Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Üzleti Jog II. 7. előadás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Üzleti Jog II. 7. előadás."— Előadás másolata:

1 Üzleti Jog II. 7. előadás

2 SZERZŐDÉSEK FOGALMI ELEMZÉSÉNEK MÓDSZERTANA
Ki az alanya? Mi a tárgya? Mi a tartalma?

3 A SZERZŐDÉS ALANYAI, ALANYVÁLTOZÁS A SZERZŐDÉSBEN

4 Szerződés alanyai Szerződés jogosultja vagy kötelezettje – szerződő fél - lehet minden jogképességgel rendelkező személy (jogalany) Ki vállalhat szerződéses kötelezettséget? Ügyleti képesség – jogképesség „kontár” a szerződésben

5 Alanyváltozás Alanyváltozás – Jogutódlás
Jogi tény eredményeként (szerződés alanyainak személyi körülményeiben beálló változás – halál, szervezet megszűnése) „kötelmi alapon”

6 Alanyváltozás „kötelmi alapon”
Engedményezésről beszélünk, ha a szerződés jogosultja a szerződésből eredő követelését másra ruházza. Tartozásátvállalás esetében a szerződés kötelezetti oldalán áll be változás (azaz a szerződéses kötelezettség teljesítését 1 sz. boríték

7 7. Előadás 1. boríték Fizetési felszólítást kaptam a banktól, melyben a bank felszólít, hogy miután barátom a lakásvásárlásra felvett bankkölcsönét nem fizet, és én készfizető kezességet vállaltam, 8 napon belül fizessek meg a banknak Ft.- tőkét és annak egy évre visszamenő járulékait…. Egy kft. egy általunk fejlesztett honlap díját nem fizette ki. Az ügyvezetőnek írt levélre az illető azt válaszolta, hogy a tartozást nem áll módjában kifizetni, ugyanis a kft. megszűnt, beolvadt egy külföldi tulajdonú rt.-be. Ennek az rt.-nek ő már nem vezető tisztségviselője…. Megkerestük az említett rt.-t, melynek képviselője arról tájékoztatott, hogy a jogelőd kft. Tartozásit, és függő szerződéseit „kiszervezték” egy másik – frissen alapított – projekt társaságba, a Lepel Kft.-be….

8 A SZERZŐDÉS TÁRGYA A szerződés közvetlen és közvetett tárgya, a szolgáltatások osztályozása

9 A szerződés közvetlen tárgya
Szerződések közvetlen tárgya a szolgáltatás. A szolgáltatás az a magatartás, amelyet a jogosult a kötelezettől követelhet, illetőleg amelyet a kötelezett a jogosulttal szemben tanúsítani köteles

10 A szerződés közvetett tárgya
A szerződések közvetett tárgya ezen túlmenően az a – jogi értelemben vett - dolog, aminek az adására, szolgáltatására a szerződés létrejött

11 A szerződéses szolgáltatások osztályozása
Tevőleges – nem tevőleges Egyszeri – tartós – időszakosan visszatérő Személyes – forgalmi jellegű Egyedi - fajlagos – zártfajú Osztható – oszthatatlan Vagylagos – nem vagylagos Főszolgáltatás – mellékszolgáltatás - Lássuk az 2. sz borítékot!

12 Esküvői vacsorát rendeltünk 200 főre, amit a Gundel étterem prezentál
7. ea. 2. boríték Esküvői vacsorát rendeltünk 200 főre, amit a Gundel étterem prezentál A kocsimra téli gumi szettet vettem, sajnos csak 3 db érkezett meg belőle… a kereskedő természetesen csak 3 gumit akar kifizettetni velem Vereb község külterületén 200 ha szántó művelési ágú termőföldet bérelek A Csillagvirág lakóparkban vásároltam egy 45 m2-es garzont Szeretnék venni egy es évjáratú, kék Bentley-t Meg akarom venni Paris Hilton kék Bentley-jét Megállapodtunk a szomszédommal, hogy Milli nevű kecskéjének következő elléséből egy bakot nekem ad.

13 A SZERZŐDÉS TARTALMA

14 A szerződés tartalma A szerződés tartalma a felek kölcsönös jogainak és kötelezettségeinek teljes körű katalógusa, amely következik (azaz megállapítható):  a feleknek a lényeges szerződési feltételekre irányuló kölcsönös és egybehangzó nyilatkozataiból a szerződésre irányadó mögöttes jogszabályok rendelkezéseiből, kivételesen a bíróság is megállapíthat szerződési tartalmat a jogszabály által meghatározott esetekben (ún. bírói szerződés-alakító jog)

15 Hatály és érvényesség

16 A SZERZŐDÉS HATÁLYOSSÁGA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE
Hatályosság - érvényesség érvénytelenség fogalma, fajai, okai és jogkövetkezményei

17 Hatályosság; „tól-ig”
A hatályosság a szerződés aktív létszakát, alkalmazási „zónáját” jelenti, és feltételezi a szerződés jogszabályi feltételeknek való megfelelését: az érvényességet. A hatályosság jelenthet időbeli körülhatárolást, vagy érintett személyi vagy tárgyi kör korlátozását

18 Szerződések időbeli hatályának meghatározása
- kezdő időpont megjelölése - megszűnési időpont meghatározása (határozott idejű szerződések) - felfüggesztő feltétel megjelölése (a szerződés létrejötte jövőbeli bizonytalan tényezőtől függ) - bontó feltétel megjelölése (a szerződés megszűnése jövőbeli bizonytalan tényezőtől függ) Nyissuk a 4. sz borítékot…

19 7/4. boríték „Szerződő felek rögzítik, hogy jelen megállapodásukkal egyidejűleg az azonos tárgyban közöttük korábban létrejött szerződés vonatkozó rendelkezéseit hatályon kívül helyezik, azok helyébe a jelen szerződés rendelkezései lépnek. „ „Felek tudomásul veszik, hogy a jelen megállapodás érvényessége a 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései értelmében az illetékes gyámhatóság jóváhagyásához kötött. Erre tekintettel a szerződő Felek az illetékes … Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Családvédelmi és Szociális Osztályánál a megállapodás jóváhagyása iránt közös kérelmet terjesztenek elő. A gyámhatósági eljárás során a Feleket személyesen …………. képviseli.” „….A jelen szerződés annak aláírásával hatályos, és a gyámhivatali jóváhagyó határozatával egyidejűleg lép érvénybe.„ „… Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban írt ingatlan tekintetében legkésőbb 2011-november 15. napjáig ingatlan adásvételi szerződést kötnek, amennyiben az alább írt feltétel teljesül: Az ingatlan tulajdoni lapján Eladó a tulajdoni várományra vonatkozóan, a jelen szerződés 2. a)-b) pontjában hivatkozott, a tulajdoni láncolat teljes körű igazolására korlátozás mentesen alkalmas széljegyeket – eredeti rangsorhelyükre – visszaállítja, és azt eredetei, hiteles tulajdoni lap másolat bemutatásával igazolja Ezzel összefüggésben a tulajdoni igényre vonatkozó széljegyek helyreállítására irányuló földhivatali eljárásban kéri a – cégnyilvántartásban 1998-ban átvezetett - névváltozásának regisztrálását is.”


Letölteni ppt "Üzleti Jog II. 7. előadás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések