Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezető Horvátország 2003, 2005, 2011 2013. július 1. Magyarország 2004. május 1. Határpolitika az Európai Unióban és a csatlakozás előtt És az EU határai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezető Horvátország 2003, 2005, 2011 2013. július 1. Magyarország 2004. május 1. Határpolitika az Európai Unióban és a csatlakozás előtt És az EU határai."— Előadás másolata:

1

2 Bevezető Horvátország 2003, 2005, 2011 2013. július 1. Magyarország 2004. május 1. Határpolitika az Európai Unióban és a csatlakozás előtt És az EU határai között (a határok gátló hatásainak felszámolása)

3 Bevezető Hungarian – Croatian IPA Cross-border Cooperation Programme 2007-2013 Kulcsszó az „EGYÜTTMŰKÖDÉS”, úgy a tervezésben, mint a megvalósításban és az ellenőrzésben Két prioritás:  Fenntartható környezet és turizmus  Együttműködésen alapuló gazdaság és emberi erőforrás fejlesztés (munkaerőpiac)

4 Célkitűzések  Betekintést nyújtson - kiemelten a foglalkoztatáshoz és a munkaerőpiachoz kapcsolód - IPA programokba  Ismertesse azokat a magyarországi EU határmenti programokat, amelyek tapasztalataiból a horvát és a magyar fél is profitálhat  A programokat koordináló szakemberekkel készített interjúk segítségével a közös programok hatásainak kiértékelése

5 Kutatási módszerek  Szekunder adatelemzés és ábrázolás:  KSH  Baranya és Somogy megyei Kormányhivatalok munkaügyi központjai  Kapronca, Verőce és Eszék munkaügyi szervezetei  2007-től napjainkig tartó adatsorok  A programok pályázati anyagának és dokumentációjának elemzése  Primer források:  Interjúk a programkoordinátorokkal

6 Eredmények Térség foglalkoztatási depressziója (Magyarország 1990-, Horvátországa rendszerváltás, délszláv háborúk) Számos hasonlóság:  Leépülés gyakorlatilag az összes ágazatban  A termelőszövetkezeti rendszer megszűnésével a mezőgazdaság szerepe a foglalkoztatásban csökkent  Alacsony átlagjövedelmek, gyenge belső piac  Kisebbségek átlagosnál jóval magasabb aránya  A nagyobb foglalkoztatók betelepüléséhez elengedhetetlen beruházások elmaradása

7 Eredmények  A vállalkozások a talpon maradásért küzdenek  A piaci viszonyokon alapuló telephely választási stratégiák szinte minden peremfeltétele hiányos  Elaprózott vállalkozásstruktúra  A gazdaság gyengesége a szolgáltatási szféra gyengeségét és az öngondoskodás esélyét is rontja  Erőteljes forráshiány (a települési önkormányzatok tőkeszegények) A belső gazdasági megújulás képességének hiánya

8 A foglalkoztatási depresszió Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű munkanélküliek Alacsony képzettség A térségben a jobb helyzetű álláskeresők is nehezen találnak munkát Országos átlagokat meghaladó munkanélküliség A foglalkoztatást ösztönző programok nem találnak bázisra Alacsony fokú munkaszocializáció Motiválatlanság A képzettségi színvonal gyakran a továbbképzéseken való hatékony részvételt sem teszi lehetővé Eredmények

9 Fejletlen kooperációs készség, gyenge kapcsolati háló, együttműködés és tapasztalatcsere hiánya A foglalkoztatási depresszió Eredmények

10 Mintaprojektek, „Best practice”-ek Határon átnyúló gyógynövény gyűjtő – termelő – feldolgozó – értékesítő hálózat a határmenti térség gazdaságának fejlesztése érdekében Képzéssel a minőségi (pannon) falusi turizmusért „Együttműködés határok nélkül” Magyar – Horvát foglalkoztatáspolitikai Szakértői Akadémia 2010–2011 Az IPA „Tanulás és munka” magyar-horvát határ menti együttműködésben (2007-2011) Eredmények

11 Herbal Network  Cél a határmenti gazdasági térség kialakítása  Előzetes elemzések  kitörési pont: agrárintegrációs programok megvalósítása  Önfenntartó gyógynövénybegyűjtő, -termelő és felvásárló klaszter kiépítése Eredmények

12 Pannon Turizmus Munkaerő szaktudásának fejlesztése a határ menti régióban, a falusi vendéglátóhelyek körében Régió specifikus képzési programok, közös horvát- magyar tananyag kifejlesztése (10 modul, az „European Curriculum for Training in Rural Turism” ajánlásához igazodva). Célcsoportjai a régió falusi és tanyasi vendéglátóhelyeinek tulajdonosai, illetve a turisták Elvárás: Szolgáltatások fejlődése Kínálat bővítése Új vendéglátóhelyek könnyebb indítása Eredmények

13 Szakértői Akadémia 2004  I. Magyar-Horvát Foglalkoztatási Konferencia (Nagykanizsa) 2006  II. Magyar-Horvát Foglalkoztatási Konferencia (Zalakaros)  a tranzitfoglalkoztatás lehetőségei Nyitva hagyta az intézményes együttműködés kérdését  megoldását egy létrehozandó Szakértői Akadémia kompetenciájába utalta Alapja: a határ mentén még kihasználatlan potenciál szabadulhat fel a megnyitással, kihasználásához szervezett együttműködés kell  a szakértők együttműködésével kell kezdeni  kerete a Szakértői Akadémia Eredmények

14 „Tanulás és munka” Cél egy kiegyensúlyozottabb és hatékonyabb munkaerő-piac létrehozása Megvalósítása: Oktatási és egyéb (pl. munkaügyi) intézmények közötti együttműködés erősítése Célcsoportok számára a munakerőpiaci orientációt, (re)integrációt elősegítő programok (cserediák program, pályaválasztási rendezvények stb.) Elsődleges célcsoportjai a pályaválasztás előtt álló fiatalok Eredmények

15 Az együttműködés tapasztalatai  Jelentős eltérések a határ két oldalán  Horvátország  családi gazdaságok erősebbek  földművelés nagyobb mértékű megbecsülése  rugalmasabb szabályozás  jobb alapok  intenzíven beinduló szerveződés  alacsony felvásárlási árak  Magyarország  a helyi bázis gyengébb  a szervezés akadályokba ütközött, képzés a téli időszakra csúszott  nem vált fenntarthatóvá, a finanszírozási időtáv nem volt megfelelő Eredmények

16  Összességében sikeresnek mondhatóak (15 000 regisztrált résztvevő, a Pannon Tourism tananyaga)  Addig maradtak fenn, amíg biztosítva volt a forrás  A nem finanszírozás-igényes programok – amennyiben helyi igény is mutatkozott rájuk – hosszú távon fenntarthatónak bizonyultak Nehézségek:  Jogi korlátozások, illetve eltérő keretek  Szemléletbeli eltérések  Az egyes tevékenységekhez fűződő hagyományok hiánya  Időbeni csúszás  Hasonló problémák, hasonló tapasztalatok Az együttműködés tapasztalatai Eredmények

17 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Bevezető Horvátország 2003, 2005, 2011 2013. július 1. Magyarország 2004. május 1. Határpolitika az Európai Unióban és a csatlakozás előtt És az EU határai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések