Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZIME Konferencia, Győr, 2012. 09. 27. Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) Tapasztalatok - aktuális kérdések.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZIME Konferencia, Győr, 2012. 09. 27. Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) Tapasztalatok - aktuális kérdések."— Előadás másolata:

1 SZIME Konferencia, Győr, 2012. 09. 27. Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) Tapasztalatok - aktuális kérdések Szabóné Varga Valéria Főigazgató-helyettes

2 SZIME Konferencia, Győr, 2012. 09. 27. Köszönöm a segítő együttműködését az ágazat irányítóinak,valamennyi közreműködő szociális intézmény fenntartójának, intézményvezetőjének, „E”képviselőnek és nem utolsó sorban a napi adatrögzítő kollégáknak!

3 SZIME Konferencia, Győr, 2012. 09. 27. KENYSZI Rendszer bevezetését megalapozó jogszabályi háttér 1996. január 1-től írja elő a tv. az igénybevevőkről vezetett nyilvántartás vonatkozásában a TAJ azonosító alkalmazását.  A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 2012. január 1-től hatályos 5.§ (1) c) pontja szerint a szolgáltatások igénybe vevőinek az Szt. 20/C. §-ában, illetve a Gyvt. 139. § (2) bekezdésében meghatározott adatairól vezetett központi elektronikus nyilvántartási rendszer az NRSZH által vezetett országos nyilvántartás része.  2012.március 1-től működik az országos nyilvántartó rendszer 3

4 SZIME Konferencia, Győr, 2012. 09. 27. Szolgáltatás nyújtás részletes adminisztrációja Igénybevett szolgáltatások nyilvántartása Kitől: Szervezet Ki: Személy (ellátott) Mit: Szolgáltatás 2. Szociális Regiszter 1. Tevékenység adminisztráció 4. Ellenőrzéstámogatás Ügyféltörzs 3. Működési engedélyezése Egységes szolgáltatás jegyzék Egységes szolgáltatás jegyzék Kom- muni- káció 5. Szociális Ágazati Portál

5 SZIME Konferencia, Győr, 2012. 09. 27. KENYSZI rendszer fő funkciói, jellemzői 5  Szociális Regiszter-en alapuló intézményi törzsadat-nyilvántartás  E-képviselő és adatszolgáltató felhasználók karbantartása  Központi igénybevevői nyilvántartás  Megállapodások és határozatok rögzítése  Napi igénybevétel rögzítése  Igénybevétel párhuzamosságának ellenőrzése  Önellenőrzés  Riport

6 SZIME Konferencia, Győr, 2012. 09. 27. A KENYSZI rendszer használatának adatai – 2012. szeptember 19.-i állapot szerint 6  Nyilvántartott fenntartók száma (a Szociális Regiszterből átvett adat, nem minden fenntartónak van jelentési kötelezettsége): 4 398  Nyilvántartott szolgáltatások száma: 15 676  A rendszerben nyilvántartott összes adatrögzítő munkatárs száma: 12 144  Rendszerben lévő igénybevevők száma: 749 047  Rendszerben lévő igénybevételek (megállapodások, határozatok) száma: 1 054 126

7 SZIME Konferencia, Győr, 2012. 09. 27. Jelentésihajlandósággal kapcsolatos tendenciák alakulása: Jelentési hajlandósággal kapcsolatos tendenciák alakulása: 7

8 SZIME Konferencia, Győr, 2012. 09. 27. A szolgáltatásokat igénybe vevők aránya szolgáltatások gazdasági formája szerint (db)

9 SZIME Konferencia, Győr, 2012. 09. 27. A KENYSZI -ben rögzített igénybe vevők életkori megoszlása

10 SZIME Konferencia, Győr, 2012. 09. 27. Szociális Ágazati Portál: GYIK, felhasználói kézikönyv SZGYH és NRSZH munkatársak Call center  Egycsatornás ügyfélszolgálat rendszer kialakítás folyamatban van.  Hibajelzések száma csökkent: Rendszer szintű hiba nem jelentkezik, Ütközések kivizsgálása iránti igény bővült, Igénybe vevők egyéni adatai iránti igény növekedett. Felhasználók támogatása

11 SZIME Konferencia, Győr, 2012. 09. 27. A KENYSZI Rendszer működésének tapasztalatai alapján adott NRSZH válasz ok 11  Megvalósult szakmai fejlesztések: Önellenőrzés funkció bevezetése, Normatívát befolyásoló szolgáltatási tényezők (pl. demens igénybevevő, emelt szintű ellátás) rögzítésének lehetősége, Az Szt. által megengedett esetekben (nappali melegedő, éjjeli menedékhely) csökkentett adattartalom rögzítésének a lehetősége, Hajléktalan ellátott esetében település szintű lakcím rögzítésének lehetősége. TAJ nélküli külföldi rögzíthetősége. Ütköző szolgáltatások számának csökkentése, az ütköző szolgáltatás típusának megjelenítése,

12 SZIME Konferencia, Győr, 2012. 09. 27. A KENYSZI Rendszer működésének tapasztalatai alapján adott NRSZH válasz ok 12  Megvalósult szakmai fejlesztések: Gyors feltöltésre lehetőség migrációs tábla alkalmazásával, Interfész kapcsolaton keresztüli adatfeltöltési lehetőség egyedi fejlesztésű nyilvántartó programokból. Felhasználást segítő funkciók fejlesztése:  Utolsó keresett, rögzített tétel megőrzése, betöltése.

13 SZIME Konferencia, Győr, 2012. 09. 27. A KENYSZI rendszeradminisztrációt csökkentő hatásai: A KENYSZI rendszer adminisztrációt csökkentő hatásai:  Az Országos Jelentési Rendszerben a féléves, negyedéves jelentések kapcsán csökkent az adattartalom, illetve nappali ellátások esetében megszűnt az adatszolgáltatás.  A szociális és gyámhivatalokkal karöltve folyamatos adattisztítást végzünk a működési engedélyek adatpontossága érdekében. Így a már nem aktív, valamint a szünetelő, normatívát nem igénylő, időszakosan ellátottat nem fogadó szolgáltatásoknál jelölhetőek ezek a tartalmak.  A fontosabb funkciók Excelbe kiexportálhatók, így segítik vagy részben kiváltják a papír alapú nyilvántartás egyes elemeit.  A KENYSZI rendszer használata során pontosabb, követhetőbb, ellenőrizhetőbb lesz a nyilvántartásunk, így a kapcsolódó papír alapú dokumentumok is rendszerezettebben használhatóak.

14 SZIME Konferencia, Győr, 2012. 09. 27.  Az ügyfélkapus belépés személyre szabott, sajnos gyakran átadásra kerülnek egymás között a belépési adatok, ami belépési és egyéb problémákat generálhat. 14 A rendszer használatával kapcsolatos típus hibák:

15 SZIME Konferencia, Győr, 2012. 09. 27. A rendszer használatával kapcsolatos típus hibák: A rendszer használatával kapcsolatos típus hibák:  Új igénybevevő rögzítésekor nem mindig keresnek rá az ellátottra, így duplikáltan kerül be az ellátott a rendszerbe, sokszor eltérő adatokkal.

16 SZIME Konferencia, Győr, 2012. 09. 27. A rendszer használatával kapcsolatos típus hibák:  Megállapodás bevitelekor csak a Mentés funkciót használják és nem a Rögzítve gombot. Így Rögzítés alatt állapotban marad a megállapodás, és nem jelenik meg az Igénybevételi naplóban az ellátott.

17 SZIME Konferencia, Győr, 2012. 09. 27. A rendszer használatával kapcsolatos típus hibák:  Több szolgáltatás esetében előfordul, hogy összesítve történik a jelentés, holott több telephely is megjelenik, melyre külön-külön kellene az igénybevételeket rögzíteni.

18 SZIME Konferencia, Győr, 2012. 09. 27. A rendszer használatával kapcsolatos típus hibák:  Ahol egy fő látja el a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait, több esetben a két szolgáltatás összes ellátottját az egyik szolgáltatáshoz rögzítik. 18 A rendszer használatával kapcsolatos típus hibák

19 SZIME Konferencia, Győr, 2012. 09. 27. A rendszer használatával kapcsolatos típus hibák  Megtörténik a megállapodás berögzítése, de a napi igénybevétel rögzítése már elmarad.

20 SZIME Konferencia, Győr, 2012. 09. 27. A rendszer használatával kapcsolatos típus hibák  Idősek nappali ellátása esetén, ahol a jogszabály rendelkezése alapján külön szolgáltatásként jelenik meg az étkeztetés, csak a nappali ellátásra történik a megállapodás és a napi igénybevétel rögzítése, holott az ellátott étkezik is.

21 SZIME Konferencia, Győr, 2012. 09. 27. A rendszer használatával kapcsolatos típus hibák  Határozott idejű megállapodás lezárásakor nem a lezárás napjának dátuma kerül rögzítésre, hanem bent marad az eredeti vég dátum, így továbbra is megjelenik az ellátott az igénybevételi naplóban.

22 SZIME Konferencia, Győr, 2012. 09. 27. A rendszer használatával kapcsolatos típus hibák  Otthont nyújtó ellátásból a fiatal felnőttet nem teszik át utógondozói ellátásba.

23 SZIME Konferencia, Győr, 2012. 09. 27. 23 Köszönöm a figyelmet! Elérhetőségek: Call Center: 06 1 510 05 45 http://szap.nrszh.hu/web/szocialis-agazati- portal/KENYSZI-HIBABEJELENTO


Letölteni ppt "SZIME Konferencia, Győr, 2012. 09. 27. Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) Tapasztalatok - aktuális kérdések."

Hasonló előadás


Google Hirdetések