzet - Migráció 2014. július 8.Dr. Éger István

19 „Eredmény” Kárkezelő „hadi” egészségügy” (drága, rossz hatásfokú és embertelen KOCKÁZATKEZELŐ RENDSZER HELYETT! „ Az eü kiadásokat túl gyakran csak rövidtávú költségnek tekintik, nem pedig hosszú távú beruházásnak. Még csak elkezdődött annak felismerése, hogy az eü. ráfordítások a gazdasági növekedés alapvető hajtóerejét jelentik.” (David Byrne, European Comissioner for Health and Consumer Protection, 2004) 2014. július 8.Dr. Éger István

20 Miért fontos fellépni a közcélú, emberközpontú egészségpolitika és a szolidaritáselvű társadalmi egészségbiztosítás védelme érdekében? 1988 - Minisztertanácsi határozat az önálló társadalmi egészségbiztosítás rendszerének létrehozásáról - építkezés megkezdődik. 60/1991 (X.29) OGY határozat „A társadalombiztosítás megújításának koncepciójáról és a rövidtávú feladatokról - lefekteti a legfontosabb alapelveket, kereteket biztosít az „építkezéshez" DE mindig voltak „jó" ötletek, nagyrészt ugyanazoktól 1989 - Duna Menti Biztosító ötlete - Rendszerváltó Kerekasztal megállította 1992-93: TB hiány eladása zártkörű részvénykibocsátással bankok,biztosítók számára 1997-98: akkori PM államtitkár - több versengő és TB-t helyettesítő magán egészségbiztosítóról 1998-99: több versengő magán biztosítón alapuló rendszer (előbbi előterjesztés alapján) - mert „ez olyan polgári", meg „öngondoskodó" 2002: egyéni egészségügyi megtakarítási számlák 2002-2003: kórházprivatizációs Tv (alkotmánybíróság megsemmisítette) 2004 Ellátásszervezökről szóló Tv tervezete 2006- Többiztosítós, majd „egybiztosítós - több privátpénztáras" tv tervete(i) 2009 Regionális egészségbiztosítási pénztárak.... 2014. július 8.Dr. Éger István

21 Az egészség, mint alapérték az új demokratikus társadalmi szerződésben Az egészségkultúra fejlődését eredményező új politika A jövő sürgetése 2014. július 8.Dr. Éger István

22 Közcélú egészségpolitika - az alapelv Az egészséghez való alkotmányos jog állami felelőssége teljesülésének elsődleges eszköze az egészségpolitika Az emberek törvényi kötelezettségek alapján -a szolidaritás elvnek megfelelően- járulék és adók fizetésével finanszírozzák az egészséghez való alkotmányos joguk, állami irányítással, felelősséggel való gyakorlati érvényesülését Az állam ennek fejében, köteles (lenne) az egészségkultúra egészére kiterjedően az egészségi szükségleteknek megfelelő ellátást, szolgáltatásokat, támogatást nyújtani Ehhez ismernie kell(ene) az emberek egészségi állapotából eredő ellátási szükségleteit, illetve ezek változásait Az egészségpolitika az egészségi szükségletek egyéni, közösségi, társadalmi szintű meghatározásával kell, hogy Biztosítsa a rendelkezésre álló erőforrások a lehető leghatékonyabb és legigazságosabb (azonos esélyű hozzáférés) felhasználását És ezzel szakszerűen és erkölcsösen eleget tegyen az egészséghez való alkotmányos jog teljeskörű érvényesítésével kapcsolatos felelősségének, kötelezettségének 2014. július 8.Dr. Éger István

23 Az elmúlt 2 évtized egészségpolitikának nevezett folyamataival kapcsolatos legnagyobb szégyen, hogy előbbiek ma naivnak, idealistának és illuzórikusnak hangozhatnak! 2014. július 8.Dr. Éger István

24 Közcélú egészségpolitika – Célok Születéskor várható élettartam meghosszabbítása Egészségben megélt (fogyaték nélküli) életévek kiterjesztése Az elkerülhető egészségkárosodások és életminőség romlás elkerülése A népességfogyás mértékének csökkentése, megállítása Az egészségi állapotot illetően az elkerülhető egyenlőtlenségek csökkentése 2014. július 8.Dr. Éger István

25 OGY határozat tervezet a Társadalmi egészségbiztosítás intézményének meghatározásáról, fejlesztésének feladatairól A 60/1991 (X.29) sz OGY határozat „megújítása", aktualizálása A parlamenti pártok e határozat elfogadásával tehetnek eleget annak a társadalmi követelménynek, hogy a társadalmi egészségbiztosítás -mint hagyományosan társadalmi tulajdonú, állami garanciával működő közintézmény- meghatározását, fejlesztési, szabályozási politikáját hosszabb távra rögzítsék, a társadalmi egészségbiztosítás intézményét a közérdekkel ellentétes, rövidtávú, magánérdekek érvényesítésére irányuló, illetve az öncélú, megalapozatlan, romboló hatású ötletektől, változtatásoktól mentesítsék. Az OGY határozat a társadalmi egészségbiztosítás intézményének a társadalom egészére generációs távlatban is jó irányú, a közérdek érvényesülését biztosító formáját határozná meg, és foglalja közmegegyezés alapján létrejött keretbe. Az intézményfejlesztés módszertani szabályai alapján az alapelvek, célok, működés és szervezeti felépítés logikát, tartalmi keretet követik.

26 Társadalmi egészségbiztosítás –Alapelvek A társadalmi egészségbiztosítás céljait a közcélú, alkotmányos jogokat érvényesítő egészségpolitika kell, hogy meghatározza. Rendszerét a befizetések korlátozott mértéke, illetve az egész életre kiterjedő egészségi szükségletek határozzák meg. Pfisterer AlapelvErőtartalékot és pénztartalékot gyűjt, azzal gazdálkodik – Pfisterer Alapelv (x) Tervezési időtávok: - Rövid táv: 3-5 év - Középtáv: 30-40 év - Hosszútáv: 70-80 év A tervezési időtávok egyben az egészségpolitikával és a társadalmi egészségbiztosítással foglalkozók felelősségi dimenzióit is kell, hogy jelentsék....

27 Társadalmi egészségbiztosítás –Célok A társadalmi egészségbiztosítás általános céljai az általános egészségpolitika és népesedéspolitika következő célkitűzéseire épülnek: a)az egészség értékrendbeli súlyának jelentős növelése, együttműködve az e cél végrehajtásában felelősséggel résztvevő más szervezetekkel és ágazatokkal, b)az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés esélyegyenlőségének javítása, a társadalmi szükségleteknek való jobb megfelelés, a reagálóképesség javítása, c)a rendelkezésre álló erőforrások társadalmilag, gazdaságilag elfogadható mértékű egészségügyi ráfordítása, hogy a legnagyobb egészségnyereség elérését célzó optimális elosztási rendszer kialakításával, működtetésével a különböző egészségi szükségletű emberek ellátását szolgálja, d)a társadalombiztosítás kultúrájának megőrzése, átadása a jövő nemzedékeknek.

28 Megvalósítás Kitartó, konszenzuskereső politikai akarat Társadalmi szerződés támogatás Törvény és OGY Határozat PÉNZ 2014. július 8.Dr. Éger István

29 Végső következtetés A Nemzeti egészségügyi Kerekasztal 5 éves munkája ahhoz a felismeréshez vezetett, hogy az emberközpontú, közcélú egészségpolitika önmagában nem valósítható meg, csak egy emberközpontú, közcélú és az alkotóerőket felszabadító közpolitika egyik fontos, harmonikus elemeként, a többi szakpolitikával, kultúrával együtt A politikai szereplőkkel szemben alapvető elvárásként kell megkövetelni, hogy közel 20 évvel a rendszerváltás után ilyen, közcélú, emberközpontú közpolitikákat kövessenek és valósítsanak meg az őket megválasztó emberek pénzéből - szemben az elmúlt 20 év, rövidtávú, magánérdekű, pénz- és esetenként zsebközpontú, illetőleg öncélú, szakmailag megalapozatlan, romboló hatású változtatásokkal, ún. reformjaikkal. 2014. július 8.Dr. Éger István

30 „Az Emberért megyünk mi küzdelembe, A fegyverünk: tudás és szeretet;” Juhász Gy. - Prológus 2014. július 8.Dr. Éger István

31 2014. július 8.Dr. Éger István Köszönöm a megtisztelő figyelmet


Letölteni ppt "Az egészségügy átfogó változásának szükségessége Magyarországon 2010-ben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések