Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Könyvtári minőségmenedzsment

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Könyvtári minőségmenedzsment"— Előadás másolata:

1 Könyvtári minőségmenedzsment

2 TQM alapelvei közül fontosabbak
a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, amely kiterjed valamennyi munkatársra, a gazdasági szerep, a rendelkezésre álló források racionális célirányos, hatékony felhasználása, a követelményrendszer, amely elvárja a hibamentes tevékenységet, a szabályozás, amely a szervezet egészére, a munkafolyamatokra érvényes, a cél és módszer együttes jelenléte, a folyamatos működés minőség teljesítménye.

3 ISO 9000 szabvány család A magyar szabványcsoport eddig megjelent tagjai: MSZ EN ISO 9000:2005 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények MSZ EN ISO 9004:2010 A szervezet tartós sikerének irányítása. Minőségirányítási megközelítés Kapcsolódó magyar szabványok: MSZ ISO 10005:2005 Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a minőségtervek elkészítéséhez MSZ EN ISO 10012:2003 Minőségirányítási rendszerek. A mérési folyamatokra és a mérőberendezésekre vonatkozó követelmények MSZ ISO/TR 10013:2003 Útmutató a minőségirányítási rendszer dokumentálásához MSZ ISO/TR 10017:2004 Útmutató az ISO 9001:2000-hez alkalmazható statisztikai módszerekhez

4 ISO 9000 vs. ISO 8402 (TQM) Az ISO 9000 egy vállalati alrendszer, amely a szervezeti egységek munkájának összehangolásával garantálja a stabil minőséget, a TQM pedig egy irányítási, vezetési módszer, filozófia, amely támogatja és elősegíti a folyamatos fejlődést.

5 TQM VAGY ISO? MIN. BIZTOSÍTÁSI KULTÚRA MIN. BIZTOSÍTÁSI FOLYAMATOK
TERJESZTÉSE TUDATOSÍTÁSA FEJLESZTÉSE FOLYAMATOKBA ÉPÍTÉSE HELYI SAJÁTOSSÁGOKHOZ ILLESZTÉSE MIN. BIZTOSÍTÁSI FOLYAMATOK DOKUMENTÁLÁSA KÖVETÉSE SZABÁLYOZÁSA VÉGREHAJTÁSA MINOSÉGBIZTOSÍTÁS ALAPJAI

6

7 Már régóta … Budapest BOBCATSSS könyvtári minőség a szimpózium fő témája Mikulás Gábor 1995 és 1996-os írásai a Figyelőben

8

9 12/2010. (III. 11.) OKM rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról

10 „Könyvtári Minőségfejlesztés 21”
A program – szorosan kapcsolódva a könyvtári terület ötéves stratégiai tervéhez ( ) rendszerbe foglalja a könyvtárak eddigi minőségmenedzsment tevékenységét, tudatosan épít a megszerzett minőségmenedzsment ismeretek gyakorlati alkalmazására.

11 Céljai a hazai könyvtárak minősítési rendszere alapjainak megteremtése, a könyvtárak felkészítése a minőségelvű szakfelügyeletre, a könyvtárosok képzése intézményi keretek között, a könyvtáros szakma, a könyvtárosok elismertségének, megbecsülésének növelése, a minőségi munka differenciált díjazásának elősegítése.

12 A célok elérése érdekében
Olyan program kidolgozását kezdeményezik, amely közérthető nyelven fogalmazva, részletes leírást tartalmazva, fázisokra bontva tartalmazza a könyvtári (1) minőségfejlesztés lépéseit, (2) megvalósítási kereteit, (3) dokumentációs elvárásait.

13 A program várható eredményei
Támogatja a rendelkezésre álló anyagi források hatékony felhasználását, pályázati keretek racionális, egymásra építő kihasználását. Támogatja a könyvtárak minőségelvű értékelését, szakfelügyeletét. Lehetővé teszi, hogy későbbiekben a könyvtár, mint intézmény helyet kapjon a hazai minősítési rendszerben.

14 A program alapelvei A vezetőség felelőssége Partnerközpontúság
Folyamatközpontúság, folyamatos javítás Teljes elkötelezettség Folyamatos képzés, továbbképzés Értékelés, önértékelés, elismerés, motiváció

15 A könyvtári minőségfejlesztés szakaszai
Előkészítés A vezetőség elkötelezettsége Környezeti elemzések, helyzetértékelés, stratégia A szervezeti kultúra Partnerközpontúság A könyvtári szolgáltatási folyamatok azonosítása és javítása A dokumentációs rendszer kiépítése

16 Előkészítés 1.1 A vezetőség elkötelezettsége
Minőségi munkacsoport létrehozása az intézmény vezetőiből és jelentős szakmai tapasztalatokkal, ismeretekkel rendelkező munkatársakból. A minőségi munkacsoport megfogalmazza a könyvtár küldetésnyilatkozatát és jövőképét. A minőségfejlesztéshez szükséges források (személyi, tárgyi, anyagi) számbavétele, biztosítása. Külső szakértő kiválasztása és meghívása.

17 1.2 Környezeti elemzések, helyzetértékelés, stratégia
Külső környezet elemzése PEST analízis segítségével. SWOT analízis készítése a könyvtár egészére és a fontos részterületekre. A könyvtár statisztikai adatainak elemzése. Stratégiai terv elkészítése egyrészt a könyvtár egészére, másrészt a fontos részterületekre.

18 1.3 A szervezeti kultúra A szervezeti kultúra értékelése.
Külső és belső kommunikáció fejlesztése A szervezeti kultúra fejlesztésének megtervezése Széleskörű munkatársi részvétel minőségügyi képzésben, továbbképzésben, tréningen.

19 2. Partnerközpontúság Munkacsoportok alakítása
A külső és belső partnerek azonosítása, súlyozása. A partnerek elvárásainak és elégedettségének mérése. Elemzés, értékelés készítése. A problémák meghatározása. A változtatás (beavatkozás) stratégiájának elkészítése, végrehajtása, dokumentálása. Az értékelés, önértékelés helyi rendszerének kidolgozása.

20 3. A könyvtári szolgáltatási folyamatok azonosítása és javítása
Munkacsoportok alakítása a folyamatok alapján A kulcsfontosságú folyamatok azonosítása. Folyamatábrák készítése, folyamatgazdák kijelölése. A felmerülő problémák súlyozása. Problémamegoldó stratégiák kidolgozása, alkalmazása. A folyamatszabályozás módszerének kidolgozása. Ellenőrzőpontok kijelölése, mérések, számítások, dokumentálás.

21 4. A dokumentációs rendszer kiépítése
Szolgáltatási előírások Minőségi előírások Minőségpolitika Minőségügyi kézikönyv

22 A program első részében (2003-2006)
az ODR-ben szolgáltató könyvtárakban teljesítménymutatók alkalmazása összehasonlító vizsgálatok szolgáltatási normatívák kialakításáig.

23 A második részében A némi minőségirányítási “előélettel” már rendelkező - könyvtárak a megszerzett elméleti tudásukat átültessék a gyakorlatba, rendszerbe foglalják a könyvtárukban addig fellelhető minőségmenedzsment tevékenység elemeit, azt modellértékű szintre emelve adjanak iránymutatást más könyvtáraknak is a minőségmenedzsment ismeretek gyakorlati alkalmazására.

24 A program második részében közreműködő intézmények
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (DEENK), Országos idegennyelvű Könyvtár (OIK), Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger), Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár (Celldömölk), Könyvtári Intézet (KI)

25 A projekt harmadik része a könyvtárak minősítésének feladatát végzi majd el.

26 Legfőbb cél A munkatársak a minőségügy alkalmazását többé nem többletfeladatnak érzik, hanem a munkájuk szerves részének, a szolgáltató könyvtár alapelvének tekintik.

27 A Könyvtári Minőségügyi Bizottság tagjai
Elnök: Dr. Skaliczki Judit ny. minisztériumi főosztályvezető-helyettes, szakértő Tagok: Gyurics Zoltánné igazgató, (Huszár Gál Városi Könyvtár, Mosonmagyaróvár) Mender Tiborné főigazgató (Országos Idegennyelvű Könyvtár, Bp.) Ramháb Mária igazgató (Katona József Könyvtár, Kecskemét) Sohajdáné Bajnok Katalin igazgató-helyettes (Bródy Sándor Megyei Könyvtár, Eger) Vidra Szabó Ferenc minőségmenedzser (Könyvtári Intézet, Bp.) Zalainé Dr. Kovács Éva szakértő (Bp.)

28 Az EFQM (European Foundation Quality Model) Kiválósági Modell
jól adaptálható könyvtári önértékelésre. Öt módszert ajánl: a kérdőívet, a mátrixot, a munkaértekezletet, a formális módszert és a minősítést. Az egyes módszerek egyike sem a "legjobb gyakorlat"; mindig a helyi viszonyok, szervezeti feladatok figyelembe vételével kell a módszereket vegyítve alkalmazni. Az EFQM öt terület kiértékelését követeli meg: a vezetését, a célokét, a munkatársak irányításáét, az erőforrásokét és a szolgáltatásokét.

29 A CAF (Common Assessment Framework = Közös Értékelési Keretrendszer)
Európai Uniónak a közszolgáltatások minőségét egységesen mérő rendszer. alapja az EFQM Kiválósági Modell. az EU "hivatalos" közigazgatási-közszolgáltatási minőségmodellje; a könyvtár a közszektor részeként kiválóan alkalmazhatja. Magyarországon 2006-ban jelent meg a nemzeti változat.

30 Könyvtári közös értékelési keretrendszer (KKÉK) ben könyv Ismertetés a könyvről Könyv, könyvtár, könyvtáros p. Gaálné Kalydy Dóra írása

31 Útmutató kkek-utmutato ertekelesi-keretrendszer

32

33 További olvasmányok Vidra Szabó Ferenc: Könyvtári minősítés a szakértő szemével. 3 K sz Skaliczki Judit: A könyvtárak korszerű irányítási és szolgáltatási rendszere: a minőségbiztosítás. Könyv és nevelés sz p.


Letölteni ppt "Könyvtári minőségmenedzsment"

Hasonló előadás


Google Hirdetések