Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Horizontális politikák Kellermann Éva. EU támogatás: csak EU politikákhoz EU támogatás: „nem haszonszerzési célú közvetlen kifizetés valamely EU politika.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Horizontális politikák Kellermann Éva. EU támogatás: csak EU politikákhoz EU támogatás: „nem haszonszerzési célú közvetlen kifizetés valamely EU politika."— Előadás másolata:

1 Horizontális politikák Kellermann Éva

2 EU támogatás: csak EU politikákhoz EU támogatás: „nem haszonszerzési célú közvetlen kifizetés valamely EU politika megvalósításának elősegítésére” EU támogatás: „nem haszonszerzési célú közvetlen kifizetés valamely EU politika megvalósításának elősegítésére” A közösségi politikák horizontálisan, azaz valamennyi pályázati rendszerben érvényesítendők, pl. fenntartható fejlődés fenntartható fejlődés esélyegyenlőség esélyegyenlőség versenypolitika versenypolitika Útmutató a pályáztatótól!

3 Közösségi politikák Fenntartható fejlődés: a fenntartható fejlődés a folytonos szociális jólét elérése, anélkül, hogy az ökológiai eltartó-képességet meghaladó módon növekednénk" (Herman Daly) a fenntartható fejlődés a folytonos szociális jólét elérése, anélkül, hogy az ökológiai eltartó-képességet meghaladó módon növekednénk" (Herman Daly) gazdasági növekedés, társadalmi szolidaritás, környezetvédelem gazdasági növekedés, társadalmi szolidaritás, környezetvédelemEsélyegyenlőség Mindig vizsgálják a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének elősegítését, de ugyanilyen fontos a kisebbségek, fogyatékkal élők, egyéb hátrányos helyzetű csoportok szempontjából is Mindig vizsgálják a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének elősegítését, de ugyanilyen fontos a kisebbségek, fogyatékkal élők, egyéb hátrányos helyzetű csoportok szempontjából is Érdekképviselet, akadálymentes környezet, információhoz jutás, szemléletformálás, stb. Érdekképviselet, akadálymentes környezet, információhoz jutás, szemléletformálás, stb. És még: népegészségügyi, emberjogi és biztonsági szempontok, szólásszabadság, ADATVÉDELEM, stb.

4 Esélyegyenlőség Esélyegyenlőség szempontjából pozitív projektek Esélyegyenlőség szempontjából pozitív projektek Kifejezetten a hátrányos helyzetűek esélyhez juttatását segítik Kifejezetten a hátrányos helyzetűek esélyhez juttatását segítik Pl. kisgyermekes családanyák munkaerőpiaci visszatérését segítő képzési-foglalkoztatási projekt Pl. kisgyermekes családanyák munkaerőpiaci visszatérését segítő képzési-foglalkoztatási projekt Esélyegyenlőség-orientált projektek Esélyegyenlőség-orientált projektek Pl. a városi művelődési központ akadálymentesítéssel egybekötött felújítása, korszerűsítése Pl. a városi művelődési központ akadálymentesítéssel egybekötött felújítása, korszerűsítése Az esélyegyenlőség szempontjából semleges projektek Az esélyegyenlőség szempontjából semleges projektek De ezekben sem lehet negatív diszkrimináció De ezekben sem lehet negatív diszkrimináció

5 Két követelmény Egyenlő bánásmód politikája:nem lehet hátrányos módon megkülönböztetni senkit Egyenlő bánásmód politikája:nem lehet hátrányos módon megkülönböztetni senkit Esélyegyenlőség: több, mint a diszkrimináció mentesség: Esélyegyenlőség: több, mint a diszkrimináció mentesség: - adott célcsoport valós szükségleteinek feltárása - integrált, tehát valamennyi fontos szükségletre választ nyújtó megoldások De! A cél nem a hátrányos helyzetű csoportok mentesítése piaci elvárások, feladatok alól (pl. vizsgák alóli mentesség), hanem az egyenlő hozzáférés biztosítása a lehetőségekhez (pl. akadálymentesítés) De! A cél nem a hátrányos helyzetű csoportok mentesítése piaci elvárások, feladatok alól (pl. vizsgák alóli mentesség), hanem az egyenlő hozzáférés biztosítása a lehetőségekhez (pl. akadálymentesítés) Segítsük őket felállni a rajtvonalhoz! Segítsük őket felállni a rajtvonalhoz!

6 Esélyegyenlőség megjelenése a projekt során a tervezésben, a tervezésben, Mérjük fel a hátrányos helyzetűek valós problémáit, igényeit, az információkhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézségeit! Mérjük fel a hátrányos helyzetűek valós problémáit, igényeit, az információkhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézségeit! a megvalósításban, a megvalósításban, Akadálymentesítés, gyermekfelügyelet és más gondozási szolgáltatások, személyi segítő szolgáltatások, közlekedési lehetőségek megteremtése, stb. Akadálymentesítés, gyermekfelügyelet és más gondozási szolgáltatások, személyi segítő szolgáltatások, közlekedési lehetőségek megteremtése, stb. a nyomonkövetésben (monitoring) és a nyomonkövetésben (monitoring) és Gyűjtsünk releváns adatokat, korrigáljunk, ha szükséges! Gyűjtsünk releváns adatokat, korrigáljunk, ha szükséges! az értékelésben is az értékelésben is Legyen szempont az esélykülönbségek csökkenésének vizsgálata! Legyen szempont az esélykülönbségek csökkenésének vizsgálata! Kiemelten fontos az érdekképviseletek bevonása minden fázisban! Kiemelten fontos az érdekképviseletek bevonása minden fázisban!

7 Környezeti fenntarthatóság célkitűzései I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása II. Az emberi szükségletek kielégítése és a megfelelő környezeti állapot közötti egyensúly biztosítása III. Természeti erőforrások fenntartható használata IV. A meglévő értékek védelme és megőrzése V. A helyi közösségek hosszú távon egészséges környezetének biztosítása Forrás: Heckenast Péter, PEA Ramboll konzorcium

8 Környezeti fenntarthatóság célkitűzései 2. I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása 1. Helyi környezetvédelmi program, stratégia 2. Jogszabályok (EU, Hu) 3. Helyi környezet állapota, erőforrások rendelkezésre állása 4. Érintettek döntésekben való részvétele II. Az emberi szükségletek kielégítése és a megfelelő környezeti állapot közötti egyensúly biztosítása 5. A lételemek használata és terhelése vs önmegújító képesség 6. Környezeti állapot javítása 7. Hulladék mennyiség és veszélyesség csökkentése III. Természeti erőforrások fenntartható használata 8. Megújuló energiaforrások 9. Fejlesztések anyag- és energia szegény termékek, szolgáltatások irány 10. Barnamezős preferált Forrás: Heckenast Péter, PEA Ramboll konzorcium

9 Környezeti fenntarthatóság célkitűzései 3. IV. A meglévő értékek védelme és megőrzése 11. Létrehozott értékek vs felhasznált természeti értékek 12. Biológiai sokféleség 13. Kultúrális, építészeti értékek 14. Tájképi és tájhasználati értékek V. A helyi közösségek hosszú távon egészséges környezetének biztosítása 15. Hagyományos termelői, fogyasztói kultúra 16. Eredmények a közösség minél több tagja számára 17. Helyi erőforrások – helyi közösségek számára 18. Fenntarthatóság, környezettudatosság erkölcsi norma Forrás: Heckenast Péter, PEA Ramboll konzorcium

10 Projektek - Környezeti hatások Közvetlen Közvetlen Negatív (pl. közlekedésfejlesztés) Negatív (pl. közlekedésfejlesztés) Pozitív (pl. szennyvíztisztító) Pozitív (pl. szennyvíztisztító) Közvetett Közvetett Meghatározható környezeti tartalom Meghatározható környezeti tartalom Segíti a környezettudatos normák elterjedését Segíti a környezettudatos normák elterjedését Lehetőség egy fenntarthatóbb fejlődési pálya követésére Lehetőség egy fenntarthatóbb fejlődési pálya követésére Forrás: Heckenast Péter, PEA Ramboll konzorcium

11 Humán fejlesztés Környezeti hatás gyakran áttételes Környezeti hatás gyakran áttételes Fontos kérdések Fontos kérdések KÖRNYEZETTUDATOSSÁG beépítése a képzésbe, továbbképzésbe, környezettudatos életvezetési minták KÖRNYEZETTUDATOSSÁG beépítése a képzésbe, továbbképzésbe, környezettudatos életvezetési minták Életvitel fejlesztés: a környezet tudatos használata és nem kihasználása Életvitel fejlesztés: a környezet tudatos használata és nem kihasználása Helyi, hagyományos kultúra elemei Helyi, hagyományos kultúra elemei Helyi fejlesztési szempontok figyelembe vétele Helyi fejlesztési szempontok figyelembe vétele Helyi munkaerő és erőforrások Helyi munkaerő és erőforrások Környezetkultúra szempontjai Környezetkultúra szempontjai Forrás: Heckenast Péter, PEA Ramboll konzorcium

12 Humán típusú intézkedések Egyéb szempontok Egyéb szempontok Anyaggazdálkodás – pl. papírfelhasználás Anyaggazdálkodás – pl. papírfelhasználás Energiagazdálkodás – pl. energiatakarékos megoldások Energiagazdálkodás – pl. energiatakarékos megoldások Hulladékgazdálkodás - pl. szelektív hulladékgyűjtés Hulladékgazdálkodás - pl. szelektív hulladékgyűjtés Vízgazdálkodás – pl. takarékosság Vízgazdálkodás – pl. takarékosság Természeti értékek Természeti értékek Terület és tájgazdálkodás, vizuális környezethasználat - pl. lepusztult környezet Terület és tájgazdálkodás, vizuális környezethasználat - pl. lepusztult környezet Közlekedés Közlekedés Fogyasztói igények – pl. újrafelhasznált papír, helyi forrás Fogyasztói igények – pl. újrafelhasznált papír, helyi forrás Forrás: Heckenast Péter, PEA Ramboll konzorcium

13 Versenypolitika: kivonatosan az állami támogatások tilalmáról Állami források juttatása (állami, regionális és helyi ktgvetési források, állami bankok és alapítványi források, stb.) profitorientált szervezeteknek Állami források juttatása (állami, regionális és helyi ktgvetési források, állami bankok és alapítványi források, stb.) profitorientált szervezeteknek olyan gazdasági előnyt nyújt, mellyel a vállalat különben nem rendelkezne. olyan gazdasági előnyt nyújt, mellyel a vállalat különben nem rendelkezne. befolyásolja a vállalat és versenytársai között meglévő egyensúlyt. befolyásolja a vállalat és versenytársai között meglévő egyensúlyt. kihatással van a tagállamok közötti versenyre és árucserére kihatással van a tagállamok közötti versenyre és árucserére

14 Versenypolitika: kivonatosan az állami támogatások tilalmáról Kivételek: Elmaradott térségek támogatása Elmaradott térségek támogatása Horizontális jogszabályok specifikus nehézségek megoldására (kis- és középvállalkozások támogatása, kutatás és fejlesztés támogatása, környezetvédelem támogatása, foglalkoztatási, képzési támogatások, stb.). Horizontális jogszabályok specifikus nehézségek megoldására (kis- és középvállalkozások támogatása, kutatás és fejlesztés támogatása, környezetvédelem támogatása, foglalkoztatási, képzési támogatások, stb.). Ágazati jogszabályok „érzékeny” ágazatokban (szénipar, szintetikus rostok, autó- és hajóipar, mezőgazdaság és szállítás) Ágazati jogszabályok „érzékeny” ágazatokban (szénipar, szintetikus rostok, autó- és hajóipar, mezőgazdaság és szállítás) “ De minimis” szabály: kis összegű támogatások Max. EUR 100.000 /vállalat/ 3 év Max. EUR 100.000 /vállalat/ 3 év nem alkalmazható: szállítási ágazatban nem alkalmazható: szállítási ágazatban

15 Versenypolitika: közbeszerzés Közbeszerzési törvény és végrehajtási rendeletek Közbeszerzési törvény és végrehajtási rendeletek Szolgáltatásra is Szolgáltatásra is Legfontosabb az átláthatóság és az objektivitás Legfontosabb az átláthatóság és az objektivitás Értékhatároktól függ az eljárás bonyolultsága Értékhatároktól függ az eljárás bonyolultsága Saját eljárásrend kialakítása Saját eljárásrend kialakítása Egyszerű eljárás (3 árajánlat bekérése) Egyszerű eljárás (3 árajánlat bekérése) Egyszerű, nyilvános meghirdetéssel a nemzeti értékhatár fele fölött Egyszerű, nyilvános meghirdetéssel a nemzeti értékhatár fele fölött „Rendes” eljárás nemzeti értékhatár fölött: szakértővel, lebonyolítással bízzunk meg céget! „Rendes” eljárás nemzeti értékhatár fölött: szakértővel, lebonyolítással bízzunk meg céget! Egyszerűsített eljárás: Egyszerűsített eljárás: oktatási, szakképzési, egészségügyi, szociális, szórakoztató, kulturális, stb. szolgáltatások megrendelése esetén – nemzeti értékhatár felett, alatta egyszerű sem kötelező!! Egybeszámítási kötelezettség: előrelátást, átgondolt tervezést igényel Egybeszámítási kötelezettség: előrelátást, átgondolt tervezést igényel Sok időbe és pénzbe kerülhet Sok időbe és pénzbe kerülhet Értékelő bizottságok megfelelő összetétele fontos a legitimációhoz Értékelő bizottságok megfelelő összetétele fontos a legitimációhoz Kényes politikai kérdés lehet Kényes politikai kérdés lehet Humán erőforrás: házon belül állítsunk rá egy „belső szakértőt” Humán erőforrás: házon belül állítsunk rá egy „belső szakértőt” Pályázatoknál a költségeit gyakran nem térítik! Pályázatoknál a költségeit gyakran nem térítik! A pályázók tervezzék saját forrásból A pályázók tervezzék saját forrásból


Letölteni ppt "Horizontális politikák Kellermann Éva. EU támogatás: csak EU politikákhoz EU támogatás: „nem haszonszerzési célú közvetlen kifizetés valamely EU politika."

Hasonló előadás


Google Hirdetések