Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Emberi Erőforrás Menedzsment Érdekképviseletek, kollektív tárgyalások 10. előadás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Emberi Erőforrás Menedzsment Érdekképviseletek, kollektív tárgyalások 10. előadás."— Előadás másolata:

1 Emberi Erőforrás Menedzsment Érdekképviseletek, kollektív tárgyalások 10. előadás

2 2 Négyórás, általános sztrájkot hirdettek tegnap Olaszországban, ahol elsősorban a legnagyobb szakszervezetek képviseltették magukat. Teljes káosz volt a légi-, és földi közlekedésben, valamint a hivatalokban is. Milánóban 100.000 ember vonult zászlókkal az utcára. (2004.dec.1.) Munkaharc ! *

3 3 A munkaügyi kapcsolatok alatt a munkavállalók és a munkáltatók, illetve képviseleti szervezeteik intézményes (megállapodásokon nyugvó és/vagy jogilag szabályozott) kapcsolatainak rendszerét értjük, amelyek alapvetően • a szereplők közötti együttműködés fenntartására, • a konfliktusok lehetőség szerinti megelzésére, és • a konfliktusok lehetőség szerinti megelőzésére, és • a már létrejött konfliktusok megoldására irányulnak. MunkavállalókMunkaadók Szövetség Szervezetek Kapcsolatok 104

4 4 Fogalom: Munkaügyi kapcsolatok, érdekegyeztetés •Kezdetben csupán a szociális partnerek közötti kétoldalú, bipartit kapcsolatokat jelentette (a munkaügyi kapcsolatok elsődleges fogalma) •Ma a szociális partnerek és az állam között tripartit kapcsolatokat jelenti, (a munkaügyi kapcsolatok másodlagos fogalma) •Hazánkban a szociológia tudományának érdekegyeztetés fogalma olyan sajátos értelmezést nyert, amellyel a munkaügyi kapcsolatok összes intézményét jelölték a rendszerváltás kezdetén. 104

5 5 Munkaügyi kapcsolatok •Kiinduló pontja az objektíve létező érdek-különbség a munka és a tőke között •A munkaadó és a munkavállaló olyan kapcsolata, amelyben létérdekek is szerepet játszanak. •Alapja a munkaviszony •A kapcsolat lehet együttműködés vagy ütközés •Tartalma érdek vagy jogvita *

6 6 A munkaügyi kapcsolatok szerepe •A munkaügyi kapcsolatok rendszere a munkaerőpiac szerelőinek olyan együttműködése, amely kiegészíti, esetenként átírja a munkaerőpiac szabályozó mechanizmusait, mert a szembenállás, a kölcsönös károkozás nem érdeke a feleknek és a gazdaság egészének sem. 105-106

7 7 Miért kölcsönös az érdek? Mert a munkaügyi kapcsolatrendszer lehetővé teszi •a munkavállalók oldaláról érdekeik érvényesítését (jövedelem, munkabiztonság) •a munkaadók oldaláról az emberi erőforrások stratégiai együttműködését, azonosulását (versenyelőny!!) *

8 8 A munkaügyi kapcsolatok intézményrendszere •A kollektív tárgyalások és megállapodások rendszere; •A munkavállalói részvétel (participáció); •A munkaügyi konfliktusok és viták rendezésének békés és nyomásgyakorló eszközei; • A gazdaság és társadalompolitika fő irányainak meghatározására vonatkozó országos szintű tárgyalások és megállapodások; • Makroszintű konzultációk. Makro szint 104-105

9 9 A kapcsolatok szereplői A szociális partnerek és az állam Az állam szerepe: •A formális egyenlőség ellenére nagy a hatalmi asszimetria, ezért az állam korlátozza a tulajdonosi jogokat a munkavállalói érdekek érvényesítése érdekében •Munkáltató és tulajdonos •Elosztó funkciója alapján tárgyaló vagy konzultáló fél 105

10 10 Az interakciók modelljei (Fürstenberg) •A szabályozás modellje A a felek autonómiája államilag korlátozott, vagy jogi/hatalmi aktussal bármikor korlátozható, az állam lép fel egyeztető - közvetítő szerepben •A szerződés modellje Állami felhatalmazás alapján a felek saját pozíciójuk megerősítése érdekében harcolnak, a szerződésben rögzített megállapodásig. •Az együttműködés modellje egyenrangú partnerek együttműködése *

11 11 A munkaügyi kapcsolatok fő területei mikro szinten •Kollektív tárgyalások - a kollektív szerződés kialakítása érdekében, az elosztási konfliktusok feloldására •Participáció a döntések előkészítésében és meghozatalában, •Kialakult konfliktusok, viták esetén egyeztető tárgyalások, döntőbíráskodás, munkaügyi bíróság 104-105

12 12 Munkaügyi kapcsolatrendszerben érintett faktorok *

13 13 A munkaügyi kapcsolatok alapja A munkaerőpiaci partnerek intézményesített együttműködésének alapfeltételei:   Elvárás a felekkel szemben a kölcsönös bizalom és megállapodási készség és a tárgyalásos megoldás preferálása   Törekvés a viszony kiegyensúlyozására (a termelés és az egyéni megélhetés biztonsága együttes elérésére)   Intézményesítés: a fentiek biztosítását szolgálja, legalizálja a partnerek egyenrangúságát, a játék- szabályokat, a felhasználható eszközöket.   Általában kétoldalú, esetenként három-, ill. egyoldalú kapcsolat *

14 14 A munkaügyi kapcsolatok területei •Kollektív tárgyalások az elosztási konfliktus tárgyalásos megoldására irányul a munkaadó vagy érdekképviselete és a munkavállaló érdekképviselete pl. szakszervezet között (Ez rendelkezik megfelelő tagsággal, szervezettséggel, harci eszközökkel, amely kiegyenlített pozíciót biztosít a munkavállalóknak) a munkavállalók bevonása a vezetői döntésekbe, •Participáció a munkavállalók bevonása a vezetői döntésekbe, az üzemi folyamatokban potenciálisan megjelenő érdekellentétek megelőzősére és feloldására. A munkavállalói érdekképviselet a munkavállalók összességét képviseli. 108-111

15 15 Munkavállalói érdekképviseletek Az érdekképviseletek társadalmi rendeltetése az egyedileg szétszórt, gyenge érdekérvényesítési törekvések és képességek összefogása. Fő formája: szakszervezetek (néhol kamarák, szövetségek) A szerveződés alaptípusai: •horizontális tagozódás szt.: szakmai és ágazati sz. •vertikális tagozódás szt.: országos, helyi (regionális) szövetségek és vállalati szakszervezetek 106-107

16 16 Munkáltatói érdekképviseletek A munkáltatók, vállalkozók és tulajdonosok szövetségeket hoznak létre - az önkéntesség és a koalíciós szabadság elvén - saját vagy együttes vállalkozási ill. munkaadói érdekeik védelmében. Szerveződésük: –ágazati (iparági) –regionális –országos, csúcsszervezetek Irányultság: munkavállalók vagy kormányzati 107-108

17 17 Kollektív tárgyalások Célja a munkaadók és munkavállalók közötti megállapodás a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos igényeiről, eredménye a kollektív szerződés. A kollektív tárgyalások tartalma: •a jövedelemre, •munkafeltételekre, és •a felek kapcsolatára vonatkozó megállapodások 108

18 18 A kollektív szerződés hatóköre A szerződés kötelező tartalmi elemei: •A megállapodás szintje •Az érvényesség köre, azaz, hogy milyen térségre (egész országra, vagy régióra), ágazatra (iparágra, tevékenységi körre) érvényes •Időbeli hatály (érvényességi és felmondási idők) •A személyek köre, akikre a szerződés kiterjed. 108-109

19 19 A kollektív szerződés tartalma •Az elosztási, anyagi viszonyokra vonatkozó kérdések, (pl. bérrendszer, béremelés nagysága, pótlékok, borítékon kívüli juttatások); •a munkafeltételekre vonatkozó szabályok (a konkrét munkaidő kialakítása, szabadság, kártérítési felelősség, fegyelmi szabályok, felmondás szabályai, stb.); •a két fél kapcsolatrendszerére vonatkozó szabályok (az együttműködés folyamatai, elvei, szakszervezeti működés feltételei, panaszok, viták kezelésének módja). 108

20 20 A kollektív tárgyalások folyamata • •A tárgyalások előkészítése • •A tárgyalás lefolytatása • •A tárgyalás utóélete 109

21 21 A tárgyalások előkészítése •A gazdasági feltételek, lehetőségek felmérése •A hatalmi helyzet vizsgálata, erőpozíció felmérése •A várható tárgyalási sáv meghatározása •a delegáció összeállítása •a tárgyalási stratégia meghatározása •A tárgyalások külső előkészítése (tagság, külső támogatók ) 109

22 22 A tárgyalások lefolytatása Alapelv: a feszültségek tárgyalásos levezetése, a konfliktus megegyezésen alapuló megoldása. •Kapcsolatfelvétel •Álláspontok konfrontációja •Részletes tanácskozások •Másik fél taktikai puhítása •Tanácskozás kisebb bizottságokban •Döntési krízis •Megegyezés 109

23 23 A tárgyalás utóélete •Az eredmény elfogadtatása, kihirdetése •Eredménytelenség esetén a folytatás lehetőségének meghatározása •Következtetések levonása az előkészítésről, taktikáról, delegáció összetételéről, a résztvevők magatartásáról •A megállapodás betartása és betartatása (mechanizmusok, monitoring rendszer) 109

24 24 Tárgyalási taktikák •Disztributív, a megosztást kényszerítő, fenyegető, nyomást gyakorló taktikával •Integratív, a meggyőzés, közös problémamegoldás révén •Attitűdre orientált, az együttműködő, pozitív tárgyalási légkör elérése, kölcsönös engedmények. •Szervezeten belüli elfogadásra orientált 109-110

25 25 Munkaharc eszközei Munkavállalók •Sztrájk (spontán, szervezett, figyelmeztető, szimpátia alapú) szimpátia alapú) •Puha eszközök aláírásgyûjtés, agitáció cikkek, passzív ellenállás, előírások teljes betartása •Üzemelfoglalás Munkaadók •Megelőző eszközök •Fellépés egyéni szinten, pl. fegyelmi, figyelmeztetés, elbocsátás ellen •Fellépés a szakszervezet ellen •Kollektív nyílt harc, pl. kizárás, felfüggesztés 111-112


Letölteni ppt "Emberi Erőforrás Menedzsment Érdekképviseletek, kollektív tárgyalások 10. előadás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések