Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1.A foglalkozás címe Petőfi Sándor 1823-1849.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1.A foglalkozás címe Petőfi Sándor 1823-1849."— Előadás másolata:

1 1.A foglalkozás címe Petőfi Sándor

2 2. Előszó Valamennyi írónk közül Petőfi életrajza a leginkább ismert. A márciusi ifjak vezéreként és március 15-e egyik hőseként, majd az 1848–49-es szabadságküzdelem mártírjaként a nemzeti legendárium egyik központi alakja lett; a múlt század ötvenes-hatvanas éveitől ő jelentette a magyarság számára a nagybetűs Költő fogalmát. Élete legalább annyira kultusz tárgya lett, mint a költészete.

3 3.Használat Ajánlott az alábbi navigáció alkalmazása
Fontos kezelési útmutatás: A felületen a képernyőről való vezérlés – a véletlenszerűen előrehaladás kiküszöbölése miatt - nem lehetséges. Ha tovább kívánsz lépni a tananyagrészekben, akkor használd. a Page Down billentyűt, az egéren a görgetőt, valamint az akciógombokat és a hiper-hivatkozásokat. 1. dia Előző Tovább Fogalmak 55. 58. dia FOGALOM Használat 3. Főmenü 4 Vissza Tananyag 9

4 4. A foglalkozások tagozódása
I. CÉL 5. 1.Követelmények II. TARTALMI LEÍRÁS 7. III. TARTALOM ÉS TEVÉKENYSÉGEK 9. IV. EGYÉB 54. 1. Fogalmak 2. Irodalom 3. Illusztrációjegyzék 1. Motiváció 10. 2. Elöző ismeretek 11. … 2.2. Részellenőrzés 3. Új ismeretek 15. 1. Lap 2. Lap 3. Lap 4. Lap 5. Lap 3.1. Ellenőrzés 41. 4. Összefoglalás 46. 5. Értékelés 51.

5 I.Célkitűzés Célomnak tekintem, hogy minden 5. osztályos tanuló megismerje a költő életének főbb állomásait és munkásságát.

6 I.1. Követelmények, kompetenciák
Remélem a munkám hozzásegít benneteket ahhoz, hogy átfogóbb képet kaphassatok arról, hogy miként élt és munkálkodott Petőfi a XIX. században. Ehhez természetesen a Ti szorgalmatokra is szükség van.

7 II. Rövid tartalmi leírás 1
Petőfi Sándor gyermek- és ifjúkora A Pesti Divatlap szerkesztője Csalódások és válság Szabadság, szerelem

8 II. Rövid tartalmi leírás 2
Petőfi napja A szabadságharc idején Halála Utóélete

9 III. Tananyagtartalom és tevékenységek
Petőfi Sándor élete és munkássága Tevékenységek: Olvasás Tesztek kitöltése Fogalmak elsajátítása

10 1. Ráhangolódás Ha az anyagot lassan és figyelmesen végigolvasod, akkor egy olyan embert ismerhetsz meg, aki nemcsak tetteivel, de költészetével is bebizonyította hazája iránt érzett szeretetét és hazafiságát.

11 2. Korábbi ismeretek aktivizálása1
Már alsó tagozatosként megismerkedhettetek néhány kiemelkedő versével mint, - Arany Lacihoz - Anyám tyúkja - Nemzeti dal - Befordultam a konyhára… A XIX. században élt, olyan neves írókkal és költőkkel együtt, mint Jókai Mór, Vörösmarty Mihály, Arany János, József Attila.

12 2. Korábbi ismeretek aktivizálása 2
Híres történelmi személyiség is, hiszen az es forradalom egyik kiemelkedő alakjává vált egyrészt azáltal, hogy megírta a Nemzeti dalt, másrészt pedig hogy Petőfi kezdeményezésére határoztak úgy a Pillwaxban összesereglett ifjak: az eredetileg 19-re tervezett népgyűlést azonnal meg kell tartani. Arra is biztosan emlékeztek, hogy ő volt az a költő, aki tragikus és rejtélyes körülmények között tűnt el a csatatéren. Ezt a szólás a mai napig őrzi: „Eltűnt, mint Petőfi a ködben!”

13 2.1. Részellenőrzés, visszacsatolás1
1. Melyik verset írta Petőfi Sándor? (Döntsd el az alábbi állítások helyességét!) a) Arany Lacihoz b) A walesi bárdok c) A vén cigány 2. A három költő közül ki volt az, aki nem a XIX. század-ban élt? (Döntsd el az alábbi állítások helyességét!) a) Jókai Mór b) Zrínyi Miklós c) Vörösmarty Mihály 1.? (a helyes válasz) a) Arany Lacihoz 2. Kérdés (a helyes válasz) b) Zrínyi Miklós

14 2.1. Részellenőrzés, visszacsatolás2
1. Hol tűnt el végleg Petőfi Sándor? (Döntsd el az alábbi állítások helyes-ségét!) a) tengeri hajózás közben b) Spanyolországban c) csatatéren 2. Melyik nagy esemény egyik vezető személyisége volt Petőfi? (Döntsd el az alábbi állítások helyességét!) a) 100 éves háború b) es forradalom c) első világháború 1. Kérdés (a helyes válasz) c) csatatéren 2. Kérdés (a helyes válasz) b) es forradalom

15 3. Új ismeretek feldolgozása
1. Lap Gyermek és ifjúkora 2. Lap A Pesti Divatlap szerkesztője 3. Lap Csalódások és válság 4. Lap Szabadság, szerelem 5. Lap Szabadságharc idején

16 1.1 Lap 1823. január 1-jén született Kiskőrösön. Apja, Petrovics István, mészárosmester, aki magyarul jól beszélt és írt. Anyja, Hrúz Mária szlovák anyanyelvű volt; mielőtt férjhez ment, cselédlány és mosónő. Alig két évvel később a család Kiskunfélegyházára költözött, s maga Petőfi később ezt a várost jelölte meg születésének helyeként.

17 1.2 Lap Petrovics István javuló anyagi helyzetének arányában gyakran változtatta fia iskoláit, igyekezett minél színvonalasabb helyre járatni. Az 1838-as dunai árvíz és egyik rokonuk anyagi csődje, akiért Petrovics kezességet vállalt, anyagi romlásba döntötte a családot.

18 1.3.Lap A tizenöt éves ifjú kénytelen volt otthagyni a selmeci líceumot, s megismerkedett a nélkülözéssel és a nyomorral. Színházi „mindenes” Pesten, házitanító Ostffyasszonyfán, majd katonának csap fel Sopronban.

19 1.4.Lap De Petőfi inkább a színészetre érzett elhivatottságot, s 1842 novemberében vándorszínész-társulathoz szegődött.

20 1.5.Lap Így került Debrecenbe is, ahol a Sopronból megismert barát, Pákh Albert próbált segíteni a legnagyobb nyomorban szenvedő, beteg Petőfin. Egy füzetbe írta költeményeit, mintegy hetvenet–nyolcvanat, és 1844 februárjában gyalog vágott neki a pesti útnak, hogy műveinek kiadót találjon.

21 2.1Lap Petőfi sikere A helyiség kalapácsa publikálásáig osztatlan volt. Korábbi támogatói közül is nem egy ellenfelévé vált és 1845 márciusában kilépett a Pesti Divatlap szerkesztőségéből.

22 2.2Lap Vörösmarty Mihály vette pártfogásába, s az ő ajánlása nyomán vállalta a Nemzeti Kör a versek kiadását.

23 2.3 Lap 1844 áprilisától júniusáig szüleinél tölti az időt, Dunavecsén, s olyan versek őrzik ennek emlékét, mint az Egy estém otthon és az István öcsémhez

24 2.4 Lap A költő ekkor mondott végleg búcsút a színészetnek, s július 1-jén elfoglalta állását a lapnál. Költői pályájának talán legtermékenyebb időszaka következett

25 2.5 Lap Költői pályájának talán legtermékenyebb időszaka következett
ekkor.

26 3.1 Lap A nagyszerű kezdet után szükségszerű volt az időleges visszaesés: az 1845-ös év az útkeresés, a kísérletezés időszaka.

27 3.2 Lap Jóllehet egyik legtökéletesebb népdalát (Faleszek, ha…) és legszebb románcos életképét (A négyökrös szekér) írta ekkor.

28 3.3 Lap Írói kudarcok is érték ekkoriban. E korszakának legjellemzőbb és legszínvonalasabb költői teljesítménye az a hatvanhat, többnyire rövid, négy-nyolcsoros versből álló Felhők című ciklus, amely 1845 ősze és 1846 márciusa között keletkezett és önálló kötetként 1846 áprilisában jelent meg.

29 3.4 Lap A Felhők nemcsak költészetét újítja meg, hanem öngyógyítási módnak is elsőrangú: az 1848 májusában írt episztola, a Levél Várady Antalhoz már jelzi szerzője eltökélt szándékát, hogy leszámoljon kétségbeesésével.

30 3.5 Lap Úgy látja, tekintetét magasabb célra kell emelnie: a rabságukat levetni akaró népek ügyét kell szolgálnia.

31 4.1 Lap Petőfi példátlan sikerén felbátorodva kiadója arra vállalkozott, hogy akkor elképzelhetetlenül magasnak számító, háromezres példányszámban adja ki egyetlen kötetben összes költeményét. A kötet március 15-én jelent meg, és egy év sem telt el az újabb, két kötetre bővülő kiadásig.

32 4.2 Lap Versei elé mottónak, jelmondatnak a költő a következő – szállóigévé vált – sorokat írta: „Szabadság, szerelem! / E kettő kell nekem. / Szerelmemért föláldozom / Az életet, / Szabadságért föláldozom / Szerelmemet.”

33 4.3 Lap 1846 tavaszától nemcsak költészete, de élete is e két kitüntetett érték vonzásában alakult.

34 4.4 Lap Az 1846-os év más szempontból is fordulatot hozott Petőfi életében. Erdélyi utazása során – szeptember 8-án, a megyebálon – megismerkedett Szendrey Júliával, Károlyi gróf erdődi jószágigazgatójának lányával májusában Júlia – apja akarata ellenére – igent mondott, és megismerkedésük évfordulóján, szeptember 8-án megtartották az esküvőt.

35 4.5Lap Nagy versek sora őrzi a hozzá fűződő szerelmét. (Beszél a fákkal a bús őszi szél…, Szeptember végén, Elértem, amit ember érhet el…)

36 5.1 Lap Petőfi életének utolsó másfél évét mintha csak egy végzetdráma szerzője írta volna: március 15-től, a győzelem és a dicsőség tetőpontjától július 31-ig, a végső segesvári katasztrófáig egyetlen hatalmas ívű zuhanásnak tűnik fel pályája

37 5.2 Lap 1848. március 15-én Petőfi áll a forradalmi események közepében őszén csúfondáros cikkekben támadják: harcra buzdító verseket ír (Nemzeti dal) , de ő maga nem fog fegyvert. Erdélybe kerül.

38 5.3 Lap 1849 tavaszán gondjai ismét megszaporodnak: előbb szüleit temeti el, majd családja nyomorúságos helyzetén próbál segíteni. Szabadságot kér, s a vele szemben elfogult katonai vezetőkkel összekülönbözve a rangjáról is lemond.

39 5.4 Lap Az orosz beavatkozás hírére csatlakozik ismét Bem hadseregéhez. A legmegfelelőbb pillanatban ahhoz, hogy július 31-én életét áldozza a Segesvár melletti fehéregyházi csatában.

40 5.5 Lap Halála elképzelésének megfelelően valósult meg, mint ahogy azt korábban megfogalmazta az Egy gondolat bánt engemet című versében. Egy gondolat bánt engemet: Ágyban, párnák közt halni meg! Ott essem el én, A harc mezején, A hősöket egy közös sírnak adják, Kik érted haltak, szent világszabadság!

41 3.1. Ellenőrzés, visszacsatolás
Szólj a költő ifjúságáról Értelmezd a népiesség szót sz. kérdésre a válasz megadása Fontos kezelési útmutatás: A felületen a képernyőről való vezérlés – a véletlenszerűen előrehaladás kiküszöbölése miatt - nem lehetséges. Ha tovább kívánsz lépni a tananyagrészekben, akkor használd. a Page Down billentyűt, az egéren a görgetőt, valamint az akciógombokat és a hiper-hivatkozásokat.

42 3.1.1 Ellenőrzés, visszacsatolás
Szólj a …. Értelmezd a .. Szólj a …. Értelmezd a .. Fontos kezelési útmutatás: A felületen a képernyőről való vezérlés – a véletlenszerűen előrehaladás kiküszöbölése miatt - nem lehetséges. Ha tovább kívánsz lépni a tananyagrészekben, akkor használd. a Page Down billentyűt, az egéren a görgetőt, valamint az akciógombokat és a hiper-hivatkozásokat.

43 3.1.2Ellenőrzés, visszacsatolás

44 3.1.3 Ellenőrzés, visszacsatolás

45 3.1.4 Ellenőrzés, visszacsatolás

46 4.Összefoglalás Ifjúkor: Iskolái Munkahelyei
Társaságokban, eszmékben való részvétele Szerelme

47 4.Összefoglalás Pályája: Első versei és verseskötetei
Barátsága más költőkkel Fontosabb költemények bemutatása Pályája csúcsán a munkái Az élete végén a munkássága Utóélete

48 4.Összefoglalás Az előzőekben már megtárgyaltuk a legfontosabb momentumot is, mely kihatott az egész pályájára, és amitől nem is lehet elvonatkoztatni: a hazaszeretet. A hazaszeretet: Ennek megnyilvánulása; Költészete.

49 4.Összefoglalás Életének összefonódása a szabadságharccal és annak bukásával. Utolsó versei és kötetei;

50 4.Összefoglalás Halálának körülményei.

51 5. Értékelés Önellenőrző kérdések

52 Kérdések és válaszok Hol és mikor született Petőfi Sándor?
Mi volt a szülei neve és foglalkozása? Mi volt Petőfi elhivatottsága a kezdeti időkben? Ki segítette őt a pályafutása kezdetén? Ki volt a nagy szerelme?

53 Javasolt százalékos határok
1.: 0-30%: tudásod sajnos nem éri el a megfelelő szintet, javaslom ismételd át az anyagot akár többször is 2.: 31-65%: tudásod sajnos nem elég alapos, javaslom ismételd át az anyagot még egyszer. 3.: 66-79%: tudásod közepes szintű, tekintsd át, hogy melyik feladatot rontottad el és ismételd át az ahhoz tartozó részeket. 4.: 80-90%: tudásod jó szintű, bár még vannak hiányosságok. Keresd ki, hogy melyik feladatot rontottad el, majd ismételd át a megfelelő részeket. 5.: %: gratulálok, tudásod kiváló szintet ért el, folytasd a következő leckével.

54 IV. Egyéb Tankönyv: Alföldi Jenő: Irodalom 5. Internet:

55 IV.1. Fogalmak Dal: Egyszerű érzelmet kifejező, rövid, énekelhető lírai mű Népiesség: a népköltészet követése, a nép alakjainak szerepeltetése s a népnyelv alkalmazása a műben Népköltő: olyan költő, aki a nép sorsának feltárását, jobbítását tűzte ki célul

56 IV.2. Irodalom Nyomtatott: Alföldi Jenő: Irodalom 5.osztály Internet:

57 IV.3. Illusztrációjegyzék
A felhasznált médiumok jegyzéke, és elérése. (éretelemszerűen) 1 animáció 1 1 hang 1 videó 10 Kép esetén 1 1 2 9 3 16 4 17 5 18 6 20 7 21 8 22 9 34 10 37

58 További eredményes tanulást kívánok!
Elérhetőségek Tel: Fejti Pálné További eredményes tanulást kívánok!


Letölteni ppt "1.A foglalkozás címe Petőfi Sándor 1823-1849."

Hasonló előadás


Google Hirdetések