Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

horizontális felelős, KvVM, Fejlesztési Igazgatóság

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "horizontális felelős, KvVM, Fejlesztési Igazgatóság"— Előadás másolata:

1 horizontális felelős, KvVM, Fejlesztési Igazgatóság
Esélyegyenlőség és fenntartható fejlődés elvek érvényesítése a KEOP konstrukcióban Könczey Réka horizontális felelős, KvVM, Fejlesztési Igazgatóság 2008 január 9

2 SA támogatási alapelvek
Férfiak és nők közötti egyenlőség és a megkülönböztetés tilalma … a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló bármilyen megkülönböztetés megakadályozása érdekében az alapok különböző végrehajtási szakaszai során... Fenntartható fejlődés Az alapok célkitűzéseit a fenntartható fejlődés keretében, valamint a környezet védelme és állapotának javítása céljának a Közösség általi előmozdítása keretében kell megvalósítani, a Szerződés 6. cikkében megállapítottak szerint. A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELET, a támogatás alapelvei között ( cikk) Horizontális, mert a forrásgazda szándéka szerint abban az esetben is meg kell felelni a keretelvnek, ha azt az adott támogatás céljai közvetlenül nem tartalmazzák! Az alapelveknek terv-, program és projektszinten is érvényesülniük kell. Minden egyes fejlesztés (projekt) meg kell feleljen a két elvnek abban az esetben is, ha azt az adott támogatás céljai közvetlenül nem tartalmazzá k!

3 Kiválasztási szempontok
A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELET 65. cikk a) A monitoring bizottság …”megvizsgálja és jóváhagyja a finanszírozott műveletek kiválasztási kritériumait, és jóváhagyja ezen kritériumoknak a programozási igények szerinti bármely felülvizsgálatát” 255/2006-os Korm. Rend. 14§. A kiválasztási szempontok meghatározásakor biztosítani kell, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasztásra, amelyek … e) hozzájárulnak a környezeti fenntarthatóság és az esélyegyenlőség érvényesüléséhez… 255-höz: bármely eljárásrend szerint lesz kiválasztva: kiemelt, kétfordulós, egyfordulós, automatikus (normatív jellegű támogatás); és bármely kedvezményezetti típus esetében, beleértve a cégeket, központi és helyi közigazgatás intézményeit, vagy non-profit szervezeteket.

4 Az alapelvek projektszintű érvényesítése
Jogosultsági (kötelező) és értékelési (választható) szempontok között EE és FF szempontok is vannak. A szempontokat a pályázathoz kapcsolódó dokumentumokban (pl. EMT szervezeti és változatelemzési fejezetei) be kell mutatni. Jogosultság: az indikátorok megadása Értékelés: horizontális többletteljesítmények vállalása Szerződésben: az elfogadott vállalások megjelenítése Fejlesztés és fenntartás során: vállalások teljesítése Papíralapú és helyszíni ellenőrzések (PEJ, PFJ, HE)

5 A többletteljesítmény jelentősége
A vállalt horizontális többletteljesítményekért pluszpontok járnak, legfeljebb 5+5 pont. Egy-egy vállalásért 0,3 vagy 0,5 részpont jár, ld. horizontális útmutatók 2. táblázatai. Belső küszöb: 1 pont Az értékelésben figyelembe vett többletvállalások ugyanolyan elbírálás alá esnek, mint a projektterv bármely más, értékelési szempontot adó eleme. Az adatlap is része a szerződésnek. A támogatási szerződés (TSz) célértékeket tartalmazó mellékletében a horizontális célértékek is szerepelnek.

6 Esélyegyenlőségi útmutató
KEOP pályázók és értékelők számára 2007. október

7 Az esélyegyenlőségi értékelés indoka
Elvárás a nemre, a fajra vagy az etnikai hovatartozásra, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, korra vagy szexuális irányultságra alapított mindenfajta megkülönböztetés (diszkrimináció) tilalma és a diszkriminációmentességgel párosuló pozitív cselekvés (akár: előnyben részesítés). Cél: konkrét, mérhető esélyegyenlőségi vállalások megtétele, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása.

8 Esélyegyenlőségi indikátorok és célok
Hét kötelező indikátor: 45. Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám) (fő) 46. A szervezet felső és középvezetőinek száma (fő) 47. Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő) 48. A projekt által érintettek száma (fő) Nők száma a projekt által érintett célcsoportban (fő) Roma emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő) Fogyatékos emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő) ÚMFT összesen 44 választható intézkedése közül KEOP-ban 31, a konstrukcióban 24 elérhető (ld. EE útmutató táblázat; Pályázati adatlap 7. fejezet) Ezek közül választani kell a pályázónak, és A választott intézkedés kiindulási és célértékét az EMT/RMT megfelelő fejezetiben megalapozott adatokkal ki kell töltenie

9 Esélyegyenlőségi adatlap kitöltése
Az egyes esélyegyenlőségi területeken vállalható intézkedések Kétfordulós eljárásban a dőlt betűs intézkedéseket a második fordulóban akkor lehet alkalmazni, ha az első fordulóban is alkalmazták! családbarát Nemek Fogyatékos személyek Roma emberek más csoportok b. c. d. e. f. i. j. k. l. m. n. 1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N) 2. Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte (I/N) 4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart (I/N) 6. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe (I/N) 7. Esélyegyenlőségi felmérés, hatáselemzés (I/N) 8. Leghátrányosabb helyzetű kistérségben vagy halmozottan hátrányos helyzetű településen működik, fejleszt (I/N) 11. Nők száma a felső-, és középvezetésben (fő) 12. K+F területen dolgozó nők száma (fő) 13. Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő) 15. Fogyatékossággal élő alkalmazottak száma (fő) 16. Roma foglalkoztatottak száma (fő)

10 Egyes intézkedések értelmezése
Az útmutató 1. mellékletében, és 2. táblázatában foglaltak alapján kell eldönteni, hogy a Pályázó szervezet vállalni tudja-e az adott intézkedést? Az egyes esélyegyenlőségi területeken vállalható intézkedések Kétfordulós eljárásban a dőlt betűs intézkedéseket a második fordulóban akkor lehet alkalmazni, ha az első fordulóban is alkalmazták! családbarát b. c. d. 1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N) N 2. Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte (I/N) 4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart (I/N) Esélyegyenlőségi Útmutató KEOP pályázók és értékelők számára 2007. október A példa vállalás 1,5 pontot ér.

11 Esélyegyenlőségi vállalás mértéke
Kötelezően választható esélyegyenlőségi teljesítmények: Esélyegyenlőségi vállalást csak felelősen szabad tenni! Az elérhető 24 sor közül legalább 1,0 pont értékben kell megfelelő vállalást tennie a pályázónak (belső küszöb). A választott intézkedés kiindulási és célértékét az EMT/RMT megfelelő fejezeteiben megalapozott adatokkal ki kell tölteni! Legfeljebb 5 pont érvényesíthető. Az összes sor részpont-számainak összege ennél jóval több könnyű magas pontszámot elérni!

12 Fenntartható fejlődés útmutató
Útmutató a fenntartható fejlődés érvényesítéséhez az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Programja keretében kiírt pályázatokhoz 2007. november

13 A fenntarthatósági értékelés indoka
A fenntartható fejlődés alapvető célja az emberi társadalom fenntartása. A fenntartható fejlődés közvetlenül „az emberek életminőségének hosszú távú és tartós megőrzését, illetve javítását célozza. Az életminőség nem szűkíthető le az anyagi jólétre, hanem magában foglalja a környezet minőségét, a demokratikus jogok érvényesülését, a természeti erőforrásokhoz valamint a társadalom nyújtotta szolgáltatásokhoz és intézményekhez való hozzáférést, a teljes testi, lelki egészséget, a szabadidőt, a biztonságot is.” (Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia) A fenntartható társadalom alapvető követelményei: a szociális igazságosság; az életminőség javítása; a természeti erőforrások fenntartó használata; a környezetminőség megőrzése. A fenntarthatóság szempontjait ezért szem előtt kell tartani a projekt tervezésében, a projekt kivitelezésekor (telepítés, létesítés, építés) a projekt eredményeinek fenntartásában (működtetés), illetve a projekt tevékenység felhagyásakor. Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása.

14 Fenntartható fejlődés
Hat kötelező indikátor: Termelő tevékenységet végző szervezetek esetén Szolgáltató tevékenységet végző szervezetek esetén a1) Fajlagos vízfelhasználás mértéke (teljes vízfelhasználás [m3] / termelés egysége [változó]) b1) Fajlagos energiafelhasználás mértéke (teljes energiafelhasználás [kWh] / termelés egysége [változó]) c1) Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO2e) [t/év] c2) Kombinált valamint anyag- és energiatakarékos iroda-technikai készülékek beszerzése és alkalmazása [db] d1) Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke (ártalmatlanításra kerülő hulladék [t] / összes hulladék mennyisége [t]) d2) Újrahasznosított papír használat aránya (újrahasznosított papírcsomag (500 lapos) [db] / összes felhasznált papírcsomag (500 lapos) [db] e1) A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke (kistérségben élő foglalkoztatottak száma [fő] / a foglalkoztatottak száma [fő]) f1) fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya [fő / fő] Szolgáltató tevékenységet végző szervezetek esetén c2, d2 Választható többletteljesítményhez: a választott intézkedés kiindulási és célértékét az EMT/RMT megfelelő fejezeteiben (2.-5. fejezetek) megalapozott adatokkal ki kell töltenie. ÚMFT összesen 60 választható intézkedése közül KEOP-ban 49, a konstrukcióban 24 elérhető (ld. FF útmutató III. rész, adatlap 6. fejezet)

15 Adatlap kitöltése Fenntarthatósági szempontok A szempontok értelmezését az „Útmutató a fenntartható fejlődés érvényesítéséhez” tartalmazza. a)-f) megadása értelemszerűen kötelező, 1-60-ig a szempontok választhatóak. Aláhúzott szempont: a két fordulóban egyformán kell vállalni. Szaggatott aláhúzás: a szempont vállalása elsősorban a 2. fordulóban javasolt Mérték-egység Pályázat benyújtáskor érvényes érték Projektzáráskor vagy fenntartás végéig várható átlagos érték 1 Környezeti szempontú tanúsítás szerint működik I/N 2 Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local Agenda 21) rendelkezik vagy vállalja elkészítését 3.a Környezetvédelmi programjának felülvizsgálatát és megvalósításának dokumentálását vállalja 3.e Környezeti auditok lefolytatása db/év 11. Környezeti szempontokat érvényesít az eszközök, termékek, alapanyagok beszerzésénél

16 Fenntarthatósági vállalások Fenntarthatósági szempont[1]
Két kategóriában kell szempontokat választani, vállalni: Környezettudatos menedzsment és tervezés: 1-24-es szempont; Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás: szempont Fenntarthatósági szempont[1] A szempont értelmezése Javaslatok a szempont bevezetéséhez Igazoló dokumentumok (ellenőrzéseken vizsgálhatók) Pontszerzés feltétele I. Környezettudatos menedzsment és tervezés 1. Környezeti szempontú tanúsítás szerint működik  Igen/nem  Gazdálkodó és egyéb szervezet / önkormányzat esetén: A környezeti menedzsment rendszer: Nemzetközileg használt szabvány szerint - hitelesítő szervezet által tanúsított - kiépített rendszer a szervezetek jó környezeti teljesítményének biztosítása érdekében. Az irányítási rendszer egészének része, amely tartalmazza a környezeti célok mellett a környezeti politikát meghatározó, végrehajtó, felülvizsgáló szervezeti struktúrát, tervezési tevékenységeket, felelősségi köröket, alkalmazásokat, eljárásokat, folyamatokat és erőforrásokat. Ezek: EMAS, ISO 14001:2004 A rendszer kiépítéséhez szükséges induló feltétel a menedzsment (felső vezetés) elkötelezettsége. A rendszer bevezetése költséggel jár, ezt e szempont választásánál figyelembe kell venni. Magyarországon több akkreditált szervezet létezik, amelyek a tanúsítást végzik. Bővebb információ: ld. 2. melléklet  1 ,  2  Tanúsítvány (hazai és/vagy EU-s bejegyzésű akkreditált tanúsító szervezet által kiállítva), Irányítási rendszert szabályozó dokumentumok, feljegyzések Amennyiben a pályázó vállalja, hogy a projekt megvalósító szervezet(ek) megszerzi(k) a tanúsítást vagy jelenleg rendelkezik(nek) vele. Automatikus eljárásnál nincs, minden más eljárásnál van. A 2. táblázatot mindkét útmutatóban érdemes megnézni már most! Belső küszöb: fenntartható fejlődésnél: 0,5+0,5 pont a két kategória alapján

17 Fenntarthatósági vállalás mértéke
Kötelezően választható fenntarthatósági teljesítmények: Vállalást csak felelősen szabad tenni! Az elérhető 24 sor közül kategóriánként (I.+II) legalább 0,5 pont értékben kell megfelelő vállalást tennie a pályázónak (belső küszöb). A választott intézkedés kiindulási és célértékét az EMT/RMT megfelelő fejezeteiben megalapozott adatokkal ki kell tölteni! Legfeljebb 5 pont érvényesíthető. Az összes sor részpont-számainak összege ennél jóval több könnyű magas pontszámot elérni!

18 Megvalósítás 16/2006-os MEHVM-PM rendelet: 23§. (3)
Az előrehaladási jelentés a következő információkat tartalmazza: A célokhoz mért előrehaladás, beleértve a számszerűsített célok mutatóit;… e) A környezeti fenntarthatóság és az esélyegyenlőség érvényesítése a TSZ-ben foglalt rendelkezések szerint… 23.§(5) Amennyiben az … előrehaladási jelentést … nem nyújtja be; … nem állnak összhangban a támogatási szerződésben foglaltakkal; … illetve a célokhoz mért előrehaladás nem kielégítő, a KSZ Tájékoztatja a kedvezményezetteket … korrekciókról; Kezdeményezi a TSz módosítását, vagy Kezdeményezi a támogatás felfüggesztését…

19 Sikeres pályázást és problémamentes fejlesztéseket kívánok!
Köszönöm figyelmüket! Monitoring célja részben: belső és külső, hazai és nemzetközi jelentési kötelezettségek teljesítése


Letölteni ppt "horizontális felelős, KvVM, Fejlesztési Igazgatóság"

Hasonló előadás


Google Hirdetések