Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tisztelet – dicsőség 3. Miért fontos a tisztelet?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tisztelet – dicsőség 3. Miért fontos a tisztelet?"— Előadás másolata:

1 Tisztelet – dicsőség 3. Miért fontos a tisztelet?
Jon Palmer

2 Az előző előadásról: Tisztelet – dicsőség – rokon értelmű szavak, azonos gyökerek HÉBER: kabod – súly GÖRÖG : time – érték

3 Miért olyan fontos a tisztelet?
1. Helyes viszony Isten felé. 2. Tisztelet, dicsőséggel párosítva. 3. Jó dolgod legyen, hosszú élettel.

4 Ábrahám – Izsák; Ádám – Éva bűneset; Kám – Nóé részegsége
Isten törvényei: vetés - aratás, nem személyválogató Ha az Úr áldását, dicsőségét akarod, alázd meg magad Isten előtt! Részesítsd őt előnyben a vélemé-nyeddel szemben Igazi alázat

5 Péter elhívása Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: "Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra!" Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. „Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!”

6 Péter elhívása – Mi is történt?
Péter és társai éppen egy sikertelen éjszakai munka után tisztították egykedvűen a hálójukat Mikor mennek végre haza – gondolhatta Éppen akkor szólította meg Jézus, hogy megengedné-e, hogy használja a hajóját szószékként

7 Péter elhívása – Mi is történt?
Az egész prédikáció alatt Péter fél füllel hallgatta Nem tudta, hogy szkeptikus legyen, vagy teljesen elfogadja azt, amit hall Jézus tekintéllyel és hatalommal parancsolt neki … mit is tudhatna ez a prédikátor a halászásról?

8 Péter elhívása – Mi is történt?
„Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat.” „Péter ezt a dicsőséget látva, rögtön megalázta magát és még sokkal jobban tisztelte az Urat!

9 Péter reakcióváltozása
1. MESTER/ RABBI megszólítás 2. Felismerte bűnösségét (szkeptikus, kritizáló) 3. Nem méltó arra, hogy Jézus jelenlétében tartózkodjon 4. „Menj el tőlem…”

10 „Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!”
Jézus válasza „Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!”

11 A dicsőség mindig a tisztelet után jön, a tisztesség mindig az alázat után.
Amikor az Úr szavát a saját, józan érvelésed előtt előnybe részesíted, akkor fogod megtapasztalni az ő elhívásának és vezetésének csodálatos dicsőségét.

12 Egy visszautasított könyörgés meghallgatása
„És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott: "Uram, Dávid Fia! Könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek!„ "Uram, segíts rajtam!„ "Úgy van, Uram! De …."

13 Fordulópont Noha Jézus fokozta a visszautasítást, egy nagyon megalázó indoklással, az nem sértődött meg, nem kezdett szitkozódni, visszafeleselni, stb. Tisztelettel válaszolt, vagyis: Uram, mivel tisztellek téged, előnybe részesítem a véleményedet rólam, mint a saját véleményemet magamról.

14 Tisztelet a tized fizetésében Zsidók 7:1-7
Amikor Ábrahám felismerte, hogy Melkisédek, a magasságos Isten papja, úgy döntött, hogy a zsákmány legjavából fizette a tizedet. Ábel (I. Mózes 4:2-5) elsőszülött bárányokból, a kövérjükből vitt

15 Tisztelet a tized fizetésében
Nem a pénz mennyisége a fontos, vagy a szükség, amit ezzel be lehet tölteni, hanem a tiszteletadás, amit ezáltal bemutatunk.

16 FONTOS ! ! ! Tizedet nem szabad titokban adni, mert tisztelni csak nyilvánosan és tudatosan lehet valakit. Azt látjuk Ábrahámnál, hogy rögtön ezután a tiszteletadás után megkapta az élete legnagyobb ígéretét és Isten örök szövetséget kötött vele.

17 Ábrahám rögtön ezután a tiszteletadás után megkapta az élete legnagyobb ígéretét és Isten örök szövetséget kötött vele. A szövetségkötés éppen a legnagyobb áldás, tisztesség, amit valaki tud egy másiknak adni. Összesen 4 ószövetségi szövetség köttetett

18 Házasság Bemerítkezés
Ember-emberrel Első helyen: házastárs …? Házassági évforduló A szövetségkötés (jó esetben) szerelemből történik Bemerítkezés Ember-Istennel Első helyen: Isten Örökre szól Úrvacsora A szövetségkötés a hitből fakadó bemerítkezéskor történik

19 Kérdések: 1. Előfordult már, hogy a józan eszeddel próbáltál érvelni az Isten világos utasításaival szemben? 2. Átéltél már olyat, hogy egy számodra nagyon fontos imakérésed inkább visszautasításra talált? Hogy reagáltál erre? 3. Eddig milyen lelkülettel fizetted a tizedet, illetve adakoztál? Mindig a zsengédből áldoztál az Úrnak? 4. Miben látod, hogy változásra van szükséged a tisztelettel kapcsolatban?

20 Service


Letölteni ppt "Tisztelet – dicsőség 3. Miért fontos a tisztelet?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések