Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A felsőfokú szakképzés minőségirányítási és minőségfejlesztési modellje Kispéter József, Drahos Péter, Dombovári Tamás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A felsőfokú szakképzés minőségirányítási és minőségfejlesztési modellje Kispéter József, Drahos Péter, Dombovári Tamás."— Előadás másolata:

1 A felsőfokú szakképzés minőségirányítási és minőségfejlesztési modellje Kispéter József, Drahos Péter, Dombovári Tamás

2 1.Bevezetés 2.A felsőfokú szakképzés bevezetésének hazai előzményei, rendszerszintű problémák 3.A modell leírása 1. Minőségirányítási feladatok 1. Beiskolázás 2. Oktatók kiválasztása, értékelése 3. Kapcsolat a munkaerő-piaci szereplőkkel és a munkaadókkal 4. Oktatói együttműködések 5. Tantervi együttműködések 6. Szervezési együttműködések 7. Áthallgatás, szakirány választás 8. Program tartalmának módosítása 9. Személyi feltételek egységesítése 2. Minőségfejlesztés (az FSZ minőségbiztosítási rendszerének gyakorlati működése) 1. Programindítói feladatok 2. Programalapítói feladatok 3. Konzorciumi feladatok 4.A minőségfejlesztés működése a gyakorlatban 1. Egy félév eredményei 2. A mérések alkalmazhatósága az utánkövetés problémájának megoldása során 5.Összefoglalás és ajánlás

3 Bevezetés FSZ elhelyezkedése Minőségbiztosítás feladata, szerepe

4 Rendszerszintű problémák Előzmények (PS, Phare) Indítás (felsőoktatás + középfokú oktatás) Hallgatói ÉS tanulói jogviszony Jellemzők: rövid ciklusú (2 éves), gyakorlatorientált, kompetencia alapú, modulrendszerű, kreditrendszerű, olyan minőségbiztosítási rendszere van, ami magában foglalja a minőségirányítási és minőségfejlesztési feltételeket.

5 Modell-leírás Minőségbiztosítás

6 Kommunikáció A minőségirányítás feladata a működő FSZ rendszer állandó szinten tartása.

7 Beiskolázás Aktív módszerek Kiállítások Nyílt napok Személyes kapcsolatok Passzív módszerek Sajtó Televízió Hirdetmények, szóróanyagok

8 Oktatók kiválasztása, értékelése Kiválasztás intézményvezetői feladat Értékelés vezetői, tanulói szinten

9 Kapcsolat munkaerőpiac szereplőivel Beiskolázás Nyári gyakorlat Gyakorlati képzés Szakdolgozat

10 Oktatói együttműködések Programindítói szinten Programszintű („konzorcium”) Tantárgyi modulokhoz kötötten

11 Tantervi együttműködések Programindító intézményen belüli (megosztott tanítási tartalmak) Konzorciumi szinten (közös tantervfejlesztés)

12 Szervezési együttműködések Felvétel rendjének egyeztetése Áthallgatás, szakirányváltás lehetőségének biztosítása

13 Tartalom módosítása Jegyzetek korszerűsítése (  10%)

14 Személyi feltételek egységesítése Intézmény-vezetői feladat

15 Minőségfejlesztés

16 START Program leírás Kérdőívek Adatok feldolgozása programindítói szinten Konzorciumi értékelés Problémák feltárása Intézkedési tervek Jegyzetek felülvizsgálata STOP

17 Programindítói feladatok Kérdőíves felmérés Belépő Tanulási Modulértékelő Vizsgaértékelő Kilépő Utánkövető Tanári Vezetői

18

19 Visszacsatolás Programindítói szinten (minden kérdés; trendek; összehasonlítás; idősoros elemzés) Konzorciumi szinten (összehasonlítás; problémák feltárása; javaslatok kidolgozása) Programalapítói szinten (összevont jelentés; nyomonkövetés)

20 Konzorciumi feladatok jegyzetek folyamatos felülvizsgáltatása, korszerűsíttetése évente (10%-ot meg nem haladó mértékben). Amennyiben a jegyzeteket 10%-ot meghaladó mértékben szükséges módosítani, úgy a konzorcium javaslata alapján a felsőoktatási intézmény tanácsa hagyja jóvá a módosítást. az előzetesen meghatározott elégedettségi adatokból konzorciumi szintű beszámoló készíttetése a beszámolóból felmerült problémák meghatározása, rangsorolása a legfontosabb problémák megoldására intézkedési terv kidolgozása az intézkedési terv végrehajtatása a programindító intézményekkel

21 Gyakorlati működés Eredmények

22 Konkrét eredmények A belépők érettségi átlaga 3,28 Az egyes iskolákban már több a „sima” érettségivel rendelkezők száma, mint a technikusi végzettséggel rendelkezőké. Az érettségit legtöbben élelmiszeripari szakközépiskolában szerezték. A képzés előtt a döntő többség középiskolába járt. A legfontosabb elvárás, hogy bármely területen el tudjanak helyezkedni, illetve hogy a tanulmányokat beszámítsák. A legfontosabb elsajátítandó kompetenciák a gazdasági és a számítógépes alapismeretek. A legkevésbé fontos kompetencia a gépészeti ismeretek.

23 Konkrét eredmények A belépőket leginkább a vállalkozói terület érdekli. A belépők végzés után leginkább továbbtanulnának, vagy a sütőiparban helyezkednének el. A továbbtanulni szándékozók leginkább az SZTE ÉFK-n szeretnének tanulni, vagy más szakmai tanfolyamon. A tanulásra fordított átlagos idő 26,23 óra/hét; otthoni tanulásra pedig átlagosan 8,56 órát fordítanak hetente. A tanulók döntő hányada nem, vagy csak alkalmanként dolgozik. Kivétel a levelező tagozatot is indító iskola. A tanulóknak kb. fele csak alkalomszerűen tanul, a többiek ennél ritkábban. A tanulók kb. fele csak részben elégedett a tanulmányi munkájával. …

24 Levonható következtetések Erősség A belépők „sima” érettségivel rendelkeznek Elhelyezkedni főleg a sütőiparban szeretnének Az otthoni tanulási idő nő A technológia moduloknak a legsikeresebbek a vizsgái A különböző iskolák vizsga színvonala nagyjából azonos A kilépők főleg hallgatók szeretnének lenni A „felkészítés a továbbtanulás”-ra jó minősítést kapott Gyengeség A belépők főleg iskolából jöttek, nem pedig a munka világából A tanulási gyengeség oka a nehéz tárgyak és az idő Veszély Az érettségizettek főleg élelmiszeripari szakközépiskolában végeztek (saját tanulók?) A vállalkozói szakirány döntő többsége (egysíkúság) A tanulás csak alkalmankénti A gépészeti modulok „mélyrepülése” Az előadás, mint módszert döntő többsége A jegyzetek olvasottsága alacsony Az utánkövetés hiánya Lehetőség Általános elhelyezkedés, beszámítás igénye Gazdasági, számítógépes kompetenciák utáni igény Továbbtanulás az SZTE ÉFK-n Elégedetlenség a tanulással A tanulási hiány oka a nem kielégítő tanulásmennyiség

25 Megoldási javaslatok

26 Feladatok meghatározása (konzorciumi szinten) Csapat kijelölése Intézkedési tervek (készítés, végrehajtás, ellenőrzés)

27 Fejlesztési lehetőségek

28 Minőségbiztosítás kiterjesztése más FSZ képzésekre Standardizálás

29 Köszönöm a kitartó figyelmet!


Letölteni ppt "A felsőfokú szakképzés minőségirányítási és minőségfejlesztési modellje Kispéter József, Drahos Péter, Dombovári Tamás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések