Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tervezés mint menedzsmentfunkció

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tervezés mint menedzsmentfunkció"— Előadás másolata:

1 A tervezés mint menedzsmentfunkció
Vezetés és szervezés BA Pécs

2 A menedzsment funkciói
Tervezés Ellenőrzés Menedzsment Szervezés Vezetés

3 A tervezés A menedzsment funkciók:
Tervezés: az a folyamat, amikor pontosan meghatározzuk, hogy mit akarunk elérni, és hogyan juthatunk el oda Szervezés: az erőforrások elosztása és rendszerezése az alapvető feladatok teljesítéséhez Vezetés: az emberi erőforrások irányítása a feladatok legmagasabb szinten való teljesítésének érdekében Ellenőrzés: a feladatok teljesítésének felügyelete, és a szükséges változtatások elvégzése

4 A tervezés folyamata Cél: elérendő kimenet, vagy kívánt eredmény
Terv: a célok eléréséhez szükséges lépések meghatározása A célok meghatározása A céloktól való távolság meghatározása A jövőbeli körülmények előrejelzése A lehetséges cselekvési alternatívák elemzése, a legjobb megoldás kiválasztása, és a bevezetés módjának meghatározása A terv bevezetése és az eredmények értékelése

5 A tervezés előnyei Nagyobb összpontosítás és rugalmasság
Cselekvésorientáltság Javuló koordináció Az ellenőrzés hatékonysága Hatékonyabb időgazdálkodás

6 A total quality management célhierarchiája
vállalati minőségi célkitűzések hibátlan termék készítése, amely az esetek 100 százalé-kában kielégíti a fogyasztók igényeit művezetői minőségi célkitűzések megbecsülni a gépkezelők képességeit, és megfelelő képzést nyújtani/ megszervezni üzemi minőségi célkitűzések az elfogadási arány 16 százalékkal való emelése a vevők szállítási igényeinek megfelelve termelő dívi- zió minőségi célkitűzések kedvezménye-zett szállítóvá válni a rendelések 100 százaléká-nak időre történő teljesítésével

7 A vállalati tervezés és ellenőrzés integrált rendszere
– célok megfogal-mazása – meghatározni, hogyan teljesíthetők tevékenység ellenőrzés eredmények mérése eredmények összehasonlítása a tervekkel korrekciós lépések

8 A vállalati tervek fajtái 1
Rövid és hosszú távú tervek Rövid táv – 1 év Középtáv – 1-2 év Hosszútáv – 3 vagy több Felső vezetés – hosszú táv Alsóbb szint – közép és rövid táv

9 A vállalati tervek fajtái 2
Stratégiai és operatív tervek Stratégiai: a hosszú távú szükségleteket célozzák, és a vállalat vagy alegység számára fogalmaznak meg kézzelfogható működési irányt Operatív: (közép- és alsó szintű tervek) meghatározzák, hogy mire van szükség az egyes területeken a stratégiai tervek megvalósítása, illetve a stratégiai célok elérése érdekében

10 A vállalati tervek fajtái 3
Az operatív tervek fajtái: Termelési terv: a dolgozók munkájához szükséges módszerek és technológiák meghatározása Pénzügyi terv: a működéshez szükséges pénz megszerzése Berendezési terv (facilities planning): az egyes tevékenységeket támogató munkabeosztások és berendezések allokációjának megoldása Marketing terv: a termékek és szolgáltatások disztribúciós és eladási lehetőségeinek feltérképezésére Emberi erőforrás terv: a toborzás, a kiválasztás és az alkalmazottak áthelyezésének megszervezése

11 A stratégiai és az operatív tervek összefüggése
stratégiai tervek a nem kapcsolódó területekről való tőkekivonás, és befektetés az alaptermékbe operatív tervek marketing tervek helyi piacok megcélzása segít beteljesíteni termelési tervek a leghatékonyabb üzemekre központo- sítani a műveleteket költség-csökkentés, profitnövelés Megteremti a feltételeket

12 Irányvonalak és eljárások
Policies and procedures, standing plans – általános tervek Irányvonal – policy Érvényben lévő terv amely széleskörű iránymutatást ad a döntésekhez Emberi erőforrás irányvonalak Felvétel, elbocsátás, teljesítmény értékelés, fizetésemelés, fegyelem Szabályok vagy eljárásmódok – rules or procedures Olyan tervek, amelyek pontosan leírják, hogy az egyes szituációkban mit kell tenni

13 Költségkeretek Single use plan – egyszer használatos terv
olyan egyszer-használatos tervek, amelyek tevékenységek, beruházások vagy programok számára határozzák meg a szükséges forrásokat Formái: Kötött Rugalmas Zéró bázisú

14 Beruházási ütemtervek
Definíció: olyan egyszer használatos tervek, amelyek meghatározzák azokat a tevékenységeket, amelyek egy bizonyos nagyobb beruházás kivitelezéséhez szükségesek Gantt diagram 461-ES MUNKA 460-AS 442-ES JÚLIUS EGYSÉGEK A-1 A-2

15 Az üzleti tervek Definíció:
megfogalmazza új tevékenység elindításához, illetve a működtetéséhez szükséges fedezetre vonatkozó részleteket. világos útmutatást ad a vállalat számára és információkkal szolgál a beruházók vagy hitelintézetek számára

16 A tervezés megközelítései
Kifelé és befelé összpontosító tervezés Befelé összpontosító tervezés: a jövőbeli erőfeszítéseknek is a jelenlegi tevékenység a középpontja, de próbáljuk azt mindig magasabb szintre fejleszteni Kifelé összpontosító tervezés: a környezetet elemzi a versenyelőny megszerzése érdekében Felfelé és lefelé építkező tervezés Kontingencialista tervezés alternatív tevékenységi irányok kidolgozása, amelyeket be lehet vezetni, ha (és amikor) a körülmények változása miatt az eredeti terv már nem megfelelő

17 Tervezési eszközök és technikák 1
Előrejelzés Kvalitatív előrejelzés: szakértők véleményein alapul Kvantitatív előrejelzés: adatbankok matematikai és statisztikai elemzésével igyekszik megjósolni a jövőt. Idősor elemzés: amely statisztikai módszerek felhasználásával vetíti ki a múltban megfigyelhető trendeket a jövőre. Ökonometriai modellek: valószínűségekre és előfeltevésekre alapozott komplex számítógépes modellek futtatnak szimulációkat a jövőbeli eseményekre.

18 Tervezési eszközök és technikák 2
Forgatókönyvek – szcenáriók Benchmarking : külső példákkal való összehasonlítás által próbálja kifinomultabban értékelni a vállalat saját teljesítményét, és felvázolni a lehetséges jövőbeli lépéseket. Részvétel és személyes érintettség

19 A terv iránti elkötelezettség kiépítésének módja
tervezési célok meghatározása a terv bevezetése, az eredmények értékelése A célhoz képest hol tartunk? alternatív akciók meghatározása, tervkészítés a jövőbeli feltételek előrejelzések elkötelezettség építés lehetővé tenni, hogy mások is részt vegyenek a tervezési folyamat minden lépésében

20 Megegyezéses eredménycélokkal való vezetés
Megegyezéses eredménycélokkal való vezetés Management by Objectives MBO vezető beosztott közösen tervez – célkitűzés – kritériumok meghatározása – döntés a tevékenységekről külön tevékenykedik – feladatok teljesítése (beosztott) –segítségnyújtás (vezető) közösen ellenőriz – eredmények értékelése – megbeszélés – újrakezdődő MEV folyamat és

21 A döntéshozatali folyamat
1. lépés a probléma felismerése és meghatá-rozása 2. lépés a lehetséges megoldások kidolgozása és elemzése 3. lépés az egyik megoldás kiválasztása és etikai ellenőrzése 4. lépés a kiválasz-tott meg-oldás végre-hajtása 5. lépés az eredmények értékelése a folyamat újrakezdése, amennyiben szükséges

22 Döntéshozatali modellek 1
Klasszikus modell a vezető tökéletes információkkal rendelkezik – állandó környezetben: – tökéletesen definiált probléma – minden lehetséges alternatíva és következményeik ismertek – optimalizáló döntés

23 Döntéshozatali modellek 2
Korlátozott racionalitás modellje a vezető kognitív korlátok mellett, tökéletlen információk alapján hoz döntést – kockázatos és bizonytalan környezetben: – nem tökéletesen definiált probléma – alternatívák és következményeik korlátozott ismerete – kielégítő döntés – a kielégítő eredményt nyújtó alternatíva kiválasztása

24 Döntéshozatali modellek 3
Döntési heurisztikák a vezetői döntéshozatalt egyszerűsítik le – a döntést befolyásoló tényezők: – az információ készen rendelkezésre áll a memóriában – felidézhetőség csapdája (availability heuristics) – azonos környezethez való hasonlítás – előítéletek csapdája (representativeness heuristics) jelenlegi szituáció hatása – lehorgonyzás és hozzáigazítás csapdája (anchoring and adjustment heuristics)

25 A döntés etikai ellenőrzése
Az etikus döntés kritériumai: Hasznosság: a döntés megfelelő-e az érintettek számára? Jogok: a döntés figyelembe veszi-e mindenki jogait és kötelezettségeit? Igazságosság: a döntés megfelel-e az igazságosság feltételeinek? Törődés: a döntés megfelel-e annak a kötelezettségnek, hogy törődnöm kell a környezetemmel?

26 Összefoglalva A szervezetben végzett munkát folyamatszemléletben is lehet kezelni. A folyamatok megfelelő szervezésével a hatékonyság fokozható A vállalati szervezésben kétféle súlypont figyelhető meg, a folyamatszervezés és a szervezeti struktúra létrehozása és fejlesztése A vállalati tervezés a menedzsment folyamat első meghatározó lépése A döntési folyamat végén az etikai ellenőrzés része az eredményesség értékelésének.


Letölteni ppt "A tervezés mint menedzsmentfunkció"

Hasonló előadás


Google Hirdetések