Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jer. 16.9 Mert ezt mondja a Seregek URa, Izráel Istene: Majd meglátjátok, hogy még a ti időtökben véget vetek ezen a helyen a hangos, vidám örvendezésnek,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jer. 16.9 Mert ezt mondja a Seregek URa, Izráel Istene: Majd meglátjátok, hogy még a ti időtökben véget vetek ezen a helyen a hangos, vidám örvendezésnek,"— Előadás másolata:

1 Jer Mert ezt mondja a Seregek URa, Izráel Istene: Majd meglátjátok, hogy még a ti időtökben véget vetek ezen a helyen a hangos, vidám örvendezésnek, a vőlegény és menyasszony örömének!

2 Mt Mert vannak nemzésre alkalmatlanok, akik így születtek, és vannak nemzésre alkalmatlanok, akiket az emberek tettek ilyenekké, és vannak olyanok, akik önmagukat tették nemzésre alkalmatlanná, a mennyek országáért.

3 1Kor. 7.7 Szeretném ugyanis, ha minden ember úgy volna, mint én magam is; viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől: kinek így, kinek amúgy. 1Kor Azt szeretném, hogy gond ne terheljen titeket. Aki nőtlen, az az Úr dolgaival törődik: hogyan legyen tetszésére az Úrnak. 1Kor Aki viszont megházasodott, az a világi dolgokkal törődik: hogyan legyen tetszésére a feleségének; ezért élete megosztott.

4 Lk Ő pedig ezt mondta nekik: „Bizony, mondom néktek, hogy senki sincs, aki elhagyta házát vagy feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, hogy ne kapná vissza sokszorosát már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet.”

5 Mt Mert a feltámadáskor nem nősülnek, férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben.

6 1Kor. 7.1 Amikről pedig írtatok, azokra ezt válaszolom: jó a férfinak asszonyt nem érinteni. 1Kor. 7.8 A nem házasoknak és az özvegyeknek pedig ezt mondom: jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is.

7 1Kor Azt tartom tehát jónak a küszöbön álló megpróbáltatások miatt, hogy jó az embernek úgy maradnia, amint van. 1Kor Azért, aki feleségül veszi jegyesét, az is jól teszi, de aki nem veszi feleségül, még jobban teszi.

8 Ef mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte,

9 Péld. 2.17 aki elhagyja ifjúkorának társát, és megfeledkezik az Isten előtt kötött szövetségről.

10 Mal. 2. 14 Ezt kérdezitek: Miért nem
Mal Ezt kérdezitek: Miért nem? - Azért, mert az ÚR a tanúja annak, hogy hűtlen lettél ifjúkorodban elvett feleségedhez, pedig ő a társad, feleséged, akivel szövetség köt össze.

11 Hós. 2.21 Eljegyezlek magamnak örökre

12 2Tim. 2.13 Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja.

13 Hós. 1.2 Amikor az ÚR szólni kezdett Hóseáshoz, ezt mondta Hóseásnak az ÚR: Menj, végy feleségül egy parázna nőt, és legyenek gyermekeid a paráznától, mert rútul paráználkodik ez az ország, hátat fordít az ÚRnak.

14 Hós. 2.18 Azon a napon férjednek fogsz hívni - így szól az ÚR -, és nem hívsz többé Baalnak.

15 Hós. 3.1 Ezt mondta nekem az ÚR: Szeresd csak tovább azt az asszonyt, aki más szeretője és házasságtörő, ahogyan az ÚR szereti Izráel fiait, bár más istenekhez fordulnak,

16 Hós. 9. 1 Ne örülj, Izráel, ne ujjongj, mint a népek
Hós. 9.1 Ne örülj, Izráel, ne ujjongj, mint a népek! Mert hűtlen lettél Istenedhez, és szereted a paráznaság bérét, minden szérűn a gabonát.

17 Jer. 3.1 Majd ezt mondta: Ha valaki elbocsátja feleségét, és az eltávozva férjétől egy másik férfié lesz, vajon visszatérhet-e megint hozzá? Nem válna-e ezzel gyalázatossá az ország? Te pedig, aki sok barátoddal paráználkodtál, vissza akarsz térni hozzám? - így szól az ÚR.

18 Mi is a házasság? Demonstrálás (Krisztus-egyház) Szövetség (hűség)
Hitvallás Egyesülés Test (élet)

19 Ajánlott irodalom Chapman, Gary: Egymásra hangolva. Bp., 2002, Harmat.
Chapman, Gary: A házasság négy évszaka. Bp., 2009, Harmat. Gyökössy Endre: Ketten – hármasban. Bp., 1994, Új Ember Kiadó. Mason, Mike: A házasság misztériuma. Bp., Harmat. Meredith, Don: Lesznek ketten egy test. Bp., n. é., KIA. Nemes Ödön: Párbeszélgetés. Bp., Harmat-Új ember. Pálhegyi Ferenc: Keresztyén házasság. Bp., 1992, Kálvin Kiadó. Pálhegyi Ferenc: Emberkép és társkapcsolat. Bp., 2000, Éjféli Kiáltás. Pálhegyi Ferenc: Szex és szerelem. Bp., 1998, Éjféli Kiáltás. Pálhegyi Ferenc: Házassági karambolok. Bp., 2000, KIA. Pálhegyi Ferenc: Utak és útvesztők a társkapcsolatokban. Pécel-Budaörs, 2005, Ébredés-Bhsz.


Letölteni ppt "Jer. 16.9 Mert ezt mondja a Seregek URa, Izráel Istene: Majd meglátjátok, hogy még a ti időtökben véget vetek ezen a helyen a hangos, vidám örvendezésnek,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések